Donors

आदरणिय किरात राई दाजुभाई दिबिहिनिहरु,

३१ जनवरी २०१६ मा कुल रकम २५,५३,०००– एक मुष्ठ तिरि २५०० स्क्वयार फिट जग्गा सहितको सामुहिक चुलाघर खरिद गरिएको छ । अब निर्माण, मर्मत सम्भार तथा ब्यावस्थापन कार्यहरु गर्नु बाँकी छ । चुलाघरलाई किरात राईहरुको एकताको प्रतिकको रुपमा बिश्व सामु चिनाउनु छ । किरात राईहरुको पहिचानलाई संसारभर जिवन्त बनाउनु छ । यसैले किराया हङकङ यहाँहरुको निरन्तर सहयोगको अपिल गर्दछौं । सहयोगमा छुटहुने दाताहरुले न्युनतम रकम दिएर भएपनि किरात राई एकताको प्रतिक चुलाघरमा नाम लेखाऔं । न्युनतम सहयोग गर्ने दाताहरुले समेत अधिकतम १५,०००– किस्तामा भएपनि पुऱ्याएर चुलाघरलाई किरात राईहरुको ईतिहास, भाषा, लिपी, कला, साहित्य,  धर्म, संस्कार, संस्कृतीको खोज, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सहयोग गरौं ।

सहयोग रकम जम्मा गर्नुपर्ने बैंक

सहयोग रकम जम्मा गरि नाम लेखेर स्लिपको फोटा खिचि निम्न भाईबर नम्बरमा पठाईदिनहुन अनुरोध गर्दछौ ।

HSBC बैंक खाता नं. १२४ ४५७ ०८६ ८३३
Viber: ६५०० ५४२१, ६०९० ४९५०

नामावली (14 Jan 2019) सम्म

D/N Donor Name Promise Paid Balance
1 Shashi Madan Rai 50000.00 50000.00 0.00
197 Jay Kumar Chamling Rai 31245.00 31245.00 0.00
84 Bijay Kumar Thulung Rai 31000.00 31000.00 0.00
48 Rabi Chandra Sampang Rai 30000.00 30000.00 0.00
37 Tilak Walahang Rai 25000.00 25000.00 0.00
106 Mani Raj Nachhiring Rai 20202.00 20202.00 0.00
42 Hari Chandra Sampang Rai 20000.00 20000.00 0.00
7 Hejen Chamling Rai 20000.00 20000.00 0.00
8 Rajin Chamling Rai 17000.00 17000.00 0.00
91 Bajra Kumar Thulung Rai 16500.00 16500.00 0.00
401 Basanta Kumari Rai (Masanta) 16000.00 16000.00 0.00
223 Santa Bir Sampang Rai 16000.00 16000.00 0.00
17 Prem Roj Sampang Rai 15777.00 15777.00 0.00
69 Prem Raj Chamling Rai 15625.00 15625.00 0.00
95 Keshab Koyu Rai 15555.00 15555.00 0.00
89 Jajin Chamling Rai 15500.00 15500.00 0.00
162 Abirman Rai 15177.00 15177.00 0.00
99 Jaya Ram Chamling Rai 15155.60 15155.60 0.00
32 Rajendra Kumar Rai 15151.00 15151.00 0.00
119 Kalpana Chamling Rai 15125.00 15125.00 0.00
87 Raju Thulung Rai 15111.00 15111.00 0.00
159 Ram Lee Thulung Rai 15111.00 15111.00 0.00
14 Dhakbir Bantawa Rai 15101.00 15101.00 0.00
157 Ram Chandra Rai 15101.00 15101.00 0.00
24 Dipak Keshar Sampang Rai 15015.00 15015.00 0.00
268 Padam Kumari Rai (Late Pramod) 15002.20 15002.20 0.00
318 Dhiren Bantawa Rai 15001.00 15001.00 0.00
239 Hem Raj Khaling Rai 15001.00 15001.00 0.00
40 Santosh Rai 15001.00 15001.00 0.00
15 Adhiraj Chamling Rai (Tej) 15000.00 15000.00 0.00
272 Arun Loharung Rai 15000.00 15000.00 0.00
36 Bikram Bantawa Rai 15000.00 15000.00 0.00
9 Bimal Chamling Rai 15000.00 15000.00 0.00
408 Dambar/Nikisha Rai 15000.00 15000.00 0.00
120 Dhiraj Kumar Bantawa Rai 15000.00 15000.00 0.00
