दुमी फन्सिकिम

संस्थापकहरु (सन २००८)

 1. अध्यक्षः राम काजि राई (बाक्सिला)
 2. उपाध्यक्षः अभिराज राई
 3. सचिवः सुर्यमान राई
 4. सहसचिवः दान बहादुर राई
 5. कोषाध्यक्षः डम्बर राई
 6. सदस्यः चन्द्र दुमी राई
 7. सदस्यः मान बहादुर राई
 8. सदस्यः पर्शुराम राई
 9. सदस्यः समला राई
 10. सल्लाहकारः ईन्द्र सिं राई
 11. सल्लाहकारः नन्द प्रसाद राई
 12. सल्लाहकारः पृथ्विराज राई