विभाग नियमावली (५)

१६ मार्च १४ (अनुमोदन), १ अप्रिल २०१८ (संसोधन)

परिच्छेद (१)

प्रस्तावनाः

किरात राई यायोक्खा हङकङलाई ब्यावस्थित संचालन गर्न तथा कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई बिभिन्न क्षेत्रहरुमा सक्षम र कुसल बनाउन साथै बिबिध क्षेत्रमा बिशिष्ठता हाँसिल गरेका किरात राईहरुलाई किराया हङकङमा समेट्न बिधानको परिच्छेद (७) धारा ३ अनुसार विभाग नियमावली बनाई लागु गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएकोले यो विभाग नियमावली (५) बनाई लागु गरिएकोछ। यो नियमावलीमा आवश्यक्ता अनुसार कार्यसमितिको बैठकले परिवर्तन गर्न सक्नेछ तर साधारण सभामा लगि अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।

१. विभागहरुः

किराया हङकङमा नया कार्यसमिति परिवर्तन सहित निम्न १५ वटा विभागहरु गठन गरिने छ । वटा विभागमा निम्न पदाधिकारीहरु स्वत विभाग प्रमुख रहने छ भने बाँकी १० वटा विभागमा कार्य समितिका सदस्यहरुबाट क्षमताको आधारमा विभाग प्रमुख नियुक्त गरिने छ।

क्र.सं. विभागहरु प्रमुख संयोजक
1 संगठन बिस्तार तथा समन्वय विभाग
Organization Growth & Coordination Depart
अध्यक्ष  
2 सुप्तुलुङखिम मर्मत तथा निर्माण विभाग
Suptulungkhim Renovation & Construction Depart
उपाध्यक्ष  
3 युवा खेलकुद, संगीत, सहित्य, प्रकाशन विभाग
Youth Sport, Music, Literature, Publication Depart
महासचिव  
4 कार्यलय संचालन तथा प्रचारप्रसार विभाग
Office Operation & Publicity Depart
सचिव  
5 मौलिक संकलन तथा सरसजावट विभाग
Original Collection & Decoration Depart
सहसचिव  
6 सम्पती तथा कोष–अभिवृद्धि विभाग
Asset & Fund-Raise Depart
कोषाध्यक्ष  
7 सुम्निमा खानपान तथा भान्सा विभाग
Sumnima Food & Kitchen Depart
सहकोषाध्यक्ष  
8 सिक्रिमा बितरण तथा सेवासत्कार विभाग
Sikrima Distribution & Hospitality Depart
सदस्य  
9 बाल, महिला, प्रौढ तथा अतिथि विभाग
Child, Women, Adult and Guest Depart
सदस्य  
10 किरात धर्म संरक्षण तथा संस्कार विभाग
Kirat Religion Protection & Ceremonial Depart
सदस्य  
11 शिली संकलन तथा संस्कृति विभाग
Shili Collection & Culture Depart
सदस्य  
12 सरसफाई तथा फोहरमैला संकलन विभाग
Sanitation & Waste Collection Depart
सदस्य  
13 पारुहाङ ढुवानी तथा ओसारपसार विभाग – सदस्य
Paruhang Logistics & Shipping Depart
सदस्य  
14 यातायात, ब्यावसाय तथा रोजगार विभाग
Transport, Business & Employment Depart
सदस्य  
15 आपतकालिन सहयोग तथा सुरक्षा विभाग
Emergency Help & Security Depart
सदस्य  

२. विभाग गठनको उदेश्य :

 1. किराया हङकङको कार्यलाई ब्यावस्थित बनाउन।
 2. किराया हङकङमा कार्यरत पदाधिकारीहरुलाई बिभिन्न क्षेत्रहरुमा सक्षम र कुसल बनाउन।
 3. विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्न दिई कुसल र सक्षम नेत्रित्व प्रदान गर्न सिकाउन।
 4. बिभिन्न क्षेत्रको सछम राईहरुलाई विभागको माध्यमबाट संयोजकमा नियुक्त गरि किराया हङकङमा सहभागी गराउन।
 5. सहभागी राईहरुको शिप, कला, क्षमतालाई प्रयोग गर्न लगाई अझ विशिष्टता हाँसिल गराउन।
 6. किराया हङकङको समग्र उदेश्य पुरा गरि किरात राईहरुको पहिचानलाई उच्च पार्न।

