अभियान्ताहरु

चुलाघर बारेमासर्वश्रेष्ठ दाताहरुसहयोगदाताहरु | बोलकबोल फारम |

चुलाघर खरिद अभियान्ताहरु :

“सहयोगदाताहहरुलाई चुलाघरमा सहयोगगर्न लगाऔं र आफ्नो नाम चुलाघर खरिद अभियान्ताको रुपमा किरात राईहरुको ईतिहासमा लेखाऔं ।” सम्पुर्ण चुलाघर खरिदअभियान्ताहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट आएका सहयोगदाताहरुलाई फोन गरि सहयोग रकम जम्मा गरिदिनहुन अनुरोध गर्दछौं ।

सहयोग रकम जम्मा गर्नुपर्ने बैंक

सहयोग रकम जम्मा गरि निम्न ब्यक्तिहरुलाई भाईबर मार्फत डिपोजिट स्लिप पठाईदिनहुन अनुरोध गर्दछौ ।

HSBC बैंक खाता नं. 499-815124-292

Account Holder:  Hejen Rai 95530974, Pitambar Rai 60151486, Shashi Madan Rai 92033715

चुलाघर खरिद अभियान्ताहरुले बोलकबोल गराएको सहयोगदाताहरुको नामावली हेर्ने भए यहाँ क्लिक गर्नुहोस । http://kiratrai.org/coordinator

Chulameet3

चुलाघर खरिद अभियान्ताहरुले चुलाघर खरिदगर्ने सपथ लिदैं ।

अभियान्ताहरुको नामावली अल्फाबेटिकल लिस्टमा राखिएको छ ।

Coordinator D/N Donor Name Promise Paid Balance
Adhiraj Chamling 15 Adhiraj Chamling Rai (Tej Prakash) 15000.00 15000.00 0.00
Adhiraj Chamling 138 Giri Raj Rai 5005.00 5005.00 0.00
Adhiraj Chamling 98 Sumaya Rai 1005.00 1005.00 0.00
Adhiraj Chamling Total     21010.00 21010.00 0.00
Bajra Thulung 338 Arjun Rai 3333.00 3333.00 0.00
Bajra Thulung 277 Ashok Chamling Rai (USA) 760.00 760.00 0.00
Bajra Thulung 91 Bajra Kumar Thulung Rai 16500.00 16500.00 0.00
Bajra Thulung 314 Dilli Ram Thulung Rai 2000.00 2000.00 0.00
Bajra Thulung 253 Dinesh Loharung Rai 1000.00   1000.00
Bajra Thulung 207 Dinesh Thulung Rai 25000.00 12000.00 13000.00
Bajra Thulung 264 Dipa Rai Pun (USA) 1900.00 1900.00 0.00
Bajra Thulung 308 Hem Lata Rai 3000.00   3000.00
Bajra Thulung 273 Indra Shreshta 5555.00   5555.00
Bajra Thulung 280 Ishar Lawati (USA) 3500.00   3500.00
Bajra Thulung 299 Kirat Rai Khelkud Sangh (Nepal) 1000.00 1000.00 0.00
Bajra Thulung 88 Mani Bangdel Rai (USA) 1560.00   1560.00
Bajra Thulung 296 Mekh Ale 1000.00 1000.00 0.00
Bajra Thulung 213 Nabin Thulung Rai 1000.00   1000.00
Bajra Thulung 346 Prakash Rai 6000.00 6000.00 0.00
Bajra Thulung 87 Raju Thulung Rai 15111.00 15111.00 0.00
bajra Thulung 418 Santosh Rai Urlabari 1000.00   1000.00
Bajra Thulung 290 Sujata Rai (UK) 8000.00 8000.00 0.00
Bajra Thulung 160 Tirtha Singhak Limbu 1000.00 1000.00 0.00
Bajra Thulung Total     98219.00 68604.00 29615.00
Basanta Kumari Chamling 401 Basanta Kumari Rai (Masanta) 16000.00 16000.00 0.00
Basanta Kumari Chamling 421 Debhang Rai 2000.00 2000.00 0.00
Basanta Kumari Chamling 397 Dhan Kumar Rai 6000.00 6000.00 0.00
Basanta Kumari Chamling 399 Heman Rai 6000.00 6000.00 0.00
Basanta Kumari Chamling 219 Kamala Rai 6000.00 6000.00 0.00
Basanta Kumari Chamling 416 Kumar Rai 6000.00 200.00 5800.00
Basanta Kumari Chamling 268 Padam Kumari Rai (Late Pramod) 15002.20 15002.20 0.00
Basanta Kumari Chamling 402 Prabin Rai 6000.00 6000.00 0.00
Basanta Kumari Chamling 406 Sukra Rai 3000.00 3000.00 0.00
Basanta Kumari Chamling 407 Suresh Kumar Rai 6000.00 1000.00 5000.00
Basanta Kumari Chamling Total   72002.20 61202.20 10800.00
Bikram Bantawa 235 Ashok Wanem Limbu (Raju) 6000.00 6000.00 0.00
Bikram Bantawa 36 Bikram Bantawa Rai 15000.00 15000.00 0.00
