विभाग नियमावली (५)

Edit Page

परिच्छेद (१)

किरात राई यायोक्खा हङकङलाई ब्यावस्थित संचालन गर्न तथा पदाधिकारीहरुलाई बिभिन्न क्षेत्रहरुमा सक्षम र कुसल बनाउन साथै बिबिध क्षेत्रमा बिशिष्ठता हाँसिल गरेका किरात राईहरुलाई किराया हङकङमा समेट्न बिधानको परिच्छेद (७) धारा ३ अनुसार निम्न १५ वटा विभागहरु गठन गरिने छ । वटा विभागमा निम्न पदाधिकारीहरु स्वत विभाग प्रमुख रहने छ भने बाँकी १० वटा विभागमा कार्य समितिका सदस्यहरुबाट क्षमताको आधारमा विभाग प्रमुख नियुक्त गरिने छ ।

विभाग प्रमुख विभागिय संयोजन समितिको विभागिय सचिव सरहभै कार्य गर्नुपर्ने छ ।

१. विभाग गठनको उदेश्य :

 1. किराया हङकङको कार्यलाई ब्यावस्थित बनाउन ।
 2. किराया हङकङमा कार्यरत पदाधिकारीहरुलाई बिभिन्न क्षेत्रहरुमा सक्षम र कुसल बनाउन ।
 3. बिभाग प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्न दिई कुसल र सक्षम नेत्रित्व प्रदान गर्न सिकाउन ।
 4. बिभिन्न क्षेत्रको सछम राईहरुलाई विभागको माध्यमबाट संयोजकमा नियुक्त गरि किराया हङकङमा सहभागी गराउन ।
 5. सहभागी राईहरुको शिप, कला, क्षमतालाई प्रयोग गर्न लगाई अझ विशिष्टता हाँसिल गराउन ।
 6. किराया हङकङको समग्र उदेश्य पुरा गरि किरात राईहरुको पहिचानलाई उच्च पार्न ।

२. विभागहरु

विभागहरु निम्न १५ वटा रहने छ ।

क्र.सं.

विभाग

जिम्मेवारी

1

संगठन बिस्तार तथा समन्वय विभाग
Organization Growth & Coordination Depart

अध्यक्ष

2

आपतकालिन सहयोग तथा सुरक्षा विभाग
Emergency Help & Security Depart

सदस्य

3

सरसफाई तथा फोहरमैला संकलन विभाग
Sanitation & Waste Collection Depart

सदस्य

4

सुप्तुलुङखिम मर्मत तथा निर्माण विभाग
Suptulungkhim Renovation & Construction Depart

उपाध्यक्ष

5

किरात धर्म संरक्षण तथा संस्कार विभाग
Kirat Religion Protection & Ceremonial Depart

