E-Library

क्र.स. बिषय
1. किरातीहरुको आदिम थलो कहाँ ?
 2.

The Kirat Period

3. किरात राई जाति या पगरी
4. Rai Mother Tongue Speakers
5. राई जाती
6. The Kirat Religion
7. किरात स्वायत्त राज्यको अपरिहार्यता
8. किरात र आदिवासीहरुमाथि यसरी लादिएको थियो दसैं
9. किरात राईहरुले किन बाख्राको मासु खाँदैनन् ?
10. दिल्ली सम्झौता र रामप्रसाद राई
11. अन्तराष्ट्रिय स्तरमा किराया