अतिथि हेरबिचार तथा सत्कार बिभाग

Guest Caring & Hospitality Depart

hospitality

परिचय

कार्यक्रममा पाल्नुभएको अतिथिहरुलाई खानपान सत्कारगर्न, उनिहरुको  हेरबिचार गर्न, यस बिभाग गठन भएको छ ।

उदेश्यहरु

  1. अतिथिहरुको खानपान हेर्नु ।
  2. अतिथिहरुको कुर्सि टेबल हेर्नु ।
  3. अतिथिहरुलाई हेरबिचार गर्नु ।
  4. अतिथिहरुलाई सेवा प्रदान गर्नु ।
  5. अतिथि सत्कार सम्बन्धि तालिम गराउनु ।
बिभाग प्रमुख मुल संयोजक
पबित्र बान्तावा राई
किराया सदस्य
दुर्गाकान्ता राई
(बान्तावा अध्यक्ष)

पदाधिकारीहरु (सन २०१६–१८)

बिभाग प्रमुख – चन्द्रका राई

पदाधिकारीहरु (सन २०१४–१६)

बिभाग प्रमुख – कल्पना राई
संयोजक – तारा राई