नियुक्तिपत्र word icon

भैपरि तथा आपतकालिन सरसहयोग बिभाग

Red heart at the human hands isolated on white

हाम्रो परिचय

हङकङको किरात राईहरुलाई आपत बिपत आईपरेको बेला, संचालक समितिको बैठकले आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेमा, संस्थागत आर्थिक सरसहयोग संकलन गर्न हाम्रो बिभागको काम, कर्तब्य र उदेश्य रहेको छ । नेपालको किरात राईहरुको सन्दर्भमा, संस्थागतरुपमा सरसहयोग गर्नपरे, किरात राई यायोक्खा नेपाल, केन्द्रिय कार्य समितिको लिखित शिफारिस आएमा मात्र गरिने छ । तर ब्यक्तिगत सहयोगको लागि स्वतन्त्रता रहेको छ ।

यस बिभागका बिभाग प्रमुख योग्यताको आधारमा बहालवाला कुनै एक सदस्य रहने छ ।

हाम्रो समुह

subash
१. बिभाग प्रमुख – सुवास राई

image (1)
२. बिभाग संयोजक –

हाम्रो सेवाहरु

१. किरात राईहरुलाई भैपरि आएको बखत सरसहयोग संकलन गर्नु, गराउनु ।
२. नेपालबाट आधिकारिक सरसहयोग गर्नुपर्नेलाई किरात राईहरुलाई सरसहयोग गर्नु, गराउनु ।
३. अन्य बिभागलाई आवश्यक परेको बखत सहयोग गर्नु ।
४. आपत बिपतमा परेकोहरुलाई सहयोग गरेको बिबरण दस्तावेजीकरण गर्नु ।
५. कोष-नियमावली (५) अनुसार भैपरिसहयोग अक्षयकोष र आपतबिपत बिशेषकोष निर्माण गर्नु ।