कार्यलय संचालन तथा छपाई विभाग

Printing & Office Operation Depart

परिचय :

किराया हङकङको कार्यक्रम संचालन गर्नु,  बैठकहरु संचालन गर्नु तथा कार्यक्रमको ब्यावस्थापन, सुचना, प्रचार, प्रसार, पत्रचार, अतिथि निमन्त्रणा आदि गर्नु यस बिभाग गठन हुने छ ।

उदेश्यहरु :

  1. कार्यक्रमको सुचना, प्रचार, प्रसार, पत्रचार, निमन्त्रणा गर्नु ।
  2. कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने ब्यानर, लिफलेट, पम्प्लेट आदि छपाउनु ।
  3. कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने ब्याज, परिचयपत्र, प्रमाणपत्र आदि छपाउनु ।
  4. कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने बिभिन्न धुन तथा आवश्यक गितहरु तयार पार्नु ।
  5. अथितिलाई फुल, फेटा, गम्छा सम्बन्धित बिभागलाई तयार पार्नु लाउनु ।
  6. टेबल, कुर्सि, साउण्ड सिस्टम सम्बन्धित बिभागलाई तयार पार्नु लाउनु ।
  7. उद्घाटन सामाग्री दियोबत्ती सम्बन्धित बिभागलाई तयार पार्नु लाउनु ।
बिभाग प्रमुख :
संयोजक :
नाम : गजेन्द्र बान्तावा राई
(किराया सचिव)

हाम्रो सेवाहरु :

 

भु.पु. पदाधिकारीहरु

बज्र कुमार राई बिभाग प्रमुख सन २०१६–१८

 

(समाप्त)