श्री शशि मदन राई द्वारा प्रस्तावित
नवौ अधिवेशनले पारितगरेको बिभाग नियमावली २०१६

२. बिभाग नियमावली

बिभाग गठन

किरात राई यायोक्खा हङकङको उदेश्य पुरागर्न तथा बिबिध क्षेत्रमा बिशिष्ठता हाँसिल गरेका किरात राईहरुलाई किराया हङकङको गतिविधिमा समेट्न बिधानको धारा ११.३ (ख) को क्षेत्रधिकार प्रयोग गरि निम्न बिभागहरु गठन गरिनेछ । बिभाग गठन गरिसके पश्चात बिभाग संचालन गर्न बहालवाला पदाधिकारीहरु वा जानकार ब्यक्तिहरुबाट योग्यताको आधारमा एक बिभाग प्रमुख नियुक्त गरिनेछ । बिभाग प्रमुख उक्त बिभागको प्रमुख कार्यकारिणी अधिकारी हुनेछ । बिभाग प्रमुखले बिभागको कार्यक्षेत्र हेरी उपसचिव तथा सदस्यहरु नियुक्त गरि उपसमिति बनाउन सक्नेछ ।

किरात राई यायोक्खा हङकङमा निम्न १५ वटा बिभाग रहनेछ ।

(१) सुप्तुलुङखिम निर्माण तथा ब्यावस्थापन बिभाग
(२) किरात धर्म, संस्कार संरक्षण तथा चुलासेवा विभाग
(३) सांस्कृतीक प्रदर्शनी तथा श्रब्यदृश्य निर्माण विभाग
(४) तयमाखियामा सरसजावट  तथा भेषभुषा संकलन बिभाग
(५) प्रचार पसार, दस्तावेजीकरण, छपाई तथा दृश्यंकन विभाग
(६) किरात राई युवा खेलकुद, संगीत तथा साहित्य बिभाग
(७) बालबालिका, महिला प्रशिक्षण तथा प्रौढ सहभागिता बिभाग
(८) सामाग्री खरिद, भण्डार, तथा सम्पती ब्यावस्थापन विभाग
(९) पारुहाङ ढुवानी, ओसारपसार तथा यातायात विभाग
(१०) सुम्निमा मौलिक खानपान तथा भान्छा सेवा बिभाग
(११) सिक्रिमा अतिथि स्गगत तथा सत्कार सेवा बिभाग
(१२) सुरक्षा, नियन्त्रण, सरसफाई तथा स्वयंसेवक बिभाग
(१३) आदिबासी जनजाती तथा राजनैतिक समन्वय बिभाग
(१४) आपतकालिन सरसहयोग तथा अक्षयकोष निर्माण बिभाग
(१५) आन्तरिक समन्वय, संगठन विस्तार तथा बिदेश विभाग

बिभाग गठनको उदेश्य :

१. किराया हङकङमा कार्यरत सदस्यहरुलाई बिभिन्न क्षेत्रहरुमा सक्षम र कुसल बनाउन ।
२. बिभाग प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्नदिई कुसल नेत्रित्व प्रदान गर्न सिकाउन ।
३. बिभिन्न क्षेत्रको सछम राईहरुलाई बिभागको माध्यमबाट किरायामा सहभागी गराउन ।
४. सहभागी सछम राईहरुको शिप, कलालाई प्रयोग गर्न लगाई अझ बिशिष्ठता हाँसिल गराउन ।
५. किराया हङकङको समग्र उदेश्य पुरा गरि संसारमा किरात राईहरुको शिर उच्च पार्न ।

१. गठन प्रक्रिया

क. अधिवेशन सकेपश्चात पहिलो बैठकमा नव नियुक्त अध्यक्षले बिभाग प्रमुखहरुको सिफारिस गर्नेछ ।
ख. कार्य समितिको बैठकले बिभाग प्रमुखहरुलाई अनुमोदन गरे पश्चात बिभाग प्रमुखहरुलाई नियुक्ति गरिनेछ ।
ग. बुझबुझारथको दिनमा नवनियुक्त बिभाग प्रमुखहरुलाई नियुक्तिको प्रमाणपत्र प्रदान गरि पदस्थापन गराईने छ ।
घ. तत्पश्चात नवनियुक्त बिभाग प्रमुखहरुले बिभागको कार्यक्षेत्र र आवश्यक्ताहेरी उपसचिव तथा सदस्यहरु नियुक्त गरि उपसमिति बनाउन सक्नेछ । गठन भएको उपसिमितिलाई किराया हङकङको कार्यसमितिको बैठकमा पेश गरि अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

२. बिभागिय संरचना

बिभागको कार्यक्षेत्र र आवश्यक्ताहेरी जस्तोसुकै बिभागिय संरचना बिभाग प्रमुखले निर्माण गर्न सक्नेछ । साधारणतय निम्न प्रकारको बिभागिय संरचना निर्माण गर्न सक्नेछ ।

क. बिभाग प्रमुख
ख. संयोजक (आवश्यक भएमा)
ग. उपसचिव
घ.  आवश्यक्ता अनुसारको सदस्यहरु

३. बिभाग प्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार :

(क) कार्यक्षेत्र तथा आवश्यक्ता अनुसारको उपसमितिको संरचना निर्माण गर्नु ।
(ख) बिभागमा आवश्यक पर्ने संयोजक, उपसंयोजक, उपसचिव तथा सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नु ।
(ग) बिभागको कार्यक्रमहरु तय गर्नु संचालक समितिमा अनुमोदन गराउनु ।
(घ) अनुमोदन भएका कार्यक्रमहरु कार्यन्वन गर्नु ।
(ङ) बिभागको दैनिक काम, कावाही संचालन गर्नु, अनुगमन गर्नु ।
(च)  बिभागको काम कार्वाही प्रति जवाफदेही हुनु ।

४. संयोजकको काम, कर्तब्य र अधिकार

(क) कार्यक्रमको संयोजन गर्नु ।

५. उपसचिवको काम, कर्तब्य र अधिकार :

(क) आवश्यक परेमा उपसमितिको बैठक बोलाउनु ।
(ख) बिभागको कार्यक्रम निर्माण गर्नु ।
(ग) बिभागको कार्यक्रम संचालन गर्नु ।
(घ) बिभागको काम कार्वाही प्रति उत्तरदायी हुनु ।

६. सदस्यहरुको काम, कर्तब्य र अधिकार

(क) बैठकमा भाग लिनु ।
(ख) सरोकारका विषयहरुको कार्यन्वन गर्नु ।

६. बैठक तथा कार्यक्रम

बिभागले बिभागको छुट्टै बैठक वा कार्यक्रम गरेमा बिभाग प्रमुखले अध्यक्षता गर्नेछ भने कार्यक्रम संचालन बिभाग उपसचिवले गर्नेछ । बिभागको कार्यक्रममा किराया हङकङको अध्यक्ष प्रमुख अतिथि रहनेछ ।

 (समाप्त)