Ex-Member Council

भुपु पदाधिकारीलय

किराया हङकङमा कार्य गरि अवकाश लिनुभएका पदाधिकरीहरु यस परिषदमा रहने छन।

उदेश्यहरु

  1. भुतपुर्व पदाधिकारीहरुको सम्मान गर्न।
  2. कार्यक्रमहरुमा निमन्त्रणा गर्न।
  3. किराया हङकङसंग नजिक बनाई राख्न।
  4. आवश्यक परेमा पुन कार्यसमितिमा ल्याउन।
  5. आवश्यक परेमा सरसल्लाह लिन।
सन पद नाम फोन
2016-18 अध्यक्ष श्री रजिन राई 6093 9562
2016-18 प्रमुख उपाध्यक्ष श्री हरिचन्द्र राई 6993 7354
2016-19 भाषिक उपाध्यक्ष श्री पबित्रा चाम्लिङ राई 5398 3581
2016-18 महासचिव श्री बिमल चाम्लिङ #NA
2016-18 सचिव श्री बज्र थुलुङ 9438 0900
2016-18 सहसचिव श्री युक कृष्ण राई 6686 4615
2016-18 कोषाध्यक्ष श्री गजेन्द्र बान्तावा 5125 2628
2016-18 सहकोषाध्यक्ष श्री गंगाराम साम्पाङ 9583 1027
2016-18 सदस्य श्री चन्द्रका राई 9082 4402
2016-18 सदस्य श्री सानु थुलुङ राई 9727 5112
2014-18 सदस्य श्री धिरज बान्तावा राई 9242 3328
2016-18 सदस्य श्री रामचन्द्र राई 6282 8464
2016-18 सदस्य श्री सुबास पुमा राई 9314 2452
2016-18 सदस्य श्री मैत्र कुमार बान्तावा 6696 6643
2016-18 सदस्य श्री सुन्दर मणि राई 5122 4171
2012-16 अध्यक्ष श्री शशि मदन राई 9203 3715
2012-16 कोषाध्यक्ष श्री पिताम्वर राई 6015 1486
2014-16 सदस्य श्री कल्पना चाम्लिङ 9223 3117
2014-16 सदस्य श्री दुर्गाकान्त बान्तावा 5110 6252
2014-16 सदस्य श्री कालसिं राई 6015 3762
2012-14 सदस्य श्री कमल दुमि #NA
2012-14 सदस्य श्री निकिशा राई 5616 5941
2012-14 सदस्य श्री रबिचन्द्र साम्पाङ 5171 8502
2012-14 सदस्य श्री लोखराज बाहिङ 5547 2571
2006-14 सदस्य श्री लिला राई 9626 8314
2010-12 अध्यक्ष श्री किसन राई 9420 7156
2006-10 अध्यक्ष श्री नरहाङ राई #NA
2008-10 सहसचिव श्री दुर्गा राई #NA
2008-10 कोषाध्यक्ष श्री प्रताप कोयु 9626 8314
2008-10 सहकोषाध्यक्ष श्री प्रेमरोज साम्पाङ #NA
2008-10 सदस्य श्री बिष्णु कुमारी राई #NA
2008-10 सदस्य श्री झरना चाम्लिङ #NA
2008-10 सदस्य श्री मणि चाम्लिङ राई #NA
2008-10 सदस्य श्री सुर्य दुमी 9145 3930
2006-10 सदस्य श्री ढकबिर राई 9280 2741
2006-08 अध्यक्ष श्री नरहाङ राई #NA
2001-08 उपाध्यक्ष श्री गेन प्रसाद राई #NA
2006-08 सचिव श्री देवराज राई 6255 0674
2006-08 सहसचिव श्री अमोद राई #NA
2006-08 सदस्य श्री सुमित्रा राई #NA
2006-08 सदस्य श्री एकराज राई #NA
2006-08 सदस्य श्री पदम बहादुर राई #NA
2006-08 सदस्य श्री तेज बहादुर राई #NA
2006-08 सदस्य श्री टिका ज्योति राई #NA
2001-06 अध्यक्ष श्री हेजेन राई 9553 0974
2001-03 सचिव श्री प्रेम राई #NA
2001-03 सहसचिव श्री जितेन्द्र राई #NA
2001-03 सदस्य श्री शिबराज राई #NA
2001-03 सदस्य श्री कसित कुमार राई #NA
2001-03 सदस्य श्री मनिराज राई #NA
2001-03 सदस्य श्री कला राई #NA
2001-03 सदस्य श्री बिना राई #NA
2001-03 सदस्य श्री सबिना राई #NA
2001-03 सदस्य श्री निर्मला राई #NA
1999-03 सदस्य श्री डम्वर सिं राई #NA
1999-01 अध्यक्ष श्री भगवान चाम्लिङ राई #NA
1999-01 उपाध्यक्ष श्री ईन्द्र सिं दुमी 6673 9040
1999-01 सदस्य श्री जय लक्ष्मि राई #NA
1999-01 सदस्य श्री अजय राई #NA
1999-01 सदस्य श्री अदि राई #NA
1999-01 सदस्य श्री काजि राई #NA
1999-01 सदस्य श्री दया राई #NA
1999-01 सदस्य श्री अमृता राई #NA
1999-01 सदस्य स्व. श्री कृष्ण लिङखा #NA
1998-99 संस्थापक अध्यक्ष श्री भगवान चाम्लिङ राई #NA
1998-99 संस्थापक उपाध्यक्ष श्री गणेश राई #NA
1998-99 संस्थापक सचिव श्री रामली राई 9282 4344
1998-03 संस्थापक कोषाध्यक्ष श्री नरजित राई 6198 3146
1998-99 संस्थापक सदस्य श्री चन्द्र दुमी राई #NA
1998-99 संस्थापक सदस्य श्री हरिराम राई #NA
1998-99 संस्थापक सदस्य श्री हस्त बहादुर राई #NA
1998-99 संस्थापक सदस्य श्री राम कुमार राई #NA
1998-99 संस्थापक सदस्य श्री नवराज राई #NA
1998-99 संस्थापक सदस्य श्री कमला राई #NA
1998-99 संस्थापक सदस्य श्री लक्ष्मि राई #NA