Bikram Bantawa 318 Dhiren Bantawa Rai 15001.00 8001.00 7000.00
Bikram Bantawa 426 Durga Prasad Yakkha 2000.00 2000.00 0.00
Bikram Bantawa 237 Gyan Raj Rai  (Bhabindra) 10000.00   10000.00
Bikram Bantawa 234 Indra Bahadur Rai (Bhumiraj) 6000.00 6000.00 0.00
Bikram Bantawa 394 Krushna Kumar Rai 6000.00   6000.00
Bikram Bantawa 347 Ser Bahadur Payangu Limbu 1000.00 1000.00 0.00
Bikram Bantawa 303 Shushila Dewan Yakkha 5000.00   5000.00
Bikram Bantawa 319 Smaran Rai (Milan) 15000.00 5000.00 10000.00
Bikram Bantawa Total     81001.00 43001.00 38000.00
Bimal Chamling 337 Ashar Jit Rai 5000.00 5000.00 0.00
Bimal Chamling 377 Bal Bahadur Rai 1000.00   1000.00
Bimal Chamling 251 Bharat Kumar Rai 5000.00 2000.00 3000.00
Bimal Chamling 9 Bimal Chamling Rai 15000.00 15000.00 0.00
Bimal Chamling 217 Chandra Bantawa Rai 6000.00 5000.00 1000.00
Bimal Chamling 349 Dil Bahadur Rai 1000.00 1000.00 0.00
Bimal Chamling 225 Ganesh Kumar Rai 5000.00   5000.00
Bimal Chamling 218 JB Rai 6000.00 6000.00 0.00
Bimal Chamling 250 Man Kumar Rai 1000.00   1000.00
Bimal Chamling 376 Nanda Prasad Rai 4000.00   4000.00
Bimal Chamling 220 Rudra Sing Rai 6000.00 6000.00 0.00
Bimal Chamling 166 Shiv Kumar Bantawa Rai (Puza) 15000.00 6000.00 9000.00
Bimal Chamling Total     70000.00 46000.00 24000.00
Binod Puma 187 Binod Puma Rai 15000.00 10000.00 5000.00
Binod Puma 196 Malik Ram Rai 2000.00 2000.00 0.00
Binod Puma Total     17000.00 12000.00 5000.00
Chandra Sampang 189 Chandra Kumar Sampang Rai 10000.00 10000.00 0.00
Chandra Sampang Total     10000.00 10000.00 0.00
Chandraka Thulung 12 Chandraka Thulung Rai 10000.00 10000.00 0.00
Chandraka Thulung 181 Dambar Bahadur Rai 6000.00 6000.00 0.00
Chandraka Thulung 375 Mansing Rai 1000.00 1000.00 0.00
Chandraka Thulung Total     17000.00 17000.00 0.00
Chitra Thulung 65 Chitra Thulung Rai 6000.00 6000.00 0.00
Chitra Thulung 424 Ramesh Chamling Rai 1005.00 1005.00 0.00
Chitra Thulung Total     7005.00 7005.00 0.00
Dhiraj Bantawa 120 Dhiraj Kumar Bantawa Rai 15000.00 15000.00 0.00
Dhiraj Bantawa 215 Namyo Koyu Rai 500.00 500.00 0.00
Dhiraj Bantawa 214 Sonahang Rai 3000.00 3000.00 0.00
Dhiraj Bantawa Total     18500.00 18500.00 0.00
Dhiraj Sampang 163 Ashmani Sampang Rai 12111.00 12111.00 0.00
Dhiraj Sampang 44 Dhiraj Kumar Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
Dhiraj Sampang 167 Ganga Parasad Chamling Rai 6000.00   6000.00
Dhiraj Sampang 41 Madhu Keshar Sampang Rai 6000.00 6000.00 0.00
Dhiraj Sampang 386 Man Kumar Rai 5000.00 5000.00 0.00
Dhiraj Sampang 134 Milan Rai 6000.00   6000.00
Dhiraj Sampang 67 Naina Singh Koyu Rai 6000.00   6000.00
Dhiraj Sampang 392 Netra Bahadur Rai 6015.00 6015.00 0.00
Dhiraj Sampang 340 Rajun Rai (Kamal) 1000.00 1000.00 0.00
Dhiraj Sampang 68 Ramesh Sampang Rai 6000.00 6000.00 0.00
Dhiraj Sampang 63 Sahan Kumar Koyu Rai 6000.00   6000.00
Dhiraj Sampang 40 Santosh Rai 15001.00 15001.00 0.00
Dhiraj Sampang 73 Tikaparsad Koyee Rai 15000.00 15000.00 0.00
Dhiraj Sampang 59 Tul Chandra Sampang Rai (Patric) 15000.00   15000.00
Dhiraj Sampang Total     120127.00 81127.00 39000.00
Dipak Sampang 208 Bijaya Subba 5000.00 3000.00 2000.00