परिच्छेद (२)

१. विभाग प्रमुखको नियुक्ति

 1. अधिवेशन सकेपश्चात पहिलो बैठकमा विभाग बाँडफाँड गरिने छ।
 2. विभाग बाँडफाँड गर्दा समितिको सदस्यहरुलाई विभाग छान्न लगाईने छ।
 3. हरेक कार्यसामितिको सदस्यहरुले एक एकवटा विभाग हेर्नुपर्ने हुन्छ।
 4. विभाग बाँडफाँड गर्दा क्षमताको आधारमा र ईच्छा अनुसार बाँडिने छ।
 5. नवनियुक्त विभाग प्रमुखहरुलाई बुझबुझारथको दिनमा नियुक्तिको प्रमाणपत्र प्रदान गरि पदस्थापन गराईने छ।

२. विभाग संयोजकको नियुक्ति

 1. विभाग प्रमुखको शिफारिसमा विभाग संयोजकहरुको नियुक्ति गरिने छ।
 2. विभाग प्रमुखहरु जुन भाषिक संस्थाका हुन, विभाग संयोजकहरु उहि भाषिक संस्थाका अध्यक्षलाई नियुक्ति गरिने छ। भाषिक संस्था नभए,
 3. प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरुबाट वा कुनै सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार ब्याक्तिलाई नियुक्ति गरिने छ।
 4. नवनियुक्त विभाग संयोजकहरुलाई बुझबुझारथको दिनमा नियुक्तिको प्रमाणपत्र प्रदान गरि पदस्थापन गराईनेछ।

३. विभागिय संयोजन समिति गठन

विभाग संयोजकले कार्यक्षेत्र हेरि विभागिय संयोजन समिति गठन गर्न सक्ने छ । संयोजन समिति गठन गर्दा हरेक पदाधिकारीहरुको काम, कर्तब्य र अधिकार तोकि नियुक्ति पत्र दिनु पर्ने छ र किराया हङकङमा अनुमोदन गराउनु पर्ने छ । किराया हङकङले अनुमोदन गरे पश्चात यो समिति सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्ण निर्णय गर्न सक्ने अधिकार सहितको संयोजन समिति हुनेछ । संयोजन समितिको कार्यकाल किराया हङकङको कार्यसमितिको कार्यकाल रहन्जेल सम्म रहने छ ।

४. विभागिय संयोजन समिति संरचना :

विभागिय संयोजन समितिको संरचना निम्न अनुसारको हुनेछ ।

विभाग प्रमुख
(ब्यावस्थापक)
विभाग संयोजक
(संयोजक)
विभागीय सचिव उपसंयोजकहरु
विभागीय प्रबन्धक प्रविधिकहरु

७. बैठक र कार्यक्रमको अध्यक्षता

 1. विभागिय बैठकको अध्यक्षता विभाग संयोजकले गर्नेछ। बैठकको संचालन विभागीय सचिवले गर्नेछ। विभाग प्रमुखलाई रोहबरमा आशन गराईने छ।
 2. बिभागले कार्यक्रम गर्दा किराया हङकङलाई प्रमुख अतिथि बोलाउनु पर्नेछ। यदि किराया अध्यक्षलाई कार्यक्रमको अध्यक्षता दिने हो भने किराया सचिवले कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । त्यस बखत विभाग संयोजकलाई संयोजकको आशन ग्रहण गराउनु पर्नेछ।

परिच्छेद (३)

१. विभाग प्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार :

 1. विभागको उदेश्य अनुसार कार्य ब्यावस्थापन गर्नु ।
 2. विभागको दिर्घकालिन योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाउनु ।
 3. कार्यक्रमहरुलाई किराया हङकङको क्यालेण्डरमा अपडेट गर्नु ।
 4. कार्यकारी सचिवको अनुपस्थितिमा संयोजन समतिको बैठक संचालन गर्नु ।
 5. विभाग संयोजकलाई संयोजन समिति निर्माणगर्न सहयोग पुऱ्याउनु ।
 6. संयोजन समितिको कार्य प्रगति, समिक्षा, किराया हङकङमा अपडेट गर्नु ।
 7. संयोजन समितिलाई आवश्याक पर्ने सम्पुर्ण ब्यावस्थापकिय कार्यहरु गर्नु ।