44 Dhiraj Kumar Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
13 Durga Kanta Bantawa Rai 15000.00 15000.00 0.00
38 Gajendra Bantawa Rai 15000.00 15000.00 0.00
47 Ganga Ram Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
245 Hariram Bunglawa Rai 15000.00 15000.00 0.00
81 Indra Bahadur Chamling Rai 15000.00 15000.00 0.00
154 Indra Sing Dumi Rai 15000.00 15000.00 0.00
293 Ishor Rai 15000.00 15000.00 0.00
233 Jayman Rai (Curry) 15000.00 15000.00 0.00
305 Karna Bir Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
66 Kindar Chamling Rai 15000.00 15000.00 0.00
147 Kumar Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
436 Laxman (Narbir Rai) 15000.00 15000.00 0.00
20 Madhu Kumar Chamling Rai 15000.00 15000.00 0.00
386 Man Kumar Thulung Rai 15000.00 15000.00 0.00
49 Mani Raj Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
58 Mohan Raj Nachhiring Rai 15000.00 15000.00 0.00
74 Nanda Kumar Chamling Rai 15000.00 15000.00 0.00
46 Narayan Prasad Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
201 Nawa Raj Rai 15000.00 15000.00 0.00
123 Penguin Puma Rai 15000.00 15000.00 0.00
19 Pitambar Chamling Rai 15000.00 15000.00 0.00
166 Shiv Kumar Bantawa Rai (Puza) 15000.00 15000.00 0.00
11 Subash Puma Rai 15000.00 15000.00 0.00
56 Suryaman Dumi Rai 15000.00 15000.00 0.00
45 Tej Kumar Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
73 Tikaparsad Koyee Rai 15000.00 15000.00 0.00
43 Tul Bahadur Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
110 Yuk Krishna Rai/Gyanta Rai 15000.00 15000.00 0.00
163 Ashmani Sampang Rai 12111.00 12111.00 0.00
207 Dinesh Thulung Rai 25000.00 12000.00 13000.00
191 Mahendra Mangal Bantawa Rai 11666.00 11666.00 0.00
90 Deepen Rai 11111.00 11111.00 0.00
29 Lachhuman Prasad Rai 10002.00 10002.00 0.00
187 Binod Puma Rai 15000.00 10000.00 5000.00
189 Chandra Kumar Sampang Rai 10000.00 10000.00 0.00
27 Gyan Bahadur Bahing Rai 10000.00 10000.00 0.00
4 Kisan Bahing Rai 10000.00 10000.00 0.00
417 Lingma Construction & Engineering Co. 10000.00 10000.00 0.00
258 Lok Bahadur Rai 10000.00 10000.00 0.00
3 Lokh Raj Bahing Rai 10000.00 10000.00 0.00
12 Maya Thulung Rai 10000.00 10000.00 0.00
2 Narjit Chamling Rai 10000.00 10000.00 0.00
289 Prabin Kishor Rai 10000.00 10000.00 0.00
203 Pratik Chamling Rai 10000.00 10000.00 0.00
52 Maitra Kumar Bantawa Rai 15000.00 8000.00 7000.00
290 Sujata Rai (UK) 8000.00 8000.00 0.00
212 Khadka Prasad Bantawa Rai 10000.00 7500.00 2500.00
114 Bhupal Rai 7000.00 7000.00 0.00
247 Padam Bahing Rai 7000.00 7000.00 0.00
101 Sahar Man Rai 7000.00 7000.00 0.00
295 Binod Sampang Rai 6666.00 6666.00 0.00
