८. प्रतिष्ठान नियमावली

श्री शशि मदन राई द्वारा प्रस्तावित,
किरात राई यायोक्खा हङकङको नवौ अधिवेशन (२०१६) द्वारा पारित,
किरात राई प्रज्ञा प्रतिष्ठान हङकङको प्रथम भेला (१९ अप्रिल २०१७) द्वारा संसोधित .

८. प्रतिष्ठान नियमावली

परिच्छेद  १

१. प्रस्तावना

किरात राई यायोक्खा हङकङको समग्र उदेश्य पुरागर्न किराया हङकङको कार्यसमिति र बिभागले मात्र पर्याप्त नपुगि समस्त किरात राईहरुको ईतिहास, भाषा, लिपि, कला, साहित्य, धर्म, संस्कार, संस्कृतीको खोज, अनुसन्धान, संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्न बौदिक क्षेत्रका किरात राईहरु, किराती बिज्ञ, खोजकर्ता, आन्वेशक, मुन्धुमी, ईतिहासकार, कलाकार,  साहित्यकार, चित्रकार, बैज्ञानिक, बिधावरिधी राईहरुलाई एक ठाउँमा ल्याई उनिहरुलाई किराया हङकङको बिशिष्ठ प्राज्ञिक ओहोदा प्रदान गरि गराई सम्मान पुर्वक किरात राई हुनको प्रतिष्ठा अनुभुती गराउदै किराया हङकङको उदेश्य प्राप्त गर्न कार्य गराउन किराया हङकङको मातहातमा रहने गरि एक प्रतिष्ठानको  निर्माण आवश्यक देखिएकोले किराया हङकङको बिधानको परिच्छेद (७) को धारा ३ र ४ अनुसार प्रतिष्ठान नियमावली (१) निर्माण गरि जारी गरिएको छ ।

२. उदेश्यहरु

१. बिज्ञ, खोजकर्ता, आन्वेशक, मुन्धुमी, भाषाबिद, सांस्कृतीविद, ईतिहासकार, कलाकार, साहित्यकार, बैज्ञानिक, बिधावरिधी, प्रज्ञिक राईहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनु ।
२. किरात राईहरुको ईतिहास, भाषा, लिपी, कला, साहित्य,  धर्म, संस्कृती, संस्कार सम्बन्धि खोज, संकलन, आन्वेशन गर्नु ।
३. किरात राईहरुको मुन्धुम संकलन, खोज, अनुसन्धान तथा लेखन गर्न सहयोग पुऱ्याउनु, चुला संस्कार, धामी, समानिज्म बिधालाई संरक्षण  तथा निरन्तरता दिनु ।
४. किरात राईहरुको समग्र बिकाशहुने निति, नियम, बिनियम, योजना, परियोजनाको निर्माण गर्न किराया हङकङलाई सहयोग गर्नु ।
५. निर्माण गरिएको निति, नियम, बिनियम, योजना, परियोजनाहरुलाई किराया हङकङको कार्य समितिमा अनुमोदन गरि कार्यन्वन गर्न किराया बिभागलाई अभिप्रेरित गर्नु ।
६. किरात राईहरुको मौलिक भेषभुषा, गरहना, मौलिक खानपान बनाउन, बजारिकरण गर्न,  मौलिक गित, संगित, नृत्य, खेलकुदको अध्यन गर्न, , सिकाउन, प्रचार प्रसार गर्न ।
७. किरात राईहरुको बारेमा खोज अनुसन्धान गर्ने बिध्यार्थिहरुलाई सिकाउन, पढाउन, प्रज्ञिक तयार गर्न, प्रज्ञिकहरुलाई अध्यन, अध्यापन गराउन ।
८. गरिब तथा जेहेन्दार बिध्यार्थिलाई किरात राईबारे अध्ययन, पठन, पाठन, खोज, अनुसन्धान गर्न स्कलरशिपको स्थापना गर्न ।
९. किराया बिभागहरुलाई आवश्यक परेको बखत बिशेषज्ञ,  प्राज्ञिकहरु उपलब्ध गराई दिन ।