सदस्य

6

मौलिक संकलन तथा सरसजावट विभाग
Original Collection & Decoration Depart

सदस्य

7

युवा खेलकुद, संगीत, सहित्य विभाग
Youth Sport, Music, Literature Depart

महासचिव

8

शिली संकलन तथा संस्कृति विभाग
Shili Collection & Culture Depart

सदस्य

9

ब्यावसाय, रोजगार तथा यातायात विभाग
Business, Employment & Transport Depart

सदस्य

10

कार्यलय संचालन तथा प्रचारप्रसार विभाग
Office Operation & Promotion Depart

सचिव

11

बाल, महिला, प्रौढ तथा अतिथि विभाग
Child, Women, Adult and Guest Depart

सहसचिव

12

पारुहाङ ढुवानी तथा ओसारपसार विभाग
Paruhang Logistics & Shipping Depart

सदस्य

12

सम्पती तथा कोष–अभिवृद्धि विभाग
Asset & Fund-Raise Depart

कोषाध्यक्ष

13

सुम्निमा खानपान तथा भान्सा विभाग
Sumnima Food & Kitchen Depart

सहकोषाध्यक्ष

14

सिक्रिमा बितरण तथा सेवासत्कार विभाग
Sikrima Distribution & Hospitality Depart

सदस्य

३. बिभाग प्रमुखको नियुक्ति

 1. अधिवेशन सकेपश्चात पहिलो बैठकमा विभाग बाँडफाँड गरिने छ ।
 2. विभाग बाँडफाँड गर्दा समितिको सदस्यहरुलाई विभाग छान्न लगाईने छ ।
 3. हरेक कार्यसामितिको सदस्यहरुले एक एकवटा विभाग हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
 4. विभाग बाँडफाँड गर्दा क्षमताको आधारमा र ईच्छा अनुसार बाँडिने छ ।
 5. नवनियुक्त विभाग प्रमुखहरुलाई बुझबुझारथको दिनमा नियुक्तिको प्रमाणपत्र प्रदान गरि पदस्थापन गराईने छ ।

४. मुलसंयोजकको नियुक्ति

 1. विभाग प्रमुखहरुको नियुक्ति गरिसके पश्चात मुलसंयोजकहरुको नियुक्ति गरिने छ ।
 2. विभाग प्रमुखहरु जुन भाषिक संस्थाबाट आएका छन, मुलसंयोजकहरु उहि भाषिक संस्थाका अध्यक्षलाई नियुक्ति गरिने छ । वा
 3. सल्लाहकारहरुबाट वा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरुबाट वा कुनै जानकार ब्याक्तिलाई नियुक्ति गरिने छ ।
 4. नवनियुक्त मुलसंयोजकहरुलाई बुझबुझारथको दिनमा नियुक्तिको प्रमाणपत्र प्रदान गरि पदस्थापन गराईने छ ।

५. विभागिय संयोजन समिति गठन

मुलसंयोजकले कार्यक्षेत्र हेरि विभागिय संयोजन समिति गठन गर्न सक्ने छ । संयोजन समिति गठन गर्दा हरेक पदाधिकारीहरुको काम, कर्तब्य र अधिकार तोकि नियुक्ति पत्र दिनु पर्ने छ र किराया हङकङमा अनुमोदन गराउनु पर्ने छ । किराया हङकङले अनुमोदन गरे पश्चात यो समिति सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्ण निर्णय गर्न सक्ने अधिकार सहितको संयोजन समिति हुनेछ । संयोजन समितिको कार्यकाल किराया हङकङको कार्यसमितिको कार्यकाल रहन्जेल सम्म रहने छ ।

६. विभागिय संयोजन समिति संरचना :

मुलसंयोजकले कार्यक्षेत्र हेरी संयोजन समिति निर्माण गर्नेछ । विभागिय संयोजन समितिको संरचना निम्न अनुसारको हुनेछ ।

विभाग प्रमुख
(विभागिय सचिव)

मुल संयोजक
(अध्यक्ष)

कार्यकारी सचिव

प्रबन्धक

संयोजकहरु

उपसंयोजकहरु

७. बैठक र कार्यक्रमको अध्यक्षता

 1. बैठकको अध्यक्षता मुल संयोजकले गर्नेछ । बैठकको संचालन कार्यकारी सचिवले गर्नेछ । विभाग प्रमुखलाई आशन गराईने छ ।
 2. कार्यक्रमको अध्यक्षता किराया हङकङले गर्ने छ । कार्यक्रम संचालन किराया सचिवले गर्नेछ । मुल संयोजकलाई कार्यक्रममा आशन गराईने छ ।

परिच्छेद (३)

१. विभाग प्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार :

 1. विभागको उदेश्य अनुसार कार्य ब्यावस्थापन गर्नु ।
 2. विभागको दिर्घकालिन योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाउनु ।
 3. कार्यक्रमहरुलाई किराया हङकङको क्यालेण्डरमा अपडेट गर्नु ।
 4. कार्यकारी सचिवको अनुपस्थितिमा संयोजन समतिको बैठक संचालन गर्नु ।
 5. मुलसंयोजकलाई संयोजन समिति निर्माणगर्न सहयोग पुऱ्याउनु ।
 6. संयोजन समितिको कार्य प्रगति, समिक्षा, किराया हङकङमा अपडेट गर्नु ।
 7. संयोजन समितिलाई आवश्याक पर्ने सम्पुर्ण ब्यावस्थापकिय कार्यहरु गर्नु ।

