Donors

आदरणिय किरात राई दाजुभाई दिबिहिनिहरु,

३१ जनवरी २०१६ मा कुल रकम २५,५३,०००– एक मुष्ठ तिरि २५०० स्क्वयार फिट जग्गा सहितको सामुहिक चुलाघर खरिद गरिएको छ । अब निर्माण, मर्मत सम्भार तथा ब्यावस्थापन कार्यहरु गर्नु बाँकी छ । चुलाघरलाई किरात राईहरुको एकताको प्रतिकको रुपमा बिश्व सामु चिनाउनु छ । किरात राईहरुको पहिचानलाई संसारभर जिवन्त बनाउनु छ । यसैले किराया हङकङ यहाँहरुको निरन्तर सहयोगको अपिल गर्दछौं । सहयोगमा छुटहुने दाताहरुले न्युनतम रकम दिएर भएपनि किरात राई एकताको प्रतिक चुलाघरमा नाम लेखाऔं । न्युनतम सहयोग गर्ने दाताहरुले समेत अधिकतम १५,०००– किस्तामा भएपनि पुऱ्याएर चुलाघरलाई किरात राईहरुको ईतिहास, भाषा, लिपी, कला, साहित्य,  धर्म, संस्कार, संस्कृतीको खोज, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सहयोग गरौं ।

सहयोग रकम जम्मा गर्नुपर्ने बैंक

सहयोग रकम जम्मा गरि नाम लेखेर स्लिपको फोटा खिचि निम्न भाईबर नम्बरमा पठाईदिनहुन अनुरोध गर्दछौ ।

HSBC बैंक खाता नं. १२४ ४५७ ०८६ ८३३
Viber: ६५०० ५४२१, ६०९० ४९५०

Amount-wise Name list (Till 15 Dec 2019)

D/N Donor Name Promise Paid Balance Address Coordinate
1 Shashi Madan Rai 55555 55555 0 Khotang Shashi Sampang
197 Jay Kumar Chamling Rai 31245 31245 0 Jay Kumar Chamling
84 Bijay Kumar Thulung Rai 31000 31000 0 Kal Sing Nachhiring
48 Rabi Chandra Sampang Rai 33333 30000 3333 Khotang Dipak Sampang
37 Tilak Walahang Rai 25000 25000 0 Khotang Tilak Bantawa
89 Jajin Chamling Rai 20555 20555 0 Khotang Jajin Chamling
106 Mani Raj Nachhiring Rai 20202 20202 0 Patheka-4, Khotang Mani Nachhiring
32 Rajendra Kumar Rai 20151 20151 0 Lamkhu, Khotang Rajin Chamling
42 Hari Chandra Sampang Rai 22500 20000 2500 Khotang Harichandra Sampang
7 Hejen Chamling Rai 23000 20000 3000 Khotang Hejen Chamling
417 Lingma Construction & Engineering Co. 23000 23000 0 Jay Kumar Chamling
9 Bimal Chamling Rai 18000 18000 0 khotang Bimal Chamling
8 Rajin Chamling Rai 17000 17000 0 Khotang Rajin Chamling
91 Bajra Kumar Thulung Rai 16500 16500 0 Bhojpur Bajra Thulung
159 Ram Lee Thulung Rai 16111 16111 0 Ram Lee Thulung
401 Basanta Kumari Rai (Masanta) 16000 16000 0 Basanta Kumari Chamling
223 Santa Bir Sampang Rai 16000 16000 0 Santabir Sampang
17 Prem Roj Sampang Rai 15777 15777 0 Bhojpur Prem Roj Sampang
69 Prem Raj Chamling Rai 15625 15625 0 Darjeeling Shashi Sampang
95 Keshab Koyu Rai 15555 15555 0 Bhojpur Keshav Koyu
162 Abirman Rai 15177 15177 0 Temma, Khotang Rajin Chamling
99 Jaya Ram Chamling Rai 15156 15156 0 Sunsari Jaya Ram Chamling
119 Kalpana Chamling Rai 15125 15125 0 Dharan Kalpana Chamling
87 Raju Thulung Rai 15111 15111 0 Sunsari Bajra Thulung
14 Dhakbir Bantawa Rai 15101 15101 0 Bhojpur Prem Roj Sampang
157 Ram Chandra Rai 15101 15101 0 Bhojpur Tilak Bantawa
24 Dipak Keshar Sampang Rai 15015 15015 0 Khotang Dipak Sampang
268 Padam Kumari Rai (Late Pramod) 15002 15002 0 Basanta Kumari Chamling
318 Dhiren Bantawa Rai 15001 15001 0 Bikram Bantawa
239 Hem Raj Khaling Rai 15001 15001 0 Kumar Sampang
40 Santosh Rai 15001 15001 0 Dhiraj Sampang
15 Adhiraj Chamling Rai (Tej) 15000 15000 0 Khotang Adhiraj Chamling
272 Arun Loharung Rai 15000 15000 0 Mani Sampang
36 Bikram Bantawa Rai 15000 15000 0 Bhojpur Bikram Bantawa
408 Dambar/Nikisha Rai 15000 15000 0 Rajin Chamling
120 Dhiraj Kumar Bantawa Rai 15000 15000 0 Bhojpur Dhiraj Bantawa
44 Dhiraj Kumar Sampang Rai 21111 15000 6111 Khotang Dhiraj Sampang
13 Durga Kanta Bantawa Rai 20100 15000 5100 Bhojpur Durga Kanta Bantawa
38 Gajendra Bantawa Rai 15000 15000 0 Bhojpur Gajendra Bantawa
47 Ganga Ram Sampang Rai 18100 15000 3100 Khotang Ganga Ram Sampang
245 Hariram Bunglawa Rai 15000 15000 0 Mani Sampang
81 Indra Bahadur Chamling Rai 15000 15000 0 Rajin Chamling
154 Indra Sing Dumi Rai 15000 15000 0 Khotang Surya Dumi
293 Ishor Rai 15000 15000 0 Ram Lee Thulung
233 Jayman Rai (Curry) 15000 15000 0 Shashi Sampang
305 Karna Bir Sampang Rai 15000 15000 0 Mani Sampang
66 Kindar Chamling Rai 15000 15000 0 Khotang Pitambar Chamling
147 Kumar Sampang Rai 15000 15000 0 Khotang Kumar Sampang
436 Laxman (Narbir Rai) 15000 15000 0 Bhojpur Maya Devi Bantawa
20 Madhu Kumar Chamling Rai 15000 15000 0 Khotang Madhu Kumar Chamling
386 Man Kumar Thulung Rai 15000 15000 0 Dhiraj Sampang
49 Mani Raj Sampang Rai 15000 15000 0 Khotang Mani Sampang
58 Mohan Raj Nachhiring Rai 15000 15000 0 Khotang Mohan Raj Nachhiring
74 Nanda Kumar Chamling Rai 15000 15000 0 Rajin Chamling
46 Narayan Prasad Sampang Rai 25000 15000 10000 Khotang Harichandra Sampang
201 Nawa Raj Rai 15000 15000 0 Nawaraj Chamling
123 Penguin Puma Rai 21111 15000 6111 Khotang Penguin Puma
19 Pitambar Chamling Rai 15000 15000 0 Khotang Pitambar Chamling
166 Shiv Kumar Bantawa Rai (Puza) 15000 15000 0 Ratanchha, Khotang Bimal Chamling
11 Subash Puma Rai 15000 15000 0 Khotang Subash Puma
56 Suryaman Dumi Rai 15000 15000 0 Khotang Surya Dumi
45 Tej Kumar Sampang Rai 15000 15000 0 Khotang Tej Sampang
73 Tikaparsad Koyee Rai 15000 15000 0 Khotang Dhiraj Sampang
43 Tul Bahadur Sampang Rai 15000 15000 0 Khotang Tej Sampang
110 Yuk Krishna Chamling Rai & Gyanta Chamling Rai 20000 15000 5000 Khotang Yuk Chamling
207 Dinesh Thulung Rai 26000 13000 13000 Solukhambu Adhiraj Chamling
163 Ashmani Sampang Rai 12111 12111 0 Khartamchha, Khotang Dhiraj Sampang
191 Mahendra Mangal Bantawa Rai 11666 11666 0 Topgachhi, Jhapa Mahendra Mangal Bantawa
90 Deepen Rai 11111 11111 0 Bhojpur Maya Devi Bantawa
455 Tirna Rai (Roma) 10506 10506 0 Dhiraj Sampang
117 Ganesh Kumar Rai 15100 10100 5000 Khotang Narayan Prasad Sampang
29 Lachhuman Prasad Rai 10002 10002 0 Rajin Chamling
187 Binod Puma Rai 15000 10000 5000 Binod Puma
189 Chandra Kumar Sampang Rai 10000 10000 0 Bhojpur Chandra Sampang
27 Gyan Bahadur Bahing Rai 10000 10000 0 Sunsari Gyan Bahing Rai
350 Jitendra Chamling Rai 10000 10000 0 Dorpa Chiuri Dada, Khotang Penguin Puma
116 Keshar Kumar Rai (Thulung) 10000 10000 0 Khotang Nayaran Prasad Sampang
4 Kisan Bahing Rai 10000 10000 0 Kumar Sampang
258 Lok Bahadur Rai 10000 10000 0 Khotang, Ratanchha-8 Jaya Ram Chamling
3 Lokh Raj Bahing Rai 10000 10000 0 Okhaldhunga Lokh Raj Bahing
2 Narjit Chamling Rai 10000 10000 0 Khotang Narjit Chamling
289 Prabin Kishor Rai 10000 10000 0 Bhojpur Ram Lee Thulung
203 Pratik Chamling Rai 10000 10000 0 Rajin Chamling
52 Maitra Kumar Bantawa Rai 20200 8000 12200 Bhojpur Maitra Bantawa
290 Sujata Rai (UK) 8000 8000 0 Bajra Thulung
212 Khadka Prasad Bantawa Rai 10000 7500 2500 Khadga Bantawa
114 Bhupal Rai 7000 7000 0 Khotang Yuk Chamling
247 Padam Bahing Rai 7000 7000 0 Mani Sampang
101 Sahar Man Rai 7000 7000 0 Sunsari Rajin Chamling
295 Binod Sampang Rai 6666 6666 0 Dipak Sampang
122 Pradip Rai (Kirawa) 6666 6666 0 Bhojpur Gajendra Bantawa
109 Hem Raj Bantawa Rai 6600 6600 0 Kahule-3, Khotang Subash Puma
97 Lila Rai 6177 6177 0 Sunsari Lila Bantawa
351 Ashok Kumar Rai 6101 6101 0 Simpani-1, Khotang Rajin Chamling
300 Kasit Kumar Chamling 6015 6015 0 Hejen Chamling
392 Netra Bahadur Rai 6015 6015 0 Dharan, Sunsari Dhiraj Sampang
446 Sai Kumar (Asha) Rai 6012 6012 0 Pabitra Chamling
6 Kal Sing Nachhiring Rai 6006 6006 0 Sunsari Kal Sing Nachhiring
107 Chandrama Khaling Rai 6001 6001 0 Solukhumbu Kal Sing Nachhiring
444 Sudhir Rai (Dinesh Chamling) 6001 6001 0 Rajin Chamling
169 Adhiraj Chamling Rai 6000 6000 0 khotang Rajin Chamling
175 Arjun Bantawa Rai 6000 6000 0 Chandada, khotang Narjit Chamling
246 Arjun Chamling Rai 6000 6000 0 Mani Sampang
235 Ashok Wanem Limbu (Raju) 6000 6000 0 Bikram Bantawa
312 Babu Ram Chamling 6000 6000 0 Indrenipokhari, khotang Yuk Chamling
195 Bijay Rai (Thakur Chandra) 6000 6000 0 Rajin Chamling
437 Bikash Rai 6000 6000 0 Bikram Bantawa
60 Binod Bantawa Rai 6000 6000 0 Ganga Ram Sampang
440 Bishal Rai 6000 6000 0 Kal Sing Nachhiring
279 Bishwa Puma Rai 6000 6000 0 Penguin Puma
177 Bisnu Nanda Chamling Rai 15000 6000 9000 Indrenipokhari, khotang Hejen Chamling
65 Chitra Thulung Rai 6000 6000 0 Chitra Thulung
181 Dambar Bahadur Rai 6000 6000 0 Chandraka Thulung
397 Dhan Kumar Rai 6000 6000 0 Ratanchha, Khotang Basanta Kumari Chamling
412 Dinesh Karthak Rai 6000 6000 0 Mahendra Mangal Bantawa
145 Durga Prasad Nachhiring Rai 6000 6000 0 Ganga Ram Sampang
206 Durga Prasad Thulung Rai 6000 6000 0 Ram Lee Thulung
447 Gyan Bahadur Dipsali 6000 6000 0 Rajin Chamling
343 Gyan Prakash Rai 6000 6000 0 Jaya Ram Chamling
146 Harka Bahadur Dumi Rai 6000 6000 0 Ganga Ram Sampang
353 Harka Raj Rai 6000 6000 0 Khotang Ganga Ram Sampang
317 Hem Raj (Kabi Raj) Rai 6000 6000 0 Harichandra Sampang
399 Heman Rai 6000 6000 0 Basanta Kumari Chamling
269 Hira Man Rai 6000 6000 0 Surya Dumi
124 Hita Bahadur Koyee Rai 6000 6000 0 Rajin Chamling
79 Iman Sher Rai 6000 6000 0 Kal Sing Nachhiring
234 Indra Bahadur Rai (Bhumiraj) 6000 6000 0 Bikram Bantawa
55 Jasmani Sampang Rai 6000 6000 0 Khotang Ganga Ram Sampang
429 Jay Bahadur Koyee Rai 6000 6000 0 Tika Koyee
292 Jaya Prakash Sampang Rai 6000 6000 0 Prem Roj Sampang
218 JB Rai 6000 6000 0 Bimal Chamling
161 Jhanda Kumar Bantawa Rai 6000 6000 0 Bhojpur Rajin Chamling
142 Jit Karna Chamling Rai 6000 6000 0 Yuk Chamling
219 Kamala Rai 6000 6000 0 Basanta Kumari Chamling
416 Kumar Rai 6000 6000 0 Nun Thala, Khotang Basanta Kumari Chamling
83 Lal Bahdur Rai 6000 6000 0 Tej Sampang
129 Late Khatir Mani Sampang Rai 10000 6000 4000 Khotang Kal Sing Nachhiring
41 Madhu Keshar Sampang Rai 6000 6000 0 Khotang Dhiraj Sampang
50 Man Badahur Dumi Rai 6000 6000 0 Baksila, Khotang Nawaraj Chamling
182 Man Kumar Sampang Rai 6000 6000 0 Prem Roj Sampang
287 Manju Rai (Subhara) 6000 6000 0 Hejen Chamling
96 Maya Devi Bantawa Rai 6000 6000 0 Bhojpur Maya Devi Bantawa
431 MB Thapa 6000 6000 0 Byabasthapan Pustika Harichandra Sampang
149 Mejar Bahadur Koyu Rai 6000 6000 0 Kumar Sampang
171 Milan Khaling Rai 6000 6000 0 Shankhuwa Prem Roj Sampang
396 Mina Rai 6000 6000 0 Rajin Chamling
228 Naresh Sunuwar 6000 6000 0 Harichandra Sampang
301 Nilu Pandhak Limbu 6000 6000 0 Penguin Puma
22 Pabitra Chamling Rai 6000 6000 0 Khotang Pabitra Chamling
402 Prabin Rai 6000 6000 0 Basanta Kumari Chamling
105 Pradip Jang Rai 6000 6000 0 Khotang Subash Puma
