ई–संग्राहलय

1dhol ढोल

1gaja गजा

1jhyamta झ्याम्टा

1silomi सिलोमी

1pomi पोमी

2doko डोको

2dalo डालो

2thumse थुम्से

2kokro पेराङगो

3thal थाल

3batuko बटुको

3dawaka डबका

4dadu डाडु

4panyu पन्यु

4karai कराई

4dabilo दाबीलो

4hadi हाँडी

4chhapani छपनी

5dunero दुनेरो

4dudhulo दुधुलो

5ghaila घैंला

5dhunro ढुङग्रो

5kathuwa कठुवा

5surahi सुराही

6gundri गुन्द्रि

6pira पिरा

6pirka पिर्का

7dhanukad धनुकाँड

7hasiya हँसिया

7kachiya कँचिया

7khukuri खुकुरी

8chulha चुला

8bhar भार

8Chindo चिण्डो

8dhanputali धान पुतली