Dipak Sampang 295 Binod Sampang Rai 6666.00 6666.00 0.00
Dipak Sampang 24 Dipak Keshar Sampang Rai 15015.00 15015.00 0.00
Dipak Sampang 420 Laxmi Prasad Rai 3500.00 3500.00 0.00
Dipak Sampang 202 Mani Kumar Rai 5000.00   5000.00
Dipak Sampang 48 Rabi Chandra Sampang Rai 30000.00 30000.00 0.00
Dipak Sampang 294 Ram Rai 3000.00 3000.00 0.00
Dipak Sampang 336 Ratna Laxmi Rai 2000.00 2000.00 0.00
Dipak Sampang 360 Yuwaraj Ghimire 5000.00   5000.00
Dipak Sampang Total     75181.00 63181.00 12000.00
Durga Kanta Bantawa 13 Durga Kanta Bantawa Rai 15000.00 15000.00 0.00
Durga Kanta Bantawa Total     15000.00 15000.00 0.00
Gajendra Bantawa 38 Gajendra Bantawa Rai 15000.00 15000.00 0.00
Gajendra Bantawa 184 Gauri Man Bantawa Rai 1000.00 1000.00 0.00
Gajendra Bantawa 122 Pradip Rai (Kirawa) 6666.00 6666.00 0.00
Gajendra Bantawa Total     22666.00 22666.00 0.00
Ganga Ram Sampang 60 Binod Bantawa Rai 6000.00 6000.00 0.00
Ganga Ram Sampang 145 Durga Prasad Nachhiring Rai 6000.00 6000.00 0.00
Ganga Ram Sampang 47 Ganga Ram Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
Ganga Ram Sampang 146 Harka Bahadur Dumi Rai 6000.00 6000.00 0.00
Ganga Ram Sampang 353 Harka Raj Rai 6000.00 6000.00 0.00
Ganga Ram Sampang 55 Jasmani Sampang Rai 6000.00 6000.00 0.00
Ganga Ram Sampang 53 Lama Kaji Rai (Malati) 5000.00 5000.00 0.00
Ganga Ram Sampang Total     50000.00 50000.00 0.00
Gyan Bahing Rai 288 Bhagindra Rai 5000.00 5000.00 0.00
Gyan Bahing Rai 27 Gyan Bahadur Bahing Rai 10000.00 10000.00 0.00
Gyan Bahing Rai 193 Nabin Bantawa Rai 1000.00 1000.00 0.00
Gyan Bahing Rai 298 Roma Prasad Thulung Rai 5000.00 5000.00 0.00
Gyan Bahing Rai 252 Suraj Chamling Rai 2000.00 2000.00 0.00
Gyan Bahing Rai Total     23000.00 23000.00 0.00
Harichandra Sampang 117 Ganesh Kumar Rai 10100.00   10100.00
Harichandra Sampang 42 Hari Chandra Sampang Rai 20000.00 20000.00 0.00
Harichandra Sampang 317 Hem Raj Rai (Kabiraj) 6000.00 6000.00 0.00
Harichandra Sampang 115 Jiwan Kumar Rai (Rita) 5004.00   5004.00
Harichandra Sampang 116 Keshar Kumar Rai 1500.00 1500.00 0.00
Harichandra Sampang 285 Keshav Rai (JPT) 4000.00 4000.00 0.00
Harichandra Sampang 46 Narayan Prasad Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
Harichandra Sampang 228 Naresh Sunuwar 6000.00 6000.00 0.00
Harichandra Sampang 359 Purna Yakkha Rai 1001.00 1001.00 0.00
Harichandra Sampang Total     68605.00 53501.00 15104.00
Hejen Chamling 380 Bedana Chamling Rai 100.00 100.00 0.00
Hejen Chamling 177 Bisnu Nanda Chamling Rai 15000.00 6000.00 9000.00
Hejen Chamling 194 Ganga Parasad Rai (Mani) 5050.00 5050.00 0.00
Hejen Chamling 57 Hari Kumar Bahing Rai 6000.00 5000.00 1000.00
Hejen Chamling 7 Hejen Chamling Rai 20000.00 20000.00 0.00
Hejen Chamling 168 Jitendra Rai (Padam Lal) 5000.00 5000.00 0.00
Hejen Chamling 300 Kasit Kumar Chamling 6015.00 6015.00 0.00
Hejen Chamling 287 Manju Rai (Subhara) 6000.00 6000.00 0.00
Hejen Chamling 379 Mina Chamling Rai 2100.00 2100.00 0.00
Hejen Chamling 92 Prahlad Bantawa Rai 15000.00 5000.00 10000.00
Hejen Chamling Total     80265.00 60265.00 20000.00
Jajin Chamling 240 Devi Das Rai 5000.00 2000.00 3000.00
Jajin Chamling 398 Dip Prasad Rai 2000.00 2000.00 0.00