346 Prakash Rai 6000 6000 0 Sapteshwor, Khotang Bajra Thulung
176 Pranai Chandra Chamling Rai 6000 6000 0 Urlabari Prem Roj Sampang
371 Pratap Koyu Rai 6000 6000 0 Panthar Mahendra Mangal Bantawa
174 Prem Dumi Rai 6000 6000 0 Baksila, Khotang Prem Roj Sampang
121 Purna Hang Rai 6000 6000 0 Bhojpur Tej Sampang
306 Rabin Chandra Rai 6000 6000 0 Damak 11, Jhapa Keshav Koyu
68 Ramesh Sampang Rai 6000 6000 0 khotang Dhiraj Sampang
227 Ran Prasad Sampang Rai 6000 6000 0 Prem Roj Sampang
220 Rudra Sing Rai 6000 6000 0 Bimal Chamling
130 Sandeu Rai 6000 6000 0 Khotang Kal Sing Nachhiring
72 Sanjog Chamling Rai 6000 6000 0 Khotang Sanjog Chamling
406 Sarbadhan (Prakash) Rai 6000 6000 0 Pitambar Chamling
395 Shiva Takka-Durga Takka Rai 6000 6000 0 Bhojpur Yuk Chamling
266 Shrawan Kumar Khaling Rai 6000 6000 0 Prem Roj Sampang
125 Sundar Mani Rai 6000 6000 0 Rajin Chamling
450 Utra Sher Rai 6000 6000 0 Starting Dhiraj Sampang
341 Yam Shova Thulung Rai 6000 6000 0 Ram Lee Thulung
198 Moti Maya Rai (Dayawati) 5555 5555 0 Sanu Thulung
194 Ganga Parasad Rai (Mani) 5050 5050 0 Bhojpur Hejen Chamling
138 Giri Raj Rai 5005 5005 0 Kathmandu Adhiraj Chamling
435 Tribhuwan Limbu 5005 5005 0 Shashi Sampang
21 Binod Chamling Rai 15000 5001 9999 Dharan, Sunsari Madhu Kumar Chamling
438 Dhan Bahadur Rai 5001 5001 0 Deepak Kesha Rai
337 Ashar Jit Rai 5000 5000 0 Solu Bimal Chamling
25 Bag Bir Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
262 Bhagawan Chamling Rai (Santa) 5000 5000 0 Narjit Chamling
288 Bhagindra Rai 5000 5000 0 Dhulabari, Jhapa Gyan Bahing Rai
170 Bhishan Kulung Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
265 Binod Bhusuruk Chamling Rai 6000 5000 1000 Maitra Bantawa
439 Bishnu Sampang Rai 5000 5000 0 Hejen Chamling
35 Chandi Kumar Rai (Late) 5000 5000 0 Rajin Chamling
217 Chandra Bantawa Rai 6000 5000 1000 Bimal Chamling
460 Des Raj Rai Bantawa 5000 5000 0 Suwa Puma
57 Hari Kumar Bayung Rai 10000 5000 5000 Okhaldhunga Hejen Chamling
168 Jitendra (PadamLal) Rai 5000 5000 0 Hejen Chamling
135 Jiwan Kumar Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
31 Kul Bahadur Kulung Rai (Jitman) 5000 5000 0 Rajin Chamling
111 Kuldip Chamling Rai 10000 5000 5000 Khotang Yuk Chamling
259 Lalita Rai 5000 5000 0 Dharan, Sunsari Jaya Ram Chamling
53 Lama Kaji Rai (Malati) 5000 5000 0 Khotang Ganga Ram Sampang
448 Laxman Mitra Jung Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
143 Magendra Bantawa Rai 5000 5000 0 Bhojpur Magendra Bantawa
261 Mahendra (Ram Narayan) Rai 5000 5000 0 Jaya Ram Chamling
26 Moti Chamling Rai 15000 5000 10000 Panthar Shashi Sampang
85 Nanda Prasad Dumi Rai 15000 5000 10000 Khotang Rajin Chamling
369 Narhang Rai 5000 5000 0 Bhojpur Mahendra Mangal Bantawa
274 Nirakash Rai 5000 5000 0 Dharan, Sunsari Shashi Sampang
30 Pawan Kaji Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
92 Prahlad Bantawa Rai 15000 5000 10000 Khotang Hejen Chamling
113 Prakash Rai  (Jayandra) 5000 5000 0 Khotang Yuk Chamling
140 Rabindra Rai 5000 5000 0 Lamkhu, Khotang Rajin Chamling
183 Rajesh Rai 5000 5000 0 Maya Devi Bantawa
205 Ram Prasad Thulung Rai 5000 5000 0 Ram Lee Thulung
298 Roma Prasad Thulung Rai 5000 5000 0 Mukli, Solu Gyan Bahing Rai
319 Smaran Rai (Milan) 15000 5000 10000 Bikram Bantawa
255 Sukra Raj Rai 5000 5000 0 Basanta Kumari Chamling
452 Suman Koyee Rai 5000 5000 0 Hit Bahadur Koyee
271 Suresh Rai 10000 5000 5000 Rajin Chamling
283 Tanka Rai (Ishar) 5000 5000 0 Okhare, Hurbu, Bhojpur Keshav Koyu
221 YB Rai 5000 5000 0 Shashi Sampang
451 Yugesh Koyee Rai 5000 5000 0 Hit Bahadur Koyee
405 Saran Dipa Sarita Rai 4500 4500 0 Jaya Ram Chamling
251 Bharat Kumar Rai 5000 4000 1000 Bimal Chamling
211 Dipak Kumar Yakkha Rai 4000 4000 0 Subash Puma
78 Gyan Bahadur Sampang 4000 4000 0 Tej Sampang
285 Keshav Rai (JPT) 4000 4000 0 Harichandra Sampang
376 Nanda Raj Rai 4000 4000 0 Bimal Chamling
185 Prem Raj Loharung Rai (Bhojpur) 4000 4000 0 Yuk Chamling
254 Sudan Rai 4000 4000 0 Rajin Chamling
434 Tulasi Chamling 4000 4000 0 Jaya Ram Chamling
425 Yog Raj Rai 4000 4000 0 Rajin Chamling
229 Indra Kumar Wanem 3500 3500 0 Rajin Chamling
420 Laxmi Prasad Rai 3500 3500 0 Dipak Sampang
368 Yasoda Rai (Hari Bahadur) 3334 3334 0 Kathmandu Shashi Sampang
338 Arjun Rai 3333 3333 0 Bojpur Bajra Thulung
278 Dilip Rungmahang Rai 3333 3333 0 Shashi Sampang
62 Badal Rai 3000 3000 0 Rajin Chamling
33 Bal Bahadur Rai 10000 3000 7000 Rajin Chamling
270 Bhakti Raj Rai 3000 3000 0 Narayan Chowk, Sunsaru Yuk Chamling
241 Bhumi Kala Rai (Jaya Ram) 3000 3000 0 Jaya Ram Chamling
208 Bijaya Subba 5000 3000 2000 Dipak Sampang
373 Bipin Rai 3000 3000 0 Ilam Mahendra Mangal Bantawa
151 Chandra Prakash Rai (Wanchai) 3000 3000 0 Shashi Sampang
433 Dhumser Rai 3000 3000 0 Arkhaule-4, Khotang Keshav Koyu
243 Dipak Tankamaya Rai 3000 3000 0 Narjit Chamling
54 Hikmat Rai 3000 3000 0 Khotang Shashi Sampang
18 Jiwan Kala Chamling Rai 15000 3000 12000 Pitambar Chamling
383 Khema Hang Jimi Rai 3000 3000 0 Mani Sampang
76 Krishna Raj Sampang 6000 3000 3000 Prem Roj Sampang
178 Nabin Chamling Rai (Muna) 3000 3000 0 Mani Sampang
200 Nanchu Rai 3000 3000 0 Shashi Sampang
463 Ojasbi Rai( Baba: Shures Rai) 3000 3000 0 Harichandra Sampang
257 Raju Bina Rai 15000 3000 12000 Kalpana Chamling
294 Ram Rai 3000 3000 0 Tsuen Mun, Dipak Sampang
275 Rudra Bahadur Rai 3000 3000 0 Deusa – 1, Solu Yuk Chamling
236 Santa Man Rai 3000 3000 0 Khadga Bantawa
153 Shailendra Dewan Yakkha 3000 3000 0 Kumar Sampang
214 Sonahang Rai 3000 3000 0 Dhiraj Bantawa
23 Tara Chamling Rai 3000 3000 0 Pitambar Chamling
453 Uttar Man Linbu 3000 3000 0 Rajin Chamling
360 Yubaraj Ghimire (Dik Kumari Rai) 5000 3000 2000 Dipak Sampang
150 Prem Rai (Santosh) 2500 2500 0 Kumar Sampang
428 Yubaraj Chamling Rai 2500 2500 0 Buipa, Khotang Bimal Chamling
379 Mina Chamling Rai 2100 2100 0 Hejen Chamling
352 Suman Kumar Thulung Rai 2016 2016 0 Ram Lee Thulung
210 Dik Dewan Bantawa Rai 2001 2001 0 Subash Puma
454 Raju Chamling Rai 2001 2001 0 Dhiraj Sampang
443 Abhishek Shrestha 6000 2000 4000 Kal Sing Nachhiring
10 Adit Rai (Jhukimaya) 2000 2000 0 Khotang Nawaraj Chamling
311 Anish Chamling Rai (Bimala) 2000 2000 0 Pabitra Chamling
61 Bal Kumar Rai 2000 2000 0 Dharan, Sunsari Keshav Koyu
302 Bal Kumar Rai 2000 2000 0 Penguin Puma
374 Basanta Rai 2000 2000 0 Ilam Mahendra Mangal Bantawa
156 Bikash Rai 6000 2000 4000 Khawa-2, Bhojpur Khadga Bantawa
93 Chandra Kumar Rai (Khotang) 2000 2000 0 Khotang Prem Roj Sampang
421 Debhang Rai 2000 2000 0 Basanta Kumari Chamling
240 Devi Das Rai 5000 2000 3000 Jajin Chamling
314 Dilli Ram Thulung Rai 2000 2000 0 Bajra Thulung
398 Dip Prasad Rai 2000 2000 0 Jajin Chamling
426 Durga Prasad Yakkha 2000 2000 0 Bikram Bantawa
267 Hari Kumar Rai (Padam) 2000 2000 0 Yuk Chamling
465 Heman Rai (Chamling) 2000 2000 0 Rajendra Kumar Chamling
94 Indra Kumar Rai 2000 2000 0 Khotang Shashi Sampang
291 KB Limubu (Ex India Army) 2000 2000 0 Shashi Sampang
192 Khagendra Raj Rai 2000 2000 0 Prem Roj Sampang
190 Lekh Bahadur Chamling Rai 2000 2000 0 Khotang Narjit Chamling
196 Malik Ram Rai 2000 2000 0 Binod Puma
141 Mani Kumar Chamling Rai (JPT) 2000 2000 0 Pabitra Chamling
381 Manoj Dewan 2000 2000 0 Birtamode, Jhapa Yuk Chamling
232 Parsu Ram Rai 2000 2000 0 Madhu Kumar Chamling
286 Prem (Tilak) Rai 2000 2000 0 Buipa-2 Lekpa, Kumar Sampang
355 Rajendra Kumar Rai (Dhankuta) 6000 2000 4000 Kagate-2, Dhankuta Rajin Chamling
404 Ramesh Namahang Rai 2000 2000 0 Rajin Chamling
336 Ratna Laxmi Rai 2000 2000 0 Khotang Dipak Sampang
432 Rita Gurung 2000 2000 0 Shashi Sampang
339 Rohit Kumar Rai 2000 2000 0 Mani Sampang
252 Suraj Chamling Rai 2000 2000 0 Gyan Bahing Rai
430 Suresh Kumar Rai 6000 2000 4000 Dhraj Bantawa
77 Top Bahadur Yakkha 2000 2000 0 Madhu Kumar Chamling
345 Yabin Rai 2000 2000 0 Rajin Chamling
139 Yogendra Dumi Rai 5000 2000 3000 Rajin Chamling
282 Yoman Rai 2000 2000 0 Yuk Chamling
264 Dipa Rai Pun (USA) 1900 1900 0 Bajra Thulung
390 Binod Khambu (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
388 Debesh Rai (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
389 Parbati Rai (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
391 Sabin Rai (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
387 Wilson Bikram Rai (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
180 Lochan Rai (Korea) 1780 1780 0 Shashi Sampang
422 Tuwachung Jayajum (Nepal) 1690 1690 0 Rajin Chamling
152 Lallu Sampang Rai (IB) 1501 1501 0 Dharan, Sunsari Rajin Chamling
104 Sayandra Kumar Rai 1500 1500 0 Dharan Subash Puma
137 Surendra Kumar Bantawa Rai 1500 1500 0 Bhojpur Rajin Chamling
393 Madhu Rai 1200 1200 0 Lila Bantawa
382 Hem Chandra Rai 1111 1111 0 Khotang Rajin Chamling
128 Mitra Kala Rai 1111 1111 0 Bhojpur Kal Sing Nachhiring
100 Bal Jit Rai 1100 1100 0 Khotang Subash Puma
348 Hudam Tumchha Rai 1100 1100 0 Sano Dumma-3, Bhojpur Khadga Bantawa
462 Karma Laxmi Rai(Chamling) 1100 1100 0 Adhiraj Chamling
385 Rabinson Rai 1100 1100 0 Bhaisi Pankha, Bhojpur Rajin Chamling
127 San Raj Thulung Rai 1100 1100 0 Sunsari San Raj Thulung
403 Sojit Thulung Rai 1100 1100 0 Ram Lee Thulung
413 Sanjay Tumbahamphe 1010 1010 0 Taplejung Subash Puma
424 Ramesh Chamling Rai 1005 1005 0 Chitra Thulung
98 Sumaya Rai 1005 1005 0 Kathmandu Adhiraj Chamling
118 Devi Rai 1001 1001 0 Kathmandu Jaya Ram Chamling
344 Harka Gurung 1001 1001 0 Jaya Ram Chamling
359 Purna Yakkha Rai 1001 1001 0 Harichandra Sampang
249 Adhiraj Thapa Magar 1000 1000 0 Mani Sampang
284 Amit Thulung Rai 1000 1000 0 Dhran (Now), Okhaldhunga Keshav Koyu
362 Amrit Keshar Khaling Rai 1000 1000 0 Basa-4, Solu Ram Lee Thulung
377 Bal Bahadur Rai 1000 1000 0 Bimal Chamling
307 Binod Rai (Billy) 1000 1000 0 Madhu Kumar Chamling
126 Chabilal Bahing Rai 2000 1000 1000 Sunsari Kal Sing Nachhiring
334 Chakra Bahadur Rai 1000 1000 0 Surya Dumi
231 Chandra Kumari Rai 2000 1000 1000 Madhu Kumar Chamling
309 Devi Bhakta Rai 1000 1000 0 Nepal Rajin Chamling
165 Dhiren Kumar Sampang Rai 1000 1000 0 Urlabari, Morang Prem Roj Sampang
