निर्वाचन नियमावली (७)

नवौं अधिवेशन (६ मार्च २०१६) ले अनुमोदन

निर्वाचन नियमावली

 1. मतदाताहरुको नामावली निर्वाचनहुनु अगावै बाचन गरिनेछ ।
 2. नामावलीमा नाम छुट भएमा तोकेको समय भित्र दावी गर्नु पर्नेछ ।
 3. निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहनेले तोकिएको दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
 4. उम्मेदवारी दिँदा १ जना प्रस्तावक र १ जना सर्मथकको सही हुनुपर्नेछ ।
 5. एउटा प्रस्तावकले १ पदकालागि २ जनालाई प्रस्ताव गर्न पाईने छैन ।
 6. एउटा सर्मथकले १ पदका लागि २ जनालाई समर्थन गर्न पाईने छैन ।
 7. दावी बिरोध गर्न परे वा उमेद्वार फिर्ता लिन परे तोकेको समय गर्नु पर्नेछ ।
 8. एक पदमा एक भन्दा बढी उम्मेदवार भएमा गोप्य मतदान गरिनेछ ।
 9. मत बराबर भएमा मत बराबर हुनेको पुन निर्वाचन गराईने छ ।
 10. बिजयी उम्मेद्वारको घोषणा निर्वाचन अधिकृतले गर्नेछ ।
 11. बिजय उम्मेद्वारहरुले निर्वाचन अधिकृत सामु शपथ ग्रहण लिनु पर्नेछ ।
 12. निर्वाचन नियमावली अधिवेशन हलले अनुमोदन गर्नेछ ।

२. उम्मेद्वारी दस्तुर

कार्य समितिमा पदाधिकारीको लागि उम्मेद्वारी दिन निम्न उम्मेद्वारी दस्तुर तिर्नुपर्ने छ । उम्मेद्वारी दस्तुर उम्मेद्वारी फिर्ता गरेमा दस्तुर समेत फिर्ता हुनेछ तर निर्वाचन लडि हारेमा फिर्ता हुने छैन । उम्मेद्वारी दस्तुर अधिवेशन हलले अनुमोदन गर्नेछ ।

अध्यक्ष – हङकङ डलर १०००–
प्रथम उपाध्यक्ष – हङकङ डलर ८००–
महासचिव – हङकङ डलर ८००–
सचिव – हङकङ डलर ६००–
कोषाध्यक्ष – हङकङ डलर ६००–
सहसचिव – हङकङ डलर ५००–
सहकोषाध्यक्ष – हङकङ डलर ५००–
सदस्य (८ जना) – हङकङ डलर ३००–

३. खुल्ला सत्र कार्यक्रमको रुपरेखा :

कार्यक्रम संचालक – सचिव

 1. आशन ग्रहण  (संगै ब्याज/फुल बितरण)
  • आशन बर्गियताक्रम नियमावली अनुसार
 2. अतिथि स्वगत सम्बोधन :
 3. उद्घाटन (संगै उद्घाटन धुन) : प्रमुख अतिथि र अध्यक्ष
 4. सम्मान तथा कदपत्र बाडने भए सो :
 5. शुभकामना मन्तब्य :
 6. समापन : अध्यक्षबाट
 7. खानपान बितरण (संगै साकेला शिलि वा धुन):

४. बन्द सत्र कार्यक्रमको रुपरेखा :

क. निर्वाचन समितिको घोषणा :
कार्यक्रम संचालक – सचिव

 1. निर्वाचन समितिको घोषणा र अनुमोदन – सचिवबाट
 2. निर्वाचन समितिको आशन ग्रहण
 3. कार्यक्रम हस्तान्तरण (निर्वाचन समितिलाई) – सचिवबाट

ख. प्रतिवेदन अनुमोदन :
कार्यक्रम संचालक – निर्वाचन अधिकृत

 1. आशन ग्रहण – निर्वाचन समितिको
 2. कार्य प्रतिवेदन – सचिवबाट
 3. आर्थिक प्रतिवेदन – कोषाध्यक्षबाट
 4. अध्यक्षिय प्रतिवेदन – अध्यक्षबाट
 5. बिधान तथा नियमावली संसोधन – संसोधन समितिबाट
 6. शुभकामना – निर्वाचन समितिबाट
 7. कार्यसमिति बिघटन – अध्यक्षबाट
 8. बिश्राम

ग. निर्वाचन प्रक्रिया :
कार्यक्रम संचालन – निर्वाचन अधिकृत

 1. निर्वाचन नियमावली बाचन तथा अनुमोदन
 2. उम्मेद्वार दस्तुर बाचन तथा अनुमोदन
 3. मतदाताहरुको नामावली बाचन तथा दावी बिरोध – २ मिनेट
 4. उम्मेद्वार फारम बितरण र बुझाउने समय – २० मिनेट
 5. उम्मेद्वार नामावली बाचन, दावी बिरोध तथा उम्मेद्वारी फिर्ता – ५ मिनेट
 6. उम्मेद्वार अध्यक्षहरुको (घोषणा) भनाई
 7. पुन : उम्मेद्वारी फिर्ता गर्ने भए – २ मिनेट
 8. निर्वाचन – गोप्य मतदानबाट
 9. बिजय उम्मेद्वारको घोषणा
 10. बिजय उम्मेद्वार प्रमाण पत्र बितरण
 11. शपथ ग्रहण
 12. नवनिर्वाचित अध्यक्षको प्रतिवद्धता
 13. शुभकामना – बिशिष्ठ ब्यक्तिहरुबाट
 14. अधिवेशन खातापाता हस्तान्तरण
 15. निर्वाचन समिति बिघटन तथा समापन
 16. बधाई, खादा बितरण
 17. फोटो सेसन
 18. बिजय भोज

आम्दानी खर्च :

अधिवेशनको बिजय भोजमा लागेको खर्च बिजय उम्मेद्वारहरुले दामासाहीले बेहोरी खर्च मिलान गर्नु पर्नेछ ।

आवश्यक कागजातहरु :

१. कार्यसमितिको नामावली word icon
२. निर्वाचन समितिको नामावली word icon
३. सदस्यता फारम र शुल्क word icon
४. निर्वाचन नियमावली तथा सपथ ग्रहण word icon
५. बहालवाला मतदाताहरुको नामावली word icon
६. नविकरण भएका मतदाताहरुको नामावली word icon
७. उम्मेद्वारहरुको पद र उम्मेद्वारी शुल्क word icon
८. उम्मेद्वारी फारम word icon
९. उम्मेद्वारहरुको नामावली word icon
१०. मत पत्र word icon
११. बिजय उम्मेद्वारहरुको नामावली word icon
१२. बिजय प्रमाणपत्र word icon

(समाप्त)