कार्यलय संचालन तथा छपाई विभाग

Printing & Office Operation Depart

परिचय :

किराया हङकङको कार्यक्रम संचालन गर्नु,  बैठकहरु संचालन गर्नु तथा कार्यक्रमको ब्यावस्थापन, सुचना, प्रचार, प्रसार, पत्रचार, अतिथि निमन्त्रणा आदि गर्नु यस बिभाग गठन भएको छ ।

बिभागको उदेश्यहरु :

  1. सुचना, प्रचार, प्रसार, पत्रचार, निमन्त्रणा गर्नु ।
  2. ब्यानर, लिफलेट, पम्प्लेट आदि छपाउनु ।
  3. ब्याज, परिचयपत्र, प्रमाणपत्र आदि छपाउनु ।
  4. फेटा, गम्छा, मायाको चिनो, फुलहरु,  तयार पार्नु ।
  5. उद्घाटन सामाग्री दियोबत्ती, लाईटर तयार पार्नु ।
  6. द्घाटन धुन, गिती क्यासेटहरु तयार पार्नु ।
  7. कुर्सि, टेबल, टेन्ट, साउण्ड, लाईटिङ हेर्नु।

बिभाग प्रमुख

मुल संयोजक

गजेन्द्र बान्तावा राई
(किराया सचिव)

भु.पु. पदाधिकारीहरु

बज्र कुमार राई बिभाग प्रमुख सन २०१६–१८

 

(समाप्त)