Calendar

For the year 19-20

भाषिक संस्थाहरुलाई कार्यक्रम नजुधोस भनि आफ्नो आफ्नो भावी कार्यक्रमहरु क्यालेण्डरमा अपडेट गरिदिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

Date Program
28/04/19 बैठक १ :
 • पदस्थापन
 • एन्युअल रिर्टन/अडिटिङ
 • स्मारिका प्रगति बिबरण, शुभकामना बुझाउने
 • खेलकुद सम्बन्धमा (18 Aug 19)
 • यलम्वर साँझ संयोजक नियुक्ति (20 Oct 19)
 • साकेला उभौली सुचिपत्र छलफल
12/05/19 साम्पाङ साँझ जानकारी सभा
18/05/19 उभौली चुलापुजा (कार्यक्रम)
19/05/19 साकेला उभौली (कार्यक्रम)
26/05/19 बैठक (बिशेष) : कार्यपत्र प्रस्तुत,
किराया नेपाल र हङकङ सम्बन्ध बारे
02/06/19 साम्पाङ साझ बैठक
09/06/19 बैठक (बिशेष) : कार्यपत्र प्रस्तुत,
हङकङका चार किरातका सम्बन्ध बारे
16/06/19 साम्पाङ साझ टिकट समिक्षा
23/06/19 अन्तरक्रिया  : मृत्यु संस्कार (प्रतिष्ठान)
30/06/19 साम्पाङ साझ बैठक (अन्तिम)
07/07/19 बैठक २ :
 • बाल, युवा, महिला, प्रौढ कार्यक्रम बारे
 • साउने संक्राति बारे (बाल,महिला,प्रौढ बिभाग)
 • खेल्कुद कार्यक्रम बारे (खेलकुद बिभाग)
 • तयमाखियमा दिवस बारे (चाम्लिङ)
 • न्वगी पुजा बारे (साम्पाङ)
21/07/19 साउने संक्राति (कार्यक्रम)
18/08/19 खेल्कुद कार्यक्रम (कार्यक्रम)
01/09/19 तयमाखियमा दिवस (कार्यक्रम)
15/09/19 न्वगी पुजा (कार्यक्रम)
06/10/19 बैठक ३ : कोष अभिबृद्धि
 • अक्षयकोष निर्माण सम्बन्धमा
 • ताईमोशन बुकिङ सम्बन्धमा
20/10/19 यलम्वर साँझ
27/10/19 देउसेभैलो
01/12/19 बैठक ४ : विभाग समिक्षा
 • बिभाग प्रतिवेदन
 • स्मारिका समिति गठन (अर्को बर्ष)
12/12/19 उधौली चुलापुजा
15/12/19 साकेला उधौली
05/01/20 बैठक ५ : भाषिक समिक्षा
 • भाषिक अनुबन्धन छलफल
19/01/20 येलेदुङ/माघे संक्राती/स्थापना दिवस
16/02/20 भाषा/शिलि तालिम
08/03/20 बैठक ६ : प्रज्ञा समिक्षा
 • प्रज्ञा प्रतिवेदन
 • ताईमोशन बुकिङ
22/03/20 साधारणसभा/अधिवेशन

For the year 18-19

Year
Program
01/04/18 बैठक १
15/04/18 बुझबुझारथ/पदस्थापन
30/04/18 चूलापुजा (उभौली)
06/05/18 साकेला उभौली
03/06/18 बैठक २
10/06/18 सुप्तुलुङ दर्शन
16/06/18 शुभ विवाह
01/07/18 सुप्तुलुङ दर्शन
01/07/18 थुलुङ अधिवेशन
01/07/18 साम्पाङ कार्यक्रम
08/07/18 बाहिङ मुलुखिम भेला
17/07/18 साउने संक्राति कार्यक्रम
05/08/18 बैठक ३
12/08/18 बान्तावा अधिवेशन
09/09/18 अन्तर बिर्मश कार्यक्रम
16/09/18 तयमा खियमा दिवस
14/10/18 बैठक ४
11/11/18 देउसेभैलो कार्यक्रम
25/11/18 खेलकुद कार्यक्रम
16/12/18 बैठक ५
22/12/18 चूलापूजा (उधौली)
23/12/18 साकेला उधौली
20/01/19 माघेसंक्राति, येलेदुङ, स्थापना दिवस
24/02/19 बैठक ६
17/03/19 प्राज्ञ बैठक
07/04/19 साधारणसभा