बिभाग नियमावली (१)

नवौ अधिवेशन (६ मार्च २०१६) मा प्रस्तुत : अनुमोदन (६ मार्च २०१६)
प्रथम परिमार्जन (३ अगष्ट २०१८) :

हरेक बिभागलाई कार्य बिभाजन गर्दा कुनै बिभागलाई धेरै काम र कुनै बिभागलाई थोरै काम परेकोले गर्दा साथै आदिवासी जनजाती समन्वय गर्न आवश्यक नभएकोले लगायत बिभागको नाम लामो भएकोले बिभागको नाम परिवर्तन गरिएको छ । आँउदो साधारण सभाले पारित गरेपछि यो लागु हुनेछ ।

क. बिभाग गठन

किरात राई यायोक्खा हङकङको आफ्नो उदेश्य पुरागर्न तथा किराया हङकङमा कार्यरत पदाधिकारीहरुलाई बिभिन्न क्षेत्रहरुमा सक्षम र कुसल बनाउन साथै बिबिध क्षेत्रमा बिशिष्ठता हाँसिल गरेका किरात राईहरुलाई किराया हङकङको गतिविधिमा समेट्न बिधानको परिच्छेद (७) धारा ३ अनुसार निम्न १५ वटा बिभागहरु गठन गरिने छ । वटा बिभागमा निम्न पदाधिकारीहरु स्वत बिभाग प्रमुख रहने छ भने बाँकी १० वटा बिभागमा बहालवाला सदस्यहरुबाट क्षमताको आधारमा छनौट गरि बिभाग प्रमुख नियुक्त हुनेछ।

बिभाग प्रमुख नियुक्त भैसके पश्चात बिभाग प्रमुखले आवश्यक्ता अनुसार बिभन्नि कार्यक्रम संयोजन गर्न संयोजक नियुकितको सिफारिस किराया हङकङलाई गर्न सक्नेछ ।

ख . बिभाग गठनको उदेश्य :

 1. किराया हङकङमा कार्यरत पदाधिकारीहरुलाई बिभिन्न क्षेत्रहरुमा सक्षम र कुसल बनाउन ।
 2. बिभाग प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्न दिई कुसल र सक्षम नेत्रित्व प्रदान गर्न सिकाउन ।
 3. बिभिन्न क्षेत्रको सछम राईहरुलाई बिभागको माध्यमबाट संयोजकमा नियुक्त गरि किरायामा सहभागी गराउन ।
 4. सहभागी सछम राईहरुको शिप, कलालाई प्रयोग गर्न लगाई अझ बिशिष्ठता हाँसिल गराउन ।
 5. किराया हङकङको समग्र उदेश्य पुरा गरि संसारमा किरात राईहरुको शिर उच्च पार्न ।

ग. बिभागहरु

 1. संगठन बिस्तार तथा समन्वय विभाग – अध्यक्ष
  Organization Growth & Coordination Depart

  • आपतकालिन सहयोग तथा सुरक्षा बिभाग – कुनै १ सदस्य
   Emergency Help & Security Depart
  • ब्यावसाय, रोजगार तथा यातायात बिभाग – कुनै १ सदस्य
   Business, Employment & Transport Depart
 2. सुप्तुलुङ मर्मत तथा निर्माण बिभाग – प्रमुख उपाध्यक्ष
  Suptulung Renovation & Construction Depart

  • मौलिक संकलन तथा सरसजावट बिभाग – सहसचिव
   Original Collection & Decoration Depart
  • किरात धर्म संरक्षण तथा संस्कार विभाग – कुनै १ सदस्य
   Kirat Religion Protection & Ritual Depart
  • शिलि संकलन तथा संस्कृति बिभाग – कुनै १ सदस्य
   Shili Collection & Culture Depart
 3. युवा खेलकुद, संगीत तथा संचार बिभाग – महासचिव
  Youth Sport, Music & Communication Depart

  • कार्यलय संचालन तथा छपाई विभाग – सचिव
   Office Operation & Printing Depart
  • फोहरमैला संकलन तथा सरसफाई विभाग – कुनै १ सदस्य
   Waste Collection & Sanitation Depart
  • ढुवानी, भण्डार तथा ओसारपसार बिभाग – कुनै १ सदस्य
   Shipping, Storage & Logistics Depart
 4. सम्पती तथा कोष–अभिवृद्धि विभाग – कोषाध्यक्ष
  Asset & Fund-Raise Depart

