एक वृहत ऐतिहासिक किरात राई ईन्साईक्लोपेडिया
An Advance Historical Kirat Rai Encyclopedia
SUPTULUNG.ORG

 

श्री शशि मदन राई द्वारा प्रस्तावित,
किरात राई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पहिलो बैठक (२६ मार्च २०१७) द्वारा परिमार्जीत,
थप परिमार्जन ७ मे २०१७ को दोस्रो बैठकमा गरिने छ ।
प्राज्ञिकहरुबाट सुझावको अपेक्षा राखिएको छ ।

प्रस्तावना :

किरात राईहरुको इतिहास, भाषा, लिपी, धर्म, संस्कार, संस्कृती, कला/साहित्यबारे खोजमुलक तथा किरात राईहरुको बारेमा सोधकार्य गर्न, अध्यन, अध्यापन गर्न गराउन सजिलोको लागि पाठ्यक्रम युक्त अंग्रेजी र नेपाली भाषामा किरात राईहरुको एक बृहत ऐतिहासिक किरात राई ईन्साईक्लोपेडिया (Suptulung.org) नामक वेभ साईड निर्माण गर्न प्रस्तावना ल्याईएको छ । भविश्यमा पठन पाठनको लागि हरेक भाषी राईहरुको भाषामा र अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अन्य भाषामा समेत निर्माण गर्दै लगिने छ । यस इन्साईक्लोपेडिया किरात राईहरुको सोधकार्यको लागि उर्वर धरातल बनाईने छ । अन्त्यमा किरात राईजन्य संघ संस्थाहरुमा ब्यापक छलफल गरि अनुमोदन गरे पश्चात पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गरिनेछ ।

खण्डहरु :

सुप्तुलुङ डट ओरजि भित्र ७ खण्ड रहनेछ । हरेक खण्डलाई संयोजन गर्न एक/एक संयोजक नियुक्त गरिने छ । सम्पुर्ण ईन्साईक्लोपेडियाको संयोजन कुलपति र उपकुलपतिले गर्नेछ । प्रज्ञा सचिवले खण्डको प्रगति विबरण , अनुगमन, बैठक बोलाउने कार्यहरु गर्नेछ । खण्ड भित्र बिभिन्न अध्यायहरु हुनेछ । अध्याय लेखन गर्न बिभिन्न प्राज्ञहरुलाई शशुल्क वा निशुल्क नियुक्ति गरिने छ । शुल्क तथा बजेटको निर्धारण तथा ब्यावस्थापन महाप्रबन्धकले गर्नेछ ।

तलका खण्ड तथा अध्यायहरु उदाहरण मात्र हुन । सुझाव अनुसार अनुमोदन गराई थप्दै, परिमार्जन गर्दै लगिने छ ।

सुप्तुलुङ ईतिहास भाषा/लिपी धर्म संस्कार संस्कृती कला
–अध्यनकेन्द्र

–स्कलरशिप

–विधावारिधि

–अक्षयकोष

–भौगोलिक

–राजनैतिक

–सामाजिक

–आर्थिक

–चाम्लिङ

–साम्पाङ

–दुमी

–पुमा

–बान्तावा

–थुलुङ

–कोयी

–अन्य

–किरात धर्म

–मुन्धुम दर्शन

–उत्पती

–सतकर्म

–पापकर्म

–सद्गति

–पुजापाठहरु

–गर्भ

–जन्म

–नौरान

–पास्नी

–छेवर/गुन्युचोली

–बिवाह

–मृत्यु

–भेषभुषा

–खानपान

–चाडपर्व

–गित/संगित

–खेलकुद

 १. सुप्तुलुङ खण्ड

सुप्तुलुङ खण्डलाई ब्यावस्थापन खण्ड कोरुपमा निर्माण गरिनेछ । सुप्तुलुङ खण्डमा किरात राई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बारेमा, सोधकार्य गर्न ईच्छुक जेहेन्दार तथा कम आयश्रोत भएका बिध्यार्थिहरुलाई सोधकार्य गर्न क्षात्रवृती प्रदान गरिने नितिनियमहरु बारेमा, आर्थिक तथा भौतिक सहयोग संकलनको बारेमा, क्षात्रवृतीकोषको लागि बिभिन्न देशमा रहेका दाताहरुलाई अक्षयकोष निर्माणको लागि अनुदानको माग बारेमा अवधारणा राखिनेछ ।

