साम्पाङ जुम्लेखा

कार्य समिति (१४ जनवरी २०१८ – २०२३)

 1. अध्यक्ष : तेज कुमार राई – 93634750
 2. उपाध्यक्ष : नारायण प्रसाद राई – 54983077
 3. उपाध्यक्ष : गंगा राम राई – 95831027
 4. सचिव : मणि राज राई – 92078399
 5. सहसचिव : दिपक केशर राई – 63090233
 6. कोषाध्यक्ष : चन्द्र कुमार राई – 91772383
 7. सहकोषाध्यक्ष : रबि चन्द्र राई – 51718502
 8. सदस्य : रेनुका राई – 52208307
 9. सदस्य : कर्ण बिर राई – 61598667
 10. सदस्य : श्याम राई – 51181014
 11. सदस्य : देउकुमार राई – 54034471

सल्लाहकार :

 1. सल्लाहकार : शशि मदन राई – 92033715
 2. सल्लाहकार : धिराज राई – 60904950
 3. सल्लाहकार : हरिचन्द्र राई – 69937354
 4. सल्लाहकार : प्रेम रोज राई –
 5. सल्लाहकार : नन्द राई – 51164674
 6. सल्लाहकार : रमेश राई – 92540679

प्राविधिक :

 1. फोटोग्राफर : मणि चन्द्र राई – 97902051
 2. कम्प्युटर : तेज राई –

विभागहरु

क्र.सं.विभाग कार्य बाँडफाँड
1संयोजन, समन्वय तेज / हरिचन्द्र
2न्युज/रिपोर्टिङ, छपाई, प्रचारप्रसार मणि / शशि मदन
3खानपान ब्यावस्थापन चन्द्र / धिराज
4ढुवानी तथा ओसारपसार देउकुमार / श्याम
5रीत तथा संस्कारगत सामाग्री नारायण / नन्द
6स्वगत तथा कलाकार ब्यावस्थापन रबि चन्द्र / रेनुका
7सरसजावट तथा सरसफाई ब्यावस्थापनदिपक / कर्ण बिर
8यातायात ब्यावस्थापनगंगा राम / रमेश

महिला विभाग :

 1. श्री संगिता राई, साम्पाङ महिला विभाग, फोनः– 93410827
 2. श्री रेनुका राई, साम्पाङ महिला विभाग, फोनः– 52208307
 3. श्री कमला राई, साम्पाङ महिला विभाग, फोनः– 66779516
 4. श्री बिष्णु राई, साम्पाङ महिला विभाग, फोनः– 66240457
 5. श्री पुर्ण राई, साम्पाङ महिला विभाग, फोनः– 51858469
 6. श्री बिमला लिम्बु राई, साम्पाङ महिला विभाग, फोनः– 91676976
 7. श्री शिब कुमारी राई, साम्पाङ महिला विभाग, फोनः– 54443679
 8. श्री केम माया राई, साम्पाङ महिला विभाग, फोनः– 51040033
 9. श्री सुन्दरी राई, साम्पाङ महिला विभाग, फोनः– 65357644
 10. श्री प्रतिमा राई, साम्पाङ महिला विभाग, फोनः– 52827434
 11. श्री गिता राई, साम्पाङ महिला विभाग, फोनः– 65968004
 12. श्री पदमा राई, साम्पाङ महिला विभाग, फोनः– 93634750
 13. श्री पवित्र राई –
 14. श्री सम्झना राई, साम्पाङ महिला विभाग, फोनः– 51077275
 15. श्री सपना राई, साम्पाङ महिला विभाग, फोनः– 93105528
 16. श्री सुजना राई –
 17. श्री अम्विका राई –
 18. श्री बिना राई –

कलाकारहरु :

 1. श्री अर्पणा राई, कलाकार, फोनः– 67506862
 2. श्री रिमा राई,कलाकार, फोनः– 55796749
 3. श्री प्रभिता गुरुङ,कलाकार, फोनः– 91688614
 4. श्री आयुष्मा राई,कलाकार, फोनः– 93358257
 5. श्री रेष्मा राई –

संस्थापकहरु (२००९–२०१४)

 1. अध्यक्षः हरिचन्द्र राई
 2. उपाध्यक्षः तेज कुमार राई
 3. उपाध्यक्षः रमेश राई
 4. सचिवः नारायण प्रसाद राई
 5. सहसचिवः दिपक केशर राई
 6. कोषाध्यक्षः मणि राज राई
 7. सहकोषाध्यक्षः गौरि प्रसाद राई
 8. सदस्यः रेनुका राई
 9. सदस्यः सुर्य कुमार राई
 10. सदस्यः कुमार राई
 11. सदस्यः चन्द्र कुमार राई
 12. सल्लाहकारः शशि मदन राई
 13. सल्लाहकारः धिराज कुमार राई

Sampang Night 2019