Organization

भाषिक संस्था

६ मार्च २०१६ (नवौं अधिवेशन) मा अनुमोदन।

किरात राई यायोक्खा हङकङको कुनै एक उदेश्य वा धेरै उदेश्यसंग मेल खानेगरि खोलिएको भाषिक संस्थाले किरात राई यायोक्खा हङकङको भाषिक संस्थाको अनुबन्धन प्राप्त गर्न आवेदन गरेमा किराया हङकङको कार्यसमितिले भाषिक संस्था भनि अनुबन्धन प्रदान गर्न सक्ने छ। भाषिक संस्था भनि अनुबन्धन प्रदान गर्न एक भाषिक समुहबाट एक संस्थालाई मात्र अनुबन्धन दिईने छ। भाषिक संस्थाको नाम किरात राई अन्तरगतका भाषीक समुदायलाई बुझाउने प्रकारको हुनुपर्ने छ र अनुबन्धन प्राप्तगर्न निम्न अनुसारको अनुबन्धन प्रमाणपत्रमा दुवैतर्फको अध्यक्षले संस्थाको छाप सहित हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने छ। किरात राई यायोक्खा हङकङसंग निम्न भाषिक संस्थाहरु आवद्व रहेका छन।

  1. किरात राई चाम्लिङ खाम्बातिम हङकङ
  2. दुमी किरात राई फन्सिकिम हङकङ
  3. किरात साम्पाङ राई जुम्लेखा हङकङ
  4. किरात पुमा राई तुप्खाबाङखाला हङकङ
  5. किरात राई बान्तवा खिम हङकङ
  6. थुलुङ (राई) सामा हङकङ
  7. किरात राई सोदेल कोयी/कोयु किम हङकङ
  8. बाहिङ किरात राई मुलुखिम हङकङ