122 Pradip Rai (Kirawa) 6666.00 6666.00 0.00
109 Hem Raj Bantawa Rai 6600.00 6600.00 0.00
97 Lila Rai 6177.00 6177.00 0.00
351 Ashok Kumar Rai 6101.00 6101.00 0.00
300 Kasit Kumar Chamling 6015.00 6015.00 0.00
392 Netra Bahadur Rai 6015.00 6015.00 0.00
446 Sai Kumar (Asha) Rai 6012.00 6012.00 0.00
6 Kal Sing Nachhiring Rai 6006.00 6006.00 0.00
107 Chandrama Khaling Rai 6001.00 6001.00 0.00
444 Sudhir Rai (Dinesh Chamling) 6001.00 6001.00 0.00
169 Adhiraj Chamling Rai 6000.00 6000.00 0.00
175 Arjun Bantawa Rai 6000.00 6000.00 0.00
246 Arjun Chamling Rai 6000.00 6000.00 0.00
235 Ashok Wanem Limbu (Raju) 6000.00 6000.00 0.00
312 Babu Ram Chamling 6000.00 6000.00 0.00
195 Bijay Rai (Thakur Chandra) 6000.00 6000.00 0.00
437 Bikash Rai 6000.00 6000.00 0.00
60 Binod Bantawa Rai 6000.00 6000.00 0.00
440 Bishal Rai 6000.00 6000.00 0.00
279 Bishwa Puma Rai 6000.00 6000.00 0.00
177 Bisnu Nanda Chamling Rai 15000.00 6000.00 9000.00
65 Chitra Thulung Rai 6000.00 6000.00 0.00
181 Dambar Bahadur Rai 6000.00 6000.00 0.00
397 Dhan Kumar Rai 6000.00 6000.00 0.00
412 Dinesh Karthak Rai 6000.00 6000.00 0.00
145 Durga Prasad Nachhiring Rai 6000.00 6000.00 0.00
206 Durga Prasad Thulung Rai 6000.00 6000.00 0.00
447 Gyan Bahadur Dipsali 6000.00 6000.00 0.00
343 Gyan Prakash Rai 6000.00 6000.00 0.00
146 Harka Bahadur Dumi Rai 6000.00 6000.00 0.00
353 Harka Raj Rai 6000.00 6000.00 0.00
317 Hem Raj (Kabi Raj) Rai 6000.00 6000.00 0.00
399 Heman Rai 6000.00 6000.00 0.00
269 Hira Man Rai 6000.00 6000.00 0.00
124 Hita Bahadur Koyee Rai 6000.00 6000.00 0.00
79 Iman Sher Rai 6000.00 6000.00 0.00
234 Indra Bahadur Rai (Bhumiraj) 6000.00 6000.00 0.00
55 Jasmani Sampang Rai 6000.00 6000.00 0.00
429 Jay Bahadur Koyee Rai 6000.00 6000.00 0.00
292 Jaya Prakash Sampang Rai 6000.00 6000.00 0.00
218 JB Rai 6000.00 6000.00 0.00
161 Jhanda Kumar Bantawa Rai 6000.00 6000.00 0.00
142 Jit Karna Chamling Rai 6000.00 6000.00 0.00
350 Jitendra Chamling Rai 6000.00 6000.00 0.00
219 Kamala Rai 6000.00 6000.00 0.00
129 Khatir Mani Sampang Rai 6000.00 6000.00 0.00
416 Kumar Rai 6000.00 6000.00 0.00
83 Lal Bahdur Rai 6000.00 6000.00 0.00
41 Madhu Keshar Sampang Rai 6000.00 6000.00 0.00
50 Man Badahur Dumi Rai 6000.00 6000.00 0.00
182 Man Kumar Sampang Rai 6000.00 6000.00 0.00
287 Manju Rai (Subhara) 6000.00 6000.00 0.00
96 Maya Devi Bantawa Rai 6000.00 6000.00 0.00
431 MB Thapa 6000.00 6000.00 0.00
149 Mejar Bahadur Koyu Rai 6000.00 6000.00 0.00
171 Milan Khaling Rai 6000.00 6000.00 0.00
396 Mina Rai 6000.00 6000.00 0.00
228 Naresh Sunuwar 6000.00 6000.00 0.00
301 Nilu Pandhak Limbu 6000.00 6000.00 0.00
22 Pabitra Chamling Rai 6000.00 6000.00 0.00