  • सुम्निमा भान्सा तथा खानपान बिभाग – सहकोषाध्यक्ष
   Sumnima Kitchen & Catering Depart
  • बाल, महिला, प्रौढ तथा स्वागत बिभाग – कुनै १ सदस्य
   Child, Women, Adult and Welcome Depart
  • अतिथि हेरबिचार तथा सत्कार बिभाग – कुनै १ सदस्य
   Guest Caring & Hospitality Depart

घ. बिभाग प्रमुखको नियुक्ति

 1. अधिवेशन सकेपश्चात पहिलो बैठकमा बिभाग बाँडफाँड प्रस्ताव राखिने छ ।
 2. बिभाग बाँडफाँड गर्दा समितिको सदस्यहरुलाई बिभाग छान्न लगाईने छ ।
 3. हरेक कार्यसामितिको सदस्यहरुले एक एकवटा बिभाग हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
 4. बिभाग बाँडफाँड गर्दा क्षमताको आधारमा र ईच्छा अनुसार बाँडिने छ ।
 5. नवनियुक्त बिभाग प्रमुखहरुलाई बुझबुझारथको दिनमा नियुक्तिको प्रमाणपत्र प्रदान गरि पदस्थापन गराईने छ ।

ङ. मुलसंयोजकको नियुक्ति

 1. बिभाग प्रमुखहरुले आवश्यक परेमा बिभागको कार्यक्षेत्र हेरी सो सम्बन्धि जानकार ब्यक्तिलाई मुलसंयोजकमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नेछ ।
 2. सिफारिस गरिएको ब्याक्तिलाई किराया हङकङले अनुमोदन गरे पश्चात मुलसंयोजकको नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान गरिने छ ।
 3. मुलसंयोजकको पदावधि किराया हङकङले प्रदान गरेको नियुक्ति पत्र अनुसार हुनेछ ।

च. संयोजन समिति गठन

मुलसंयोजकले कार्यक्षेत्र हेरि संयोजन समिति गठन गर्न सक्ने छ । संयोजन समिति गठन गर्दा हरेक पदाधिकारीहरुको काम, कर्तब्य र अधिकार तोकि नियुक्ति पत्र दिनु पर्ने छ र किराया हङकङमा अनुमोदन गराउनु पर्ने छ । किराया हङकङले अनुमोदन गरे पश्चात यो समिति सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्ण निर्णय गर्न सक्ने अधिकार सहितको संयोजन समिति हुनेछ । संयोजन समितिको कार्यकाल संयोजक बहाल रहन्जेल सम्म रहने छ । संयोजन समितिको अध्यक्षता संयोजकले गर्नेछ ।

संयोजन समिति संरचना :

मुलसंयोजकले कार्यक्षेत्र हेरी संयोजन समितिको संगठन संरचना निर्माण गर्ने छ । संयोजकले आवश्यकता अनुसार संयोजन समितिको सदस्यहरु थपघट गर्न सक्ने छ ।

बिभाग प्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार :

 1. बिभागको उदेश्य अनुसार कार्य ब्यावस्थापन गर्नु ।
 2. बिभागको दिर्घकालिन योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाउनु ।
 3. कार्यक्रमहरुलाई किराया हङकङको क्यालेण्डरमा अपडेट गर्नु ।
 4. कार्यक्रम पुरागर्न मुलसंयोजक आवश्यक भए शिफारिस गर्नु ।
 5. मुलसंयोजकलाई संयोजन समिति निर्माणगर्न सहयोग पुऱ्याउनु ।
 6. संयोजन समितिको कार्य प्रगति, समिक्षा, किराया हङकङमा अपडेट गर्नु ।
 7. संयोजन समितिलाई आवश्याक पर्ने सम्पुर्ण ब्यावस्थापकिय कार्यहरु गर्नु ।

मुल संयोजकको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. बिभागको उदेश्य अनुसार कार्यक्रम संयोजन गर्नु ।
 2. कार्यक्रमलाई बिभिन्न क्षेत्र, उपक्षेत्रमा बिभाजन गर्नु ।
 3. कार्यक्रम सम्पन्न गर्न संयोजन समिति निर्माण गर्नु ।
 4. संयोजक तथा उपसंयोजकहरुमा कार्य बाँडफाँड गर्नु ।
 5. संयोजन समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नु ।
 6. संयोजन समितिको कार्य प्रगति, समिक्षा, संसोधन गर्नु ।
 7. मातहातमा रहेका सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु ।

