नियुक्तिपत्र word icon

बालबालिका प्रशिक्षण तथा प्रौढ सहभागिता बिभाग

child

हाम्रो परिचय

किरात राई बालबालिकाहरुलाई सहभागी गराउदै किरात राईहरुको इतिहास, भाषा, लिपि, कला, साहित्य, धर्म, संस्कार र संस्कृति सम्बन्धि  प्रशिक्षण गराउनु तथा प्रौढहरुलाई किरात राई गतिबिधिमा संलग्न गराउन बिभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउने, हाम्रो बिभागको मुख्य काम, कर्तब्य र उदेश्य रहेको छ ।

यस बिभागका बिभाग प्रमुख योग्यताको आधारमा बहालवाला कुनै एक सदस्य रहने छ ।

हाम्रो समुह

yuk
१. बिभाग प्रमुख – युक कृष्ण राई

image (1)
२. बिभाग संयोकज –

हाम्रो सेवाहरु

१. किरात राई बालबालीका तथा महिला सहभागिता हुने कार्यक्रमहरु ल्याउने ।
२. किरात बालबालीका तथा महिलाहरुलाई धर्म, संस्कार, संस्कृती सम्बन्धि प्रशिक्षण गराउने ।
३. बिभिन्न टुर, क्याम्पिङ, मनोरन्जनात्मक कार्यक्रमल्याई सहभागी गराउने ।
४. बिभिन्न शिक्षा मुलक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने ।
५. किराया हङकङले संचालन गर्न दिएका अन्य परियोजनाहरु संचालन गर्ने ।


भुपु पदाधिकारीहरु (सन २०१४–१६)

बिभाग प्रमुख – माया राई (94122048), संयोजक – रबिचन्द्र राई (51718502)

MayaRabichandra