३. प्रतिष्ठानको नाम

१. यस प्रतिष्ठानको नाम “किरात राई प्रज्ञा प्रतिष्ठान हङकङ”  रहने छ ।
२. अंग्रेजीमा (Kirar Rai International Intellectual Academy Hong Kong) रहने छ ।
३. संक्षिप्तमा (KRIAHK) रहने छ ।

४. प्रतिष्ठान खारेज :

यस प्रतिष्ठान बिधान अनुसार नचलेमा किराया हङकङको साधारणसभा वा अधिवेशनले खारेज गर्न सक्ने छ ।

५. नियम तथा बिनियम

प्रतिष्ठानले किराया हङकङको बिधानसंग नबाझिनेगरि नियम तथा बिनियम बनाई लागु गर्न सक्नेछ । यसको नियम तथा बिनियम बनाउँदा किराया हङकङको बिधानसंग बाझिन गएमा नियम तथा बिनियमको सो धारा स्वत खारेज हुनेछ । नियम तथा बिनियम साधारण सभा वा अधिवेशनले परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

६. कार्यलय, छाप र चिन्ह

यसको कार्यलय किरात राई यायोक्खा हङकङको सुप्तुलुङ खिममा रहने छ । छाप र चिन्ह निम्न प्रकारको हुनेछ ।

परिच्छेद  २ – सदस्यता

१. प्राज्ञिक सदस्यता प्रदान

किरात राई यायोक्खा हङकङले निम्न योग्यताको आधारमा प्राज्ञिक सदस्यता प्रदान गर्नेछ । प्राज्ञिक सदस्यताको खारेजी किराया हङकङको बिधानको परिच्छेद (२) धारा ४ अनुसार हुनेछ ।

२. प्राज्ञिक सदस्यहुन योग्यता :

१. किरात राईहरुको मौलिक धर्म, संस्कार मान्ने ब्यक्ति भै,
२. कुनै क्षेत्रमामा बिधावरिधी प्राप्त किरात राई ब्याक्ति, वा
३. कुनै क्षेत्रमा बिशिष्ठता हाँसील गरेको हो भनि किरायाबाट प्रमाणित ब्याक्ति, वा
४. किरात राई यायोक्खा हङकङको कार्य समितिमा १ कार्यकाल पुरा गरसिकेको ब्याक्ति, वा
५. किरायाहङकङको कुनै एक कार्यक्रममा संयोजक रहि कार्य गरिसकेको ब्याक्ति

३. प्राज्ञिक सदस्यको काम, कर्तब्य र अधिकार

१. किरात राई यायोक्खा अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा प्रतिष्ठान सदस्य रहि कार्य गर्नु ।
२. किरात राईहरुको बारेमा खोज अनुसन्धान अध्यन, अध्यापन गर्नु, गराउनु ।
३. आवश्यक परेमा प्रतिष्ठानले तोकेको किराया बिभागमा संयोजकको भुमिका निभाउनु ।

प्राज्ञिक सदस्यता शुल्क :

प्राज्ञिक सदस्य शुल्क बार्षीक हङकङ डलर १०० को दरले रहनेछ । प्राज्ञिक सदस्यता शुल्क नबुझाएका सदस्यहरुले भेला वा सभामा मताधिकार दिन पाउने छैन ।

परिच्छेद  ३ – कार्यसमिति

यस कार्य समितिको कार्यकाल ३ बर्षको रहने छ ।

१. कार्यसमिति चयन

किराया हङकङले प्राज्ञिक सदस्यहरु भेलागराई सर्वसम्मतिको आधारमा कार्यसमिति मनोनित गर्नेछ ।

२. कार्यसमिति

कार्यसमितिमा ९ जना पदाधिकारी मनोनित भै अन्य पदेन सदस्य रहेको एक कार्य समिति बन्नेछ ।

१. कुलपति – १
२.  उपकुलपति – १
३.  महासचिव – १
४. महाप्रवन्धक – १
५. प्रज्ञा सदस्यहरु – ५ जना
६. पदेन सल्लाहकार – अध्यक्ष, किराया हङकङ
७. पदेन सदस्यहरु – भाषिक संस्थाका अध्यक्षहरु