सुप्तुलुङ डट ओरजीको लागि लाग्ने खर्चको बजेट निर्धारण तथा ब्यावस्थापन प्रतिष्ठान महाप्रबन्धकले गर्नेछ । दैनिक प्रशासनिक खर्चहरु जुटाउन दैनिक आयमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

सुप्तुलुङ खण्ड संयोजक: प्रज्ञा प्रतिष्ठानको महाप्रबन्धक रहनेछ ।

सुप्तुलुङ खण्डको अध्यायहरु:

क. प्रज्ञा प्रतिष्ठान बोरमा
ख. ईन्साईक्लोपेडिया बारेमा
ग. कोष संकलन तथा निर्माण बारेमा
घ. क्षात्रवृत्ती प्रदान बारेमा
ङ. अक्षयकोष निर्माण बारेमा
अध्यायहरु समयसापेक्ष सुझाव अनुसार परिवर्तन गर्दै लगिने छ ।

२. ईतिहास खण्ड

किरात राईहरुको ईतिहासको खोज तथा अनुसन्धान गरिएका सन्दर्भ सामाग्री सहितका लेख, रचनाहरु संकलन गरि अभिलेखिकरण गर्ने। लेखक तथा सोधकार्य गर्नेहरुलाई पारिश्रामिकको ब्यावस्था गर्ने ।

खण्ड संयोजक: …………………….

ईतिहास खण्डको अध्यायहरु:

क. ईतिहास
ख. राज्य
ग. जनसंख्या
घ. भुगोल
ङ. पेशा/नोकरी
उपरोक्त अध्यायहरु उदाहरण मात्र हुन । सुझाव अनुसार अनुमोदन गरि परिवर्तन गर्दै लगिने छ ।

३. भाषा/लिपी खण्ड:

भाषिक संस्थाहरुसंग मिलेर किरात राईहरुको भाषा तथा ब्याकरण संकलन गरि अभिलेखिकरण गर्ने। किरात लिपीहरुको अभिलेखिकरण गर्ने ।

खण्ड संयोजक: …………………….

भाषा/लिपी खण्डको अध्यायहरु:

क. चाम्लिङ भाषा संकलन
ख. साम्पाङ भाषा संकलन
ग. दुमी भाषा संकलन
घ. पुमा भाषा संकलन
च. बान्तावा भाषा संकलन
छ. थुलुङ भाषा संकलन
ज. कोयी भाषा संकलन
झ. अन्य भाषा संकलन

४. धर्म खण्ड:

किरात मुन्धुमको अध्यन गर्न लगाई मौलिक किरात धर्ममा जिवन र जगत प्रतिको धारणा । मृत्यु पश्चातको अवधारणा । मौलिक किरात धर्म र नव किरात धर्मको भिन्नता । किरात धर्मको नाममा चलेका सम्प्रादयहरु जस्तै: फाल्गुनन्द/आत्मानन्द लिङदेनको किरात धर्म, जोसमनि सन्त सम्प्रादय, सत्यहाङमा सम्प्रादय, प्रभुदासी सम्प्रादय, ओमनन्द सम्प्रादय, डा.स्वमी प्रपन्नचार्य पन्थि आदिको ब्याख्या बिश्लेषण गर्न लगाई अभिलेखिकरण गर्ने ।

खण्ड संयोजक: …………………….

