आपतकालिन सहयोग तथा सुरक्षा बिभाग

Emergency Help & Security Depart

परिचय

किरात राईहरुलाई आपत बिपत आईपरेको बेला आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न तथा  किराया हङकङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा झैझगडा, हुलहुज्जत रोकथाम गर्न यस बिभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. किरात राईहरुलाई भैपरि आएको बखत सहयोग संकलन गर्नु ।
  2. दैविक प्रकोपकालागि अक्षयकोषहरु संकलन तथा निर्माण गर्नु ।
  3. किरात राईहरुको कार्यक्रममा सुरक्षा सेवा प्रदान गर्नु ।
  4. कार्यक्रम स्थलमा हुलहुज्जत Mass  नियन्त्रण गर्नु ।
  5. कार्यक्रममा अनाधिकारीक बेचबिखन नियन्त्रण गर्नु ।
  6. प्राथमिक उपचार तथा एम्बुलेन्स ब्यावस्था मिलाउनु ।
  7. लागु पर्दाथ नियन्त्रण गर्नु, प्रहरी ब्यावस्था मिलाउनु ।

संयोजन समिति

बिभाग प्रमुख मुल संयोजक
राजु राई
(किराया सदस्य)

भु.पु. पदाधिकारीहरु

बिभाग प्रमुख मुल संयोजक कार्यकाल
सुवास राई सन २०१६–१८