२. विभाग संयोजकको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. विभागको उदेश्य अनुसार कार्यक्रम संयोजन गर्नु ।
 2. कार्यक्रमलाई बिभिन्न क्षेत्र, उपक्षेत्रमा बिभाजन गर्नु ।
 3. कार्यक्रम सम्पन्न गर्न संयोजन समिति निर्माण गर्नु ।
 4. संयोजक तथा उपसंयोजकहरुमा कार्य बाँडफाँड गर्नु ।
 5. संयोजन समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नु ।
 6. संयोजन समितिको कार्य प्रगति, समिक्षा, संसोधन गर्नु ।
 7. मातहातमा रहेका सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु ।

३. संयोजकको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. विभाग संयोजकलाई सहयोग गर्नु ।
 2. तोकिएको बिशेष क्षेत्रमा कार्य गर्नु ।
 3. बिशेष उदेश्य प्राप्तिको लागि कार्य गर्नु ।
 4. बैठकमा प्रगति बिबरण प्रस्तुत गर्नु ।
 5. बैठकमा प्रस्ताव राख्नु, छलफल गर्नु ।
 6. बिशेष कार्यक्रमलाई संयोजन गर्नु ।
 7. विभाग संयोजक दिएको अन्य जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नु ।

४. उपसंयोजकको काम,कर्तब्य र अधिकार:

 1. संयोजकलाई सहयोग गर्नु ।
 2. तोकिएको बिशेष उपक्षेत्रमा कार्य गर्नु ।
 3. बिशेष उदेश्य प्राप्तिको लागि कार्य गर्नु ।
 4. बैठकमा प्रगति बिबरण प्रस्तुत गर्नु ।
 5. बैठकमा प्रस्ताव राख्नु, छलफल गर्नु ।
 6. बिशेष कार्यक्रमलाई संयोजन गर्नु ।
 7. संयोजक दिएको अन्य जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नु ।

५. विभागीय सचिवको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. उदेश्य अनुसार कार्य गर्नु ।
 2. दैनिक कार्य संचालन गर्नु ।
 3. संयोजन समितिको बैठक बोलाउनु ।
 4. बैठक सञ्चालन गर्नु ।
 5. छलफल गर्नपर्ने विषयहरु बैठकमा प्रस्तुत गर्नु ।
 6. निर्णयहरुको अभिलेख राख्नु ।
 7. अफिसियल कागजातहरु तयार पार्नु ।

६. विभागीय प्रबन्धकको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. विभागको उदेश्य अनुसार कार्य गर्नु ।
 2. प्राविधिक पक्षहरुको रेखदेख गर्नु ।
 3. प्राविधकिहरुको नियुक्ति वा खारेजि गर्नु ।
 4. प्राविधिकहरुको तलब, भत्ता, परिश्रामिक दिनु ।
 5. समितिको दैनिक हरहिसाब राख्नु ।
 6. बिल भौचर लिनु, दिनु, उठाउनु, ताकेता गर्नु ।
 7. आय व्यय विवरण बैठकमा प्रस्तुत गर्नु ।

७. प्राविधिकहरुको काम, कर्तब्य र अधिकार

 1. संयोजन समितिको बैठकमा भाग लिनु ।
 2. कार्यक्रमको आवश्यक प्राविधिहरुबारे छलफल गर्नु ।
 3. आफुले पाएको जिम्मेवारीको प्रगति बिबरण पेश गर्नु ।
 4. कार्यक्रमलाई सफल पार्न महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नु ।

८. सल्लाहकार

संयोजन समितिलाई सुझाव र सल्लाह दिनको लागि किराया हङकङको सल्लाहकार समिति विभागको पनि सल्लाहकार समिति रहने छ।

(समाप्त)