प्रतिष्ठान नियमावली (७)

किरात राई यायोक्खा हङकङको नवौ अधिवेशन (२०१६) द्वारा पारित, प्रज्ञा प्रतिष्ठान हङकङको प्रथम भेला (१९ अप्रिल २०१७) द्वारा संसोधित, अगामी भेलामा (परिमार्जनको लागि प्रस्तुत)

परिच्छेद  १

१. प्रस्तावना

किरात राई यायोक्खा हङकङको समग्र उदेश्य पुरागर्न किराया हङकङको कार्यसमिति र बिभागले मात्र पर्याप्त नपुगि समस्त किरात राईहरुको ईतिहास, भाषा, लिपि, कला, साहित्य, धर्म, संस्कार, संस्कृतीको खोज, अनुसन्धान, संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्न बौदिक क्षेत्रका किरात राईहरु, किराती बिज्ञ, खोजकर्ता, आन्वेशक, मुन्धुमी, ईतिहासकार, कलाकार,  साहित्यकार, चित्रकार, बैज्ञानिक, बिधावरिधी राईहरुलाई एक ठाउँमा ल्याई उनिहरुलाई किराया हङकङको बिशिष्ठ प्राज्ञिक ओहोदा प्रदान गरि गराई सम्मान पुर्वक किरात राई हुनको प्रतिष्ठा अनुभुती गराउदै किराया हङकङको उदेश्य प्राप्त गर्न कार्य गराउन किराया हङकङको मातहातमा रहने गरि एक प्रतिष्ठानको  निर्माण आवश्यक देखिएकोले किराया हङकङको बिधानको परिच्छेद (७) को धारा ३ र ४ अनुसार प्रतिष्ठान नियमावली निर्माण गरि जारी गरिएको छ ।

२. उदेश्यहरु

 1. बिज्ञ, खोजकर्ता, आन्वेशक, मुन्धुमी, भाषाबिद, सांस्कृतीविद, ईतिहासकार, कलाकार, साहित्यकार, बैज्ञानिक, बिधावरिधी, प्राज्ञिक राईहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनु ।
 2. किरात राईहरुको ईतिहास, भाषा, लिपी, कला, साहित्य,  धर्म, संस्कृती, संस्कार सम्बन्धि खोज, संकलन, आन्वेशन गर्नु ।
 3. किरात राईहरुको मुन्धुम संकलन, खोज, अनुसन्धान तथा लेखन गर्न सहयोग पुऱ्याउनु ।
 4. चुला संस्कार, धामी, समानिज्मलाई संरक्षण  तथा निरन्तरता दिनु ।
 5. किरात राईहरुको समग्र बिकाशहुने निति, नियम, बिनियम, योजना, परियोजनाको निर्माण गरि किराया हङकङलाई सहयोग गर्नु ।
 6. निर्माण गरिएको निति, नियम, बिनियम, योजना, परियोजनाहरुलाई किराया हङकङको कार्य समितिमा अनुमोदन गरि कार्यनवन गर्न किराया बिभागलाई अभिप्रेरित गर्नु ।
 7. किरात राईहरुको मौलिक भेषभुषा, गरहना, मौलिक खानपान बनाउन, बजारिकरण गर्न,  मौलिक गित, संगित, नृत्य, खेलकुदको अध्यन गर्न, सिकाउन, प्रचार प्रसार गर्न ।
 8. किरात राईहरुको बारेमा खोज अनुसन्धान गर्ने बिध्यार्थिहरुलाई सिकाउन, पढाउन, प्रज्ञिक तयार गर्न, प्रज्ञिकहरुलाई अध्यन, अध्यापन गराउन ।
 9. गरिब तथा जेहेन्दार बिध्यार्थिलाई किरात राईबारे अध्ययन, पठन, पाठन, खोज, अनुसन्धान गर्न स्कलरशिपको स्थापना गर्न ।
 10. किराया बिभागहरुलाई आवश्यक परेको बखत बिशेषज्ञ,  प्राज्ञिकहरु उपलब्ध गराई दिन ।

