Advisory Committee

सल्लाहकार समिति

कार्यसमितिलाई आवश्यकीय सुझाव र सल्लाहको लागि निवर्तमान अध्यक्ष प्रमुख सल्लाहकार रहने गरि भुतपुर्व पदाधिकरी, भुतपुर्व संयोजकहरु तथा आजिवन सदस्यहरुमध्येबाट वढीमा ५ सदसिय सल्लाहकार समितिको गठन गरिने छ ।  

उदेश्यहरु

  1. कार्यसमितिको बैठकमा उपस्थित हुनु।
  2. बैठकलाई आवश्यक सल्लाह र सुझावहरु दिनु।
  3. बैठकलाई परिणाममूलक बनाउन सहयोग गर्नु।
  4. विभागप्रमुख तथा विभाग संयोजकहरुलाई सहयोग गर्नु।
  5. संस्थाको बृहत्तर हितका निम्ति  कार्य गर्नु।

सल्लाहकारहरुः

Position Name Phone Year
Advisor Rajin Rai 60939562 2018-21
Advisor Basanta Kumari Rai 60911496 2012-21
Advisor Pitambar Rai 60151486 2018-21
Advisor Dhiraj Sampang 60904950 2018-21
Advisor Tilak Walahang Rai 51190337 2018-21
Ex-Advisor Shashi Madan Rai 92033715 2016-18
Ex-Advisor Kisan Rai 94207156 2012-18
Ex-Advisor Hejen Rai 95530974 2012-18
Ex-Advisor Kindar Rai 91213240 2016-18
Ex-Advisor Ram Lee Rai 92824344 2012-16
Ex-Advisor Pratap Koyu Rai 67183452 2014-16
Ex-Advisor Narhang Rai #NA 2012-14
Founder Adviser Ramkazi Rai #NA 1998-99
Founder Adviser Laldhan Rai #NA 1998-99
Founder Adviser Ekraj Rai #NA 1998-99
Founder Adviser Capt. Jhanak Singh Rai #NA 1998-99
Founder Adviser Mani Kirat Rai #NA 1998-99
Founder Adviser Mitra Rai #NA 1998-99
Founder Adviser Capt. Bal Bahadur Rai #NA 1998-99