Jajin Chamling 28 Ganesh Kumar Sunuwar 500.00 500.00 0.00
Jajin Chamling 409 Ganga Prasad Rai 1000.00 1000.00 0.00
Jajin Chamling 89 Jajin Chamling Rai 15500.00 15500.00 0.00
Jajin Chamling 410 Shyam Rai 4000.00   4000.00
Jajin Chamling Total     28000.00 21000.00 7000.00
Jay Kumar Chamling 197 Jay Kumar Rai 31245.00 31245.00 0.00
Jay Kumar Chamling 417 Lingma Construction & Engineering 10000.00   10000.00
Jay Kumar Chamling Total     41245.00 31245.00 10000.00
Jaya Ram Chamling 241 Bhumi Kala Rai (Jaya Ram) 3000.00 3000.00 0.00
Jaya Ram Chamling 118 Devi Rai 1001.00 1001.00 0.00
Jaya Ram Chamling 343 Gyan Prakash Rai 6000.00 6000.00 0.00
Jaya Ram Chamling 344 Harka Gurung 1001.00 1001.00 0.00
Jaya Ram Chamling 99 Jaya Ram Chamling Rai 15155.60 15155.60 0.00
Jaya Ram Chamling 327 Kamala Devi Rai 100.00 100.00 0.00
Jaya Ram Chamling 259 Lalita Rai 5000.00 5000.00 0.00
Jaya Ram Chamling 258 Lok Bahadur Rai 10000.00 10000.00 0.00
Jaya Ram Chamling 261 Mahendra Rai (Ram Narayan) 5000.00 5000.00 0.00
Jaya Ram Chamling 260 Mina Kumari Rai 2500.00 500.00 2000.00
Jaya Ram Chamling 328 Mohan Rai 100.00 100.00 0.00
Jaya Ram Chamling 325 Nabin Kumar Rai 200.00 200.00 0.00
Jaya Ram Chamling 342 Parbat Rai 1000.00   1000.00
Jaya Ram Chamling 329 Riya Rai 100.00 100.00 0.00
Jaya Ram Chamling 326 Sangita Rai 100.00 100.00 0.00
Jaya Ram Chamling 405 Saran/Dipa/Sarita Rai 4500.00 4500.00 0.00
Jaya Ram Chamling Total     54757.60 51757.60 3000.00
Kal Sing Nachhiring 84 Bijay Thulung Rai 31000.00 31000.00 0.00
Kal Sing Nachhiring 126 Chabilal Bahing Rai 2000.00 1000.00 1000.00
Kal Sing Nachhiring 107 Chandrama Khaling Rai 6001.00 1000.00 5001.00
Kal Sing Nachhiring 133 Dhiraj Rai (Sunsari) 1000.00 500.00 500.00
Kal Sing Nachhiring 79 Iman Sher Rai 6000.00 6000.00 0.00
Kal Sing Nachhiring 132 Jiwan Rai 1000.00 1000.00 0.00
Kal Sing Nachhiring 6 Kal Sing Nachhiring Rai 6006.00 6006.00 0.00
Kal Sing Nachhiring 129 Khatir Mani Sampang Rai 6000.00   6000.00
Kal Sing Nachhiring 108 Man Kumari Rai 6001.00   6001.00
Kal Sing Nachhiring 128 Mitra Kala Rai 1111.00 1111.00 0.00
Kal Sing Nachhiring 131 Parsu Ram Rai 3000.00   3000.00
Kal Sing Nachhiring 75 Rabin Rai 5000.00   5000.00
Kal Sing Nachhiring 130 Sandeu Rai 6000.00 6000.00 0.00
Kal Sing Nachhiring Total     80119.00 53617.00 26502.00
Kalpana Chamling 119 Kalpana Chamling Rai 15125.00 15125.00 0.00
Kalpana Chamling 257 Raju Bina Rai 15000.00 3000.00 12000.00
Kalpana Chamling Total     30125.00 18125.00 12000.00
Keshav Koyu 284 Amit Thulung Rai 1000.00 1000.00 0.00
Keshav Koyu 61 Bal Kumar Rai 2000.00 2000.00 0.00
Keshav Koyu 95 Keshab Koyu Rai 15555.00 15555.00 0.00
Keshav Koyu 306 Rabin Chandra Rai 6000.00 6000.00 0.00
Keshav Koyu 283 Tanka Rai (Ishar) 5000.00 5000.00 0.00
Keshav Koyu Total     29555.00 29555.00 0.00
Khadga Bantawa 156 Bikash Rai 6000.00 2000.00 4000.00
Khadga Bantawa 348 Hudam Tumchha Rai 1100.00 1100.00 0.00
Khadga Bantawa 212 Khadka Prasad Bantawa Rai 10000.00 7500.00 2500.00
Khadga Bantawa 236 Santa Man Rai 3000.00 3000.00 0.00
Khadga Bantawa Total     20100.00 13600.00 6500.00
