किराया हङकङका आजिवन सदस्यहरु :

२३ फेब्रुअरी २०१४ को अधिवेशनले किराया हङकङको आजिवन सदस्यहरुबाट उठेको सदस्यता शुल्क चलाउन नपाउने गरि आजिवन कोष निर्माण गरिएको छ । पहिला चलाई सकेको आजिवन कोषलाई पुरागर्न यलम्बर साँझ–५ बाट आएको रकमबाट २१००० (एक्काई हजार) आजिवन कोषमा राखिएको छ ।

क्र.स. नाम रकम
हेजेन राई १,०००–
नरहाङ राई १,०००–
किसन राई १,०००–
रामली राई १,०००–
गेन प्रसाद राई १,०००–
लिला राई १,०००–
ढकबिर राई १,०००–
देवराज राई १,०००–
प्रेम रोज राई १,०००–
१० शिबराज राई १,०००–
११ झरना राई १,०००–
१२ अमोद राई १,०००–
१३ एकराज राई १,०००–
१४ निकिशा राई १,०००–
१५ प्रताप कुमार राई १,०००–
१६ शशि मदन राई १,०००–
१७ मनि कुमार राई १,०००–
१८ अधिराज (प्रकाश) राई १,०००–
१९ लाल प्रसाद (रजिन) राई १,०००–
२० तिलक (मोहन) राई १,०००–
२१ आशिष साम्पाङ राई १,०००–

नोट : कथंकदाचित कसै आजिवन सदस्यको नाम छुट्टन गएको खण्डमा प्रमाण सहित किराया हङकङको कार्यलयमा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध गर्दछौं ।