बाल, महिला, प्रौढ तथा स्वगत बिभाग

Child, Women, Adult and Welcome Depart

परिचय :

किरात राई बालबालिका, महिला तथा प्रौढहरुलाई किरात राई यायोक्खा हङकङमा आवद्ध गराउदै कार्यक्रमको बेला पंच कन्या द्धारा अतिथि स्वगत गर्न तथा फुल माला, ब्याज लाईदिन यस बिभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु :

  1. बालबालीका, महिला, प्रौढहरुलाई कार्यक्रममा सहभागि गराउनु ।
  2. बालबालीका, महिला, प्रौढहरु समेट्ने बिभिन्न कार्यक्रम ल्याउनु ।
  3. हङकङका किरात राईहरुको पारिवारिक तथ्यांक तयार पार्नु ।
  4. किराया हङकङको कार्यक्रममा अतिथिहरुलाई स्वगत गर्नु ।
  5. अतिथिहरुलाई ब्याज, फुल, माला, परिचयपत्र आदि लगाई दिनु ।
  6. किरायाको कार्यक्रममा पुस्तक, पम्प्लेट, ब्राउजर आदि बाँडनु ।
बिभाग प्रमुख मुल संयोजक
पविता पुमा राई
(किराया सहसचिव)

संगठन संरचना :

बिभाग प्रमुख :
मुल संयोजक :
पंचकन्याहरु :


भु.पु. पदाधिकारीहरु

बिभाग प्रमुख बिभाग संयोजक कार्यकाल
युक कृष्ण राई सन २०१६–१८
चन्द्रका राई रबिचन्द्र राई सन २०१४–१६