349 Dil Bahadur Rai 1000 1000 0 Bimal Chamling
173 Dilip Kumar Rai 1000 1000 0 Rajin Chamling
253 Dinesh Loharung Rai 1000 1000 0 Bajra Thulung
409 Ganga Prasad Rai 1000 1000 0 Jajin Chamling
184 Gauri Man Bantawa Rai 1000 1000 0 Gajendra Bantawa
358 Hari Kumar Rai 1000 1000 0 Khotang Surya Dumi
423 Hem Raj Rai (Lamakhu) 6000 1000 5000 Rajin Chamling
322 Hira Bantawa Rai (Neha) 1000 1000 0 Damak, Jhapa Subash Puma
132 Jiwan Rai 1000 1000 0 Sunsari Kal Sing Nachhiring
340 Kamal Prasad (Rajun) Rai 1000 1000 0 Dhiraj Sampang
222 Keshar Bahadur Rana Magar 1000 1000 0 Rajin Chamling
324 Khim Devi Bantawa Rai (Chandra) 1000 1000 0 Laxmi Marga, Morang Subash Puma
323 Khim Devi Bantawa Rai (Maya) 1000 1000 0 Subash Puma
299 Kirat Rai Khelkud Sangh (Nepal) 1000 1000 0 Bajra Thulung
179 Kishor Chamling Rai 1000 1000 0 Kumar Sampang
400 Kreeti Rai 1000 1000 0 Rajin Chamling
363 Kumar Khaling Rai 1000 1000 0 Basa-4, Solu Ram Lee Thulung
375 Man Sing Rai 1000 1000 0 Chandraka Thulung
148 Mangal Narayan Rai 1000 1000 0 Kumar Sampang
372 Matrika Rai 1000 1000 0 Ilam Mahendra Mangal Bantawa
296 Mekh Ale 1000 1000 0 Bajra Thulung
320 Menuka Mukarung Rai 1000 1000 0 Khawa, Bhojpur Subash Puma
193 Nabin Bantawa Rai 1000 1000 0 Gyan Bahing Rai
199 Nabin Rai 1000 1000 0 Shashi Sampang
263 Nabin Solti Gurung 1000 1000 0 Tej Sampang
364 Nawa Bahadur Khaling Rai 1000 1000 0 Basa-4, Solu Ram Lee Thulung
144 Nirmal Kumar Bantawa Rai 1000 1000 0 Khotang Narjit Chamling
356 Pampha Rai 1000 1000 0 Tej Sampang
365 Pradip (Ganga Bahadur) Khaling 1000 1000 0 Basa-4, Solu Ram Lee Thulung
164 Pradip Kumar Sampang Rai 1000 1000 0 Urlabari, Morang Prem Roj Sampang
366 Prakash Khaling Rai 1000 1000 0 Kanku-1, Solu Ram Lee Thulung
186 Prem Kumar Chamling Rai (Late) 5000 1000 4000 Rajin Chamling
310 Raju Rai 1000 1000 0 Chinamakhu-1, Bhojpur Rajin Chamling
281 Rejina Rai 1000 1000 0 Tej Sampang
357 Sarada Rai 1000 1000 0 Tej Sampang
347 Ser Bahadur Payangu Limbu 1000 1000 0 Bikram Bantawa
370 Shati Kala Rai 1000 1000 0 Ilam Mahendra Mangal Bantawa
335 Shiva Kumar Rai 1000 1000 0 Surya Dumi
367 Shri Prasad Khaling Rai (Suresh) 1000 1000 0 Dharan-9, Sunsari Ram Lee Thulung
155 Sudarshan Rai 5000 1000 4000 Bhojpur Rajin Chamling
411 Sujata Rai 1000 1000 0 Ram Lee Thulung
276 Suren Chamling Rai 1000 1000 0 Madhu Kumar Chamling
407 Suresh Kumar Rai 6000 1000 5000 Basanta Kumari Chamling
39 Tara Awai Rai 1000 1000 0 Pabitra Chamling
160 Tirtha Singhak Limbu 1000 1000 0 Bajra Thulung
248 Umesh Gurung 1000 1000 0 Mani Sampang
464 Yuba Raj Rijal 1000 1000 0 Harichandra Sampang
277 Ashok Chamling Rai (USA) 760 760 0 America Bajra Thulung
80 Menuka (Singer) Rai 673 673 0 Bhojpur Pabitra Chamling
16 Daya Rai 610 610 0 Shashi Sampang
466 Sarbadhan Thulung Rai(UK) 510 510 0 Chandraka Rai
297 Anita Rai 500 500 0 Pitambar Chamling
427 Dari Ram Rai 500 500 0 Rajin Chamling
133 Dhiraj Rai (Sunsari) 1000 500 500 Sunsari Kal Sing Nachhiring
28 Ganesh Kumar Sunuwar 500 500 0 Jajin Chamling
316 Kumar Chamling Rai 500 500 0 Pabitra Chamling
136 Majhendra Kumar Rai 500 500 0 Darjeeling Subash Puma
260 Mina Kumari Rai 2500 500 2000 Jaya Ram Chamling
313 Mugha Dhan Rai 500 500 0 Malaysia Pabitra Chamling
215 Namyo Koyu Rai 500 500 0 Dhiraj Bantawa
333 Rishi Dhoj Rai 500 500 0 Surya Dumi
331 Sundar Rai 500 500 0 Surya Dumi
244 Sweta Subba 500 500 0 Narjit Chamling
321 Pabitra Bantawar Rai 400 400 0 Timma, Bhojpur Subash Puma
330 Bhakta Kumar Rai 200 200 0 Surya Dumi
332 Budha Raj Rai 200 200 0 Surya Dumi
414 Ishor Rai (Dhankuta) 200 200 0 Dhankuta Subash Puma
415 Janak Rai 200 200 0 Jhapa Subash Puma
325 Nabin Kumar Rai 200 200 0 Jaya Ram Chamling
361 Saraswati Chamling Rai 6000 200 5800 Pathri Rajin Chamling
315 Sukra Rumdali Rai 200 200 0 Pabitra Chamling
380 Bedana Chamling Rai 100 100 0 Hejen Chamling
327 Kamala Devi Rai 100 100 0 Jaya Ram Chamling
354 Kharga Kumari Rai 100 100 0 Khotang Shashi Sampang
328 Mohan Rai 100 100 0 Jaya Ram Chamling
329 Riya Rai 100 100 0 Jaya Ram Chamling
326 Sangita Rai 100 100 0 Jaya Ram Chamling
419 Bijaya Khaling Rai 2000 0 2000 Damak Pitambar Chamling
458 Bikram Bantawa Rai 5000 0 5000 Adhiraj Chamling
103 Bimal Kaji Rai 2000 0 2000 Dharan Subash Puma
102 Bir Bhakta Rai 6000 0 6000 Sunsari Subash Puma
457 Bishnu Kumar Rai (Bahing) 6000 0 6000 Lokh Raj Bahing
256 Bishwa Prakash Bantawa Rai 10000 0 10000 Mani Sampang
378 Budha Raj Kharthak Rai 6000 0 6000 Mahendra Mangal Bantawa
86 Chandra Kumar Rai 5000 0 5000 Surya Dumi
441 Debendra Kheresh 5000 0 5000 Bimal Chamling
384 Dhurba Chhetri 10000 0 10000 Mani Sampang
230 Dilip Chamling Rai 4000 0 4000 Madhu Kumar Chamling
216 Dipa Awai Rai 5000 0 5000 Sanu Thulung
238 Dipen Rai 5000 0 5000 Ram Lee Thulung
225 Ganesh Kumar Rai 5000 0 5000 Bimal Chamling
167 Ganga Parasad Chamling Rai 6000 0 6000 Nerpa, Khotang Dhiraj Sampang
112 Gen Chamling Rai 2000 0 2000 Udayapur Yuk Chamling
237 Gyan Raj Rai  (Bhabindra) 10000 0 10000 Bikram Bantawa
308 Hem Lata Rai 3000 0 3000 Bajra Thulung
273 Indra Shreshta 5555 0 5555 Bajra Thulung
280 Ishar Lawati (USA) 3500 0 3500 Israel Bajra Thulung
172 Jiwan Kumar Chamling Rai 2000 0 2000 Nerpa, Khotang Pitambar Chamling
64 Jiwan Kumar Chamling Rai 5000 0 5000 Pitambar Chamling
115 Jiwan Kumar Rai (Rita) 5004 0 5004 Khotang Harichandra Sampang
224 Jiwan Rai 6000 0 6000 Tilak Bantawa
188 Kabita Rai 5000 0 5000 Sanu Thulung
204 Kala Thulung Rai 15000 0 15000 Sanu Thulung
5 Kamal Dumi Rai 15000 0 15000 Khotang Surya Dumi
394 Krushna Kumar Rai 6000 0 6000 Bikram Bantawa
250 Man Kumar Rai 1000 0 1000 Bimal Chamling
108 Man Kumari Rai 6001 0 6001 Chhitapokhari, Khotang Kal Sing Nachhiring
88 Mani Bangdel Rai (USA) 1560 0 1560 Bajra Thulung
202 Mani Kumar Rai 5000 0 5000 Dipak Sampang
242 Manser Rai (Shree) 15000 0 15000 Madhu Kumar Chamling
12 Maya Thulung Rai 0 0 0 Shankhuwa
134 Milan Rai 0 0 0 Dhiraj Sampang
213 Nabin Thulung Rai 1000 0 1000 Bajra Thulung
67 Naina Singh Koyu Rai 6000 0 6000 Dhiraj Sampang
459 Pabitra Rai Tulung 3000 0 3000 Penguin Puma
342 Parbat Rai 1000 0 1000 Jaya Ram Chamling
131 Parsu Ram Rai 3000 0 3000 Sunsari Kal Sing Nachhiring
82 Prithi Raj Dumi Rai 15000 0 15000 Khotang Surya Dumi
75 Rabin Rai 5000 0 5000 Kal Sing Nachhiring
461 Rajendra Kumar Rai (dumi) 6000 0 6000 Dhiraj Kumar Sampang
449 Rajendra Rai’s Daughter 0 0 0
158 Rajun Rai 1000 0 1000 Khotang Rajin Chamling
51 Ramesh Sampang Rai (Khadga) 5000 0 5000 Nawaraj Chamling
456 Rohit Kumar Rai (Bahing) 4000 0 4000 Lokh Raj Bahing
63 Sahan Kumar Koyu Rai 6000 0 6000 Khotang Dhiraj Sampang
418 Santosh Rai Urlabari 1000 0 1000 Urlabari bajra Thulung
226 Saroj Awai Rai 15000 0 15000 Tilak Bantawa
71 Saroj Rai 6000 0 6000 Pitambar Chamling
303 Shushila Dewan Yakkha 5000 0 5000 Bikram Bantawa
410 Shyam Rai 4000 0 4000 Jajin Chamling
70 Swarnim Bantawa Rai 5000 0 5000 Shashi Sampang
34 Thakur Chandra Rai 6000 0 6000 Rajin Chamling
209 Tika Ram Rai 1000 0 1000 Maya Devi Bantawa
59 Tul Chandra Sampang Rai (Patric) 15000 0 15000 Khotang Dhiraj Sampang
Sampang Night (Sampang) 100000 100000 0 Shashi Sampang
304 Sumnima Nite (Yalungchha) 100000 100000 0 Rajin Chamling
442 Paruhang Nite (Chamling) 109560 109560 0 Pitambar Chamling
445 Yalambar Nite (Yayokkha) 141649 141649 0 Rajin Chamling
Total Donor/Amount 3377770 2818896 558874

Alphabetical Name list (Till 15 Dec 2019)

D/N Donor Name Promise Paid Balance Address Coordinate
443 Abhishek Shrestha 6000 2000 4000 Kal Sing Nachhiring
162 Abirman Rai 15177 15177 0 Temma, Khotang Rajin Chamling
169 Adhiraj Chamling Rai 6000 6000 0 khotang Rajin Chamling
15 Adhiraj Chamling Rai (Tej) 15000 15000 0 Khotang Adhiraj Chamling
249 Adhiraj Thapa Magar 1000 1000 0 Mani Sampang
10 Adit Rai (Jhukimaya) 2000 2000 0 Khotang Nawaraj Chamling
284 Amit Thulung Rai 1000 1000 0 Dhran (Now), Okhaldhunga Keshav Koyu
362 Amrit Keshar Khaling Rai 1000 1000 0 Basa-4, Solu Ram Lee Thulung
311 Anish Chamling Rai (Bimala) 2000 2000 0 Pabitra Chamling
297 Anita Rai 500 500 0 Pitambar Chamling
175 Arjun Bantawa Rai 6000 6000 0 Chandada, khotang Narjit Chamling
246 Arjun Chamling Rai 6000 6000 0 Mani Sampang
338 Arjun Rai 3333 3333 0 Bojpur Bajra Thulung
272 Arun Loharung Rai 15000 15000 0 Mani Sampang
337 Ashar Jit Rai 5000 5000 0 Solu Bimal Chamling
163 Ashmani Sampang Rai 12111 12111 0 Khartamchha, Khotang Dhiraj Sampang
277 Ashok Chamling Rai (USA) 760 760 0 America Bajra Thulung
351 Ashok Kumar Rai 6101 6101 0 Simpani-1, Khotang Rajin Chamling
235 Ashok Wanem Limbu (Raju) 6000 6000 0 Bikram Bantawa
312 Babu Ram Chamling 6000 6000 0 Indrenipokhari, khotang Yuk Chamling
62 Badal Rai 3000 3000 0 Rajin Chamling
25 Bag Bir Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
91 Bajra Kumar Thulung Rai 16500 16500 0 Bhojpur Bajra Thulung
33 Bal Bahadur Rai 10000 3000 7000 Rajin Chamling
377 Bal Bahadur Rai 1000 1000 0 Bimal Chamling
100 Bal Jit Rai 1100 1100 0 Khotang Subash Puma
61 Bal Kumar Rai 2000 2000 0 Dharan, Sunsari Keshav Koyu
302 Bal Kumar Rai 2000 2000 0 Penguin Puma
401 Basanta Kumari Rai (Masanta) 16000 16000 0 Basanta Kumari Chamling
374 Basanta Rai 2000 2000 0 Ilam Mahendra Mangal Bantawa
380 Bedana Chamling Rai 100 100 0 Hejen Chamling
262 Bhagawan Chamling Rai (Santa) 5000 5000 0 Narjit Chamling
288 Bhagindra Rai 5000 5000 0 Dhulabari, Jhapa Gyan Bahing Rai
330 Bhakta Kumar Rai 200 200 0 Surya Dumi
270 Bhakti Raj Rai 3000 3000 0 Narayan Chowk, Sunsaru Yuk Chamling
251 Bharat Kumar Rai 5000 4000 1000 Bimal Chamling
170 Bhishan Kulung Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
241 Bhumi Kala Rai (Jaya Ram) 3000 3000 0 Jaya Ram Chamling
114 Bhupal Rai 7000 7000 0 Khotang Yuk Chamling
84 Bijay Kumar Thulung Rai 31000 31000 0 Kal Sing Nachhiring
195 Bijay Rai (Thakur Chandra) 6000 6000 0 Rajin Chamling
419 Bijaya Khaling Rai 2000 0 2000 Damak Pitambar Chamling
208 Bijaya Subba 5000 3000 2000 Dipak Sampang
437 Bikash Rai 6000 6000 0 Bikram Bantawa
156 Bikash Rai 6000 2000 4000 Khawa-2, Bhojpur Khadga Bantawa
