कार्यलय संचालन तथा प्रचारप्रसार विभाग

Office Operation & Promotion Depart

परिचय

किराया हङकङको कार्यक्रम संचालन गर्नु,  बैठकहरु संचालन गर्नु तथा कार्यक्रमको ब्यावस्थापन, सुचना, प्रचार, प्रसार, पत्रचार, अतिथि निमन्त्रणा आदि गर्नु यस बिभाग गठन गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. प्रचारप्रसार : सुचना, प्रचारप्रसार, पत्रचार, निमन्त्रणा गर्नु ।
  2. छपाई : पोस्टर, ब्यानर, टिकेट, ब्याज, परिचयपत्र, प्रमाणपत्र तयार पार्नु लाउनु ।
  3. अतिथि : फेटा, गम्छा, मायाको चिनो, फुलहरु तयार पार्नु लाउनु ।
  4. संस्कार : काँसेथाल, चामल, दियोबत्ती, लाईटर तयार पार्नु लाउनु ।
  5. सरसजावट : साउण्ड सिस्टम, धुन, गिति क्यासेटहरु तयार पार्नु लाउनु ।
  6. निर्माण : कुर्सि, टेबल, टेन्ट, लाईटिङ तथा टोईलेट तयार पार्नु लाउनु ।
  7. माईन्युट : बैठकको निर्णय अभिलेखिकरण गर्नु ।

संयोजन समिति

बिभाग प्रमुख

मुल संयोजक

गजेन्द्र बान्तावा राई
(किराया सचिव)

भु.पु. पदाधिकारीहरु

बज्र कुमार राई बिभाग प्रमुख सन २०१६–१८

(समाप्त)