सिक्रिमा बितरण तथा सेवासत्कार विभाग

Sikrima Distribution and Hospitality Depart

hospitality

परिचय

कार्यक्रममा पाल्नुभएको सहभागिहरुलाई खानपान बितरण गर्न, सेवासत्कारगर्न, खानपान स्थलको सरसफाई हेर्न, यस विभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. खानपान बितरण गर्नु ।
  2. सेवा सत्कार गर्नु ।
  3. कुर्सि टेबल मिलाई दिनु ।
  4. खानपान स्थलको सरसफाई हेर्नु ।

संयोजन समिति

विभाग प्रमुख संयोजक
पबित्र बान्तावा राई
किराया सदस्य
दुर्गाकान्ता राई
(बान्तावा अध्यक्ष)

भु.पु. पदाधिकारीहरु

सन विभाग प्रमुख संयोजक
२०१६–१८ चन्द्रका राई  NA
२०१४–१६ कल्पना राई तारा राई