साधरणसभा/अधिवेशन

साधारण सभा

किरात राई यायोक्खा हङकङले प्रत्येक १ बर्षमा साधारण सभा गर्नुपर्ने नियम बिधानमा उल्लेख छ । साधारण सभा एक आर्थिक बर्ष समाप्त भएपछि अप्रिल महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने छ । साधारण सभामा आर्थिक बर्षको कार्य प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र नियमावली संसोधन अनुमोदन गरिने छ ।

साधारण सभा समितिको छनौट :

सल्लाहकार समितिबाट १ जना सभामुख रहने गरी वढीमा ३ सदस्ययीय भएको एक साधारण सभा समितिको छनौट कार्य समितिले गर्ने छ । साधारण सभा समितिले साधारण सभा गराउने छ ।

कार्यक्रमको रुपरेखा :

(प्रथम चरण)

कार्यक्रम संचालक : सचिव
१. सभामुख तथा साधारण सभा समितिको घोषणा – सचिवबाट
२. अनुमोदन – फ्लोरबाट
३. साधारण सभा समितिको आशन ग्रहण
४. कार्यक्रम हस्तान्तरण (साधारणसभा समितिलाई) – सचिवबाट

(दोस्रो चरण)

कार्यक्रम संचालक : साधारणसभा समिति
१. आशन ग्रहण – कार्यसमिति तथा बिभागिय संयोजकहरुको
२.  कार्य प्रतिवेदन – सचिवबाट
३. आर्थिक प्रतिवेदन – कोषाध्यक्षबाट
४. भावी कार्यक्रम – अध्यक्षबाट
४. नियमावली संसोधन – संसोधन समितिबाट
५. समापन – सभामुखबाट
६. फाटो सेसन –
७. खानपान –

आम्दानी खर्च

साधारण सभाको आम्दानी खर्च सहभागीहरुबाट ऐच्छिकरुपमा हङकङ डलर १०० उठाई आम्दानी खर्च मिलान गरिने छ ।


अधिवेशन

निर्वाचन नियमावली (७) अनुसार हुनेछ ।