Kumar Sampang 239 Hem Raj Khaling Rai 15001.00 15001.00 0.00
Kumar Sampang 4 Kisan Bahing Rai 10000.00 10000.00 0.00
Kumar Sampang 179 Kishor Chamling Rai 1000.00 1000.00 0.00
Kumar Sampang 147 Kumar Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
Kumar Sampang 148 Mangal Narayan Rai 1000.00 1000.00 0.00
Kumar Sampang 149 Mejar Bahadur Koyu Rai 6000.00 6000.00 0.00
Kumar Sampang 150 Prem Rai (Santosh) 2500.00 2500.00 0.00
Kumar Sampang 286 Prem Rai (Tilak) 2000.00 2000.00 0.00
Kumar Sampang 153 Shailendra Dewan Yakkha 3000.00 3000.00 0.00
Kumar Sampang Total     55501.00 55501.00 0.00
Lila Bantawa 97 Lila Rai 6177.00 6177.00 0.00
Lila Bantawa 393 Madhu Rai 1200.00 1200.00 0.00
Lila Bantawa Total     7377.00 7377.00 0.00
Lokh Raj Bahing 3 Lokh Raj Bahing Rai 10000.00 10000.00 0.00
Lokh Raj Bahing Total     10000.00 10000.00 0.00
Madhu Kumar Chamling 21 Binod Chamling Rai 15000.00 5001.00 9999.00
Madhu Kumar Chamling 307 Binod Rai (Billy) 1000.00 1000.00 0.00
Madhu Kumar Chamling 231 Chadnra Kumari Rai 2000.00 1000.00 1000.00
Madhu Kumar Chamling 230 Dilip Chamling Rai 4000.00   4000.00
Madhu Kumar Chamling 20 Madhu Kumar Chamling Rai 15000.00 15000.00 0.00
Madhu Kumar Chamling 242 Manser Rai (Shree) 15000.00   15000.00
Madhu Kumar Chamling 232 Parsu Ram Rai 2000.00 2000.00 0.00
Madhu Kumar Chamling 276 Suren Chamling Rai 1000.00 1000.00 0.00
Madhu Kumar Chamling 77 Top Bahadur Yakkha 2000.00 2000.00 0.00
Madhu Kumar Chamling Total   57000.00 27001.00 29999.00
Magendra Bantawa 143 Magendra Bantawa Rai 5000.00 5000.00 0.00
Magendra Bantawa Total     5000.00 5000.00 0.00
Mahendra Mangal Bantawa 373 Bipin Rai 3000.00 3000.00 0.00
Mahendra Mangal Bantawa 378 Budha Raj Kharthak Rai 6000.00   6000.00
Mahendra Mangal Bantawa 412 Dinesh Rai  (Karthak) 6000.00 6000.00 0.00
Mahendra Mangal Bantawa 191 Mahendra Mangal Bantawa Rai 11666.00 11666.00 0.00
Mahendra Mangal Bantawa 372 Matrika Rai 1000.00 1000.00 0.00
Mahendra Mangal Bantawa 369 Narhang Rai 5000.00 5000.00 0.00
Mahendra Mangal Bantawa 371 Pratap Koyu Rai 6000.00 6000.00 0.00
Mahendra Mangal Bantawa 370 Shati Kala Rai 1000.00 1000.00 0.00
Mahendra Mangal Bantawa 374 Shishir Rai (Basanta) 2000.00 2000.00 0.00
Mahendra Mangal Bantawa Total 41666.00 35666.00 6000.00
Maitra Bantawa 265 Binod Bhusuruk Chamling Rai 6000.00 5000.00 1000.00
Maitra Bantawa 52 Maitra Kumar Bantawa Rai 15000.00 8000.00 7000.00
Maitra Bantawa Total     21000.00 13000.00 8000.00
Mani Nachhiring 106 Mani Raj Nachhiring Rai 20202.00 20202.00 0.00
Mani Nachhiring Total     20202.00 20202.00 0.00
Mani Sampang 249 Adhiraj Thapa Magar 1000.00 1000.00 0.00
Mani Sampang 246 Arjun Chamling Rai 6000.00 6000.00 0.00
Mani Sampang 272 Arun Loharung Rai 15000.00 15000.00 0.00
Mani Sampang 256 Bishwa Prakash Bantawa Rai 10000.00   10000.00
Mani Sampang 384 Dhurba Chhetri 10000.00   10000.00
Mani Sampang 245 Hariram Bunglawa Rai 15000.00 15000.00 0.00
Mani Sampang 305 Karna Bir Sampang 15000.00 15000.00 0.00
Mani Sampang 383 Khema Hang Jimi Rai 3000.00   3000.00
Mani Sampang 49 Mani Raj Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
Mani Sampang 178 Nabin Chamling Rai (Muna) 3000.00 3000.00 0.00