३. प्रतिष्ठानको नाम

 1. यस प्रतिष्ठानको नाम “किरात राई प्रज्ञा प्रतिष्ठान हङकङ”  रहने छ ।
 2. अंग्रेजीमा (Kirar Rai International Intellectual Academy Hong Kong) रहने छ ।
 3. संक्षिप्तमा (KRIAHK) रहने छ ।

४. प्रतिष्ठान खारेज :

यस प्रतिष्ठान बिधान अनुसार नचलेमा किराया हङकङको साधारणसभा वा अधिवेशनले खारेज गर्न सक्ने छ ।

५. नियम तथा बिनियम

प्रतिष्ठानले किराया हङकङको बिधानसंग नबाझिनेगरि नियम तथा बिनियम बनाई लागु गर्न सक्नेछ । यसको नियम तथा बिनियम बनाउँदा किराया हङकङको बिधानसंग बाझिन गएमा नियम तथा बि नियम को सो धारा स्वत खारेज हुनेछ । नियम तथा बिनियम साधारण सभा वा अधिवेशनले परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

६. कार्यलय, छाप र चिन्ह

यसको कार्यलय किरात राई यायोक्खा हङकङको सुप्तुलुङ खिममा रहने छ । छाप र चिन्ह अनुसुचि मा दिए अनुसार हुनेछ ।

परिच्छेद  २ – सदस्यता

१. प्राज्ञ

प्रतिष्ठानको सिफारिसमा किरात राई यायोक्खा हङकङले धारा २ अनुसारको योग्यताको आधारमा प्राज्ञ प्रदान गर्नेछ । प्राज्ञको खारेजी किराया हङकङको बिधानको परिच्छेद (२) धारा ४ अनुसार हुनेछ ।

२. प्राज्ञ हुन योग्यता :

 1. किरात राईहरुको मौलिक धर्म, संस्कार मान्ने ब्यक्ति भै,
 2. कुनै क्षेत्रमामा बिधावरिधी प्राप्त किरात राई ब्याक्ति, वा
 3. कुनै क्षेत्रमा बिशिष्ठता हाँसील गरेको हो भनि किरायाबाट प्रमाणित ब्याक्ति, वा
 4. किरात राई यायोक्खा हङकङको कार्य समितिमा १ कार्यकाल पुरा गरसिकेको ब्याक्ति, वा
 5. किरायाहङकङको कुनै एक कार्यक्रममा संयोजक रहि कार्य गरिसकेको ब्याक्ति

परिच्छेद  ३ – कार्यसमिति

१. कार्यसमिति चयन

किराया हङकङले प्राज्ञहरु भेलागराई सर्वसम्मतिको आधारमा प्रतिष्ठानको कार्यसमिति चयन गर्नेछ । 

कार्य समिति फेरबदल

प्रज्ञा प्रष्ठिानको कार्यसमिति प्रज्ञा परिषदको बैठकले फेरबदल गर्न सक्ने छ । तर किराया हङकङमा अनुमोदन गराउनु पर्ने छ ।

कार्यसमिति बिघटन

प्रज्ञा प्रष्ठिानको कार्यसमिति किराया हङकङको अधिवेशनमा स्वत बिघटन हुनेछ ।

२. कार्य समिति हुन योग्यता

यस नियमावली ८ को परिच्छेद २ को धारा १ अनुसारको प्राज्ञको प्रमाणपत्र पाएको ब्यक्ति हुनु पर्नेछ ।

३. कार्यसमिति

निम्न सदस्य रहेको एक कार्य समिति बन्नेछ ।

 1. कुलपति – १
 2. उपकुलपति – १
 3. महासचिव – १
 4. महाप्रवन्धक – १
 5. प्राज्ञिक सदस्य – ५ जना (राई भाषिकिहरुलाई प्राथमिकता दिईने छ )
 6. पदेन सदस्यहरु – भाषिक संस्थाका अध्यक्षहरु
 7. संरक्षक – किराया हङकङ
 8. पदेन सल्लाहकार – अध्यक्ष, किराया हङकङ

परिच्छेद  ४ – काम, कर्तब्य र अधिकार तथा योग्यता

१. कुलपति :

