सरसफाई तथा फोहरमैला संकलन विभाग

Sanitation & Waste Collection Depart

परिचय

किरात राई यायोक्खा हङकङले आयोजना गर्ने बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा सरसफाई तथा फोहरमैला संकलन गर्न तथा सुप्तुलुङ खिमलाई सरसफाई राख्न यस विभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. सुप्तुलुङ खिमलाई सरसफाई गर्नु ।
  2. कार्यक्रम स्थलको फोहोर मैला संकलन गरि ब्यावस्थापन गर्नु ।
  3. आवश्यक पर्ने स्वंयसेवकहरु (Green Ambassadors) तयार पार्नु ।
  4. हरियाली तथा स्वच्छ वातावरण सम्बन्धि अध्यन, अध्यापन गर्नु, गराउनु ।
  5. हङकङ सरकारको Green Event Guidebook बारे तालिम, वर्कशप गराउनु ।

संयोजन समिति

बिभाग प्रमुख संयोजक
कमल राई
(किराया सहकोषाध्यक्ष)
हित बहादुर कोयी
(कोयी अध्यक्ष)

भु.पु. पदाधिकारीहरु

सन विभाग प्रमुख संयोजक
२०१६–१८ NA हित बहादुर कोयी
२०१४–१६ धिरज बान्तावा राई NA