ब्यावसाय, रोजगार तथा यातायात विभाग

Business, Employment & Transport Depart

परिचय

किरात राईहरुको ब्यापार ब्यावसायहरुलाई प्रचार पसार गर्दै स्वरोजगार तर्फ उन्मुख गराउन तथा किराया हङकङलाई आवश्यक परेको बेला यातायात सेवा संचालन गर्न यस बिभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. हङकङका किरात राई ब्यावसायीहरुको लिष्टिङ तयार पार्नु ।
  2. ब्यावसायीहरुको बिज्ञापन kiratrai.org मा प्रकाशन गर्नु ।
  3. बिभिन्न क्षेत्रका रोजगारी अवसरहरुको सुचना प्रकाशन गर्नु ।
  4. किराया हङकङको कार्यक्रमको बेला यातायातको ब्यावस्था गर्नु ।
  5. किराया हङकङले दिएका अन्य जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नु ।

संयोजन समिति

बिभाग प्रमुख
दिपेन राई
मुल संयोजक
तिलक वालाहाङ राई

किरात राई ब्यावसायीहरु :

क्र.सं. कम्पनी ब्यावसायको प्रकृती सम्पर्क
1 फ्रुटफुल कन्सल्टेन्सी ईमिग्रेशन सम्बन्धि कार्य 9553 0974
2 एभरेष्ट मेडिया न्युज प्रकाशन 9420 7156
3 सयपत्री फुड एण्ड वेभेरेज होलसेल 2479 2317
4 लिमा कन्सल्टेन्सी ईमिग्रेशन सम्बन्धि कार्य 6093 9562
5 लिङमा कन्स्ट्रक्सन कन्स्ट्रक्सन कार्य 9082 4402
6 नेपाल फाईनान्स कर्जा सेवा 2889 4721
7 गोर्खा स्टोर किराना ब्यापार 9282 4344
8 भारतिय गोर्खा रेष्टुरेन्ट रेष्टुरेन्ट 9739 6577