जनजाती समन्वय तथा यातायात बिभाग

परिचय

हङकङमा बसोबास गर्ने जनजातिहरु तथा उनीहरुको संघ संस्थाहरुलाई समन्वय गर्न तथा आवश्यक परेको बेलामा दवाब सृजना गर्न र बिभिन्न संघ संस्थामा किराया हङकङको प्रतिनिधि सदस्य भै कार्यगर्न यस बिभाग गठन हुने छ ।

यस बिभागका बिभाग प्रमुख छमताको आधारमा बहालवाला कुनै एक सदस्य रहने छ ।

उदेश्यहरु

  1. किराया हङकङ आवद्ध भएको छाता संगठनमा पुलको भुमीका निभाउनु ।
  2. किराया हङकङ र आदिबासि जनजातीहरुबिच सम्बन्ध स्थापित गराउनु ।
  3. किरात राई यायोक्खा हङकङको मागलाई सरकार समक्ष पुऱ्याउनु ।
  4. किराया हङकङले उठाएको अधिकारको मुद्धाको राजनैतिक सर्मथन लिनु ।
  5. बिभिन्न अधिकारको बहसमा किराया हङकङको प्रतिनिधित्व गर्नु ।
  6. कार्यक्रमको बेला यातायातको सशुल्क वा निशुल्क ब्यावस्था गर्नु ।
  7. सशुल्क भए भाडा उठाउन स्वंयसेवकहरुको परिचालन गर्नु ।

संगठन संरचना

  1. बिभाग प्रमुख – कार्यसमिति सदस्यबाट
  2. संयोजक –
  3. स्वंयमसेवकहरु –

पदाधिकारीहरु (सन २०१८–२१)

१. बिभाग प्रमुख –
२. संयोजक –

पदाधिकारीहरु (सन २०१६–१८)

प्रतिनिधि – ईन्द्र सिं राई

पदाधिकारीहरु (सन २०१४–१६)

प्रतिनिधि – ईन्द्र सिं राई