निर्देशिका नियमावली (४)

किरात राई यायोक्खा हङकङले विभिन्न समयमा बैठक बसि अनुमोदन गरेका महत्वपुर्ण निति नियमहरुलाई यस नियमावलीमा राखिएको छ । यसलाई निर्देशिका नियमावली भनिएको छ ।

१. बिमोचन/लोकार्पण

२०१२ डिसेम्वर ९ बैठक – किरात राई यायोक्खा हङकङको सर्वजनिक कार्यक्रममा कुनै पनि पुस्तकहरुको बिमोचन वा लोकार्पण गर्ने भए ७ दिन अगावै किराया हङकङमा स्विकृतीको लागी आवेदन फारम भर्नु पर्नेछ र किराया हङकङले स्विकृत गरेको खण्डमा मात्र बिमोचन वा लोर्कापण गर्न दिईने छ।

२. बेच बिखन

२०१२ डिसेम्वर ९ बैठक – किरात राई यायोक्खा हङकङको सर्वजनिक कार्यक्रममा कुनै पनि बस्तुहरुको बेचबिखन गर्ने भए ७ दिन अगावै किराया हङकङमा स्विकृतीको लागी आवेदन फारम भर्नु पर्नेछ  र किराया हङकङले स्विकृत गरेको खण्डमा मात्र बेचबिखन गर्न दिईने छ ।

३. आर्थिक सहयोग

२०१४ मे ४ बैठक – हङकङमा बसोबास गर्ने किरात राईहरुलाई आपत बिपत आई परेको बखत सहयोगको निवेदन आएमा किराया हङकङ बैठक बसि निर्णय गर्नेछ ।

नेपालमा बसोबास गर्ने किरात राईहरुलाई आपत बिपत आई परेको बखत सहयोगको निवेदन आएमा किराया नेपाल केन्द्रिय कार्य समितिले सिफारिस गरेको हुनु पर्ने छ र केन्द्रिय कार्य समिति मार्फत सहयोग पठाईने छ ।

….. लेख्न बाँकि ….