किरात राईहरुबारे जानिफकार, सक्षम, अनुभवी  वा बिधावरिधी प्राप्त एक किरात राई प्राज्ञिक सदस्य प्रतिष्ठानमा कुलपति रहनेछ । कुलपति प्रतिष्ठानका कार्यकारिणि प्रमुख रहने छ ।

क. कुलपति हुन योग्यता :

 1. किराया हङकङको बिधान मान्न तयार ब्यक्ति भै,
 2. किरात राईहरुको मुन्धुम सम्बन्धमा थोरै भएपनि जानकार ब्यक्ति वा,
 3. किराया हङकङको वा भाषिक संस्थाको कम्तिमा पाँचौ पदिय हैसियतसम्म कार्य गरेको वा,
 4. आर्थिक तथा फौजदारी अभियोग नलागेको ब्यक्ति वा,
 5. कम्तिमा स्नातक तहसम्म अध्यन गरेको ब्यक्ति वा,
 6. किरात राईहरुको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृती मान्ने ब्यक्ति वा,
 7. कम्तिमा उपरोक्त कुनै ३ गुण भएको ब्यक्ति ।

ख. कुलपतिको काम, कर्तब्य र अधिकार :

 1. किरात राई अन्तराष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रमुख भै कार्य गर्ने गराउने ।
 2. उदेश्य प्राप्त गर्नलाई प्रज्ञिक सदस्यको शिफारिस तथा नविकरण गर्ने ।
 3. उदेश्य अनुसार पढन चाहाने बिध्यार्थिहरुलाई पढाउने ब्यावस्था मिलाउने ।
 4. उदेश्य प्राप्तीको निमित्त अल्पकालिन वा दिर्घकालिन परियोजनाहरु ल्याउने ।
 5. प्रतिष्ठान चलाउन सहयोगदाताहरु, दातृ संस्था, दातृ राष्ट्रहरुको खोजगरि सहयोग जुटाउने ।
 6. किराया हङकङको  कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका परियोजनाहरु कार्यन्वनहरु गराउने ।
 7. प्रतिष्ठानका काम, कार्वाहीप्रति उत्तरदायी रहने ।

२. उपकुलपति

कुलपतिको जस्तै योग्यता भएको किरात राईहरुबाट एक उपकुलपति चयन हुनेछ । उपकुलपति प्रतिष्ठानका कार्यकारिणि उपप्रमुख रहने छ ।

क. उपकुलपति हुन योग्यता :

कुलपतिको जस्तै योग्यता भएको हुनु पर्नेछ ।

ख. उपकुलपतिको काम, कर्तब्य र अधिकार :

 1. कुलपति नभएको अवस्थामा कुलपतिले गर्ने सम्पुर्ण कार्यहरु गर्ने ।
 2. कुलपतिले दिएको जिम्मेवारहरु पुरा गर्ने ।

३. महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार :

 1. कुलपतिसंग सल्लाह गरी कार्यसमितिको बैठक बोलाउने ।
 2. कार्यसमितिको बैठक तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
 3. छलफल गर्नपर्ने विषयहरु कुलपतिसंग सल्लाह गरी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने ।
 4. कार्यसमितिको बैठकमा भएका निर्णयहरुको अभिलेख राख्ने ।
 5. प्रतिष्ठानको कार्यालयमा रहेका महत्वपूर्ण कागजातहरुको अभिलेख राख्ने ।
 6. कार्यसमितिले दिएको अन्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने ।

४. महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार :

 1. प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने आयमुलक कार्यक्रम संचालन गर्नु ।
 2. प्रतिष्ठानको कोष संचालन गर्नु,
 3. कर्मचारी ब्यावस्थापन गर्नु
 4. कर्मचारीको तलब, सुबीधा, बन्देज आदि मिलाउनु ।

५. प्राज्ञिक सदस्यहरुको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. बैठकमा सहभागी हुने ।
 2. प्रस्ताव उपर छलफलगरि मत प्रदान गर्ने ।
 3. अन्य प्रतिष्ठानले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने ।

परिच्छेद  ५ – कर्मचारी तथा बिशेषज्ञहरु

१. कार्यलय सहायक :

प्रतिष्ठानले दैनिक कार्य संचालन गर्न पारिश्रामिक तोकि वा नतोकि, एक पुर्णकालिन कार्यलय सहायकको नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