402 Prabin Rai 6000.00 6000.00 0.00
105 Pradip Jang Rai 6000.00 6000.00 0.00
346 Prakash Rai 6000.00 6000.00 0.00
176 Pranai Chandra Chamling Rai 6000.00 6000.00 0.00
371 Pratap Koyu Rai 6000.00 6000.00 0.00
174 Prem Dumi Rai 6000.00 6000.00 0.00
121 Purna Hang Rai 6000.00 6000.00 0.00
306 Rabin Chandra Rai 6000.00 6000.00 0.00
68 Ramesh Sampang Rai 6000.00 6000.00 0.00
227 Ran Prasad Sampang Rai 6000.00 6000.00 0.00
220 Rudra Sing Rai 6000.00 6000.00 0.00
130 Sandeu Rai 6000.00 6000.00 0.00
72 Sanjog Chamling Rai 6000.00 6000.00 0.00
406 Sarbadhan (Prakash) Rai 6000.00 6000.00 0.00
395 Shiva Takka-Durga Takka Rai 6000.00 6000.00 0.00
266 Shrawan Kumar Khaling Rai 6000.00 6000.00 0.00
125 Sundar Mani Rai 6000.00 6000.00 0.00
450 Utra Sher Rai 6000 6000.00 0.00
341 Yam Shova Thulung Rai 6000.00 6000.00 0.00
198 Moti Maya Rai (Dayawati) 5555.00 5555.00 0.00
194 Ganga Parasad Rai (Mani) 5050.00 5050.00 0.00
138 Giri Raj Rai 5005.00 5005.00 0.00
435 Tribhuwan Limbu 5005.00 5005.00 0.00
21 Binod Chamling Rai 15000.00 5001.00 9999.00
438 Dhan Bahadur Rai 5001.00 5001.00 0.00
337 Ashar Jit Rai 5000.00 5000.00 0.00
25 Bag Bir Rai 5000.00 5000.00 0.00
262 Bhagawan Chamling Rai (Santa) 5000.00 5000.00 0.00
288 Bhagindra Rai 5000.00 5000.00 0.00
170 Bhishan Kulung Rai 5000.00 5000.00 0.00
265 Binod Bhusuruk Chamling Rai 6000.00 5000.00 1000.00
439 Bishnu Sampang Rai 5000.00 5000.00 0.00
35 Chandi Kumar Rai (Late) 5000.00 5000.00 0.00
217 Chandra Bantawa Rai 6000.00 5000.00 1000.00
57 Hari Kumar Bahing Rai 6000.00 5000.00 1000.00
168 Jitendra (PadamLal) Rai 5000.00 5000.00 0.00
135 Jiwan Kumar Rai 5000.00 5000.00 0.00
31 Kul Bahadur Kulung Rai (Jitman) 5000.00 5000.00 0.00
111 Kuldip Chamling Rai 10000.00 5000.00 5000.00
259 Lalita Rai 5000.00 5000.00 0.00
53 Lama Kaji Rai (Malati) 5000.00 5000.00 0.00
448 Laxman Mitra Jung Rai 5000.00 5000.00 0.00
143 Magendra Bantawa Rai 5000.00 5000.00 0.00
261 Mahendra (Ram Narayan) Rai 5000.00 5000.00 0.00
26 Moti Chamling Rai 15000.00 5000.00 10000.00
85 Nanda Prasad Dumi Rai 15000.00 5000.00 10000.00
369 Narhang Rai 5000.00 5000.00 0.00
274 Nirakash Rai 5000.00 5000.00 0.00
30 Pawan Kaji Rai 5000.00 5000.00 0.00
92 Prahlad Bantawa Rai 15000.00 5000.00 10000.00
113 Prakash Rai  (Jayandra) 5000.00 5000.00 0.00
140 Rabindra Rai 5000.00 5000.00 0.00
449 Rajendra Rai’s Daughter 5000.00 5000.00 0.00
183 Rajesh Rai 5000.00 5000.00 0.00
205 Ram Prasad Thulung Rai 5000.00 5000.00 0.00
298 Roma Prasad Thulung Rai 5000.00 5000.00 0.00
319 Smaran Rai (Milan) 15000.00 5000.00 10000.00
255 Sukra Raj Rai 5000.00 5000.00 0.00
