चुला स्थान्तरण

चुलालाई एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा स्थान्तरण गर्दा बिधिपुर्वक चुला उखेली स्थान्तरण गर्नु पर्दछ । चुला ढुङगा भाँचिएमा, चोईटिएमा, फुटेमा चुला ढुङगालाई उखेली स्थान्तरण विधि नै गरिन्छ । भाँचिएको, चोईटिएको, फुटेको ढुङगालाई बाबियो वा खरको डोरीले वा काँचो धागोले बाँधेर चोखो ठाँउमा राख्नु पर्दछ । चुला स्थान्तरण गर्दा निकै टाढा भै सार्नुपर्ने सम्पुर्ण ढुङगालाई बोकेर लान सम्भव नभएमा मुन्धुम बाचन गरेर चुला ओछ्याउने ढुङगा भित्र राखेको तामाको सिक्का र खरानी चाँही निकालेर लानु पर्दछ । एउटै घरको दाजुभाई छुट्टिदाँ मुल चुलाको खरानी बाँडेर लगि आ–आफ्नो घरमा बिधिपुर्वक तिनचुला स्थापना गर्नु पर्दछ ।

हङकङमा चुला स्थान्तरण गर्नेभए

  1. चुला स्थान्तरणको फारमभरी किराया हङकङको कार्यलयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
  2. किराया हङकङले फारम हेरी उपयुक्त समय मिलाई स्विकृती प्रदान गर्नेछ ।
  3. फारम सहित तोकिएको शुल्क धर्म–संस्कार संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
  4. अन्य आवश्यक सामाग्रीहरु ब्यावस्था गरिदिन पर्ने भए थप रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
  5. सामुहिक धामी चलाउने भए अन्त्यमा धामीको शिर उठाउनी गर्नु पर्नेछ ।

औपचारिक कार्यक्रम :

कार्यक्रम संचालक –
आशन ग्रहण – घरमुली तथा निमन्त्रित ब्याक्तित्वहरु
चुला स्थानतरण बारे जानकारी –
चुला स्थान्तरण बाचन –
चुला स्थान्तरण विधी – धामी वा जानकार ब्याक्ति
सगुन बितरण –

आवश्यक सामाग्रीहरु :

एक कठुवा चोखो रक्सि, अदुवा र अक्षता
सगुन

चुला स्थान्तरण बाचन :

हे पितृपुर्खाहरु हो ।
हे छोरुमी कँसूमीहरु हो ।
हे नागा ह्यालापा छिदामपूरी धीदामपूरीहरु हो ।
हे साप्सामी, दीबूमी, जानीफकार बिजुवाहरु हो ।
आज यहाँहरुको खानेबस्ने ठाँउ भत्काउदै छौं ।
रिसाएर हामीलाई दु:खपिडा नदिनुस है ।

हे बुक्छामी, छोरुमी कँसूमी हो ।
हे नागा ह्यालापाहरु हो ।
हे छिदामपूरी धीदामपूरी, साप्सामी, दीबूमीहरु हो ।
हामीहरुले यहाँहरुलाई भत्काएका हैनौं ।
सच्चाएका हौं है ।
हामीलाई नरिसाई दिनुहोस है ।

हामीले तिन चुलाको स्थापना गरि,
अन्न, अदुवा, रक्सि र भेटीले चोख्याई,
पितापुर्खाको प्रतिकको रुपमा,
अर्कोस्थानमा स्थापना गरि भक्ति गर्नेछौं ।
तिन चुलामा रहनु भएका पितृपुर्खाहरु हो ।
हामीलाई दिर्घायु, सुस्वस्थ्य र बुद्धिविवेक दिनुहोस है ।
जय पुर्वजहरु । जय पुर्खाहरु ।।

चुला स्थान्तरण मुन्धुम :

चुला सार्दा बुढापाका ब्यक्ति वा धामीले एक कठुवा चोखो रक्सि, अदुवा र अक्षता अगेनामा चढाउदै निम्न अनुसारको मुन्धुम बाचन गरेर चुला उखेल्नु पर्दछ ।

बुक्छामी रीयाहँचेऊ । छोरुमी कँसूमीहँचेऊ । नागा ह्यालापा रीयाहँचेऊ
छीदाम्पूरी धीदाम्पूरीहँचेऊ । साप्सामी, दीबूमी रीयाहँचेऊ । तायामी, कुबिमि रीयाहँचेऊ
ईसे नपी न, मीयालुङ, मीचालुङ, सूतूलूङचेऊ । आनानीलाई फोलीहँनीक तूई
छुछुलुङ ततलुङ मानूम्नवो ।

बुक्छामी रीयाहँचेऊ । छोरुमी कँसूमी रीयाहँचेऊ । नागा ह्यालापा रीयाहँचेऊ
छीदाम्पूरी धीदाम्पूरीहँचेऊ । साप्सामी, दीबूमी, तायामी, कुबिमि रीयाहँचेऊ । आनानीलाई होलीनीक मन सालीनीकके । छुछुलुङ ततलुङ मानूम्न ।
मीयामा मीचालूङपी यूसीनीहँ । नाम्छेबुङ, नाम्बूङ लायानीके । चासुम्वा, सुबीदाम् माकूदाम्वा
लँलीमा लीसानीके ।

थूङमालूङ, बूलूलूङ, रुमालूङ, खब्मालूङ, पाकुलुङचेऊ । रुँरीसाखा पेकानुम,
नूवाताया पेकानुम्वो । मीयालुङ, मीचालुङ, सूतूलूङचेऊ ।

चुला फुटेमा बाचन :

हे चुला ढुङगा माटो हो ।
हिजो सम्म तिमी हाम्रो पितापुर्खाको प्रतिकको रुपमा थियौ ।
आज बाट सामान्य ढुङगामा परिणत गर्दैछौं ।
मलाई सामान्य ढुङगा बनाई फाल्यौ भनेर चित्त नदुखाई दिनुहोस है ।
चोखो रक्सि चढाई भक्ति गरेका छौं ।
झै–झगडा आँखी डाही हटाउदै आर्शिवाद दिनुस है ।
जय पुर्वजहरु । जय पुर्खाहरु ।।

चुला फुटेमा मुन्धुम :

धिलूङमा मालूङमावो । आथेपा आना रीलूङ तूवानाक ईसेपीका धीलूङ म्याङानाक । कँलाई धीलूङ म्यँमूङहँ कातँमूङ गूङतो आम्कँ चाईमीउनवो । खाम्वआम्ला लोतो, खाप्चीआम्ला लोतो, नाम्छेबुङ नामबूङ लायीहँनीके । छूछूलूङ ततलूङ पान्चईतो । रुँरी साखा पतानूम्वो ।