२. कार्यलय सहायकको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. कार्यलय खोल्नु, सरसफाई गर्नु,  बन्द गर्नु ।
 2. फोन रिसिभ गर्नु, फोन गर्नुपर्नेहरुलाई फोन गर्नु ।
 3. पत्रहरुको रेकर्ड राख्नु, पत्र पुऱ्याउनु ।
 4. निवेदनहरुको रेकर्ड राख्नु, फारमहरु बितरण गर्नु ।
 5. कार्यलयको नियमित आम्दानीको रसिद काट्नु, तिर्नपर्ने बिलहरु तिर्नु ।
 6. चुलाघरको जिन्सी तथा सम्पतीहरुको सुरक्षा गर्नु ।
 7. अन्य मथिल्लो तहबाट अह्राएका कार्यहरु गर्नु ।

३. अन्य बिशेषज्ञ तथा कर्मचारीहरु :

आवश्यक्ता परेमा प्रतिष्ठानले अन्य बिशेषज्ञ तथा कर्मचारीहरु नियुक्ती तथा खारेजी गर्ने छ ।

परिच्छेद ६ – कोष

कोष निम्न तरिकाले निर्माण हुने छ ।

१. प्रतिष्ठान कोष :

बिभिन्न कार्यक्रमबाट प्राप्त रकम  प्रतिष्ठान संचालन कोषमा रहने छ । यसको हरहिसाव किराया हङकङलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

२. कोष संचालन :

कुलपति, महासचिव र महाप्रबन्धक मध्ये कुनै २ जनाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट संचालन हुने छ ।

परिच्छेद ७ – अन्य

१. उत्तरदायित्व :

यो प्रतिष्ठान  “किरात राई यायोक्खा हङकङप्रति उत्तरदायी रहनेछ” ।

अनुसुचि १

प्रथम भेलामा मनोनयन भएका कार्य समिति :

१९ अप्रिल २०१७ मा किराया प्रथम उपाध्यक्ष श्री हरिचन्द्र राईज्युको संयोजकत्वमा बसेको प्रथम भेलाले निम्न कार्य समिति मनोनयन गऱ्यो ।

कार्य समिति

 1. कुलपती : शशि मदन राई
 2. उपकुलपती : किसन राई
 3. महासचिव : किन्दर राई
 4. महाप्रबन्धक : धिराज राई
 5. प्राज्ञिक सदस्य : बसन्त राई
 6. प्राज्ञिक सदस्य : प्रदिप किरवा
 7. प्राज्ञिक सदस्य : दिपा एवाई
 8. प्राज्ञिक सदस्य : दिपेन्द्र राई
 9. प्राज्ञिक सदस्य : रिगम राई

पदेन प्राज्ञिक सदस्यहरु :

 1. श्री पबित्र चाम्लिङ राई – अध्यक्ष, किरात राई चाम्लिङ खाम्बातिम हङकङ
 2. श्री कमल दुमी राई – अध्यक्ष, दुमी किरात राई फन्सिकिम हङकङ
 3. श्री तेज साम्पाङ राई – अध्यक्ष, किरात साम्पाङ राई जुम्लेखा हङकङ
 4. श्री दुर्गाकान्त बान्तवा राई – अध्यक्ष, किरात राई बान्तवा खिम हङकङ
 5. श्री पेन्गुईन पुमा राई – अध्यक्ष, किरात राई पुमा तुप्खाबाङखाला हङकङ
 6.  श्री रामली थुलुङ राई – अध्यक्ष, किरात राई थुलुङ सामा हङकङ
 7. श्री हित बहादुर कोयी राई – अध्यक्ष, किरात सोदेल कोयुकोयी किम हङकङ
 8. श्री लोखराज बाहिङ राई – अध्यक्ष, किरात राई बाहिङ मुलुखिम हङकङ

प्राज्ञहरु :

 1. प्राज्ञ : नरजित राई (14/10/18)
 2. प्राज्ञ : निरज राई (14/10/18)

प्रस्तावीत प्राज्ञहरु :

 1. पिताम्बर चाम्लिङ राई
 2. तिलक वालाहाङ राई

(समाप्त)