मौलिक संकलन तथा सरसजावट बिभाग

Original Collection & Decoration Depart

decoratio

परिचय

किरात राईहरुको पौराणिक भेषभुषा, हातहतियार, गरगहनाहरु संकलन गर्दै, किरात राईहरुको संस्कृती झल्किने गरि सूप्तूलूङ खिमको सरसजावट, कार्यक्रम स्थल तथा स्टेज सरजवाट आदी  गर्न यस बिभाग गठन हुने छ ।

उदेश्यहरु

  1. किरातीहरुको मौलिक हातहतियार खोज, संकलन गर्नु ।
  2. किरातीहरुको मौलिक गरगहना खोज, संकलन गर्नु ।
  3. किरातीहरुको मौलिक भेषभुषाको खोज, संकलन गर्नु ।
  4. किरातीहरुको मौलिक बाजागाजनहरु संकलन गर्नु ।
  5. सुप्तुलुङ खिमलाई किरात संस्कृती झल्किनेगरि सजावट गर्नु ।
  6. कार्यक्रमको बेला आवश्यक पर्ने सरसजावटका सामाग्रीहरु तयार पार्नु ।
  7. कार्यक्रम स्थल, स्टेज आदि सरसजावट गर्नु ।
बिभाग प्रमुख मुल संयोजक
लोखराज राई
(किराया सदस्य)

संगठन संरचना

  1. बिभाग प्रमुख –
  2. संयोजक –
  3. स्वंयमसेवकहरु –

पदाधिकारीहरु (सन २०१६–१८)

बिभाग प्रमुख – रामली राई
संयोजक – बज्र कुमार राई

पदाधिकारीहरु (सन २०१४–१६)

बिभाग प्रमुख – बिमल राई
संयोजक – मधुकुमार राई


सजावटका केही झलकहरु :

13232985_954150168017154_5872044360968324828_n

13095760_1764673010418908_4338018719443587965_n

13051566_614734962012082_916912321069956957_n

13006726_10154023057629566_7083223924424678538_n (1)

13055509_10154023058374566_6291555644898305031_n

10996366_781793911897240_4975972089801071873_n

Udhauli4