Calendar

भाषिक संस्थाहरुलाई कार्यक्रम नजुधोस भनि आफ्नो आफ्नो भावी कार्यक्रमहरु क्यालेण्डरमा अपडेट गरिदिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

For the year 19-20

Date Program
28/04/19 बैठक १ : पदस्थापन
18/05/19 कार्यक्रम : उभौली चुलापुजा
19/05/19 कार्यक्रम : साकेला उभौली
26/05/19 बैठक (बिशेष) : किराया नेपाल र हङकङ सम्बन्ध
09/06/19 बैठक (बिशेष) : हङकङका चार किरातका सम्बन्ध
23/06/19 अन्तरक्रिया  : मृत्यु संस्कार (प्रतिष्ठान)
07/07/19 बैठक २ : बाल, युवा, महिला, प्रौढ कार्यक्रम
21/07/19 कार्यक्रम : साउने संक्राति
18/08/19 कार्यक्रम : खेल्कुद कार्यक्रम
01/09/19 कार्यक्रम :  तयमाखियमा दिवस
15/09/19 कार्यक्रम : न्वगी पुजा
06/10/19 बैठक ३ : कोष अभिबृद्धि
20/10/19 कार्यक्रम : यलम्वर साँझ
27/10/19 कार्यक्रम : देउसेभैलो
01/12/19 बैठक ४ : विभाग समिक्षा
07/12/19 शुभ विवाह (दुमी)
12/12/19 कार्यक्रम : उधौली चुलापुजा
15/12/19 कार्यक्रम : साकेला उधौली
22/12/19 कार्यक्रम : धनुवाण प्रतियोगिता
05/01/20 बैठक ५ : भाषिक समिक्षा
12/01/20 चाम्लिङ अधिवेशन
19/01/20 कार्यक्रम : येलेदुङ/माघे संक्राती/स्थापना दिवस
16/02/20 कार्यक्रम : भाषा/शिलि तालिम
08/03/20 बैठक ६ : प्रज्ञा समिक्षा/शिकारी पुजा
22/03/20 कार्यक्रम : साधारणसभा/अधिवेशन

For the year 18-19

Date
Program
01/04/18 बैठक १
15/04/18 बुझबुझारथ/पदस्थापन
30/04/18 चूलापुजा (उभौली)
06/05/18 साकेला उभौली
03/06/18 बैठक २
10/06/18 सुप्तुलुङ दर्शन
16/06/18 शुभ विवाह
01/07/18 सुप्तुलुङ दर्शन
01/07/18 थुलुङ अधिवेशन
01/07/18 साम्पाङ कार्यक्रम
08/07/18 बाहिङ मुलुखिम भेला
17/07/18 साउने संक्राति कार्यक्रम
05/08/18 बैठक ३
12/08/18 बान्तावा अधिवेशन
09/09/18 अन्तर बिर्मश कार्यक्रम
16/09/18 तयमा खियमा दिवस
14/10/18 बैठक ४
11/11/18 देउसेभैलो कार्यक्रम
25/11/18 खेलकुद कार्यक्रम
16/12/18 बैठक ५
22/12/18 चूलापूजा (उधौली)
23/12/18 साकेला उधौली
20/01/19 माघेसंक्राति, येलेदुङ, स्थापना दिवस
24/02/19 बैठक ६
17/03/19 प्राज्ञ बैठक
07/04/19 साधारणसभा