बाल, महिला, प्रौढ तथा स्वगत बिभाग

Child, Women, Adult and Welcome Depart

परिचय :

किरात राई बालबालिका, महिला तथा प्रौढहरुलाई किरात राई यायोक्खा हङकङमा आवद्ध गराउदै कार्यक्रमको बेला पंच कन्या द्धारा अतिथि स्वगत गर्न तथा फुल माला, ब्याज लाईदिन यस बिभाग गठन भएको छ ।

उदेश्यहरु :

  1. बालबालीका, महिला, प्रौढहरुलाई कार्यक्रममा सहभागि गराउनु ।
  2. बालबालीका, महिला, प्रौढहरु समेट्ने बिभिन्न कार्यक्रम ल्याउनु ।
  3. हङकङका किरात राईहरुको पारिवारिक तथ्यांक तयार पार्नु ।
  4. किराया हङकङको कार्यक्रममा अतिथिहरुलाई स्वगत गर्नु ।
  5. अतिथिहरुलाई ब्याज, फुल, माला, परिचयपत्र आदि लगाई दिनु ।
  6. किरायाको कार्यक्रममा पुस्तक, पम्प्लेट, ब्राउजर आदि बाँडनु ।
बिभाग प्रमुख मुल संयोजक
पविता पुमा राई
(किराया सहसचिव)
पेनगुईन राई
(पुमा अध्यक्ष)

भु.पु. पदाधिकारीहरु

बिभाग प्रमुख बिभाग संयोजक कार्यकाल
युक कृष्ण राई सन २०१६–१८
चन्द्रका राई रबिचन्द्र राई सन २०१४–१६