३. पदेन सदस्यहरु

पदेन सदस्यहरु कार्यसमितिको बैठकमा मताधिकार सहितको सदस्य रहने छ ।

४. कार्यसमितिको काम, कर्तब्य र अधिकार

(क) प्रतिष्ठानको दैनिक काम, कार्वाहीलाई अघि बढाउने ।
(ख) आवश्यक बैठक बसी निर्णय गर्ने ।
(ग) सरोकारका विषयहरुको कार्यन्वन गर्ने ।
(घ) किराया हङकङको नियम, बिनियम, परियोजना निर्माण गर्न सघाउ पुऱ्याउने ।
(ङ) तयारी बिनियम, परियोजनाहरुलाई किराया हङकङको कार्यसमितिमा अनुमोदन गराउने ।
(च) किराया बिभागलाई आवश्यक परि माग भैआएमा बिभिन्न बिशेषज्ञ, जानीफकार ब्याक्ति प्रदान गर्ने ।

५. कुलपति :

किरात राईहरुबारे जानिफकार, सक्षम, अनुभवी  वा बिधावरिधी प्राप्त एक किरात राई प्राज्ञिक सदस्य प्रतिष्ठानमा कुलपति रहनेछ । कुलपति प्रतिष्ठानका कार्यकारिणि प्रमुख रहने छ ।

६. कुलपति हुन योग्यता :

१. किराया हङकङको बिधान मान्न तयार ब्यक्ति भै,
२. किरात राईहरुको मुन्धुम सम्बन्धमा थोरै भएपनि जानकार ब्यक्ति वा,
३. किराया हङकङको वा भाषिक संस्थाको कम्तिमा पाँचौ पदिय हैसियतसम्म कार्य गरेको वा,
४. आर्थिक तथा फौजदारी अभियोग नलागेको ब्यक्ति वा,
५. कम्तिमा स्नातक तहसम्म अध्यन गरेको ब्यक्ति वा,
६. किरात राईहरुको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृती मान्ने ब्यक्ति वा,
७. कम्तिमा उपरोक्त कुनै ३ गुण भएको ब्यक्ति ।

७. कुलपतिको काम, कर्तब्य र अधिकार :

(क) किरात राई अन्तराष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रमुख भै कार्य गर्ने गराउने ।
(ख) उदेश्य प्राप्त गर्नलाई प्रज्ञिक सदस्यको शिफारिस तथा नविकरण गर्ने ।
(ग) उदेश्य अनुसार पढन चाहाने बिध्यार्थिहरुलाई पढाउने ब्यावस्था मिलाउने ।
(घ) उदेश्य प्राप्तीको निमित्त अल्पकालिन वा दिर्घकालिन परियोजनाहरु ल्याउने ।
(ङ) प्रतिष्ठान चलाउन सहयोगदाताहरु, दातृ संस्था, दातृ राष्ट्रहरुको खोजगरि सहयोग जुटाउने ।
(च) किराया हङकङको  कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका परियोजनाहरु कार्यन्वनहरु गराउने ।
(६) प्रतिष्ठानका काम, कार्वाहीप्रति उत्तरदायी रहने ।

८. उपकुलपति

कुलपतिको जस्तै योग्यता भएको किरात राईहरुबाट एक उपकुलपति चयन हुनेछ । उपकुलपति प्रतिष्ठानका कार्यकारिणि उपप्रमुख रहने छ ।

९. उपकुलपति हुन योग्यता :

कुलपतिको जस्तै योग्यता भएको हुनु पर्नेछ ।

१०. उपकुलपतिको काम, कर्तब्य र अधिकार :

(क) कुलपति नभएको अवस्थामा कुलपतिले गर्ने सम्पुर्ण कार्यहरु गर्ने ।
(ख) कुलपतिले दिएको जिम्मेवारहरु पुरा गर्ने ।

११. महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार :

१. कुलपतिसंग सल्लाह गरी कार्यसमितिको बैठक बोलाउने ।
२. कार्यसमितिको बैठक तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
३. छलफल गर्नपर्ने विषयहरु कुलपतिसंग सल्लाह गरी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने ।
४. कार्यसमितिको बैठकमा भएका निर्णयहरुको अभिलेख राख्ने ।
५. प्रतिष्ठानको कार्यालयमा रहेका महत्वपूर्ण कागजातहरुको अभिलेख राख्ने ।
६. कार्यसमितिले दिएको अन्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने ।

१२. महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार :

१. प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने आयमुलक कार्यक्रम संचालन गर्नु ।
२. प्रतिष्ठानको कोष संचालन गर्नु,
३. कर्मचारी ब्यावस्थापन गर्नु
४. कर्मचारीको तलब, सुबीधा, बन्देज आदि मिलाउनु ।

१३. प्रज्ञा सदस्यहरुको काम, कर्तब्य र अधिकार

१. बैठकमा सहभागी हुने ।
२. प्रस्ताव उपर छलफलगरि मत प्रदान गर्ने ।
३. अन्य प्रतिष्ठानले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने ।

परिच्छेद  ४ – कर्मचारी तथा बिशेषज्ञहरु

१. कार्यलय सहायक :

प्रतिष्ठानले दैनिक कार्य संचालन गर्न पारिश्रामिक तोकि वा नतोकि, एक पुर्णकालिन कार्यलय सहायकको नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

२. कार्यलय सहायकको काम, कर्तब्य र अधिकार

१. कार्यलय खोल्नु, सरसफाई गर्नु,  बन्द गर्नु ।
२. फोन रिसिभ गर्नु, फोन गर्नुपर्नेहरुलाई फोन गर्नु ।
३. पत्रहरुको रेकर्ड राख्नु, पत्र पुऱ्याउनु ।
४. निवेदनहरुको रेकर्ड राख्नु, फारमहरु बितरण गर्नु ।
५. कार्यलयको नियमित आम्दानीको रसिद काट्नु, तिर्नपर्ने बिलहरु तिर्नु ।
६. चुलाघरको जिन्सी तथा सम्पतीहरुको सुरक्षा गर्नु ।
७. अन्य मथिल्लो तहबाट अह्राएका कार्यहरु गर्नु ।

३. अन्य बिशेषज्ञ तथा कर्मचारीहरु :

आवश्यक्ता परेमा प्रतिष्ठानले अन्य बिशेषज्ञ तथा कर्मचारीहरु नियुक्ती तथा खारेजी गर्ने छ ।

परिच्छेद ५

कोष

कोष निम्न तरिकाले निर्माण हुने छ ।

१. प्रतिष्ठान कोष :

बिभिन्न कार्यक्रमबाट प्राप्त रकम  प्रतिष्ठान संचालन कोषमा रहने छ । यसको हरहिसाव किराया हङकङलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

२. कोष संचालन :

कुलपति, प्रज्ञासचिव र महाप्रबन्धक मध्ये कुनै २ जनाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट संचालन हुने छ ।

परिच्छेद ६ – अन्य

१. उत्तरदायित्व :

यो प्रतिष्ठान  “किरात राई यायोक्खा हङकङप्रति उत्तरदायी रहनेछ” ।

प्रथम भेलामा मनोनयन भएका पदाधिकारीहरु :

१. कुलपती : शशि मदन राई
२. उपकुलपती : किसन राई
३. महासचिव : किन्दर राई
४. महाप्रबन्धक : धिराज राई
५. प्राज्ञ : बसन्त राई
६. प्राज्ञ : प्रदिप किरवा
७. प्राज्ञ : दिपा एवाई
८. प्राज्ञ : दिपेन्द्र राई
९. प्राज्ञ : रिगम राई

(समाप्त)


 

श्री शशि मदन राई द्वारा प्रस्तावित,
किरात राई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पहिलो बैठक (२६ मार्च २०१७) द्वारा परिमार्जीत,

एक वृहत ऐतिहासिक किरात राई बिश्वकोष
An Advance Historical Kirat Rai Encyclopedia

प्रस्तावना :