452 Suman Koyee Rai 5000 5000.00 0.00
271 Suresh Rai 10000.00 5000.00 5000.00
283 Tanka Rai (Ishar) 5000.00 5000.00 0.00
221 YB Rai 5000.00 5000.00 0.00
451 Yugesh Koyee Rai 5000 5000.00 0.00
405 Saran Dipa Sarita Rai 4500.00 4500.00 0.00
251 Bharat Kumar Rai 5000.00 4000.00 1000.00
211 Dipak Kumar Yakkha Rai 4000.00 4000.00 0.00
78 Gyan Bahadur Sampang 4000.00 4000.00 0.00
285 Keshav Rai (JPT) 4000.00 4000.00 0.00
376 Nanda Raj Rai 4000.00 4000.00 0.00
185 Prem Raj Loharung Rai (Bhojpur) 4000.00 4000.00 0.00
254 Sudan Rai 4000.00 4000.00 0.00
434 Tulasi Chamling 4000.00 4000.00 0.00
425 Yog Raj Rai 4000.00 4000.00 0.00
229 Indra Kumar Wanem 3500.00 3500.00 0.00
420 Laxmi Prasad Rai 3500.00 3500.00 0.00
368 Yasoda Rai (Hari Bahadur) 3334.00 3334.00 0.00
338 Arjun Rai 3333.00 3333.00 0.00
62 Badal Rai 3000.00 3000.00 0.00
33 Bal Bahadur Rai 10000.00 3000.00 7000.00
270 Bhakti Raj Rai 3000.00 3000.00 0.00
241 Bhumi Kala Rai (Jaya Ram) 3000.00 3000.00 0.00
208 Bijaya Subba 5000.00 3000.00 2000.00
373 Bipin Rai 3000.00 3000.00 0.00
151 Chandra Prakash Rai (Wanchai) 3000.00 3000.00 0.00
433 Dhumser Rai 3000.00 3000.00 0.00
243 Dipak Tankamaya Rai 3000.00 3000.00 0.00
54 Hikmat Rai 3000.00 3000.00 0.00
18 Jiwan Kala Chamling Rai 15000.00 3000.00 12000.00
383 Khema Hang Jimi Rai 3000.00 3000.00 0.00
76 Krishna Raj Sampang 6000.00 3000.00 3000.00
178 Nabin Chamling Rai (Muna) 3000.00 3000.00 0.00
200 Nanchu Rai 3000.00 3000.00 0.00
257 Raju Bina Rai 15000.00 3000.00 12000.00
294 Ram Rai 3000.00 3000.00 0.00
275 Rudra Bahadur Rai 3000.00 3000.00 0.00
236 Santa Man Rai 3000.00 3000.00 0.00
153 Shailendra Dewan Yakkha 3000.00 3000.00 0.00
214 Sonahang Rai 3000.00 3000.00 0.00
23 Tara Chamling Rai 3000.00 3000.00 0.00
360 Yubaraj Ghimire (Dik Kumari Rai) 5000.00 3000.00 2000.00
150 Prem Rai (Santosh) 2500.00 2500.00 0.00
428 Yubaraj Chamling Rai 2500.00 2500.00 0.00
379 Mina Chamling Rai 2100.00 2100.00 0.00
352 Suman Kumar Thulung Rai 2016.00 2016.00 0.00
210 Dik Dewan Bantawa Rai 2001.00 2001.00 0.00
443 Abhishek Shrestha 6000.00 2000.00 4000.00
10 Adit Rai (Jhukimaya) 2000.00 2000.00 0.00
311 Anish Chamling Rai (Bimala) 2000.00 2000.00 0.00
61 Bal Kumar Rai 2000.00 2000.00 0.00
302 Bal Kumar Rai 2000.00 2000.00 0.00
374 Basanta Rai 2000.00 2000.00 0.00
156 Bikash Rai 6000.00 2000.00 4000.00
93 Chandra Kumar Rai (Khotang) 2000.00 2000.00 0.00
421 Debhang Rai 2000.00 2000.00 0.00
240 Devi Das Rai 5000.00 2000.00 3000.00
314 Dilli Ram Thulung Rai 2000.00 2000.00 0.00
398 Dip Prasad Rai 2000.00 2000.00 0.00
426 Durga Prasad Yakkha 2000.00 2000.00 0.00
267 Hari Kumar Rai (Padam) 2000.00 2000.00 0.00