36 Bikram Bantawa Rai 15000 15000 0 Bhojpur Bikram Bantawa
458 Bikram Bantawa Rai 5000 0 5000 Adhiraj Chamling
9 Bimal Chamling Rai 18000 18000 0 khotang Bimal Chamling
103 Bimal Kaji Rai 2000 0 2000 Dharan Subash Puma
60 Binod Bantawa Rai 6000 6000 0 Ganga Ram Sampang
265 Binod Bhusuruk Chamling Rai 6000 5000 1000 Maitra Bantawa
21 Binod Chamling Rai 15000 5001 9999 Dharan, Sunsari Madhu Kumar Chamling
390 Binod Khambu (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
187 Binod Puma Rai 15000 10000 5000 Binod Puma
307 Binod Rai (Billy) 1000 1000 0 Madhu Kumar Chamling
295 Binod Sampang Rai 6666 6666 0 Dipak Sampang
373 Bipin Rai 3000 3000 0 Ilam Mahendra Mangal Bantawa
102 Bir Bhakta Rai 6000 0 6000 Sunsari Subash Puma
440 Bishal Rai 6000 6000 0 Kal Sing Nachhiring
457 Bishnu Kumar Rai (Bahing) 6000 0 6000 Lokh Raj Bahing
439 Bishnu Sampang Rai 5000 5000 0 Hejen Chamling
256 Bishwa Prakash Bantawa Rai 10000 0 10000 Mani Sampang
279 Bishwa Puma Rai 6000 6000 0 Penguin Puma
177 Bisnu Nanda Chamling Rai 15000 6000 9000 Indrenipokhari, khotang Hejen Chamling
378 Budha Raj Kharthak Rai 6000 0 6000 Mahendra Mangal Bantawa
332 Budha Raj Rai 200 200 0 Surya Dumi
126 Chabilal Bahing Rai 2000 1000 1000 Sunsari Kal Sing Nachhiring
334 Chakra Bahadur Rai 1000 1000 0 Surya Dumi
35 Chandi Kumar Rai (Late) 5000 5000 0 Rajin Chamling
217 Chandra Bantawa Rai 6000 5000 1000 Bimal Chamling
86 Chandra Kumar Rai 5000 0 5000 Surya Dumi
93 Chandra Kumar Rai (Khotang) 2000 2000 0 Khotang Prem Roj Sampang
189 Chandra Kumar Sampang Rai 10000 10000 0 Bhojpur Chandra Sampang
231 Chandra Kumari Rai 2000 1000 1000 Madhu Kumar Chamling
151 Chandra Prakash Rai (Wanchai) 3000 3000 0 Shashi Sampang
107 Chandrama Khaling Rai 6001 6001 0 Solukhumbu Kal Sing Nachhiring
65 Chitra Thulung Rai 6000 6000 0 Chitra Thulung
181 Dambar Bahadur Rai 6000 6000 0 Chandraka Thulung
408 Dambar/Nikisha Rai 15000 15000 0 Rajin Chamling
427 Dari Ram Rai 500 500 0 Rajin Chamling
16 Daya Rai 610 610 0 Shashi Sampang
441 Debendra Kheresh 5000 0 5000 Bimal Chamling
388 Debesh Rai (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
421 Debhang Rai 2000 2000 0 Basanta Kumari Chamling
90 Deepen Rai 11111 11111 0 Bhojpur Maya Devi Bantawa
460 Des Raj Rai Bantawa 5000 5000 0 Suwa Puma
309 Devi Bhakta Rai 1000 1000 0 Nepal Rajin Chamling
240 Devi Das Rai 5000 2000 3000 Jajin Chamling
118 Devi Rai 1001 1001 0 Kathmandu Jaya Ram Chamling
14 Dhakbir Bantawa Rai 15101 15101 0 Bhojpur Prem Roj Sampang
438 Dhan Bahadur Rai 5001 5001 0 Deepak Kesha Rai
397 Dhan Kumar Rai 6000 6000 0 Ratanchha, Khotang Basanta Kumari Chamling
120 Dhiraj Kumar Bantawa Rai 15000 15000 0 Bhojpur Dhiraj Bantawa
44 Dhiraj Kumar Sampang Rai 21111 15000 6111 Khotang Dhiraj Sampang
133 Dhiraj Rai (Sunsari) 1000 500 500 Sunsari Kal Sing Nachhiring
318 Dhiren Bantawa Rai 15001 15001 0 Bikram Bantawa
165 Dhiren Kumar Sampang Rai 1000 1000 0 Urlabari, Morang Prem Roj Sampang
433 Dhumser Rai 3000 3000 0 Arkhaule-4, Khotang Keshav Koyu
384 Dhurba Chhetri 10000 0 10000 Mani Sampang
210 Dik Dewan Bantawa Rai 2001 2001 0 Subash Puma
349 Dil Bahadur Rai 1000 1000 0 Bimal Chamling
230 Dilip Chamling Rai 4000 0 4000 Madhu Kumar Chamling
173 Dilip Kumar Rai 1000 1000 0 Rajin Chamling
278 Dilip Rungmahang Rai 3333 3333 0 Shashi Sampang
314 Dilli Ram Thulung Rai 2000 2000 0 Bajra Thulung
412 Dinesh Karthak Rai 6000 6000 0 Mahendra Mangal Bantawa
253 Dinesh Loharung Rai 1000 1000 0 Bajra Thulung
207 Dinesh Thulung Rai 26000 13000 13000 Solukhambu Adhiraj Chamling
398 Dip Prasad Rai 2000 2000 0 Jajin Chamling
216 Dipa Awai Rai 5000 0 5000 Sanu Thulung
264 Dipa Rai Pun (USA) 1900 1900 0 Bajra Thulung
24 Dipak Keshar Sampang Rai 15015 15015 0 Khotang Dipak Sampang
211 Dipak Kumar Yakkha Rai 4000 4000 0 Subash Puma
243 Dipak Tankamaya Rai 3000 3000 0 Narjit Chamling
238 Dipen Rai 5000 0 5000 Ram Lee Thulung
13 Durga Kanta Bantawa Rai 20100 15000 5100 Bhojpur Durga Kanta Bantawa
145 Durga Prasad Nachhiring Rai 6000 6000 0 Ganga Ram Sampang
206 Durga Prasad Thulung Rai 6000 6000 0 Ram Lee Thulung
426 Durga Prasad Yakkha 2000 2000 0 Bikram Bantawa
38 Gajendra Bantawa Rai 15000 15000 0 Bhojpur Gajendra Bantawa
117 Ganesh Kumar Rai 15100 10100 5000 Khotang Narayan Prasad Sampang
225 Ganesh Kumar Rai 5000 0 5000 Bimal Chamling
28 Ganesh Kumar Sunuwar 500 500 0 Jajin Chamling
167 Ganga Parasad Chamling Rai 6000 0 6000 Nerpa, Khotang Dhiraj Sampang
194 Ganga Parasad Rai (Mani) 5050 5050 0 Bhojpur Hejen Chamling
409 Ganga Prasad Rai 1000 1000 0 Jajin Chamling
47 Ganga Ram Sampang Rai 18100 15000 3100 Khotang Ganga Ram Sampang
184 Gauri Man Bantawa Rai 1000 1000 0 Gajendra Bantawa
112 Gen Chamling Rai 2000 0 2000 Udayapur Yuk Chamling
138 Giri Raj Rai 5005 5005 0 Kathmandu Adhiraj Chamling
27 Gyan Bahadur Bahing Rai 10000 10000 0 Sunsari Gyan Bahing Rai
447 Gyan Bahadur Dipsali 6000 6000 0 Rajin Chamling
78 Gyan Bahadur Sampang 4000 4000 0 Tej Sampang
343 Gyan Prakash Rai 6000 6000 0 Jaya Ram Chamling
237 Gyan Raj Rai  (Bhabindra) 10000 0 10000 Bikram Bantawa
42 Hari Chandra Sampang Rai 22500 20000 2500 Khotang Harichandra Sampang
57 Hari Kumar Bayung Rai 10000 5000 5000 Okhaldhunga Hejen Chamling
358 Hari Kumar Rai 1000 1000 0 Khotang Surya Dumi
267 Hari Kumar Rai (Padam) 2000 2000 0 Yuk Chamling
245 Hariram Bunglawa Rai 15000 15000 0 Mani Sampang
146 Harka Bahadur Dumi Rai 6000 6000 0 Ganga Ram Sampang
344 Harka Gurung 1001 1001 0 Jaya Ram Chamling
353 Harka Raj Rai 6000 6000 0 Khotang Ganga Ram Sampang
7 Hejen Chamling Rai 23000 20000 3000 Khotang Hejen Chamling
382 Hem Chandra Rai 1111 1111 0 Khotang Rajin Chamling
308 Hem Lata Rai 3000 0 3000 Bajra Thulung
317 Hem Raj (Kabi Raj) Rai 6000 6000 0 Harichandra Sampang
109 Hem Raj Bantawa Rai 6600 6600 0 Kahule-3, Khotang Subash Puma
239 Hem Raj Khaling Rai 15001 15001 0 Kumar Sampang
423 Hem Raj Rai (Lamakhu) 6000 1000 5000 Rajin Chamling
399 Heman Rai 6000 6000 0 Basanta Kumari Chamling
465 Heman Rai (Chamling) 2000 2000 0 Rajendra Kumar Chamling
54 Hikmat Rai 3000 3000 0 Khotang Shashi Sampang
322 Hira Bantawa Rai (Neha) 1000 1000 0 Damak, Jhapa Subash Puma
269 Hira Man Rai 6000 6000 0 Surya Dumi
124 Hita Bahadur Koyee Rai 6000 6000 0 Rajin Chamling
348 Hudam Tumchha Rai 1100 1100 0 Sano Dumma-3, Bhojpur Khadga Bantawa
79 Iman Sher Rai 6000 6000 0 Kal Sing Nachhiring
81 Indra Bahadur Chamling Rai 15000 15000 0 Rajin Chamling
234 Indra Bahadur Rai (Bhumiraj) 6000 6000 0 Bikram Bantawa
94 Indra Kumar Rai 2000 2000 0 Khotang Shashi Sampang
229 Indra Kumar Wanem 3500 3500 0 Rajin Chamling
273 Indra Shreshta 5555 0 5555 Bajra Thulung
154 Indra Sing Dumi Rai 15000 15000 0 Khotang Surya Dumi
280 Ishar Lawati (USA) 3500 0 3500 Israel Bajra Thulung
293 Ishor Rai 15000 15000 0 Ram Lee Thulung
414 Ishor Rai (Dhankuta) 200 200 0 Dhankuta Subash Puma
89 Jajin Chamling Rai 20555 20555 0 Khotang Jajin Chamling
415 Janak Rai 200 200 0 Jhapa Subash Puma
55 Jasmani Sampang Rai 6000 6000 0 Khotang Ganga Ram Sampang
429 Jay Bahadur Koyee Rai 6000 6000 0 Tika Koyee
197 Jay Kumar Chamling Rai 31245 31245 0 Jay Kumar Chamling
292 Jaya Prakash Sampang Rai 6000 6000 0 Prem Roj Sampang
99 Jaya Ram Chamling Rai 15156 15156 0 Sunsari Jaya Ram Chamling
233 Jayman Rai (Curry) 15000 15000 0 Shashi Sampang
218 JB Rai 6000 6000 0 Bimal Chamling
161 Jhanda Kumar Bantawa Rai 6000 6000 0 Bhojpur Rajin Chamling
142 Jit Karna Chamling Rai 6000 6000 0 Yuk Chamling
168 Jitendra (PadamLal) Rai 5000 5000 0 Hejen Chamling
350 Jitendra Chamling Rai 10000 10000 0 Dorpa Chiuri Dada, Khotang Penguin Puma
18 Jiwan Kala Chamling Rai 15000 3000 12000 Pitambar Chamling
172 Jiwan Kumar Chamling Rai 2000 0 2000 Nerpa, Khotang Pitambar Chamling
64 Jiwan Kumar Chamling Rai 5000 0 5000 Pitambar Chamling
135 Jiwan Kumar Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
115 Jiwan Kumar Rai (Rita) 5004 0 5004 Khotang Harichandra Sampang
132 Jiwan Rai 1000 1000 0 Sunsari Kal Sing Nachhiring
224 Jiwan Rai 6000 0 6000 Tilak Bantawa
188 Kabita Rai 5000 0 5000 Sanu Thulung
6 Kal Sing Nachhiring Rai 6006 6006 0 Sunsari Kal Sing Nachhiring
204 Kala Thulung Rai 15000 0 15000 Sanu Thulung
119 Kalpana Chamling Rai 15125 15125 0 Dharan Kalpana Chamling
5 Kamal Dumi Rai 15000 0 15000 Khotang Surya Dumi
340 Kamal Prasad (Rajun) Rai 1000 1000 0 Dhiraj Sampang
327 Kamala Devi Rai 100 100 0 Jaya Ram Chamling
219 Kamala Rai 6000 6000 0 Basanta Kumari Chamling
462 Karma Laxmi Rai(Chamling) 1100 1100 0 Adhiraj Chamling
305 Karna Bir Sampang Rai 15000 15000 0 Mani Sampang
300 Kasit Kumar Chamling 6015 6015 0 Hejen Chamling
291 KB Limubu (Ex India Army) 2000 2000 0 Shashi Sampang
95 Keshab Koyu Rai 15555 15555 0 Bhojpur Keshav Koyu
222 Keshar Bahadur Rana Magar 1000 1000 0 Rajin Chamling
116 Keshar Kumar Rai (Thulung) 10000 10000 0 Khotang Nayaran Prasad Sampang
285 Keshav Rai (JPT) 4000 4000 0 Harichandra Sampang
212 Khadka Prasad Bantawa Rai 10000 7500 2500 Khadga Bantawa
192 Khagendra Raj Rai 2000 2000 0 Prem Roj Sampang
354 Kharga Kumari Rai 100 100 0 Khotang Shashi Sampang
383 Khema Hang Jimi Rai 3000 3000 0 Mani Sampang
324 Khim Devi Bantawa Rai (Chandra) 1000 1000 0 Laxmi Marga, Morang Subash Puma
323 Khim Devi Bantawa Rai (Maya) 1000 1000 0 Subash Puma
66 Kindar Chamling Rai 15000 15000 0 Khotang Pitambar Chamling
299 Kirat Rai Khelkud Sangh (Nepal) 1000 1000 0 Bajra Thulung
4 Kisan Bahing Rai 10000 10000 0 Kumar Sampang
179 Kishor Chamling Rai 1000 1000 0 Kumar Sampang
400 Kreeti Rai 1000 1000 0 Rajin Chamling
76 Krishna Raj Sampang 6000 3000 3000 Prem Roj Sampang
394 Krushna Kumar Rai 6000 0 6000 Bikram Bantawa
31 Kul Bahadur Kulung Rai (Jitman) 5000 5000 0 Rajin Chamling
111 Kuldip Chamling Rai 10000 5000 5000 Khotang Yuk Chamling
316 Kumar Chamling Rai 500 500 0 Pabitra Chamling
363 Kumar Khaling Rai 1000 1000 0 Basa-4, Solu Ram Lee Thulung
416 Kumar Rai 6000 6000 0 Nun Thala, Khotang Basanta Kumari Chamling
147 Kumar Sampang Rai 15000 15000 0 Khotang Kumar Sampang
29 Lachhuman Prasad Rai 10002 10002 0 Rajin Chamling
83 Lal Bahdur Rai 6000 6000 0 Tej Sampang
259 Lalita Rai 5000 5000 0 Dharan, Sunsari Jaya Ram Chamling
152 Lallu Sampang Rai (IB) 1501 1501 0 Dharan, Sunsari Rajin Chamling
53 Lama Kaji Rai (Malati) 5000 5000 0 Khotang Ganga Ram Sampang
129 Late Khatir Mani Sampang Rai 10000 6000 4000 Khotang Kal Sing Nachhiring
436 Laxman (Narbir Rai) 15000 15000 0 Bhojpur Maya Devi Bantawa
448 Laxman Mitra Jung Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
420 Laxmi Prasad Rai 3500 3500 0 Dipak Sampang
190 Lekh Bahadur Chamling Rai 2000 2000 0 Khotang Narjit Chamling
97 Lila Rai 6177 6177 0 Sunsari Lila Bantawa
417 Lingma Construction & Engineering Co. 23000 23000 0 Jay Kumar Chamling
180 Lochan Rai (Korea) 1780 1780 0 Shashi Sampang
258 Lok Bahadur Rai 10000 10000 0 Khotang, Ratanchha-8 Jaya Ram Chamling
3 Lokh Raj Bahing Rai 10000 10000 0 Okhaldhunga Lokh Raj Bahing
41 Madhu Keshar Sampang Rai 6000 6000 0 Khotang Dhiraj Sampang
20 Madhu Kumar Chamling Rai 15000 15000 0 Khotang Madhu Kumar Chamling
393 Madhu Rai 1200 1200 0 Lila Bantawa
143 Magendra Bantawa Rai 5000 5000 0 Bhojpur Magendra Bantawa
261 Mahendra (Ram Narayan) Rai 5000 5000 0 Jaya Ram Chamling
191 Mahendra Mangal Bantawa Rai 11666 11666 0 Topgachhi, Jhapa Mahendra Mangal Bantawa
52 Maitra Kumar Bantawa Rai 20200 8000 12200 Bhojpur Maitra Bantawa
136 Majhendra Kumar Rai 500 500 0 Darjeeling Subash Puma
196 Malik Ram Rai 2000 2000 0 Binod Puma
50 Man Badahur Dumi Rai 6000 6000 0 Baksila, Khotang Nawaraj Chamling
250 Man Kumar Rai 1000 0 1000 Bimal Chamling
182 Man Kumar Sampang Rai 6000 6000 0 Prem Roj Sampang
386 Man Kumar Thulung Rai 15000 15000 0 Dhiraj Sampang
108 Man Kumari Rai 6001 0 6001 Chhitapokhari, Khotang Kal Sing Nachhiring
375 Man Sing Rai 1000 1000 0 Chandraka Thulung
148 Mangal Narayan Rai 1000 1000 0 Kumar Sampang
88 Mani Bangdel Rai (USA) 1560 0 1560 Bajra Thulung
141 Mani Kumar Chamling Rai (JPT) 2000 2000 0 Pabitra Chamling
202 Mani Kumar Rai 5000 0 5000 Dipak Sampang
106 Mani Raj Nachhiring Rai 20202 20202 0 Patheka-4, Khotang Mani Nachhiring
49 Mani Raj Sampang Rai 15000 15000 0 Khotang Mani Sampang
287 Manju Rai (Subhara) 6000 6000 0 Hejen Chamling
381 Manoj Dewan 2000 2000 0 Birtamode, Jhapa Yuk Chamling
242 Manser Rai (Shree) 15000 0 15000 Madhu Kumar Chamling
372 Matrika Rai 1000 1000 0 Ilam Mahendra Mangal Bantawa
96 Maya Devi Bantawa Rai 6000 6000 0 Bhojpur Maya Devi Bantawa
12 Maya Thulung Rai 0 0 0 Shankhuwa
431 MB Thapa 6000 6000 0 Byabasthapan Pustika Harichandra Sampang
149 Mejar Bahadur Koyu Rai 6000 6000 0 Kumar Sampang
296 Mekh Ale 1000 1000 0 Bajra Thulung
80 Menuka (Singer) Rai 673 673 0 Bhojpur Pabitra Chamling
320 Menuka Mukarung Rai 1000 1000 0 Khawa, Bhojpur Subash Puma
171 Milan Khaling Rai 6000 6000 0 Shankhuwa Prem Roj Sampang
134 Milan Rai 0 0 0 Dhiraj Sampang
379 Mina Chamling Rai 2100 2100 0 Hejen Chamling
260 Mina Kumari Rai 2500 500 2000 Jaya Ram Chamling
396 Mina Rai 6000 6000 0 Rajin Chamling
128 Mitra Kala Rai 1111 1111 0 Bhojpur Kal Sing Nachhiring
328 Mohan Rai 100 100 0 Jaya Ram Chamling
58 Mohan Raj Nachhiring Rai 15000 15000 0 Khotang Mohan Raj Nachhiring
26 Moti Chamling Rai 15000 5000 10000 Panthar Shashi Sampang
198 Moti Maya Rai (Dayawati) 5555 5555 0 Sanu Thulung
313 Mugha Dhan Rai 500 500 0 Malaysia Pabitra Chamling
193 Nabin Bantawa Rai 1000 1000 0 Gyan Bahing Rai
178 Nabin Chamling Rai (Muna) 3000 3000 0 Mani Sampang
325 Nabin Kumar Rai 200 200 0 Jaya Ram Chamling
199 Nabin Rai 1000 1000 0 Shashi Sampang
263 Nabin Solti Gurung 1000 1000 0 Tej Sampang
213 Nabin Thulung Rai 1000 0 1000 Bajra Thulung
67 Naina Singh Koyu Rai 6000 0 6000 Dhiraj Sampang
215 Namyo Koyu Rai 500 500 0 Dhiraj Bantawa
200 Nanchu Rai 3000 3000 0 Shashi Sampang
74 Nanda Kumar Chamling Rai 15000 15000 0 Rajin Chamling
85 Nanda Prasad Dumi Rai 15000 5000 10000 Khotang Rajin Chamling
376 Nanda Raj Rai 4000 4000 0 Bimal Chamling
46 Narayan Prasad Sampang Rai 25000 15000 10000 Khotang Harichandra Sampang
228 Naresh Sunuwar 6000 6000 0 Harichandra Sampang
369 Narhang Rai 5000 5000 0 Bhojpur Mahendra Mangal Bantawa
2 Narjit Chamling Rai 10000 10000 0 Khotang Narjit Chamling
364 Nawa Bahadur Khaling Rai 1000 1000 0 Basa-4, Solu Ram Lee Thulung
201 Nawa Raj Rai 15000 15000 0 Nawaraj Chamling
392 Netra Bahadur Rai 6015 6015 0 Dharan, Sunsari Dhiraj Sampang
301 Nilu Pandhak Limbu 6000 6000 0 Penguin Puma
274 Nirakash Rai 5000 5000 0 Dharan, Sunsari Shashi Sampang
144 Nirmal Kumar Bantawa Rai 1000 1000 0 Khotang Narjit Chamling
463 Ojasbi Rai( Baba: Shures Rai) 3000 3000 0 Harichandra Sampang
321 Pabitra Bantawar Rai 400 400 0 Timma, Bhojpur Subash Puma
22 Pabitra Chamling Rai 6000 6000 0 Khotang Pabitra Chamling
459 Pabitra Rai Tulung 3000 0 3000 Penguin Puma
247 Padam Bahing Rai 7000 7000 0 Mani Sampang
268 Padam Kumari Rai (Late Pramod) 15002 15002 0 Basanta Kumari Chamling
356 Pampha Rai 1000 1000 0 Tej Sampang
342 Parbat Rai 1000 0 1000 Jaya Ram Chamling
389 Parbati Rai (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
232 Parsu Ram Rai 2000 2000 0 Madhu Kumar Chamling
131 Parsu Ram Rai 3000 0 3000 Sunsari Kal Sing Nachhiring
442 Paruhang Nite (Chamling) 109560 109560 0 Pitambar Chamling
30 Pawan Kaji Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
123 Penguin Puma Rai 21111 15000 6111 Khotang Penguin Puma
19 Pitambar Chamling Rai 15000 15000 0 Khotang Pitambar Chamling
289 Prabin Kishor Rai 10000 10000 0 Bhojpur Ram Lee Thulung
402 Prabin Rai 6000 6000 0 Basanta Kumari Chamling
365 Pradip (Ganga Bahadur) Khaling 1000 1000 0 Basa-4, Solu Ram Lee Thulung
105 Pradip Jang Rai 6000 6000 0 Khotang Subash Puma
164 Pradip Kumar Sampang Rai 1000 1000 0 Urlabari, Morang Prem Roj Sampang
122 Pradip Rai (Kirawa) 6666 6666 0 Bhojpur Gajendra Bantawa
92 Prahlad Bantawa Rai 15000 5000 10000 Khotang Hejen Chamling
366 Prakash Khaling Rai 1000 1000 0 Kanku-1, Solu Ram Lee Thulung
346 Prakash Rai 6000 6000 0 Sapteshwor, Khotang Bajra Thulung
113 Prakash Rai  (Jayandra) 5000 5000 0 Khotang Yuk Chamling
176 Pranai Chandra Chamling Rai 6000 6000 0 Urlabari Prem Roj Sampang
371 Pratap Koyu Rai 6000 6000 0 Panthar Mahendra Mangal Bantawa
203 Pratik Chamling Rai 10000 10000 0 Rajin Chamling
286 Prem (Tilak) Rai 2000 2000 0 Buipa-2 Lekpa, Kumar Sampang
174 Prem Dumi Rai 6000 6000 0 Baksila, Khotang Prem Roj Sampang
186 Prem Kumar Chamling Rai (Late) 5000 1000 4000 Rajin Chamling
150 Prem Rai (Santosh) 2500 2500 0 Kumar Sampang
69 Prem Raj Chamling Rai 15625 15625 0 Darjeeling Shashi Sampang
185 Prem Raj Loharung Rai (Bhojpur) 4000 4000 0 Yuk Chamling
17 Prem Roj Sampang Rai 15777 15777 0 Bhojpur Prem Roj Sampang
82 Prithi Raj Dumi Rai 15000 0 15000 Khotang Surya Dumi
121 Purna Hang Rai 6000 6000 0 Bhojpur Tej Sampang
359 Purna Yakkha Rai 1001 1001 0 Harichandra Sampang
48 Rabi Chandra Sampang Rai 33333 30000 3333 Khotang Dipak Sampang
306 Rabin Chandra Rai 6000 6000 0 Damak 11, Jhapa Keshav Koyu
75 Rabin Rai 5000 0 5000 Kal Sing Nachhiring
140 Rabindra Rai 5000 5000 0 Lamkhu, Khotang Rajin Chamling
385 Rabinson Rai 1100 1100 0 Bhaisi Pankha, Bhojpur Rajin Chamling
32 Rajendra Kumar Rai 20151 20151 0 Lamkhu, Khotang Rajin Chamling
355 Rajendra Kumar Rai (Dhankuta) 6000 2000 4000 Kagate-2, Dhankuta Rajin Chamling
461 Rajendra Kumar Rai (dumi) 6000 0 6000 Dhiraj Kumar Sampang
449 Rajendra Rai’s Daughter 0 0 0
183 Rajesh Rai 5000 5000 0 Maya Devi Bantawa
8 Rajin Chamling Rai 17000 17000 0 Khotang Rajin Chamling
257 Raju Bina Rai 15000 3000 12000 Kalpana Chamling
454 Raju Chamling Rai 2001 2001 0 Dhiraj Sampang
310 Raju Rai 1000 1000 0 Chinamakhu-1, Bhojpur Rajin Chamling
87 Raju Thulung Rai 15111 15111 0 Sunsari Bajra Thulung
158 Rajun Rai 1000 0 1000 Khotang Rajin Chamling
157 Ram Chandra Rai 15101 15101 0 Bhojpur Tilak Bantawa
159 Ram Lee Thulung Rai 16111 16111 0 Ram Lee Thulung
205 Ram Prasad Thulung Rai 5000 5000 0 Ram Lee Thulung
294 Ram Rai 3000 3000 0 Tsuen Mun, Dipak Sampang
424 Ramesh Chamling Rai 1005 1005 0 Chitra Thulung
404 Ramesh Namahang Rai 2000 2000 0 Rajin Chamling
68 Ramesh Sampang Rai 6000 6000 0 khotang Dhiraj Sampang
51 Ramesh Sampang Rai (Khadga) 5000 0 5000 Nawaraj Chamling
227 Ran Prasad Sampang Rai 6000 6000 0 Prem Roj Sampang
336 Ratna Laxmi Rai 2000 2000 0 Khotang Dipak Sampang
281 Rejina Rai 1000 1000 0 Tej Sampang
333 Rishi Dhoj Rai 500 500 0 Surya Dumi
432 Rita Gurung 2000 2000 0 Shashi Sampang
329 Riya Rai 100 100 0 Jaya Ram Chamling
339 Rohit Kumar Rai 2000 2000 0 Mani Sampang
456 Rohit Kumar Rai (Bahing) 4000 0 4000 Lokh Raj Bahing
298 Roma Prasad Thulung Rai 5000 5000 0 Mukli, Solu Gyan Bahing Rai
275 Rudra Bahadur Rai 3000 3000 0 Deusa – 1, Solu Yuk Chamling
220 Rudra Sing Rai 6000 6000 0 Bimal Chamling
391 Sabin Rai (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
63 Sahan Kumar Koyu Rai 6000 0 6000 Khotang Dhiraj Sampang
101 Sahar Man Rai 7000 7000 0 Sunsari Rajin Chamling
446 Sai Kumar (Asha) Rai 6012 6012 0 Pabitra Chamling
Sampang Night (Sampang) 100000 100000 0 Shashi Sampang
127 San Raj Thulung Rai 1100 1100 0 Sunsari San Raj Thulung
130 Sandeu Rai 6000 6000 0 Khotang Kal Sing Nachhiring
326 Sangita Rai 100 100 0 Jaya Ram Chamling
413 Sanjay Tumbahamphe 1010 1010 0 Taplejung Subash Puma
72 Sanjog Chamling Rai 6000 6000 0 Khotang Sanjog Chamling
223 Santa Bir Sampang Rai 16000 16000 0 Santabir Sampang
236 Santa Man Rai 3000 3000 0 Khadga Bantawa
40 Santosh Rai 15001 15001 0 Dhiraj Sampang
418 Santosh Rai Urlabari 1000 0 1000 Urlabari bajra Thulung
357 Sarada Rai 1000 1000 0 Tej Sampang
405 Saran Dipa Sarita Rai 4500 4500 0 Jaya Ram Chamling
361 Saraswati Chamling Rai 6000 200 5800 Pathri Rajin Chamling
406 Sarbadhan (Prakash) Rai 6000 6000 0 Pitambar Chamling
466 Sarbadhan Thulung Rai(UK) 510 510 0 Chandraka Rai
226 Saroj Awai Rai 15000 0 15000 Tilak Bantawa
71 Saroj Rai 6000 0 6000 Pitambar Chamling
104 Sayandra Kumar Rai 1500 1500 0 Dharan Subash Puma
347 Ser Bahadur Payangu Limbu 1000 1000 0 Bikram Bantawa
153 Shailendra Dewan Yakkha 3000 3000 0 Kumar Sampang