२. मुल संयोजकको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. विभागको उदेश्य अनुसार कार्यक्रम संयोजन गर्नु ।
 2. कार्यक्रमलाई बिभिन्न क्षेत्र, उपक्षेत्रमा बिभाजन गर्नु ।
 3. कार्यक्रम सम्पन्न गर्न संयोजन समिति निर्माण गर्नु ।
 4. संयोजक तथा उपसंयोजकहरुमा कार्य बाँडफाँड गर्नु ।
 5. संयोजन समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नु ।
 6. संयोजन समितिको कार्य प्रगति, समिक्षा, संसोधन गर्नु ।
 7. मातहातमा रहेका सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु ।

३. संयोजकको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. मुल संयोजकलाई सहयोग गर्नु ।
 2. तोकिएको बिशेष क्षेत्रमा कार्य गर्नु ।
 3. बिशेष उदेश्य प्राप्तिको लागि कार्य गर्नु ।
 4. बैठकमा प्रगति बिबरण प्रस्तुत गर्नु ।
 5. बैठकमा प्रस्ताव राख्नु, छलफल गर्नु ।
 6. बिशेष कार्यक्रमलाई संयोजन गर्नु ।
 7. मुल संयोजक दिएको अन्य जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नु ।

४. उपसंयोजकको काम,कर्तब्य र अधिकार:

 1. संयोजकलाई सहयोग गर्नु ।
 2. तोकिएको बिशेष उपक्षेत्रमा कार्य गर्नु ।
 3. बिशेष उदेश्य प्राप्तिको लागि कार्य गर्नु ।
 4. बैठकमा प्रगति बिबरण प्रस्तुत गर्नु ।
 5. बैठकमा प्रस्ताव राख्नु, छलफल गर्नु ।
 6. बिशेष कार्यक्रमलाई संयोजन गर्नु ।
 7. संयोजक दिएको अन्य जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नु ।

५. कार्यकारी सचिवको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. उदेश्य अनुसार कार्य गर्नु ।
 2. दैनिक कार्य संचालन गर्नु ।
 3. संयोजन समितिको बैठक बोलाउनु ।
 4. बैठक सञ्चालन गर्नु ।
 5. छलफल गर्नपर्ने विषयहरु बैठकमा प्रस्तुत गर्नु ।
 6. निर्णयहरुको अभिलेख राख्नु ।
 7. अफिसियल कागजातहरु तयार पार्नु ।

६. प्रबन्धकको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. विभागको उदेश्य अनुसार कार्य गर्नु ।
 2. प्राविधिक पक्षहरुको रेखदेख गर्नु ।
 3. प्राविधकिहरुको नियुक्ति वा खारेजि गर्नु ।
 4. प्राविधिकहरुको तलब, भत्ता, परिश्रामिक दिनु ।
 5. समितिको दैनिक हरहिसाब राख्नु ।
 6. बिल भौचर लिनु, दिनु, उठाउनु, ताकेता गर्नु ।
 7. आय व्यय विवरण बैठकमा प्रस्तुत गर्नु ।

७. प्राविधिक सदस्यहरुको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. संयोजन समितिको बैठकमा भाग लिनु ।
 2. कार्यक्रमको आवश्यक प्राविधिहरुबारे छलफल गर्नु ।
 3. आफुले पाएको जिम्मेवारीको प्रगति बिबरण पेश गर्नु ।
 4. कार्यक्रमलाई सफल पार्न महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नु ।

८. सल्लाहकार

संयोजन समितिलाई सुझाव र सल्लाह दिनको लागि किराया हङकङको सल्लाहकार समिति विभागको पनि सल्लाहकार समिति रहने छ ।

डाउनलोड नियुक्ति पत्र :

 

 (समाप्त)