निर्वाचन नियमावली (७)

निर्वाचन

अधिवेशन निम्न नियमावली अनुसार हुनेछ ।

१. निर्वाचन नियमावली

(क) सदस्यता शुल्क बुझाई सकेका मतदाता नामावली निर्वाचनहुनु अगावै बाचन गरिनेछ ।
(ख) नामावलीमा नाम छुट भएमा वा दावी बिरोध गर्न परेमा तोकेको समय भित्र गर्नु पर्नेछ ।
(ग) निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने सदस्यले तोकिएको दस्तुर र फारम बुझाउनु पर्नेछ ।
(घ) उम्मेदवारी दिँदा १ जना प्रस्तावक र १ जना सर्मथकको सही फारममा हुनुपर्नेछ ।
(ङ) एउटा प्रस्तावकले १ पदकालागि २ जनालाई प्रस्ताव गर्न पाईने छैन ।
(च) एउटा सर्मथकले १ पदका लागि २ जनालाई समर्थन गर्न पाईने छैन ।
(छ) उमेद्वार प्रती दावी बिरोध गर्न परेमा वा फिर्ता लिन परेमा तोकेको समय  गर्नु पर्नेछ ।
(ज) एक पदमा एक भन्दा बढी उम्मेदवार भएमा गोप्य मतदान द्वारा निर्वाचन गरिनेछ ।
(झ) दुई उम्मेदवारको मत बराबर भएमा मत बराबर हुनेको पुन निर्वाचन गराईने छ ।
(ञ) बिजयी उम्मेद्वारको घोषणा निर्वाचन पश्चात निर्वाचन अधिकृतले गर्नेछ ।
(ट) बिजय उम्मेद्वारहरुले प्रमाणपत्र लिई  निर्वाचन अधिकृत सामु शपथ ग्रहण लिनु पर्नेछ ।

२. निर्वाचन दस्तुर

बिधानमा उल्लेखित निर्वाचन दस्तुर  उम्मेद्वारले तिर्न पर्ने छ ।

३. खुल्ला सत्र कार्यक्रमको रुपरेखा :

१. आशन ग्रहण
२. स्वगत
३. उद्घाटन
४. शुभकामना
५. समापन
६. खानपान

४. बन्द सत्र कार्यक्रमको रुपरेखा :

क. निर्वाचन समितिको घोषणा :
१. निर्वाचन समितिको घोषणा – अध्यक्षबाट
२. अनुमोदन – फ्लोरबाट
३. निर्वाचन समितिको आशन ग्रहण
४. कार्यक्रम हस्तान्तरण (निर्वाचन समितिलाई) – अध्यक्षबाट

ख. प्रतिवेदन :
१. आशन ग्रहण – कार्यसमिति तथा बिभागिय संयोजकहरुको
२.  कार्य प्रगति प्रतिवेदन – सचिवबाट
३. अनुमोदन – फ्लोरबाट
४. आर्थिक प्रतिवेदन – कोषाध्यक्षबाट
५. अनुमोदन – फ्लोरबाट
६. नियम/बिनियम/बिधान संसोधन – अध्यक्षबाट
७. अनुमोदन – फ्लोरबाट
८. शुभकामना – निर्वाचन समितिबाट
९. कार्यसमिति बिघटन – अध्यक्षबाट
१०. बिश्राम (१० मिनेट)

ग. कार्यसमिति बिघटन

घ. निर्वाचन प्रक्रिया :
१. निर्वाचन नियमावली बाचन तथा अनुमोदन– निर्वाचन समितिबाट
२. बहालवाला मतदाताहरुको नामावली बाचन तथा अनुमोदन – निर्वाचन समितिबाट
३. नविकरण भएका मतदाताहरुको नामावली बाचन तथा अनुमोदन – निर्वाचन समितिबाट
४. नाम छुट वा दावी बिरोध – २ मिनेट
५. उम्मेद्वार दस्तुर जानकारी तथा उम्मेद्वार फारम बितरण तथा  – निर्वाचन समितिबाट
६. उम्मेद्वार फारम तथा दस्तुर बुझाउने समय – २० मिनेट
७. उम्मेद्वार नामावली बाचन – निर्वाचन समितिबाट
८. उम्मेद्वार प्रती दावी बिरोध वा उम्मेद्वारी फिर्ता – ५ मिनेट
९. उम्मेद्वार अध्यक्षको भनाई सुन्ने
१०. पुन : उम्मेद्वारी फिर्ता – ५ मिनेट
११. निर्वाचन – गोप्य मतदानबाट
१२. बिजय उम्मेद्वारको घोषणा – निर्वाचन समितिबाट
१३. बिजय उम्मेद्वार प्रमाण पत्र बितरण – निर्वाचन समितिबाट
१४. शपथ ग्रहण – निर्वाचन समितिबाट
१५. नवनिर्वाचित अध्यक्षको प्रतिवद्धता
१६. शुभकामना – बिशिष्ठ ब्यक्तिहरुबाट
१७. खातापाता तथा हरहिसाब हस्तान्तरण
१८. निर्वाचन समिति बिघटन तथा समापन – निर्वाचन समितिबाट
१९. बधाई, खादा बितरण, फोटो सेसन
२०. बिजय भोज

आवश्यक कागजातहरु :

१. कार्यसमितिको नामावली word icon
२. निर्वाचन समितिको नामावली word icon
३. सदस्यता फारम र शुल्क word icon
४. निर्वाचन नियमावली तथा सपथ ग्रहण word icon
५. बहालवाला मतदाताहरुको नामावली word icon
६. नविकरण भएका मतदाताहरुको नामावली word icon
७. उम्मेद्वारहरुको पद र उम्मेद्वारी शुल्क word icon
८. उम्मेद्वारी फारम word icon
९. उम्मेद्वारहरुको नामावली word icon
१०. मत पत्र word icon
११. बिजय उम्मेद्वारहरुको नामावली word icon
१२. बिजय प्रमाणपत्र word icon

 

(समाप्त)