94 Indra Kumar Rai 2000.00 2000.00 0.00
291 KB Limubu (Ex India Army) 2000.00 2000.00 0.00
192 Khagendra Raj Rai 2000.00 2000.00 0.00
190 Lekh Bahadur Chamling Rai 2000.00 2000.00 0.00
196 Malik Ram Rai 2000.00 2000.00 0.00
141 Mani Kumar Chamling Rai (JPT) 2000.00 2000.00 0.00
381 Manoj Dewan 2000.00 2000.00 0.00
232 Parsu Ram Rai 2000.00 2000.00 0.00
286 Prem (Tilak) Rai 2000.00 2000.00 0.00
355 Rajendra Kumar Rai (Dhankuta) 6000.00 2000.00 4000.00
404 Ramesh Namahang Rai 2000.00 2000.00 0.00
336 Ratna Laxmi Rai 2000.00 2000.00 0.00
432 Rita Gurung 2000.00 2000.00 0.00
339 Rohit Kumar Rai 2000.00 2000.00 0.00
252 Suraj Chamling Rai 2000.00 2000.00 0.00
430 Suresh Kumar Rai 6000.00 2000.00 4000.00
77 Top Bahadur Yakkha 2000.00 2000.00 0.00
345 Yabin Rai 2000.00 2000.00 0.00
139 Yogendra Dumi Rai 5000.00 2000.00 3000.00
282 Yoman Rai 2000.00 2000.00 0.00
264 Dipa Rai Pun (USA) 1900.00 1900.00 0.00
390 Binod Khambu (Singer) 1852.00 1852.00 0.00
388 Debesh Rai (Singer) 1852.00 1852.00 0.00
389 Parbati Rai (Singer) 1852.00 1852.00 0.00
391 Sabin Rai (Singer) 1852.00 1852.00 0.00
387 Wilson Bikram Rai (Singer) 1852.00 1852.00 0.00
180 Lochan Rai (Korea) 1780.00 1780.00 0.00
422 Tuwachung Jayajum (Nepal) 1690.00 1690.00 0.00
152 Lallu Sampang Rai (IB) 1501.00 1501.00 0.00
116 Keshar Kumar Rai 1500.00 1500.00 0.00
104 Sayandra Kumar Rai 1500.00 1500.00 0.00
137 Surendra Kumar Bantawa Rai 1500.00 1500.00 0.00
393 Madhu Rai 1200.00 1200.00 0.00
278 Dilip Rumahang Rai 1111.00 1111.00 0.00
382 Hem Chandra Rai 1111.00 1111.00 0.00
128 Mitra Kala Rai 1111.00 1111.00 0.00
100 Bal Jit Rai 1100.00 1100.00 0.00
348 Hudam Tumchha Rai 1100.00 1100.00 0.00
385 Rabinson Rai 1100.00 1100.00 0.00
127 San Raj Thulung Rai 1100.00 1100.00 0.00
403 Sojit Thulung Rai 1100.00 1100.00 0.00
413 Sanjay Tumbahamphe 1010.00 1010.00 0.00
424 Ramesh Chamling Rai 1005.00 1005.00 0.00
98 Sumaya Rai 1005.00 1005.00 0.00
118 Devi Rai 1001.00 1001.00 0.00
344 Harka Gurung 1001.00 1001.00 0.00
359 Purna Yakkha Rai 1001.00 1001.00 0.00
249 Adhiraj Thapa Magar 1000.00 1000.00 0.00
284 Amit Thulung Rai 1000.00 1000.00 0.00
362 Amrit Keshar Khaling Rai 1000.00 1000.00 0.00
377 Bal Bahadur Rai 1000.00 1000.00 0.00
307 Binod Rai (Billy) 1000.00 1000.00 0.00
126 Chabilal Bahing Rai 2000.00 1000.00 1000.00
334 Chakra Bahadur Rai 1000.00 1000.00 0.00
231 Chandra Kumari Rai 2000.00 1000.00 1000.00
309 Devi Bhakta Rai 1000.00 1000.00 0.00
165 Dhiren Kumar Sampang Rai 1000.00 1000.00 0.00
349 Dil Bahadur Rai 1000.00 1000.00 0.00
173 Dilip Kumar Rai 1000.00 1000.00 0.00
253 Dinesh Loharung Rai 1000.00 1000.00 0.00
