आपतकालिन सहयोग तथा सुरक्षा विभाग

Emergency Help & Security Depart

परिचय

किरात राईहरुलाई आपत बिपत आईपरेको बेला आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न तथा  किराया हङकङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आकस्मिक दुर्घटना जोगाउन, प्राथमिक उपचार गर्न, हुलहुज्जत, झैंझगडालाई रोक्न यस बिभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. किरात राईहरुलाई भैपरि आएको बखत सहयोग संकलन गर्नु ।
  2. दैविक प्रकोपकालागि अक्षयकोषहरु संकलन तथा निर्माण गर्नु ।
  3. किरात राईहरुको कार्यक्रममा सुरक्षा सेवा प्रदान गर्नु ।
  4. कार्यक्रम स्थलमा हुलहुज्जत Mass  नियन्त्रण गर्नु ।
  5. कार्यक्रममा अनाधिकारीक बेचबिखन नियन्त्रण गर्नु ।
  6. प्राथमिक उपचार तथा एम्बुलेन्स ब्यावस्था मिलाउनु ।

संयोजन समिति

बिभाग प्रमुख सुरक्षा संयोजक
राजु राई

भु.पु. पदाधिकारीहरु

बिभाग प्रमुख मुल संयोजक कार्यकाल
सुवास राई सन २०१६–१८