अतिथि हेरबिचार तथा सत्कार बिभाग

Guest Caring & Hospitality Depart

hospitality

परिचय

कार्यक्रममा पाल्नुभएको अतिथिहरुलाई खानपान सत्कारगर्न, उनिहरुको  हेरबिचार गर्न, यस बिभाग गठन भएको छ ।

उदेश्यहरु

  1. अतिथिहरुको खानपान हेर्नु ।
  2. अतिथिहरुलाई हेरबिचार गर्नु ।
  3. अतिथिहरु बस्ने कुर्सि टेबल मिलाई दिनु ।
  4. अतिथिहरुलाई सेवा प्रदान गर्नु ।
  5. अतिथि सत्कार सम्बन्धि तालिम गराउनु ।
बिभाग प्रमुख मुल संयोजक
पबित्र बान्तावा राई
किराया सदस्य

संगठन संरचना

  1. बिभाग प्रमुख –
  2. संयोजक –
  3. स्वंयमसेवकहरु –

पदाधिकारीहरु (सन २०१६–१८)

बिभाग प्रमुख – चन्द्रका राई

पदाधिकारीहरु (सन २०१४–१६)

बिभाग प्रमुख – कल्पना राई
संयोजक – तारा राई