नवौ अधिवेशन द्वारा अनुमोदनगरेको नियमावली २०१६

बिभाग नियमावली (२)

बिभाग गठन

किरात राई यायोक्खा हङकङको उदेश्य पुरागर्न तथा बिबिध क्षेत्रमा बिशिष्ठता हाँसिल गरेका किरात राईहरुलाई किराया हङकङको गतिविधिमा समेट्न बिधानको धारा ११.३ (ख) को क्षेत्रधिकार प्रयोग गरि निम्न बिभागहरु गठन गर्नेछ । बिभाग गठन गरिसके पश्चात बिभाग संचालन गर्न बहालवाला पदाधिकारीहरु वा जानकार ब्यक्तिहरुबाट योग्यताको आधारमा एक बिभाग प्रमुख नियुक्त गर्नेछ । बिभाग प्रमुख उक्त बिभागको प्रमुख कार्यकारिणी अधिकारी हुनेछ । बिभाग प्रमुखले बिभागको कार्यक्षेत्र हेरी उपसचिव तथा तथा बिभिन्न सदस्य संयोजकहरु नियुक्त गर्नसक्ने छ ।

किरात राई यायोक्खा हङकङमा निम्न १५ वटा बिभाग निर्माण गरिएको छ ।

(१) चुलाघर निर्माण तथा ब्यावस्थापन बिभाग
(२) चुलासेवा तथा किरात धर्म, संस्कार संरक्षण विभाग
(३) सांस्कृतीक प्रदर्शनी तथा श्रब्यदृश्य निर्माण विभाग
(४) तयमाखियामा सरसजावट  तथा भेषभुषा संकलन प्रचार पसार बिभाग
(५) प्रचार पसार, दस्तावेजीकरण, छपाई तथा दृश्यंकन विभाग
(६) किरात राई युवा खेलकुद, संगीत तथा साहित्य बिभाग
(७) बालबालिका, महिला प्रशिक्षण तथा प्रौढ सहभागिता बिभाग
(८) सामाग्री खरिद, भण्डार, तथा सम्पती ब्यावस्थापन विभाग
(९) पारुहाङ ढुवानी, ओसारपसार तथा भण्डार यातायात विभाग
(१०) सुम्निमा मौलिक खानपान तथा भान्छा सेवा बिभाग
(११) सिक्रिमा अतिथि स्गगत तथा सत्कार सेवा बिभाग
(१२) सुरक्षा, नियन्त्रण, सरसफाई तथा स्वयंसेवक बिभाग
(१३) आदिबासी जनजाती तथा राजनैतिक समन्वय बिभाग
(१४) आपतकालिन सरसहयोग तथा अक्षयकोष निर्माण बिभाग
(१५) आन्तरिक समन्वय, संगठन विस्तार तथा बिदेश विभाग

बिभाग गठनको उदेश्य :

१. किराया हङकङमा कार्यरत सदस्यहरुलाई बिभिन्न क्षेत्रहरुमा सक्षम र कुसल बनाउन ।
२. बिभाग प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्नदिई कुसल नेत्रित्व प्रदान गर्न सिकाउन ।
३. बिभिन्न क्षेत्रको सछम राईहरुलाई बिभागको माध्यमबाट किरायामा सहभागी गराउन ।
४. सहभागी सछम राईहरुको शिप, कलालाई प्रयोग गर्न लगाई अझ बिशिष्ठता हाँसिल गराउन ।
५. किराया हङकङको समग्र उदेश्य पुरा गरि संसारमा किरात राईहरुको शिर उच्च पार्न ।

१. गठन प्रक्रिया

अधिवेशन सकेलगतै पहिलो बैठकमा बिभाग प्रमुखहरु सिफारिस गरिनेछ र बुझबुझारथको दिनमा पदस्थापन गराईने छ । दोस्रो बैठकमा बिभाग प्रमुखको शिफारिसमा बिभागको कार्यक्षेत्र अनुुसार सक्षम किराती राईहरुबाट बिभिन्न तत्पश्चात बिभागीय प्रमुखले बिभागलाई चाहिने आवश्यक संयोजकहरु, उपसंयोजकहरु र सदस्यहरुको नियुक्ति गरि पुर्ण बिभागिय कार्यसमिति निर्माण गरिने छ गर्नेछन ।

२. बिभागिय पदाधिकारीहरु

क. बिभाग प्रमुख
ख. बिभागिय उपसचिव
ग.  संयोजक तथा आवश्यक्ता अनुसारको सदस्यहरु

३. बिभाग प्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार :

(क) बिभागमा आवश्यक पर्ने संयोजक, उपसंयोजक, सदस्यहरुको नियुक्ति सिफारिश गर्नु ।
(ख) आवश्यक परे समिति निर्माण गर्नु ।
(ग) बिभागको निति, नियम, कार्यक्रम संचालक समितिमा अनुमोदन गराउनु ।
(घ) अनुमोदन भएका निति, नियम, कार्यक्रमहरु लागु गर्नु, कार्यन्वन गर्नु ।
(ङ) बिभागको दैनिक काम, कावाही संचालन गर्नु, अनुगमन गर्नु ।
(च)  बिभागको काम कार्वाही प्रति जवाफदेही हुनु ।

४. बिभागिय उपसचिवको काम, कर्तब्य र अधिकार :

(क) आवश्यक परेमा बैठक बोलाउनु ।
(ख) बिभागको निति, नियम, कार्यक्रम निर्माण गर्नु ।
(ग) बिभागको कार्यक्रम संचालन गर्नु ।
(घ) बिभागको काम कार्वाही प्रति उत्तरदायी हुनु ।

५. संयोजक सदस्यहरुको काम, कर्तब्य र अधिकार

(क) बैठकमा भाग लिनु कार्यक्रमको संयोजन गर्ने
(ख) सरोकारका विषयहरुको कार्यन्वन गर्नु ।

६. बैठक तथा कार्यक्रम

बिभागले बिभागको छुट्टै बैठक वा कार्यक्रम गरेमा बिभाग प्रमुखले अध्यक्षता गर्नेछ भने कार्यक्रम संचालन बिभाग उपसचिवले गर्नेछ ।

 (समाप्त)