Kubimi Council

कूबीमी परिषद

किरात राईहरुको धार्मिक अनुष्ठान तथा पुजा आरधना गरिदिन सक्ने कूबीमी (धामी), किरात राईहरुको संस्कार गरिदिन सक्ने कूबीमी वा किरात राई भाषिक संस्थाले कूबीमी भनि शिफारिस गरेका ब्याक्ति कूबीमी परिषदमा रहने छन।

उदेश्यहरु

  1. किरात राईहरुको जन्मदेखी मृत्यु सम्मको संस्कार गरिदिनु।
  2. किरात राईहरुलाई आवश्यकपर्ने बिभिन्न पूजापाठ, आरधना गरिदिनु।
  3. कूबीमीहरु खोज गरि कूबीमी परिषदमा ल्याउनु।
  4. मुन्धुम सम्बन्धि खोज अनुसन्धान गर्नु।
  5. मुन्धुम सम्बन्धि छलफल, अन्तरक्रिया गर्नु।
  6. मुन्धुम अभिलेखिकरण गर्नु।
  7. कूबीमीहरुको उत्पादन गर्नु।