1 Shashi Madan Rai 55555 55555 0 Khotang Shashi Sampang
370 Shati Kala Rai 1000 1000 0 Ilam Mahendra Mangal Bantawa
166 Shiv Kumar Bantawa Rai (Puza) 15000 15000 0 Ratanchha, Khotang Bimal Chamling
335 Shiva Kumar Rai 1000 1000 0 Surya Dumi
395 Shiva Takka-Durga Takka Rai 6000 6000 0 Bhojpur Yuk Chamling
266 Shrawan Kumar Khaling Rai 6000 6000 0 Prem Roj Sampang
367 Shri Prasad Khaling Rai (Suresh) 1000 1000 0 Dharan-9, Sunsari Ram Lee Thulung
303 Shushila Dewan Yakkha 5000 0 5000 Bikram Bantawa
410 Shyam Rai 4000 0 4000 Jajin Chamling
319 Smaran Rai (Milan) 15000 5000 10000 Bikram Bantawa
403 Sojit Thulung Rai 1100 1100 0 Ram Lee Thulung
214 Sonahang Rai 3000 3000 0 Dhiraj Bantawa
11 Subash Puma Rai 15000 15000 0 Khotang Subash Puma
254 Sudan Rai 4000 4000 0 Rajin Chamling
155 Sudarshan Rai 5000 1000 4000 Bhojpur Rajin Chamling
444 Sudhir Rai (Dinesh Chamling) 6001 6001 0 Rajin Chamling
411 Sujata Rai 1000 1000 0 Ram Lee Thulung
290 Sujata Rai (UK) 8000 8000 0 Bajra Thulung
255 Sukra Raj Rai 5000 5000 0 Basanta Kumari Chamling
315 Sukra Rumdali Rai 200 200 0 Pabitra Chamling
452 Suman Koyee Rai 5000 5000 0 Hit Bahadur Koyee
352 Suman Kumar Thulung Rai 2016 2016 0 Ram Lee Thulung
98 Sumaya Rai 1005 1005 0 Kathmandu Adhiraj Chamling
304 Sumnima Nite (Yalungchha) 100000 100000 0 Rajin Chamling
125 Sundar Mani Rai 6000 6000 0 Rajin Chamling
331 Sundar Rai 500 500 0 Surya Dumi
252 Suraj Chamling Rai 2000 2000 0 Gyan Bahing Rai
276 Suren Chamling Rai 1000 1000 0 Madhu Kumar Chamling
137 Surendra Kumar Bantawa Rai 1500 1500 0 Bhojpur Rajin Chamling
430 Suresh Kumar Rai 6000 2000 4000 Dhraj Bantawa
407 Suresh Kumar Rai 6000 1000 5000 Basanta Kumari Chamling
271 Suresh Rai 10000 5000 5000 Rajin Chamling
56 Suryaman Dumi Rai 15000 15000 0 Khotang Surya Dumi
70 Swarnim Bantawa Rai 5000 0 5000 Shashi Sampang
244 Sweta Subba 500 500 0 Narjit Chamling
283 Tanka Rai (Ishar) 5000 5000 0 Okhare, Hurbu, Bhojpur Keshav Koyu
39 Tara Awai Rai 1000 1000 0 Pabitra Chamling
23 Tara Chamling Rai 3000 3000 0 Pitambar Chamling
45 Tej Kumar Sampang Rai 15000 15000 0 Khotang Tej Sampang
34 Thakur Chandra Rai 6000 0 6000 Rajin Chamling
209 Tika Ram Rai 1000 0 1000 Maya Devi Bantawa
73 Tikaparsad Koyee Rai 15000 15000 0 Khotang Dhiraj Sampang
37 Tilak Walahang Rai 25000 25000 0 Khotang Tilak Bantawa
455 Tirna Rai (Roma) 10506 10506 0 Dhiraj Sampang
160 Tirtha Singhak Limbu 1000 1000 0 Bajra Thulung
77 Top Bahadur Yakkha 2000 2000 0 Madhu Kumar Chamling
435 Tribhuwan Limbu 5005 5005 0 Shashi Sampang
43 Tul Bahadur Sampang Rai 15000 15000 0 Khotang Tej Sampang
59 Tul Chandra Sampang Rai (Patric) 15000 0 15000 Khotang Dhiraj Sampang
434 Tulasi Chamling 4000 4000 0 Jaya Ram Chamling
422 Tuwachung Jayajum (Nepal) 1690 1690 0 Rajin Chamling
248 Umesh Gurung 1000 1000 0 Mani Sampang
450 Utra Sher Rai 6000 6000 0 Starting Dhiraj Sampang
453 Uttar Man Linbu 3000 3000 0 Rajin Chamling
387 Wilson Bikram Rai (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
345 Yabin Rai 2000 2000 0 Rajin Chamling
445 Yalambar Nite (Yayokkha) 141649 141649 0 Rajin Chamling
341 Yam Shova Thulung Rai 6000 6000 0 Ram Lee Thulung
368 Yasoda Rai (Hari Bahadur) 3334 3334 0 Kathmandu Shashi Sampang
221 YB Rai 5000 5000 0 Shashi Sampang
425 Yog Raj Rai 4000 4000 0 Rajin Chamling
139 Yogendra Dumi Rai 5000 2000 3000 Rajin Chamling
282 Yoman Rai 2000 2000 0 Yuk Chamling
464 Yuba Raj Rijal 1000 1000 0 Harichandra Sampang
428 Yubaraj Chamling Rai 2500 2500 0 Buipa, Khotang Bimal Chamling
360 Yubaraj Ghimire (Dik Kumari Rai) 5000 3000 2000 Dipak Sampang
451 Yugesh Koyee Rai 5000 5000 0 Hit Bahadur Koyee
110 Yuk Krishna Chamling Rai & Gyanta Chamling Rai 20000 15000 5000 Khotang Yuk Chamling
Total Donor/Amount 3377770 2818896 558874

Cordinator-wise Name list (Till 15 Dec 2019)

D/N Donor Name Promise Paid Balance Address Coordinate
15 Adhiraj Chamling Rai (Tej) 15000 15000 0 Khotang Adhiraj Chamling
458 Bikram Bantawa Rai 5000 0 5000 Adhiraj Chamling
207 Dinesh Thulung Rai 26000 13000 13000 Solukhambu Adhiraj Chamling
138 Giri Raj Rai 5005 5005 0 Kathmandu Adhiraj Chamling
462 Karma Laxmi Rai(Chamling) 1100 1100 0 Adhiraj Chamling
98 Sumaya Rai 1005 1005 0 Kathmandu Adhiraj Chamling
338 Arjun Rai 3333 3333 0 Bojpur Bajra Thulung
277 Ashok Chamling Rai (USA) 760 760 0 America Bajra Thulung
91 Bajra Kumar Thulung Rai 16500 16500 0 Bhojpur Bajra Thulung
314 Dilli Ram Thulung Rai 2000 2000 0 Bajra Thulung
253 Dinesh Loharung Rai 1000 1000 0 Bajra Thulung
264 Dipa Rai Pun (USA) 1900 1900 0 Bajra Thulung
308 Hem Lata Rai 3000 0 3000 Bajra Thulung
273 Indra Shreshta 5555 0 5555 Bajra Thulung
280 Ishar Lawati (USA) 3500 0 3500 Israel Bajra Thulung
299 Kirat Rai Khelkud Sangh (Nepal) 1000 1000 0 Bajra Thulung
88 Mani Bangdel Rai (USA) 1560 0 1560 Bajra Thulung
296 Mekh Ale 1000 1000 0 Bajra Thulung
213 Nabin Thulung Rai 1000 0 1000 Bajra Thulung
346 Prakash Rai 6000 6000 0 Sapteshwor, Khotang Bajra Thulung
87 Raju Thulung Rai 15111 15111 0 Sunsari Bajra Thulung
418 Santosh Rai Urlabari 1000 0 1000 Urlabari bajra Thulung
290 Sujata Rai (UK) 8000 8000 0 Bajra Thulung
160 Tirtha Singhak Limbu 1000 1000 0 Bajra Thulung
401 Basanta Kumari Rai (Masanta) 16000 16000 0 Basanta Kumari Chamling
421 Debhang Rai 2000 2000 0 Basanta Kumari Chamling
397 Dhan Kumar Rai 6000 6000 0 Ratanchha, Khotang Basanta Kumari Chamling
399 Heman Rai 6000 6000 0 Basanta Kumari Chamling
219 Kamala Rai 6000 6000 0 Basanta Kumari Chamling
416 Kumar Rai 6000 6000 0 Nun Thala, Khotang Basanta Kumari Chamling
268 Padam Kumari Rai (Late Pramod) 15002 15002 0 Basanta Kumari Chamling
402 Prabin Rai 6000 6000 0 Basanta Kumari Chamling
255 Sukra Raj Rai 5000 5000 0 Basanta Kumari Chamling
407 Suresh Kumar Rai 6000 1000 5000 Basanta Kumari Chamling
235 Ashok Wanem Limbu (Raju) 6000 6000 0 Bikram Bantawa
437 Bikash Rai 6000 6000 0 Bikram Bantawa
36 Bikram Bantawa Rai 15000 15000 0 Bhojpur Bikram Bantawa
318 Dhiren Bantawa Rai 15001 15001 0 Bikram Bantawa
426 Durga Prasad Yakkha 2000 2000 0 Bikram Bantawa
237 Gyan Raj Rai  (Bhabindra) 10000 0 10000 Bikram Bantawa
234 Indra Bahadur Rai (Bhumiraj) 6000 6000 0 Bikram Bantawa
394 Krushna Kumar Rai 6000 0 6000 Bikram Bantawa
347 Ser Bahadur Payangu Limbu 1000 1000 0 Bikram Bantawa
303 Shushila Dewan Yakkha 5000 0 5000 Bikram Bantawa
319 Smaran Rai (Milan) 15000 5000 10000 Bikram Bantawa
337 Ashar Jit Rai 5000 5000 0 Solu Bimal Chamling
377 Bal Bahadur Rai 1000 1000 0 Bimal Chamling
251 Bharat Kumar Rai 5000 4000 1000 Bimal Chamling
9 Bimal Chamling Rai 18000 18000 0 khotang Bimal Chamling
217 Chandra Bantawa Rai 6000 5000 1000 Bimal Chamling
441 Debendra Kheresh 5000 0 5000 Bimal Chamling
349 Dil Bahadur Rai 1000 1000 0 Bimal Chamling
225 Ganesh Kumar Rai 5000 0 5000 Bimal Chamling
218 JB Rai 6000 6000 0 Bimal Chamling
250 Man Kumar Rai 1000 0 1000 Bimal Chamling
376 Nanda Raj Rai 4000 4000 0 Bimal Chamling
220 Rudra Sing Rai 6000 6000 0 Bimal Chamling
166 Shiv Kumar Bantawa Rai (Puza) 15000 15000 0 Ratanchha, Khotang Bimal Chamling
428 Yubaraj Chamling Rai 2500 2500 0 Buipa, Khotang Bimal Chamling
187 Binod Puma Rai 15000 10000 5000 Binod Puma
196 Malik Ram Rai 2000 2000 0 Binod Puma
189 Chandra Kumar Sampang Rai 10000 10000 0 Bhojpur Chandra Sampang
466 Sarbadhan Thulung Rai(UK) 510 510 0 Chandraka Rai
181 Dambar Bahadur Rai 6000 6000 0 Chandraka Thulung
375 Man Sing Rai 1000 1000 0 Chandraka Thulung
65 Chitra Thulung Rai 6000 6000 0 Chitra Thulung
424 Ramesh Chamling Rai 1005 1005 0 Chitra Thulung
438 Dhan Bahadur Rai 5001 5001 0 Deepak Kesha Rai
120 Dhiraj Kumar Bantawa Rai 15000 15000 0 Bhojpur Dhiraj Bantawa
215 Namyo Koyu Rai 500 500 0 Dhiraj Bantawa
214 Sonahang Rai 3000 3000 0 Dhiraj Bantawa
461 Rajendra Kumar Rai (dumi) 6000 0 6000 Dhiraj Kumar Sampang
163 Ashmani Sampang Rai 12111 12111 0 Khartamchha, Khotang Dhiraj Sampang
44 Dhiraj Kumar Sampang Rai 21111 15000 6111 Khotang Dhiraj Sampang
167 Ganga Parasad Chamling Rai 6000 0 6000 Nerpa, Khotang Dhiraj Sampang
340 Kamal Prasad (Rajun) Rai 1000 1000 0 Dhiraj Sampang
41 Madhu Keshar Sampang Rai 6000 6000 0 Khotang Dhiraj Sampang
386 Man Kumar Thulung Rai 15000 15000 0 Dhiraj Sampang
134 Milan Rai 0 0 0 Dhiraj Sampang
67 Naina Singh Koyu Rai 6000 0 6000 Dhiraj Sampang
392 Netra Bahadur Rai 6015 6015 0 Dharan, Sunsari Dhiraj Sampang
454 Raju Chamling Rai 2001 2001 0 Dhiraj Sampang
68 Ramesh Sampang Rai 6000 6000 0 khotang Dhiraj Sampang
63 Sahan Kumar Koyu Rai 6000 0 6000 Khotang Dhiraj Sampang
40 Santosh Rai 15001 15001 0 Dhiraj Sampang
73 Tikaparsad Koyee Rai 15000 15000 0 Khotang Dhiraj Sampang
455 Tirna Rai (Roma) 10506 10506 0 Dhiraj Sampang
59 Tul Chandra Sampang Rai (Patric) 15000 0 15000 Khotang Dhiraj Sampang
430 Suresh Kumar Rai 6000 2000 4000 Dhraj Bantawa
208 Bijaya Subba 5000 3000 2000 Dipak Sampang
295 Binod Sampang Rai 6666 6666 0 Dipak Sampang
24 Dipak Keshar Sampang Rai 15015 15015 0 Khotang Dipak Sampang
420 Laxmi Prasad Rai 3500 3500 0 Dipak Sampang
202 Mani Kumar Rai 5000 0 5000 Dipak Sampang
48 Rabi Chandra Sampang Rai 33333 30000 3333 Khotang Dipak Sampang
294 Ram Rai 3000 3000 0 Tsuen Mun, Dipak Sampang
336 Ratna Laxmi Rai 2000 2000 0 Khotang Dipak Sampang
360 Yubaraj Ghimire (Dik Kumari Rai) 5000 3000 2000 Dipak Sampang
13 Durga Kanta Bantawa Rai 20100 15000 5100 Bhojpur Durga Kanta Bantawa
38 Gajendra Bantawa Rai 15000 15000 0 Bhojpur Gajendra Bantawa
184 Gauri Man Bantawa Rai 1000 1000 0 Gajendra Bantawa
122 Pradip Rai (Kirawa) 6666 6666 0 Bhojpur Gajendra Bantawa
60 Binod Bantawa Rai 6000 6000 0 Ganga Ram Sampang
145 Durga Prasad Nachhiring Rai 6000 6000 0 Ganga Ram Sampang
47 Ganga Ram Sampang Rai 18100 15000 3100 Khotang Ganga Ram Sampang
146 Harka Bahadur Dumi Rai 6000 6000 0 Ganga Ram Sampang
353 Harka Raj Rai 6000 6000 0 Khotang Ganga Ram Sampang
55 Jasmani Sampang Rai 6000 6000 0 Khotang Ganga Ram Sampang
53 Lama Kaji Rai (Malati) 5000 5000 0 Khotang Ganga Ram Sampang
288 Bhagindra Rai 5000 5000 0 Dhulabari, Jhapa Gyan Bahing Rai
27 Gyan Bahadur Bahing Rai 10000 10000 0 Sunsari Gyan Bahing Rai
