पारुहाङ ढुवानी तथा ओसारपसार विभाग

Paruhang Logistics & Shipping Depart

delivery

परिचय

किरात राईहरुको बिभिन्न कार्यक्रममा तथा सुप्तुलुङ खिममा सामाग्रीहरु ढुवानी गर्न, भण्डार गर्न तथा ओसार पसार गर्न गर्न यस बिभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने बस्तुहरुको ढुवानी गर्नु ।
  2. आवश्यक बस्तुहरुलाई ठिक ठिक ठाँउमा राखि दिनु ।
  3. कार्यक्रममा पश्चात बस्तुहरु थन्क्याउने कार्य गर्नु ।
  4. सामाग्रीहरुको सुप्तुलुङ खिममा सुरक्षित भण्डार गर्नु ।
  5. स्वंयसेवकहरुलाई ओसारपसार तालिम दिनु ।
  6. किराया हङकङले दिएका अन्य जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नु ।

संयोजन समिति

विभाग प्रमुख विभाग संयोजक
मणि राज राई
(किराया सदस्य)
तेज कुमार राई
(साम्पाङ अध्यक्ष)

भु.पु. पदाधिकारीहरु

सन विभाग प्रमुख संयोजक
२०१६–१८ NA पेन्गुईन राई
२०१४–१६ गजेन्द्र राई NA