चाम्लिङ १: परिचय

नमस्ते सुन्नुहोस
तिमीलाई कस्तो छ? सुन्नुहोस
म आराम छु धन्यवाद। सुन्नुहोस
मेरो नाम रैछाकुले हो। सुन्नुहोस
तपाईँलाई भेटेर खुशी लाग्यो। सुन्नुहोस
अलविदा सुन्नुहोस
के तपाईँ चाम्लिङ बोल्नुहुन्छ? सुन्नुहोस
हो, म चाम्लिङ बोल्छु। सुन्नुहोस
होइन, म चाम्लिङ बोल्दिन। सुन्नुहोस