निर्देशिका नियमावली (४)

किरात राई यायोक्खा हङकङले विभिन्न समयमा बैठक बसि अनुमोदन गरेका महत्वपुर्ण निति नियमहरुलाई यस नियमावलीमा राखिएको छ । यसलाई निर्देशिका नियमावली भनिएको छ ।

१. बिमोचन/लोकार्पण

२०१२ डिसेम्वर ९ बैठक – किरात राई यायोक्खा हङकङको सर्वजनिक कार्यक्रममा कुनै पनि पुस्तकहरुको बिमोचन वा लोकार्पण गर्ने भए ७ दिन अगावै किराया हङकङमा स्विकृतीको लागी आवेदन फारम भर्नु पर्नेछ र किराया हङकङले स्विकृत गरेको खण्डमा मात्र बिमोचन वा लोर्कापण गर्न दिईने छ।

२. बेच बिखन

२०१२ डिसेम्वर ९ बैठक – किरात राई यायोक्खा हङकङको सर्वजनिक कार्यक्रममा कुनै पनि बस्तुहरुको बेचबिखन गर्ने भए ७ दिन अगावै किराया हङकङमा स्विकृतीको लागी आवेदन फारम भर्नु पर्नेछ  र किराया हङकङले स्विकृत गरेको खण्डमा मात्र बेचबिखन गर्न दिईने छ ।

३. आर्थिक सहयोग

किरात राईहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा ४ मे २०१४ मा किराया हङकङको कार्यसमितिको बैठकले निम्न निर्णय परित गरि साधाराण सभा २०१५ मा अनुमोदन गराई किराया हङकङको निर्देशिका नियमावलीमा समावेश गरेको छ ।

  1. हङकङमा बसोबास गर्ने किरात राईहरुलाई सहयोग गर्न परे कार्य समितिको बैठले निर्णय गरि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने छ ।
  2. नेपालमा बसोबास गर्ने किरात राईहरुलाई सहयोग गर्न परे किरात राई यायोक्खा नेपाल केन्द्रिय कार्य समितिको शिफारिस आएमा सहयोग प्रदान गरिने छ ।
  3. अन्य देशमा बसोबास गर्ने किरात राईहरुलाई सहयोग गर्न परे किरात राई यायोक्खा नेपालले मान्यता प्रदान गरेका बिदेश राष्ट्र केन्द्रिय समितिको शिफारिस आएमा सहयोग प्रदान गरिने छ ।
  4. नेपालमा तथा विदेशमा बस्नेहरुलाई सहयोग गर्नपरे सो देशको केन्द्रिय कार्य समिति मार्फत सहयोग पठाईने छ ।

….. लेख्न बाँकि ….