संयोजकको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. मुल संयोजकलाई सहयोग गर्नु ।
 2. तोकिएको बिशेष क्षेत्रमा कार्य गर्नु ।
 3. बिशेष उदेश्य प्राप्तिको लागि कार्य गर्नु ।
 4. बैठकमा प्रगति बिबरण प्रस्तुत गर्नु ।
 5. बैठकमा प्रस्ताव राख्नु, छलफल गर्नु ।
 6. बिशेष कार्यक्रमलाई संयोजन गर्नु ।
 7. मुल संयोजक दिएको अन्य जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नु ।

उपसंयोजकको काम,कर्तब्य र अधिकार:

 1. संयोजकलाई सहयोग गर्नु ।
 2. तोकिएको बिशेष उपक्षेत्रमा कार्य गर्नु ।
 3. बिशेष उदेश्य प्राप्तिको लागि कार्य गर्नु ।
 4. बैठकमा प्रगति बिबरण प्रस्तुत गर्नु ।
 5. बैठकमा प्रस्ताव राख्नु, छलफल गर्नु ।
 6. बिशेष कार्यक्रमलाई संयोजन गर्नु ।
 7. संयोजक दिएको अन्य जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नु ।

कार्यकारी सचिवको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. उदेश्य अनुसार कार्य गर्नु ।
 2. दैनिक कार्य संचालन गर्नु ।
 3. संयोजन समितिको बैठक बोलाउनु ।
 4. बैठक सञ्चालन गर्नु ।
 5. छलफल गर्नपर्ने विषयहरु बैठकमा प्रस्तुत गर्नु ।
 6. निर्णयहरुको अभिलेख राख्नु ।
 7. अफिसियल कागजातहरु तयार पार्नु ।

प्रबन्धकको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. बिभागको उदेश्य अनुसार कार्य गर्नु ।
 2. प्राविधिक पक्षहरुको रेखदेख गर्नु ।
 3. प्राविधकिहरुको नियुक्ति वा खारेजि गर्नु ।
 4. प्राविधिकहरुको तलब, भत्ता, परिश्रामिक दिनु ।
 5. समितिको दैनिक हरहिसाब राख्नु ।
 6. बिल भौचर लिनु, दिनु, उठाउनु, ताकेता गर्नु ।
 7. आय व्यय विवरण बैठकमा प्रस्तुत गर्नु ।

प्राविधिक सदस्यहरुको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. संयोजन समितिको बैठकमा भाग लिनु ।
 2. कार्यक्रमको आवश्यक प्राविधिहरुबारे छलफल गर्नु ।
 3. आफुले पाएको जिम्मेवारीको प्रगति बिबरण पेश गर्नु ।
 4. कार्यक्रम हुन अगावै आफुले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीहरु जाँच्नु ।
 5. कार्यक्रमलाई सफल पार्न महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नु ।

सल्लाहकार

संयोजन समितिलाई सुझाव र सल्लाह दिनको लागि किराया हङकङको अध्यक्ष सल्लाहकार रहने छ ।

परियोजनाकार

परियोजना लेखनको लागि किराया हङकङले एक परियोजनाकार नियुक्त गर्नेछ । परियोजनालाई किराया हङकङमा अनुमोदन गराई कार्यन्वन गर्न बिभागलाई जिम्मा दिईनेछ ।

डाउनलोड नियुक्ति पत्र :

संगठन बिस्तार तथा समन्वय विभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
सुप्तुलुङ मर्मत तथा निर्माण बिभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
युवा खेलकुद, संगीत तथा संचार बिभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
कार्यलय संचालन तथा छपाई विभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
सम्पती तथा कोष–अभिवृद्धि विभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
किरात धर्म संरक्षण तथा संस्कार विभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
बाल, महिला, प्रौढ तथा स्वागत बिभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
शिलि संकलन तथा संस्कृति बिभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
सुम्निमा भान्सा तथा खानपान बिभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
मौलिक संकलन तथा सरसजावट बिभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
ढुवानी, भण्डार तथा ओसारपसार बिभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
अतिथि हेरबिचार तथा सत्कार बिभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
आपतकालिन सहयोग तथा सुरक्षा बिभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
फोहरमैला संकलन तथा सरसफाई विभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
ब्यावसाय, रोजगार तथा यातायात बिभाग – प्रमुख एमएसवर्ड
किरात राई प्रज्ञा प्रतिष्ठान – प्राज्ञ एमएसवर्ड

 (समाप्त)