193 Nabin Bantawa Rai 1000 1000 0 Gyan Bahing Rai
298 Roma Prasad Thulung Rai 5000 5000 0 Mukli, Solu Gyan Bahing Rai
252 Suraj Chamling Rai 2000 2000 0 Gyan Bahing Rai
42 Hari Chandra Sampang Rai 22500 20000 2500 Khotang Harichandra Sampang
317 Hem Raj (Kabi Raj) Rai 6000 6000 0 Harichandra Sampang
115 Jiwan Kumar Rai (Rita) 5004 0 5004 Khotang Harichandra Sampang
285 Keshav Rai (JPT) 4000 4000 0 Harichandra Sampang
431 MB Thapa 6000 6000 0 Byabasthapan Pustika Harichandra Sampang
46 Narayan Prasad Sampang Rai 25000 15000 10000 Khotang Harichandra Sampang
228 Naresh Sunuwar 6000 6000 0 Harichandra Sampang
463 Ojasbi Rai( Baba: Shures Rai) 3000 3000 0 Harichandra Sampang
359 Purna Yakkha Rai 1001 1001 0 Harichandra Sampang
464 Yuba Raj Rijal 1000 1000 0 Harichandra Sampang
380 Bedana Chamling Rai 100 100 0 Hejen Chamling
439 Bishnu Sampang Rai 5000 5000 0 Hejen Chamling
177 Bisnu Nanda Chamling Rai 15000 6000 9000 Indrenipokhari, khotang Hejen Chamling
194 Ganga Parasad Rai (Mani) 5050 5050 0 Bhojpur Hejen Chamling
57 Hari Kumar Bayung Rai 10000 5000 5000 Okhaldhunga Hejen Chamling
7 Hejen Chamling Rai 23000 20000 3000 Khotang Hejen Chamling
168 Jitendra (PadamLal) Rai 5000 5000 0 Hejen Chamling
300 Kasit Kumar Chamling 6015 6015 0 Hejen Chamling
287 Manju Rai (Subhara) 6000 6000 0 Hejen Chamling
379 Mina Chamling Rai 2100 2100 0 Hejen Chamling
92 Prahlad Bantawa Rai 15000 5000 10000 Khotang Hejen Chamling
452 Suman Koyee Rai 5000 5000 0 Hit Bahadur Koyee
451 Yugesh Koyee Rai 5000 5000 0 Hit Bahadur Koyee
240 Devi Das Rai 5000 2000 3000 Jajin Chamling
398 Dip Prasad Rai 2000 2000 0 Jajin Chamling
28 Ganesh Kumar Sunuwar 500 500 0 Jajin Chamling
409 Ganga Prasad Rai 1000 1000 0 Jajin Chamling
89 Jajin Chamling Rai 20555 20555 0 Khotang Jajin Chamling
410 Shyam Rai 4000 0 4000 Jajin Chamling
197 Jay Kumar Chamling Rai 31245 31245 0 Jay Kumar Chamling
417 Lingma Construction & Engineering Co. 23000 23000 0 Jay Kumar Chamling
241 Bhumi Kala Rai (Jaya Ram) 3000 3000 0 Jaya Ram Chamling
118 Devi Rai 1001 1001 0 Kathmandu Jaya Ram Chamling
343 Gyan Prakash Rai 6000 6000 0 Jaya Ram Chamling
344 Harka Gurung 1001 1001 0 Jaya Ram Chamling
99 Jaya Ram Chamling Rai 15156 15156 0 Sunsari Jaya Ram Chamling
327 Kamala Devi Rai 100 100 0 Jaya Ram Chamling
259 Lalita Rai 5000 5000 0 Dharan, Sunsari Jaya Ram Chamling
258 Lok Bahadur Rai 10000 10000 0 Khotang, Ratanchha-8 Jaya Ram Chamling
261 Mahendra (Ram Narayan) Rai 5000 5000 0 Jaya Ram Chamling
260 Mina Kumari Rai 2500 500 2000 Jaya Ram Chamling
328 Mohan Rai 100 100 0 Jaya Ram Chamling
325 Nabin Kumar Rai 200 200 0 Jaya Ram Chamling
342 Parbat Rai 1000 0 1000 Jaya Ram Chamling
329 Riya Rai 100 100 0 Jaya Ram Chamling
326 Sangita Rai 100 100 0 Jaya Ram Chamling
405 Saran Dipa Sarita Rai 4500 4500 0 Jaya Ram Chamling
434 Tulasi Chamling 4000 4000 0 Jaya Ram Chamling
443 Abhishek Shrestha 6000 2000 4000 Kal Sing Nachhiring
84 Bijay Kumar Thulung Rai 31000 31000 0 Kal Sing Nachhiring
440 Bishal Rai 6000 6000 0 Kal Sing Nachhiring
126 Chabilal Bahing Rai 2000 1000 1000 Sunsari Kal Sing Nachhiring
107 Chandrama Khaling Rai 6001 6001 0 Solukhumbu Kal Sing Nachhiring
133 Dhiraj Rai (Sunsari) 1000 500 500 Sunsari Kal Sing Nachhiring
79 Iman Sher Rai 6000 6000 0 Kal Sing Nachhiring
132 Jiwan Rai 1000 1000 0 Sunsari Kal Sing Nachhiring
6 Kal Sing Nachhiring Rai 6006 6006 0 Sunsari Kal Sing Nachhiring
129 Late Khatir Mani Sampang Rai 10000 6000 4000 Khotang Kal Sing Nachhiring
108 Man Kumari Rai 6001 0 6001 Chhitapokhari, Khotang Kal Sing Nachhiring
128 Mitra Kala Rai 1111 1111 0 Bhojpur Kal Sing Nachhiring
131 Parsu Ram Rai 3000 0 3000 Sunsari Kal Sing Nachhiring
75 Rabin Rai 5000 0 5000 Kal Sing Nachhiring
130 Sandeu Rai 6000 6000 0 Khotang Kal Sing Nachhiring
119 Kalpana Chamling Rai 15125 15125 0 Dharan Kalpana Chamling
257 Raju Bina Rai 15000 3000 12000 Kalpana Chamling
284 Amit Thulung Rai 1000 1000 0 Dhran (Now), Okhaldhunga Keshav Koyu
61 Bal Kumar Rai 2000 2000 0 Dharan, Sunsari Keshav Koyu
433 Dhumser Rai 3000 3000 0 Arkhaule-4, Khotang Keshav Koyu
95 Keshab Koyu Rai 15555 15555 0 Bhojpur Keshav Koyu
306 Rabin Chandra Rai 6000 6000 0 Damak 11, Jhapa Keshav Koyu
283 Tanka Rai (Ishar) 5000 5000 0 Okhare, Hurbu, Bhojpur Keshav Koyu
156 Bikash Rai 6000 2000 4000 Khawa-2, Bhojpur Khadga Bantawa
348 Hudam Tumchha Rai 1100 1100 0 Sano Dumma-3, Bhojpur Khadga Bantawa
212 Khadka Prasad Bantawa Rai 10000 7500 2500 Khadga Bantawa
236 Santa Man Rai 3000 3000 0 Khadga Bantawa
239 Hem Raj Khaling Rai 15001 15001 0 Kumar Sampang
4 Kisan Bahing Rai 10000 10000 0 Kumar Sampang
179 Kishor Chamling Rai 1000 1000 0 Kumar Sampang
147 Kumar Sampang Rai 15000 15000 0 Khotang Kumar Sampang
148 Mangal Narayan Rai 1000 1000 0 Kumar Sampang
149 Mejar Bahadur Koyu Rai 6000 6000 0 Kumar Sampang
286 Prem (Tilak) Rai 2000 2000 0 Buipa-2 Lekpa, Kumar Sampang
150 Prem Rai (Santosh) 2500 2500 0 Kumar Sampang
153 Shailendra Dewan Yakkha 3000 3000 0 Kumar Sampang
97 Lila Rai 6177 6177 0 Sunsari Lila Bantawa
393 Madhu Rai 1200 1200 0 Lila Bantawa
457 Bishnu Kumar Rai (Bahing) 6000 0 6000 Lokh Raj Bahing
3 Lokh Raj Bahing Rai 10000 10000 0 Okhaldhunga Lokh Raj Bahing
456 Rohit Kumar Rai (Bahing) 4000 0 4000 Lokh Raj Bahing
21 Binod Chamling Rai 15000 5001 9999 Dharan, Sunsari Madhu Kumar Chamling
307 Binod Rai (Billy) 1000 1000 0 Madhu Kumar Chamling
231 Chandra Kumari Rai 2000 1000 1000 Madhu Kumar Chamling
230 Dilip Chamling Rai 4000 0 4000 Madhu Kumar Chamling
20 Madhu Kumar Chamling Rai 15000 15000 0 Khotang Madhu Kumar Chamling
242 Manser Rai (Shree) 15000 0 15000 Madhu Kumar Chamling
232 Parsu Ram Rai 2000 2000 0 Madhu Kumar Chamling
276 Suren Chamling Rai 1000 1000 0 Madhu Kumar Chamling
77 Top Bahadur Yakkha 2000 2000 0 Madhu Kumar Chamling
143 Magendra Bantawa Rai 5000 5000 0 Bhojpur Magendra Bantawa
374 Basanta Rai 2000 2000 0 Ilam Mahendra Mangal Bantawa
373 Bipin Rai 3000 3000 0 Ilam Mahendra Mangal Bantawa
378 Budha Raj Kharthak Rai 6000 0 6000 Mahendra Mangal Bantawa
412 Dinesh Karthak Rai 6000 6000 0 Mahendra Mangal Bantawa
191 Mahendra Mangal Bantawa Rai 11666 11666 0 Topgachhi, Jhapa Mahendra Mangal Bantawa
372 Matrika Rai 1000 1000 0 Ilam Mahendra Mangal Bantawa
369 Narhang Rai 5000 5000 0 Bhojpur Mahendra Mangal Bantawa
371 Pratap Koyu Rai 6000 6000 0 Panthar Mahendra Mangal Bantawa
370 Shati Kala Rai 1000 1000 0 Ilam Mahendra Mangal Bantawa
265 Binod Bhusuruk Chamling Rai 6000 5000 1000 Maitra Bantawa
52 Maitra Kumar Bantawa Rai 20200 8000 12200 Bhojpur Maitra Bantawa
106 Mani Raj Nachhiring Rai 20202 20202 0 Patheka-4, Khotang Mani Nachhiring
249 Adhiraj Thapa Magar 1000 1000 0 Mani Sampang
246 Arjun Chamling Rai 6000 6000 0 Mani Sampang
272 Arun Loharung Rai 15000 15000 0 Mani Sampang
256 Bishwa Prakash Bantawa Rai 10000 0 10000 Mani Sampang
384 Dhurba Chhetri 10000 0 10000 Mani Sampang
245 Hariram Bunglawa Rai 15000 15000 0 Mani Sampang
305 Karna Bir Sampang Rai 15000 15000 0 Mani Sampang
383 Khema Hang Jimi Rai 3000 3000 0 Mani Sampang
49 Mani Raj Sampang Rai 15000 15000 0 Khotang Mani Sampang
178 Nabin Chamling Rai (Muna) 3000 3000 0 Mani Sampang
247 Padam Bahing Rai 7000 7000 0 Mani Sampang
339 Rohit Kumar Rai 2000 2000 0 Mani Sampang
248 Umesh Gurung 1000 1000 0 Mani Sampang
90 Deepen Rai 11111 11111 0 Bhojpur Maya Devi Bantawa
436 Laxman (Narbir Rai) 15000 15000 0 Bhojpur Maya Devi Bantawa
96 Maya Devi Bantawa Rai 6000 6000 0 Bhojpur Maya Devi Bantawa
183 Rajesh Rai 5000 5000 0 Maya Devi Bantawa
209 Tika Ram Rai 1000 0 1000 Maya Devi Bantawa
58 Mohan Raj Nachhiring Rai 15000 15000 0 Khotang Mohan Raj Nachhiring
117 Ganesh Kumar Rai 15100 10100 5000 Khotang Narayan Prasad Sampang
175 Arjun Bantawa Rai 6000 6000 0 Chandada, khotang Narjit Chamling
262 Bhagawan Chamling Rai (Santa) 5000 5000 0 Narjit Chamling
243 Dipak Tankamaya Rai 3000 3000 0 Narjit Chamling
190 Lekh Bahadur Chamling Rai 2000 2000 0 Khotang Narjit Chamling
2 Narjit Chamling Rai 10000 10000 0 Khotang Narjit Chamling
144 Nirmal Kumar Bantawa Rai 1000 1000 0 Khotang Narjit Chamling
244 Sweta Subba 500 500 0 Narjit Chamling
10 Adit Rai (Jhukimaya) 2000 2000 0 Khotang Nawaraj Chamling
50 Man Badahur Dumi Rai 6000 6000 0 Baksila, Khotang Nawaraj Chamling
201 Nawa Raj Rai 15000 15000 0 Nawaraj Chamling
51 Ramesh Sampang Rai (Khadga) 5000 0 5000 Nawaraj Chamling
116 Keshar Kumar Rai (Thulung) 10000 10000 0 Khotang Nayaran Prasad Sampang
311 Anish Chamling Rai (Bimala) 2000 2000 0 Pabitra Chamling
316 Kumar Chamling Rai 500 500 0 Pabitra Chamling
141 Mani Kumar Chamling Rai (JPT) 2000 2000 0 Pabitra Chamling
80 Menuka (Singer) Rai 673 673 0 Bhojpur Pabitra Chamling
313 Mugha Dhan Rai 500 500 0 Malaysia Pabitra Chamling
22 Pabitra Chamling Rai 6000 6000 0 Khotang Pabitra Chamling
446 Sai Kumar (Asha) Rai 6012 6012 0 Pabitra Chamling
315 Sukra Rumdali Rai 200 200 0 Pabitra Chamling
39 Tara Awai Rai 1000 1000 0 Pabitra Chamling
302 Bal Kumar Rai 2000 2000 0 Penguin Puma
279 Bishwa Puma Rai 6000 6000 0 Penguin Puma
350 Jitendra Chamling Rai 10000 10000 0 Dorpa Chiuri Dada, Khotang Penguin Puma
301 Nilu Pandhak Limbu 6000 6000 0 Penguin Puma
459 Pabitra Rai Tulung 3000 0 3000 Penguin Puma
123 Penguin Puma Rai 21111 15000 6111 Khotang Penguin Puma
297 Anita Rai 500 500 0 Pitambar Chamling
419 Bijaya Khaling Rai 2000 0 2000 Damak Pitambar Chamling
18 Jiwan Kala Chamling Rai 15000 3000 12000 Pitambar Chamling
172 Jiwan Kumar Chamling Rai 2000 0 2000 Nerpa, Khotang Pitambar Chamling
64 Jiwan Kumar Chamling Rai 5000 0 5000 Pitambar Chamling
66 Kindar Chamling Rai 15000 15000 0 Khotang Pitambar Chamling
442 Paruhang Nite (Chamling) 109560 109560 0 Pitambar Chamling
19 Pitambar Chamling Rai 15000 15000 0 Khotang Pitambar Chamling
406 Sarbadhan (Prakash) Rai 6000 6000 0 Pitambar Chamling
71 Saroj Rai 6000 0 6000 Pitambar Chamling
23 Tara Chamling Rai 3000 3000 0 Pitambar Chamling
93 Chandra Kumar Rai (Khotang) 2000 2000 0 Khotang Prem Roj Sampang
14 Dhakbir Bantawa Rai 15101 15101 0 Bhojpur Prem Roj Sampang
