फोहरमैला संकलन तथा सरसफाई विभाग

Waste Collection & Sanitation Depart

परिचय

किरात राई यायोक्खा हङकङले आयोजना गर्ने बिभिन्न कार्यक्रममा फोहरमैला संकलन तथा सरसफाई गर्न यस विभाग गठन भएको छ ।

उदेश्यहरु

  1. कार्यक्रम स्थल  सरसफाई गर्नु ।
  2. कार्यक्रम स्थलको फोहोर मैला संकलन गरि ब्यावस्थापन गर्नु  ।
  3. आवश्यक पर्ने स्वंयसेवकहरु (Green Ambassadors) तयार पार्नु ।
  4. स्वच्छ वातावरण सम्बन्धि अध्यन, अध्यापन गर्नु, गराउनु ।
  5. हङकङ सरकारले प्रकाशन गरेको Green Event Guidebook बारे तालिम, वर्कशप गराउनु ।
बिभाग प्रमुख मुल संयोजक
कमल राई
(किराया सहकोषाध्यक्ष)
हित बहादुर कोयी
(कोयी अध्यक्ष)

पदाधिकारीहरु (सन २०१६–१८)

१. बिभाग प्रमुख – हित बहादुर राई
२. संयोजक – सुन्दर मणी राई


भुपु पदाधिकारीहरु (सन २०१४–१६)

बिभाग प्रमुख – धिरज बान्तावा राई