Mani Sampang 247 Padam Bahing Rai 7000.00 7000.00 0.00
Mani Sampang 339 Rohit Kumar Rai 2000.00 2000.00 0.00
Mani Sampang 248 Umesh Gurung 1000.00 1000.00 0.00
Mani Sampang Total     103000.00 80000.00 23000.00
Maya Devi Bantawa 90 Deepen Rai 11111.00 11111.00 0.00
Maya Devi Bantawa 96 Maya Devi Bantawa Rai 6000.00 6000.00 0.00
Maya Devi Bantawa 183 Rajesh Rai 5000.00 5000.00 0.00
Maya Devi Bantawa 209 Tika Ram Rai 1000.00   1000.00
Maya Devi Bantawa Total     23111.00 22111.00 1000.00
Mohan Raj Nachhiring 58 Mohan Raj Nachhiring Rai 15000.00 15000.00 0.00
Mohan Raj Nachhiring Total     15000.00 15000.00 0.00
Narjit Chamling 175 Arjun Bantawa Rai 6000.00 6000.00 0.00
Narjit Chamling 262 Bhagawan Chamling Rai (Santa) 5000.00   5000.00
Narjit Chamling 243 Dipak Tankamaya Rai 3000.00 3000.00 0.00
Narjit Chamling 190 Lekh Bahadur Chamling Rai 2000.00 2000.00 0.00
Narjit Chamling 2 Narjit Chamling Rai 10000.00 10000.00 0.00
Narjit Chamling 144 Nirmal Kumar Bantawa Rai 1000.00 1000.00 0.00
Narjit Chamling 244 Sweta Subba 500.00 500.00 0.00
Narjit Chamling Total     27500.00 22500.00 5000.00
Nawaraj Chamling 10 Adit Rai (Jhukimaya) 2000.00 2000.00 0.00
Nawaraj Chamling 50 Man Badahur Dumi Rai 6000.00 6000.00 0.00
Nawaraj Chamling 201 Nawa Raj Rai 15000.00 15000.00 0.00
Nawaraj Chamling 51 Ramesh Sampang Rai (Khadga) 5000.00   5000.00
Nawaraj Chamling Total     28000.00 23000.00 5000.00
Pabitra Chamling 311 Anish Chamling Rai (Bimala) 2000.00 2000.00 0.00
Pabitra Chamling 316 Kumar Chamling Rai 500.00   500.00
Pabitra Chamling 141 Mani Kumar Chamling Rai (JPT) 2000.00 2000.00 0.00
Pabitra Chamling 80 Menuka Rai (Singer) 667.00 667.00 0.00
Pabitra Chamling 313 Mugha Dhan Rai 500.00   500.00
Pabitra Chamling 22 Pabitra Chamling Rai 6000.00 6000.00 0.00
Pabitra Chamling 315 Sukra Rumdali Rai 200.00   200.00
Pabitra Chamling 39 Tara Rai Awai Rai 1000.00 1000.00 0.00
Pabitra Chamling Total     12867.00 11667.00 1200.00
Penguin Puma 302 Bal Kumar Rai 2000.00 2000.00 0.00
Penguin Puma 279 Bishwa Puma Rai 6000.00 6000.00 0.00
Penguin Puma 350 Jitendra Chamling Rai 6000.00 6000.00 0.00
Penguin Puma 301 Nilu Pandhak Limub 6000.00 6000.00 0.00
Penguin Puma 123 Penguin Puma Rai 15000.00 15000.00 0.00
Penguin Puma Total     35000.00 35000.00 0.00
Pitambar Chamling 297 Anita Rai 500.00 500.00 0.00
Pitambar Chamling 419 Bijaya Khaling Rai 2000.00   2000.00
Pitambar Chamling 18 Jiwan Kala Chamling Rai 15000.00 3000.00 12000.00
Pitambar Chamling 64 Jiwan Kumar Chamling Rai 5000.00   5000.00
Pitambar Chamling 172 Jiwan Kumar Chamling Rai 2000.00   2000.00
Pitambar Chamling 66 Kindar Chamling Rai 15000.00 15000.00 0.00
Pitambar Chamling 19 Pitambar Chamling Rai 15000.00 15000.00 0.00
Pitambar Chamling 71 Saroj Rai 6000.00   6000.00
Pitambar Chamling 23 Tara Chamling Rai 3000.00 3000.00 0.00
Pitambar Chamling Total     63500.00 36500.00 27000.00
Prem Roj Sampang 93 Chandra Kumar Rai (Khotang) 2000.00 2000.00 0.00
Prem Roj Sampang 14 Dhakbir Bantawa Rai 15101.00 15101.00 0.00
Prem Roj Sampang 165 Dhiren Kumar Sampang Rai 1000.00 1000.00 0.00
Prem Roj Sampang 292 Jaya Prakash Sampang Rai 6000.00 6000.00 0.00
Prem Roj Sampang 192 Khagendra Raj Rai 2000.00 2000.00 0.00
Prem Roj Sampang 76 Krishna Raj Sampang Rai 6000.00 3000.00 3000.00
Prem Roj Sampang 182 Man Kumar Sampang Rai 6000.00 6000.00 0.00
Prem Roj Sampang 171 Milan Khaling Rai 6000.00 6000.00 0.00
Prem Roj Sampang 164 Pradip Kumar Sampang Rai 1000.00 1000.00 0.00
Prem Roj Sampang 176 Pranai Chandra Chamling Rai 6000.00 6000.00 0.00
Prem Roj Sampang 174 Prem Dumi Rai 6000.00 6000.00 0.00
Prem Roj Sampang 17 Prem Roj Sampang Rai 15777.00 15777.00 0.00
Prem Roj Sampang 227 Ran Prasad Sampang Rai 6000.00 6000.00 0.00
Prem Roj Sampang 266 Shrawan Kumar Khaling Rai 6000.00 6000.00 0.00
Prem Roj Sampang Total     84878.00 81878.00 3000.00
Rajin Chamling 162 Abirman Rai 15177.00 15177.00 0.00
Rajin Chamling 169 Adhiraj Chamling Rai 6000.00 6000.00 0.00
Rajin Chamling 351 Ashok Kumar Rai 6101.00 6101.00 0.00
Rajin Chamling 62 Badal Rai 3000.00 3000.00 0.00
Rajin Chamling 25 Bag Bir Rai 5000.00 5000.00 0.00
Rajin Chamling 33 Bal Bahadur Rai 10000.00 3000.00 7000.00
Rajin Chamling 170 Bhishan Kulung Rai 5000.00 5000.00 0.00
Rajin Chamling 195 Bijay Rai (Thakur Chandra) 6000.00 6000.00 0.00
Rajin Chamling 390 Binod Khambu (Singer) 1852.00 1852.00 0.00
Rajin Chamling 35 Chandi Kumar Rai (Late) 5000.00 5000.00 0.00
Rajin Chamling 408 Dambar Nikisha Rai 15000.00 15000.00 0.00
Rajin Chamling 388 Debesh Rai (Singer) 1852.00 1852.00 0.00
Rajin Chamling 309 Devi Bhakta Rai 1000.00 1000.00 0.00
Rajin Chamling 173 Dilip Kumar Rai 1000.00 1000.00 0.00
Rajin Chamling 382 Hem Chandra Rai 1111.00 1111.00 0.00
Rajin Chamling 423 Hem Raj Rai (Lamakhu) 6000.00 1000.00 5000.00
Rajin Chamling 124 Hita Bahadur Koyu Rai 6000.00 6000.00 0.00
Rajin Chamling 81 Indra Bahadur Chamling Rai 15000.00 15000.00 0.00
Rajin Chamling 229 Indra Kumar Wanem Limbu 3500.00 3500.00 0.00
Rajin Chamling 161 Jhanda Kumar Bantawa Rai 6000.00 6000.00 0.00
Rajin Chamling 135 Jiwan Kumar Rai 5000.00 5000.00 0.00
Rajin Chamling 222 Keshar Bahadur Rana Magar 1000.00 1000.00 0.00
Rajin Chamling 400 Kritee Rai 1000.00 1000.00 0.00
Rajin Chamling 31 Kul Bahadur Kulung Rai (Jitman) 5000.00 5000.00 0.00
Rajin Chamling 29 Lachhuman Prasad Rai 10002.00 10002.00 0.00
Rajin Chamling 152 Lallu Sampang Rai (IB) 1501.00 1501.00 0.00
Rajin Chamling 396 Mina Rai 6000.00 3300.00 2700.00
Rajin Chamling 74 Nanda Kumar Chamling Rai 15000.00 15000.00 0.00
Rajin Chamling 85 Nanda Prasad Dumi Rai 15000.00 5000.00 10000.00
Rajin Chamling 389 Parbati Rai (Singer) 1852.00 1852.00 0.00
Rajin Chamling 30 Pawan Kaji Rai 5000.00 5000.00 0.00
Rajin Chamling 203 Pratik Chamling Rai 10000.00 10000.00 0.00
Rajin Chamling 186 Prem Kumar Chamling Rai (Late) 5000.00 1000.00 4000.00
Rajin Chamling 140 Rabindra Rai 5000.00 5000.00 0.00
Rajin Chamling 385 Rabinson Rai 1100.00 1100.00 0.00
Rajin Chamling 32 Rajendra Kumar Rai 15151.00 15151.00 0.00
Rajin Chamling 355 Rajendra Kumar Rai (Dhankuta) 6000.00 2000.00 4000.00
Rajin Chamling 8 Rajin Chamling Rai 17000.00 17000.00 0.00
Rajin Chamling 310 Raju Rai 1000.00 1000.00 0.00
Rajin Chamling 158 Rajun Rai 1000.00   1000.00
Rajin Chamling 404 Ramesh Namahang Rai 2000.00 2000.00 0.00