किरात राईहरुको इतिहास, भाषा, लिपी, धर्म, संस्कार, संस्कृती, कला/साहित्यबारे खोजमुलक तथा किरात राईहरुको बारेमा सोधकार्य गर्न, अध्यन, अध्यापन गर्न गराउन सजिलोको लागि पाठ्यक्रम युक्त अंग्रेजी र नेपाली भाषामा किरात राईहरुको एक बृहत ऐतिहासिक किरात राई बिश्वकोष (Suptulung.org) नामक वेभ साईड निर्माण गर्न प्रस्तावना ल्याईएको छ । भविश्यमा पठन पाठनको लागि हरेक भाषी राईहरुको भाषामा र अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अन्य भाषामा समेत निर्माण गर्दै लगिने छ । यस इन्साईक्लोपेडिया किरात राईहरुको सोधकार्यको लागि उर्वर धरातल बनाईने छ । अन्त्यमा किरात राईजन्य संघ संस्थाहरुमा ब्यापक छलफल गरि अनुमोदन गरे पश्चात पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गरिनेछ ।

खण्डहरु :

सुप्तुलुङ डट ओरजि भित्र १० खण्ड रहनेछ । हरेक खण्डलाई संयोजन गर्न खण्ड संयोजक नियुक्त गरिने छ । सम्पुर्ण बिश्वकोषको संयोजन कुलपति र उपकुलपतिले गर्नेछ । प्रज्ञा सचिवले खण्डको प्रगति विबरण , अनुगमन, बैठक बोलाउने कार्यहरु गर्नेछ । खण्ड भित्र बिभिन्न अध्यायहरु हुनेछ । अध्याय लेखन गर्न बिभिन्न प्राज्ञहरुलाई शशुल्क वा निशुल्क नियुक्ति गरिने छ । शुल्क तथा बजेटको निर्धारण तथा ब्यावस्थापन महाप्रबन्धकले गर्नेछ ।

१८ जुन २०१७ को बैठकले अनुमोदन गरेका संयोजकहरु :

सुप्तुलुङ खण्ड – धिराज कुमार राई
इतिहास खण्ड – किसन राई
भाषा/लिपी खण्ड – रामली राई/पिताम्बर राई
धर्म/संस्कार/संस्कृती खण्ड – शशि मदन राई/धिराज कुमार राई
कला/सृजना खण्ड – दिपेन्द्र राई
साहित्य खण्ड – किन्दर राई

१. सुप्तुलुङ खण्ड

सुप्तुलुङ खण्डलाई ब्यावस्थापन खण्ड कोरुपमा निर्माण गरिनेछ । सुप्तुलुङ खण्डमा किरात राई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बारेमा, सोधकार्य गर्न ईच्छुक जेहेन्दार तथा कम आयश्रोत भएका बिध्यार्थिहरुलाई सोधकार्य गर्न क्षात्रवृती प्रदान गरिने नितिनियमहरु बारेमा, आर्थिक तथा भौतिक सहयोग संकलनको बारेमा, क्षात्रवृतीकोषको लागि बिभिन्न देशमा रहेका दाताहरुलाई कोष निर्माणको लागि अनुदानको माग बारेमा अवधारणा राखिनेछ ।

सुप्तुलुङ डट ओरजीको लागि लाग्ने खर्चको बजेट निर्धारण तथा ब्यावस्थापन प्रतिष्ठान महाप्रबन्धकले गर्नेछ । दैनिक प्रशासनिक खर्चहरु जुटाउन दैनिक आयमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

सुप्तुलुङ खण्डको अध्यायहरु:

क. प्रज्ञा प्रतिष्ठान बोरमा
ख. किरात राई विश्वकोष बारेमा
ग. आर्थिक कोष निर्माण बारेमा
घ. क्षात्रवृत्ती प्रदान बारेमा
अध्यायहरु समयसापेक्ष सुझाव अनुसार परिवर्तन गर्दै लगिने छ ।

२. ईतिहास खण्ड

किरात राईहरुको ईतिहासको खोज तथा अनुसन्धान गरिएका सन्दर्भ सामाग्री सहितका लेख, रचनाहरु संकलन गरि संकलन गर्ने। लेखक तथा सोधकार्य गर्नेहरुलाई पारिश्रामिकको ब्यावस्था गर्ने ।

ईतिहास खण्डको अध्यायहरु:

क. ईतिहास
ख. राज्य
ग. जनसंख्या
घ. भुगोल
ङ. पेशा/नोकरी
उपरोक्त अध्यायहरु उदाहरण मात्र हुन । सुझाव अनुसार अनुमोदन गरि परिवर्तन गर्दै लगिने छ ।

३. भाषा/लिपी खण्ड:

भाषिक संस्थाहरुसंग मिलेर किरात राईहरुको भाषा तथा ब्याकरण संकलन गरि अभिलेखिकरण गर्ने। किरात लिपीहरुको संकलन गर्ने ।

भाषा/लिपी खण्डको अध्यायहरु:

क. चाम्लिङ भाषा संकलन
ख. साम्पाङ भाषा संकलन
ग. दुमी भाषा संकलन
घ. पुमा भाषा संकलन
च. बान्तावा भाषा संकलन
छ. थुलुङ भाषा संकलन
ज. कोयी भाषा संकलन
झ. अन्य भाषा संकलन

४. धर्म खण्ड:

किरात मुन्धुमको अध्यन गर्न लगाई मौलिक किरात धर्ममा जिवन र जगत प्रतिको धारणा । मृत्यु पश्चातको अवधारणा । मौलिक किरात धर्म र नव किरात धर्मको भिन्नता । किरात धर्मको नाममा चलेका सम्प्रादयहरु जस्तै: फाल्गुनन्द/आत्मानन्द लिङदेनको किरात धर्म, जोसमनि सन्त सम्प्रादय, सत्यहाङमा सम्प्रादय, प्रभुदासी सम्प्रादय, ओमनन्द सम्प्रादय, डा.स्वमी प्रपन्नचार्य पन्थि आदिको ब्याख्या बिश्लेषण गर्न लगाई संरक्षण गर्ने ।

धर्म खण्डको अध्यायहरु:

क. जिवन/जगतबारे मौलिक किरात धर्मको अवधारणा
ख. मानव उत्पतीको अवधारणा,
ग. मौलिक किरात धर्मको अवधारणा,
घ. जिवन दर्शन– सतकर्म / पापकर्म बारेमा
च. मृत्यु पश्चातको अवधारणा
छ. पुजापाठहरु
उपरोक्त अध्यायहरु उदाहरण मात्र हुन । सुझाव अनुसार अनुमोदन गरि परिवर्तन गर्दै लगिने छ ।

५. संस्कार खण्ड:

हरेक भाषी राईहरुको संस्कार अध्यन गर्न लगाई किरात राईहरुको जन्मदेखी मृत्युपर्यन्तसम्मको कर्मकाण्डहरु तयार गर्ने, मिल्दो जुल्दोकर्मकाण्डहरुलाई एक ठाँउमाल्याई भाषिक संस्था तथा बिज्ञहरुसंग छलफल गरि एकिकृत गर्न पहल गर्ने । संरक्षण गर्ने ।

संस्कार खण्डका अध्यायहरु:

क. गर्भ संस्कार
ख. जन्म संस्कार
ग. नौरान संस्कार
घ. पास्नी संस्कार
ङ. छेवर/गुन्युचोली
च. बिवाह संस्कार
छ. मृत्यु संस्कार

६. संस्कृती खण्ड:

किरात राईहरुको पहिचानलाई सर्वब्यापी बनाउन किरात राईहरुको भेषभुषा, रहनसहन, खानपान, चाडपर्व आदिको संरक्षण, प्रचार प्रसार, बजारिकरण गर्दै ब्यापकता गराउन ।

संस्कृती खण्डको अध्यायहरु:

क. भेषभुषा संकलन
ख. खानपान संकलन
ग. चाडपर्व बारेमा
घ. नृत्य/संगित
ङ. खेलकुद

७. कला/सृजना खण्ड:

किरात राईहरुले सृजिएका  कला, सृजना आदिको संवर्धन गर्ने।

साहित्य खण्ड:

साहित्य, लोक साहित्य, रचनाहरु राखिन्दै लगिने छ ।

किरात राई प्रज्ञा प्रतिष्ठान हङकङको ईमेल :

Email: kriahongkong@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *