युवा खेलकुद, संगीत, सहित्य विभाग

Youth Sport, Music, Literature Depart

youth

परिचय

किरात युवा तथा युवतीहरुलाई खेलकुद, संगित, सहित्यको माध्यमबाट एकबद्धता गर्दै किरात राईहरुको इतिहास, भाषा, लिपि, कला, साहित्य, धर्म, संस्कार र संस्कृति प्रति सचेतना अभिवृद्धि गर्न यस विभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. किरात युवाहरुलाई खेलकुद, संगित, तथा सहित्यको माध्यमबाट एकता गर्नु ।
  2. यलम्बर साँझ आयोजना गर्नु, खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गर्नु ।
  3. अन्तराष्ट्रिय किरात राईहरुमा पत्रचार तथा सम्बन्ध स्थापित गर्न ।
  4. किरात राई यायोक्खा हङकङको आधिकारीक प्रवक्ताको रुपमा कार्य गर्न ।
  5. साउण्ड सिस्टम, लाईटिङ, धुन, गितिक्यासेटहरु तयार पार्नु ।
  6. बिभिन्न कार्यक्रमहरुको गतिविधि फोटो/भिडियोग्राफी, रिपोर्टिङ गर्नु ।
  7. किरायाको गतिविधिलाई अभिलेखिकरण गर्नु ।

संयोजन समिति

बिभाग प्रमुख
बज्र कुमार राई
बिभाग संयोजक
रामली राई
खेलकुद संयोजक
साहित्य संयोजक

हाम्रो सेवाहरु :

  1. खेलकुद कार्यक्रम
  2. संगित कार्यक्रम
  3. सहित्य कार्यक्रम

भु.पु. पदाधिकारीहरु

सन विभाग प्रमुख संयोजक
२०१६–१८ गंगा राम राई तेज कुमार राई
२०१४–१६ NA NA