तयमाखियामा मौलिक संकलन तथा सरसजावट बिभाग

decoratio

परिचय

किरात राईहरुको मौलिक भेषभुषा संकलन, संस्कृती झल्किने सरसजावटको खोज, अनुसन्धान, निर्माण, परिमार्जन, दस्तावेजिकरण गर्दै, किरात राईहरुको सामुहिक चुलाघरको सरसजावट, कार्यक्रम स्थल तथा स्टेज सरजवाट आदी यस बिभागको मुख्य काम, कर्तब्य र अधिकार रहेको छ ।

यस बिभागका बिभाग प्रमुख योग्यताको आधारमा बहालवाला कुनै एक सदस्य रहने छ ।

उदेश्यहरु

१. किरातीहरुको मौलिक भेषभुषाको खोज, संकलन गर्ने ।
२. किराती मौलिक हातहतियारको खोज, संकलन गर्ने ।
३. सामुहिक चुलाघर, कार्यक्रम स्थल, स्टेजमा किराती संस्कृती झल्किनेगरि सरसजावट गर्ने ।
४. किराती सरसजावटको तालिम, सेमिनार, वर्कशप आदि कार्यक्रम गर्ने ।
५. किराया हङकङले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

संगठन संरचना

१. बिभाग प्रमुख – कार्यसमिति सदस्यबाट
२. सदस्यहरु– हरेक भाषिक संस्थाबाट माग गर्ने ।

पदाधिकारीहरु (सन २०१८–२१)

१. बिभाग प्रमुख –
२. संयोजक –

पदाधिकारीहरु (सन २०१६–१८)

बिभाग प्रमुख – रामली राई
संयोजक – बज्र कुमार राई

पदाधिकारीहरु (सन २०१४–१६)

बिभाग प्रमुख – बिमल राई
संयोजक – मधुकुमार राई


सजावटका केही झलकहरु :

13232985_954150168017154_5872044360968324828_n

13095760_1764673010418908_4338018719443587965_n

13051566_614734962012082_916912321069956957_n

13006726_10154023057629566_7083223924424678538_n (1)

13055509_10154023058374566_6291555644898305031_n

10996366_781793911897240_4975972089801071873_n

Udhauli4