409 Ganga Prasad Rai 1000.00 1000.00 0.00
184 Gauri Man Bantawa Rai 1000.00 1000.00 0.00
358 Hari Kumar Rai 1000.00 1000.00 0.00
423 Hem Raj Rai (Lamakhu) 6000.00 1000.00 5000.00
322 Hira Bantawa Rai (Neha) 1000.00 1000.00 0.00
132 Jiwan Rai 1000.00 1000.00 0.00
340 Kamal Prasad (Rajun) Rai 1000.00 1000.00 0.00
222 Keshar Bahadur Rana Magar 1000.00 1000.00 0.00
324 Khim Devi Bantawa Rai (Chandra) 1000.00 1000.00 0.00
323 Khim Devi Bantawa Rai (Maya) 1000.00 1000.00 0.00
299 Kirat Rai Khelkud Sangh (Nepal) 1000.00 1000.00 0.00
179 Kishor Chamling Rai 1000.00 1000.00 0.00
400 Kreeti Rai 1000.00 1000.00 0.00
363 Kumar Khaling Rai 1000.00 1000.00 0.00
375 Man Sing Rai 1000.00 1000.00 0.00
148 Mangal Narayan Rai 1000.00 1000.00 0.00
372 Matrika Rai 1000.00 1000.00 0.00
296 Mekh Ale 1000.00 1000.00 0.00
320 Menuka Mukarung Rai 1000.00 1000.00 0.00
193 Nabin Bantawa Rai 1000.00 1000.00 0.00
199 Nabin Rai 1000.00 1000.00 0.00
263 Nabin Solti Gurung 1000.00 1000.00 0.00
364 Nawa Bahadur Khaling Rai 1000.00 1000.00 0.00
144 Nirmal Kumar Bantawa Rai 1000.00 1000.00 0.00
356 Pampha Rai 1000.00 1000.00 0.00
365 Pradip (Ganga Bahadur) Khaling 1000.00 1000.00 0.00
164 Pradip Kumar Sampang Rai 1000.00 1000.00 0.00
366 Prakash Khaling Rai 1000.00 1000.00 0.00
186 Prem Kumar Chamling Rai (Late) 5000.00 1000.00 4000.00
310 Raju Rai 1000.00 1000.00 0.00
281 Rejina Rai 1000.00 1000.00 0.00
357 Sarada Rai 1000.00 1000.00 0.00
347 Ser Bahadur Payangu Limbu 1000.00 1000.00 0.00
370 Shati Kala Rai 1000.00 1000.00 0.00
335 Shiva Kumar Rai 1000.00 1000.00 0.00
367 Shri Prasad Khaling Rai (Suresh) 1000.00 1000.00 0.00
155 Sudarshan Rai 5000.00 1000.00 4000.00
411 Sujata Rai 1000.00 1000.00 0.00
276 Suren Chamling Rai 1000.00 1000.00 0.00
407 Suresh Kumar Rai 6000.00 1000.00 5000.00
39 Tara Awai Rai 1000.00 1000.00 0.00
160 Tirtha Singhak Limbu 1000.00 1000.00 0.00
248 Umesh Gurung 1000.00 1000.00 0.00
277 Ashok Chamling Rai (USA) 760.00 760.00 0.00
80 Menuka (Singer) Rai 673.00 673.00 0.00
16 Daya Rai 610.00 610.00 0.00
297 Anita Rai 500.00 500.00 0.00
427 Dari Ram Rai 500.00 500.00 0.00
133 Dhiraj Rai (Sunsari) 1000.00 500.00 500.00
28 Ganesh Kumar Sunuwar 500.00 500.00 0.00
316 Kumar Chamling Rai 500.00 500.00 0.00
136 Majhendra Kumar Rai 500.00 500.00 0.00
260 Mina Kumari Rai 2500.00 500.00 2000.00
313 Mugha Dhan Rai 500.00 500.00 0.00
215 Namyo Koyu Rai 500.00 500.00 0.00
333 Rishi Dhoj Rai 500.00 500.00 0.00
331 Sundar Rai 500.00 500.00 0.00
244 Sweta Subba 500.00 500.00 0.00
321 Pabitra Bantawar Rai 400.00 400.00 0.00
330 Bhakta Kumar Rai 200.00 200.00 0.00
332 Budha Raj Rai 200.00 200.00 0.00