धर्म खण्डको अध्यायहरु:

क. जिवन/जगतबारे मौलिक किरात धर्मको अवधारणा
ख. मानव उत्पतीको अवधारणा,
ग. मौलिक किरात धर्मको अवधारणा,
घ. जिवन दर्शन– सतकर्म / पापकर्म बारेमा
च. मृत्यु पश्चातको अवधारणा
छ. पुजापाठहरु
उपरोक्त अध्यायहरु उदाहरण मात्र हुन । सुझाव अनुसार अनुमोदन गरि परिवर्तन गर्दै लगिने छ ।

५. संस्कार खण्ड:

हरेक भाषी राईहरुको संस्कार अध्यन गर्न लगाई किरात राईहरुको जन्मदेखी मृत्युपर्यन्तसम्मको कर्मकाण्डहरु तयार गर्ने, मिल्दो जुल्दोकर्मकाण्डहरुलाई एक ठाँउमाल्याई भाषिक संस्था तथा बिज्ञहरुसंग छलफल गरि एकिकृत गर्न पहल गर्ने । अभिलेखिकरण गर्ने ।

खण्ड संयोजक: …………………….

संस्कार खण्डका अध्यायहरु:

क. गर्भ संस्कार
ख. जन्म संस्कार
ग. नौरान संस्कार
घ. पास्नी संस्कार
ङ. छेवर/गुन्युचोली
च. बिवाह संस्कार
छ. मृत्यु संस्कार

६. संस्कृती खण्ड:

किरात राईहरुको पहिचानलाई सर्वब्यापी बनाउन किरात राईहरुको भेषभुषा, रहनसहन, खानपान, चाडपर्व आदिको संकलन, प्रचार प्रसार, बजारिकरण गर्दै ब्यापकता गराउन ।

खण्ड संयोजक: …………………….

संस्कृती खण्डको अध्यायहरु:

क. भेषभुषा संकलन
ख. खानपान संकलन
ग. चाडपर्व बारेमा
घ. नृत्य/संगित
ङ. खेलकुद

७. कला/साहित्य खण्ड:

किरात राईहरुले सृजिएका रचना, कला, साहित्य, बिज्ञान आदिको संकलन गर्ने।

खण्ड संयोजक: …………………….

कला/साहित्य खण्डको अध्यायहरु:

सुझाव अनुसार राखिन्दै लगिने छ ।

किरात राई प्रज्ञा प्रतिष्ठान हङकङको ईमेल :

Email: kriahongkong@gmail.com

अन्य :

प्रस्तावीत अर्को बैठक : ७ मे २०१७, आईतबार
नियमित बैठक : हरेक दुई महिनाको दोस्रो आईतबार, ३ बजे ।

उपस्थिति :

क्र.सं. पद नाम कैफियत
कुलपती शशि मदन राई उपस्थित
उपकुलपती किसन राई उपस्थित
प्रज्ञा सचिव किन्दर राई उपस्थित
महाप्रबन्धक धिराज राई उपस्थित
प्रज्ञा सदस्य दिपा एवाई अनुपस्थित
प्रज्ञा सदस्य रिगम राई उपस्थित
प्रज्ञा सदस्य बसन्त राई उपस्थित
प्रज्ञा सदस्य दिपेन्द्र राई उपस्थित
प्रज्ञा सदस्य Vacant उपस्थित
१० पदेन सल्लाहकार रजिन राई अनुपस्थित
११ पदेन सदस्य पिताम्बर चाम्लिङ अनुपस्थित
१२ पदेन सदस्य तेज साम्पाङ अनुपस्थित
१३ पदेन सदस्य कमल दुमी अनुपस्थित
१४ पदेन सदस्य पेङगुईन पुमा अनुपस्थित
१५ पदेन सदस्य तिलक बान्तावा उपस्थित
१६ पदेन सदस्य रामली थुलुङ अनुपस्थित
१७ पदेन सदस्य हित कोयी उपस्थित
यायोक्खा प्रतिनिधि हरिचन्द्र राई उपस्थित
यायोक्खा प्रतिनिधि बज्र थुलुङ उपस्थित

धन्यबाद,

निम्न बाकसमा सुझाव दिनुहोला । वा kriahongkong@gmail.com मा मेल गर्नुहोला ।

 

One comment on “KRIA

  1. इन्साइक्लोपीडियालाई नेपालीमै (बिश्वकोश) लेख्दा राम्रो होला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *