Organization

भाषिक संस्था ६ मार्च २०१६ (नवौं अधिवेशन) मा अनुमोदन। किरात राई यायोक्खा हङकङको कुनै एक उदेश्य वा धेरै उदेश्यसंग मेल खानेगरि खोलिएको भाषिक संस्थाले किरात राई यायोक्खा हङकङको भाषिक संस्थाको अनुबन्धन प्राप्त गर्न आवेदन गरेमा किराया हङकङको कार्यसमितिले भाषिक संस्था भनि अनुबन्धन प्रदान गर्न सक्ने छ। भाषिक संस्था भनि अनुबन्धन प्रदान गर्न एक भाषिक समुहबाट एक संस्थालाई मात्र अनुबन्धन दिईने छ। भाषिक संस्थाको … Continue reading Organization