नियुक्तिपत्र word icon

सामाग्री खरिद, कोष तथा सम्पती ब्यावस्थापन विभाग

purchase

हाम्रो परिचय

संस्थाको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्नु । संस्थाको कोष अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु । विभिन्न दातृ संघ संस्थाहरु संग किरायाको हङकङको उद्देश्य तथा मर्म परिवर्तन नहुनेगरि सहयोग ल्याई कोष अभिवृद्धि गर्नु । बिभिन्न अक्षयकोषहरु निर्माण गर्नु । कार्यक्रमलाई आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु खरिद गर्नु, हाम्रो बिभागको काम, कर्तब्य र उदेश्य रहेको छ ।

यस बिभागका बिभाग प्रमुख किराया हङकङका कोषाध्यक्ष रहने छ ।

हाम्रो समुह

Gajen
१. बिभाग प्रमुख – गजेन्द्र राई

image (1)
२. बित्तिय संयोकज –

हाम्रो सेवाहरु

१. बार्षिक कार्ययोजना अनुसार खर्चको तर्जुमा गरि आम्दानीको योजना बनाउनु ।
२. संस्थाको दिर्घकालीन कोष अभिवृद्धीहुने कार्यक्रमहरुको परियोजना ल्याउनु ।
३. कोष–नियमावली अनुसार स्मृतीकोष र अन्यकोषहरुको निर्माण गर्नु ।
४.  मागभै आएका सम्पुर्ण बस्तुहरुको खरिद गरिदिनु वा  कोष निष्काशन गरिदिनु ।
५. खर्च तथा आम्दानीको बिल, भर्पाई हेरी हिसाब किताब फछ्र्यौट गरिदिनु ।
६. फछ्र्यौट भैसकेका हिसाब किताब बैठकमा अनुमोदन गराई दस्तावेकिरण बिभागमा पठाउनु ।
७. आम्दानीगर्ने बिभागहरुलाई आम्दानीमुलक कार्यक्रमहरु संचलान गर्न लाउनु ।
८. संस्थाको अनुमानित बजेट तयार गरि साधारण सभामा पेश गर्नु ।
९. कार्यक्रममा क्यासियरको तथा आवश्यक बस्तुहरु बन्दोबस्त मिलाउनु ।
१०. किराया हङकङको जिन्सी सम्पतीहरुको लेखाजोखा राखी दस्तावेकिरण गराउनु ।
११. बिभिन्न दातृमहानुभाव र दातृसंस्थाको खोज गरि अनुदान ल्याउनु ।
१२. अनुदानहरु सही ठाँउमा प्रयोग भए नभएको निरिक्षण गर्नु, नियन्त्रण गर्नु ।


भुपु पदाधिकारीहरु (सन २०१४–१६)

बिभाग प्रमुख – पिताम्बर राई, बित्तिय संयोकज – धिराज साम्पाङ

Pitambar dhiraj