414 Ishor Rai (Dhankuta) 200.00 200.00 0.00
415 Janak Rai 200.00 200.00 0.00
325 Nabin Kumar Rai 200.00 200.00 0.00
361 Saraswati Chamling Rai 5000.00 200.00 4800.00
315 Sukra Rumdali Rai 200.00 200.00 0.00
380 Bedana Chamling Rai 100.00 100.00 0.00
327 Kamala Devi Rai 100.00 100.00 0.00
354 Kharga Kumari Rai 100.00 100.00 0.00
328 Mohan Rai 100.00 100.00 0.00
329 Riya Rai 100.00 100.00 0.00
326 Sangita Rai 100.00 100.00 0.00
441 Debendra Kheresh 5000.00 0.00 5000.00
419 Bijaya Khaling Rai 2000.00 2000.00
103 Bimal Kaji Rai 2000.00 2000.00
102 Bir Bhakta Rai 6000.00 6000.00
256 Bishwa Prakash Bantawa Rai 10000.00 10000.00
378 Budha Raj Kharthak Rai 6000.00 6000.00
86 Chandra Kumar Rai 5000.00 5000.00
384 Dhurba Chhetri 10000.00 10000.00
230 Dilip Chamling Rai 4000.00 4000.00
216 Dipa Awai Rai 5000.00 5000.00
238 Dipen Rai 5000.00 5000.00
117 Ganesh Kumar Rai 10100.00 10100.00
225 Ganesh Kumar Rai 5000.00 5000.00
167 Ganga Parasad Chamling Rai 6000.00 6000.00
112 Gen Chamling Rai 2000.00 2000.00
237 Gyan Raj Rai  (Bhabindra) 10000.00 10000.00
308 Hem Lata Rai 3000.00 3000.00
273 Indra Shreshta 5555.00 5555.00
280 Ishar Lawati (USA) 3500.00 3500.00
64 Jiwan Kumar Chamling Rai 5000.00 5000.00
172 Jiwan Kumar Chamling Rai 2000.00 2000.00
115 Jiwan Kumar Rai (Rita) 5004.00 5004.00
224 Jiwan Rai 6000.00 6000.00
188 Kabita Rai 5000.00 5000.00
204 Kala Thulung Rai 15000.00 15000.00
5 Kamal Dumi Rai 15000.00 15000.00
394 Krushna Kumar Rai 6000.00 6000.00
250 Man Kumar Rai 1000.00 1000.00
108 Man Kumari Rai 6001.00 6001.00
88 Mani Bangdel Rai (USA) 1560.00 1560.00
202 Mani Kumar Rai 5000.00 5000.00
242 Manser Rai (Shree) 15000.00 15000.00
134 Milan Rai 6000.00 6000.00
213 Nabin Thulung Rai 1000.00 1000.00
67 Naina Singh Koyu Rai 6000.00 6000.00
342 Parbat Rai 1000.00 1000.00
131 Parsu Ram Rai 3000.00 3000.00
82 Prithi Raj Dumi Rai 15000.00 15000.00
75 Rabin Rai 5000.00 5000.00
158 Rajun Rai 1000.00 1000.00
51 Ramesh Sampang Rai (Khadga) 5000.00 5000.00
63 Sahan Kumar Koyu Rai 6000.00 6000.00
418 Santosh Rai Urlabari 1000.00 1000.00
226 Saroj Awai Rai 15000.00 15000.00
71 Saroj Rai 6000.00 6000.00
303 Shushila Dewan Yakkha 5000.00 5000.00
410 Shyam Rai 4000.00 4000.00
70 Swarnim Bantawa Rai 5000.00 5000.00
34 Thakur Chandra Rai 6000.00 6000.00
209 Tika Ram Rai 1000.00 1000.00
59 Tul Chandra Sampang Rai (Patric) 15000.00 15000.00
Total 2783656.80 2296137.80 487519.00
445 Yalambar Nite (Yayokkha) 141649.00 141649.00 0.00
442 Paruhang Nite (Chamling) 109560.00 109560.00 0.00
304 Sumnima Nite (Yalungchha) 100000.00 100000.00 0.00
Total 351209.00 351209.00 0.00
Grand Total 3134865.80 2647346.80 487519.00