165 Dhiren Kumar Sampang Rai 1000 1000 0 Urlabari, Morang Prem Roj Sampang
292 Jaya Prakash Sampang Rai 6000 6000 0 Prem Roj Sampang
192 Khagendra Raj Rai 2000 2000 0 Prem Roj Sampang
76 Krishna Raj Sampang 6000 3000 3000 Prem Roj Sampang
182 Man Kumar Sampang Rai 6000 6000 0 Prem Roj Sampang
171 Milan Khaling Rai 6000 6000 0 Shankhuwa Prem Roj Sampang
164 Pradip Kumar Sampang Rai 1000 1000 0 Urlabari, Morang Prem Roj Sampang
176 Pranai Chandra Chamling Rai 6000 6000 0 Urlabari Prem Roj Sampang
174 Prem Dumi Rai 6000 6000 0 Baksila, Khotang Prem Roj Sampang
17 Prem Roj Sampang Rai 15777 15777 0 Bhojpur Prem Roj Sampang
227 Ran Prasad Sampang Rai 6000 6000 0 Prem Roj Sampang
266 Shrawan Kumar Khaling Rai 6000 6000 0 Prem Roj Sampang
465 Heman Rai (Chamling) 2000 2000 0 Rajendra Kumar Chamling
162 Abirman Rai 15177 15177 0 Temma, Khotang Rajin Chamling
169 Adhiraj Chamling Rai 6000 6000 0 khotang Rajin Chamling
351 Ashok Kumar Rai 6101 6101 0 Simpani-1, Khotang Rajin Chamling
62 Badal Rai 3000 3000 0 Rajin Chamling
25 Bag Bir Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
33 Bal Bahadur Rai 10000 3000 7000 Rajin Chamling
170 Bhishan Kulung Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
195 Bijay Rai (Thakur Chandra) 6000 6000 0 Rajin Chamling
390 Binod Khambu (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
35 Chandi Kumar Rai (Late) 5000 5000 0 Rajin Chamling
408 Dambar/Nikisha Rai 15000 15000 0 Rajin Chamling
427 Dari Ram Rai 500 500 0 Rajin Chamling
388 Debesh Rai (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
309 Devi Bhakta Rai 1000 1000 0 Nepal Rajin Chamling
173 Dilip Kumar Rai 1000 1000 0 Rajin Chamling
447 Gyan Bahadur Dipsali 6000 6000 0 Rajin Chamling
382 Hem Chandra Rai 1111 1111 0 Khotang Rajin Chamling
423 Hem Raj Rai (Lamakhu) 6000 1000 5000 Rajin Chamling
124 Hita Bahadur Koyee Rai 6000 6000 0 Rajin Chamling
81 Indra Bahadur Chamling Rai 15000 15000 0 Rajin Chamling
229 Indra Kumar Wanem 3500 3500 0 Rajin Chamling
161 Jhanda Kumar Bantawa Rai 6000 6000 0 Bhojpur Rajin Chamling
135 Jiwan Kumar Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
222 Keshar Bahadur Rana Magar 1000 1000 0 Rajin Chamling
400 Kreeti Rai 1000 1000 0 Rajin Chamling
31 Kul Bahadur Kulung Rai (Jitman) 5000 5000 0 Rajin Chamling
29 Lachhuman Prasad Rai 10002 10002 0 Rajin Chamling
152 Lallu Sampang Rai (IB) 1501 1501 0 Dharan, Sunsari Rajin Chamling
448 Laxman Mitra Jung Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
396 Mina Rai 6000 6000 0 Rajin Chamling
74 Nanda Kumar Chamling Rai 15000 15000 0 Rajin Chamling
85 Nanda Prasad Dumi Rai 15000 5000 10000 Khotang Rajin Chamling
389 Parbati Rai (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
30 Pawan Kaji Rai 5000 5000 0 Rajin Chamling
203 Pratik Chamling Rai 10000 10000 0 Rajin Chamling
186 Prem Kumar Chamling Rai (Late) 5000 1000 4000 Rajin Chamling
140 Rabindra Rai 5000 5000 0 Lamkhu, Khotang Rajin Chamling
385 Rabinson Rai 1100 1100 0 Bhaisi Pankha, Bhojpur Rajin Chamling
32 Rajendra Kumar Rai 20151 20151 0 Lamkhu, Khotang Rajin Chamling
355 Rajendra Kumar Rai (Dhankuta) 6000 2000 4000 Kagate-2, Dhankuta Rajin Chamling
8 Rajin Chamling Rai 17000 17000 0 Khotang Rajin Chamling
310 Raju Rai 1000 1000 0 Chinamakhu-1, Bhojpur Rajin Chamling
158 Rajun Rai 1000 0 1000 Khotang Rajin Chamling
404 Ramesh Namahang Rai 2000 2000 0 Rajin Chamling
391 Sabin Rai (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
101 Sahar Man Rai 7000 7000 0 Sunsari Rajin Chamling
361 Saraswati Chamling Rai 6000 200 5800 Pathri Rajin Chamling
254 Sudan Rai 4000 4000 0 Rajin Chamling
155 Sudarshan Rai 5000 1000 4000 Bhojpur Rajin Chamling
444 Sudhir Rai (Dinesh Chamling) 6001 6001 0 Rajin Chamling
304 Sumnima Nite (Yalungchha) 100000 100000 0 Rajin Chamling
125 Sundar Mani Rai 6000 6000 0 Rajin Chamling
137 Surendra Kumar Bantawa Rai 1500 1500 0 Bhojpur Rajin Chamling
271 Suresh Rai 10000 5000 5000 Rajin Chamling
34 Thakur Chandra Rai 6000 0 6000 Rajin Chamling
422 Tuwachung Jayajum (Nepal) 1690 1690 0 Rajin Chamling
453 Uttar Man Linbu 3000 3000 0 Rajin Chamling
387 Wilson Bikram Rai (Singer) 1852 1852 0 Rajin Chamling
345 Yabin Rai 2000 2000 0 Rajin Chamling
445 Yalambar Nite (Yayokkha) 141649 141649 0 Rajin Chamling
425 Yog Raj Rai 4000 4000 0 Rajin Chamling
139 Yogendra Dumi Rai 5000 2000 3000 Rajin Chamling
362 Amrit Keshar Khaling Rai 1000 1000 0 Basa-4, Solu Ram Lee Thulung
238 Dipen Rai 5000 0 5000 Ram Lee Thulung
206 Durga Prasad Thulung Rai 6000 6000 0 Ram Lee Thulung
293 Ishor Rai 15000 15000 0 Ram Lee Thulung
363 Kumar Khaling Rai 1000 1000 0 Basa-4, Solu Ram Lee Thulung
364 Nawa Bahadur Khaling Rai 1000 1000 0 Basa-4, Solu Ram Lee Thulung
289 Prabin Kishor Rai 10000 10000 0 Bhojpur Ram Lee Thulung
365 Pradip (Ganga Bahadur) Khaling 1000 1000 0 Basa-4, Solu Ram Lee Thulung
366 Prakash Khaling Rai 1000 1000 0 Kanku-1, Solu Ram Lee Thulung
159 Ram Lee Thulung Rai 16111 16111 0 Ram Lee Thulung
205 Ram Prasad Thulung Rai 5000 5000 0 Ram Lee Thulung
367 Shri Prasad Khaling Rai (Suresh) 1000 1000 0 Dharan-9, Sunsari Ram Lee Thulung
403 Sojit Thulung Rai 1100 1100 0 Ram Lee Thulung
411 Sujata Rai 1000 1000 0 Ram Lee Thulung
352 Suman Kumar Thulung Rai 2016 2016 0 Ram Lee Thulung
341 Yam Shova Thulung Rai 6000 6000 0 Ram Lee Thulung
127 San Raj Thulung Rai 1100 1100 0 Sunsari San Raj Thulung
72 Sanjog Chamling Rai 6000 6000 0 Khotang Sanjog Chamling
223 Santa Bir Sampang Rai 16000 16000 0 Santabir Sampang
216 Dipa Awai Rai 5000 0 5000 Sanu Thulung
188 Kabita Rai 5000 0 5000 Sanu Thulung
204 Kala Thulung Rai 15000 0 15000 Sanu Thulung
198 Moti Maya Rai (Dayawati) 5555 5555 0 Sanu Thulung
151 Chandra Prakash Rai (Wanchai) 3000 3000 0 Shashi Sampang
16 Daya Rai 610 610 0 Shashi Sampang
278 Dilip Rungmahang Rai 3333 3333 0 Shashi Sampang
54 Hikmat Rai 3000 3000 0 Khotang Shashi Sampang
94 Indra Kumar Rai 2000 2000 0 Khotang Shashi Sampang
233 Jayman Rai (Curry) 15000 15000 0 Shashi Sampang
291 KB Limubu (Ex India Army) 2000 2000 0 Shashi Sampang
354 Kharga Kumari Rai 100 100 0 Khotang Shashi Sampang
180 Lochan Rai (Korea) 1780 1780 0 Shashi Sampang
26 Moti Chamling Rai 15000 5000 10000 Panthar Shashi Sampang
199 Nabin Rai 1000 1000 0 Shashi Sampang
200 Nanchu Rai 3000 3000 0 Shashi Sampang
274 Nirakash Rai 5000 5000 0 Dharan, Sunsari Shashi Sampang
69 Prem Raj Chamling Rai 15625 15625 0 Darjeeling Shashi Sampang
432 Rita Gurung 2000 2000 0 Shashi Sampang
Sampang Night (Sampang) 100000 100000 0 Shashi Sampang
1 Shashi Madan Rai 55555 55555 0 Khotang Shashi Sampang
70 Swarnim Bantawa Rai 5000 0 5000 Shashi Sampang
435 Tribhuwan Limbu 5005 5005 0 Shashi Sampang
368 Yasoda Rai (Hari Bahadur) 3334 3334 0 Kathmandu Shashi Sampang
221 YB Rai 5000 5000 0 Shashi Sampang
450 Utra Sher Rai 6000 6000 0 Starting Dhiraj Sampang
100 Bal Jit Rai 1100 1100 0 Khotang Subash Puma
103 Bimal Kaji Rai 2000 0 2000 Dharan Subash Puma
102 Bir Bhakta Rai 6000 0 6000 Sunsari Subash Puma
210 Dik Dewan Bantawa Rai 2001 2001 0 Subash Puma
211 Dipak Kumar Yakkha Rai 4000 4000 0 Subash Puma
109 Hem Raj Bantawa Rai 6600 6600 0 Kahule-3, Khotang Subash Puma
322 Hira Bantawa Rai (Neha) 1000 1000 0 Damak, Jhapa Subash Puma
414 Ishor Rai (Dhankuta) 200 200 0 Dhankuta Subash Puma
415 Janak Rai 200 200 0 Jhapa Subash Puma
324 Khim Devi Bantawa Rai (Chandra) 1000 1000 0 Laxmi Marga, Morang Subash Puma
323 Khim Devi Bantawa Rai (Maya) 1000 1000 0 Subash Puma
136 Majhendra Kumar Rai 500 500 0 Darjeeling Subash Puma
320 Menuka Mukarung Rai 1000 1000 0 Khawa, Bhojpur Subash Puma
321 Pabitra Bantawar Rai 400 400 0 Timma, Bhojpur Subash Puma
105 Pradip Jang Rai 6000 6000 0 Khotang Subash Puma
413 Sanjay Tumbahamphe 1010 1010 0 Taplejung Subash Puma
104 Sayandra Kumar Rai 1500 1500 0 Dharan Subash Puma
11 Subash Puma Rai 15000 15000 0 Khotang Subash Puma
330 Bhakta Kumar Rai 200 200 0 Surya Dumi
332 Budha Raj Rai 200 200 0 Surya Dumi
334 Chakra Bahadur Rai 1000 1000 0 Surya Dumi
86 Chandra Kumar Rai 5000 0 5000 Surya Dumi
358 Hari Kumar Rai 1000 1000 0 Khotang Surya Dumi
269 Hira Man Rai 6000 6000 0 Surya Dumi
154 Indra Sing Dumi Rai 15000 15000 0 Khotang Surya Dumi
5 Kamal Dumi Rai 15000 0 15000 Khotang Surya Dumi
82 Prithi Raj Dumi Rai 15000 0 15000 Khotang Surya Dumi
333 Rishi Dhoj Rai 500 500 0 Surya Dumi
335 Shiva Kumar Rai 1000 1000 0 Surya Dumi
331 Sundar Rai 500 500 0 Surya Dumi
56 Suryaman Dumi Rai 15000 15000 0 Khotang Surya Dumi
460 Des Raj Rai Bantawa 5000 5000 0 Suwa Puma
78 Gyan Bahadur Sampang 4000 4000 0 Tej Sampang
83 Lal Bahdur Rai 6000 6000 0 Tej Sampang
263 Nabin Solti Gurung 1000 1000 0 Tej Sampang
356 Pampha Rai 1000 1000 0 Tej Sampang
121 Purna Hang Rai 6000 6000 0 Bhojpur Tej Sampang
281 Rejina Rai 1000 1000 0 Tej Sampang
357 Sarada Rai 1000 1000 0 Tej Sampang
45 Tej Kumar Sampang Rai 15000 15000 0 Khotang Tej Sampang
43 Tul Bahadur Sampang Rai 15000 15000 0 Khotang Tej Sampang
429 Jay Bahadur Koyee Rai 6000 6000 0 Tika Koyee
224 Jiwan Rai 6000 0 6000 Tilak Bantawa
157 Ram Chandra Rai 15101 15101 0 Bhojpur Tilak Bantawa
226 Saroj Awai Rai 15000 0 15000 Tilak Bantawa
37 Tilak Walahang Rai 25000 25000 0 Khotang Tilak Bantawa
312 Babu Ram Chamling 6000 6000 0 Indrenipokhari, khotang Yuk Chamling
270 Bhakti Raj Rai 3000 3000 0 Narayan Chowk, Sunsaru Yuk Chamling
114 Bhupal Rai 7000 7000 0 Khotang Yuk Chamling
112 Gen Chamling Rai 2000 0 2000 Udayapur Yuk Chamling
267 Hari Kumar Rai (Padam) 2000 2000 0 Yuk Chamling
142 Jit Karna Chamling Rai 6000 6000 0 Yuk Chamling
111 Kuldip Chamling Rai 10000 5000 5000 Khotang Yuk Chamling
381 Manoj Dewan 2000 2000 0 Birtamode, Jhapa Yuk Chamling
113 Prakash Rai  (Jayandra) 5000 5000 0 Khotang Yuk Chamling
185 Prem Raj Loharung Rai (Bhojpur) 4000 4000 0 Yuk Chamling
275 Rudra Bahadur Rai 3000 3000 0 Deusa – 1, Solu Yuk Chamling
395 Shiva Takka-Durga Takka Rai 6000 6000 0 Bhojpur Yuk Chamling
282 Yoman Rai 2000 2000 0 Yuk Chamling
110 Yuk Krishna Chamling Rai & Gyanta Chamling Rai 20000 15000 5000 Khotang Yuk Chamling
Total Donor/Amount 3377770 2818896 558874