Rajin Chamling 391 Sabin Rai (Singer) 1852.00 1852.00 0.00
Rajin Chamling 101 Sahar Man Rai 7000.00 7000.00 0.00
Rajin Chamling 361 Saraswati Chamling Rai 5000.00 200.00 4800.00
Rajin Chamling 254 Sudan Rai 4000.00 4000.00 0.00
Rajin Chamling 155 Sudarshan Rai 5000.00 1000.00 4000.00
Rajin Chamling 255 Sukra Raj Rai 2000.00 2000.00 0.00
Rajin Chamling 125 Sundar Mani Rai 5000.00 1000.00 4000.00
Rajin Chamling 137 Surendra Kumar Bantawa Rai 1500.00 1500.00 0.00
Rajin Chamling 271 Suresh Rai 10000.00 5000.00 5000.00
Rajin Chamling 34 Thakur Chandra Rai 6000.00   6000.00
Rajin Chamling 422 Tuwachung Jayajum (Nepal) 1690.00   1690.00
Rajin Chamling 387 Wilson Bikram Rai (Singer) 1852.00 1852.00 0.00
Rajin Chamling 345 Yabin Rai 2000.00 2000.00 0.00
Rajin Chamling 304 Yalungchha Pariwar (HK) 100000.00 100000.00 0.00
Rajin Chamling 425 Yog Raj Rai 4000.00 4000.00 0.00
Rajin Chamling 139 Yogendra Dumi Rai 5000.00 2000.00 3000.00
Rajin Chamling Total     411093.00 348903.00 62190.00
Ram Lee Thulung 362 Amrit Keshar Khaling Rai 1000.00 1000.00 0.00
Ram Lee Thulung 238 Dipen Rai 5000.00   5000.00
Ram Lee Thulung 206 Durga Prasad Thulung Rai 6000.00 6000.00 0.00
Ram Lee Thulung 293 Ishor Rai 15000.00 15000.00 0.00
Ram Lee Thulung 363 Kumar Khaling Rai 1000.00 1000.00 0.00
Ram Lee Thulung 364 Nawa Bahadur Khaling Rai 1000.00 1000.00 0.00
Ram Lee Thulung 289 Prabin Kishor Rai 10000.00 10000.00 0.00
Ram Lee Thulung 365 Pradip Khaling Rai (Ganga Bahadur) 1000.00 1000.00 0.00
Ram Lee Thulung 366 Prakash Khaling Rai 1000.00 1000.00 0.00
Ram Lee Thulung 159 Ram Lee Thulung Rai 15111.00 9000.00 6111.00
Ram Lee Thulung 205 Ram Prasad Thulung Rai 5000.00 5000.00 0.00
Ram Lee Thulung 367 Shri Prasad Khaling Rai (Suresh) 1000.00 1000.00 0.00
Ram Lee Thulung 403 Sojit Thulung Rai 1100.00 1100.00 0.00
Ram Lee Thulung 411 Sujata Rai 1000.00 1000.00 0.00
Ram Lee Thulung 352 Suman Kumar Thulung Rai 2016.00 2016.00 0.00
Ram Lee Thulung 341 Yam Shova Thulung Rai 6000.00 6000.00 0.00
Ram Lee Thulung Total     72227.00 61116.00 11111.00
San Raj Thulung 127 San Raj Thulung Rai 1100.00 1100.00 0.00
San Raj Thulung Total     1100.00 1100.00 0.00
Sanjog Chamling 72 Sanjog Chamling Rai 6000.00 6000.00 0.00
Sanjog Chamling Total     6000.00 6000.00 0.00
Santabir Sampang 223 Santabir Rai 16000.00 16000.00 0.00
Santabir Sampang Total     16000.00 16000.00 0.00
Sanu Thulung 216 Dipa Awai Rai 5000.00   5000.00
Sanu Thulung 188 Kabita Rai 5000.00   5000.00
Sanu Thulung 204 Kala Thulung Rai 15000.00   15000.00
Sanu Thulung 198 Moti Maya Rai (Dayawati) 5555.00 5555.00 0.00
Sanu Thulung Total     30555.00 5555.00 25000.00
Shashi Sampang 151 Chandra Prakash Rai (Wanchai) 3000.00 3000.00 0.00
Shashi Sampang 16 Daya Rai 610.00 610.00 0.00
Shashi Sampang 278 Dilip Rumahang Rai 1111.00 1111.00 0.00
Shashi Sampang 54 Hikmat Rai 3000.00 3000.00 0.00
Shashi Sampang 94 Indra Kumar Rai 2000.00 2000.00 0.00
Shashi Sampang 233 Jayman Rai (Curry) 15000.00 15000.00 0.00
Shashi Sampang 291 KB Limubu (Ex India Army) 2000.00 2000.00 0.00
Shashi Sampang 354 Kharga Kumari Rai 100.00 100.00 0.00
Shashi Sampang 180 Lochan Rai (Korea) 1000.00 1000.00 0.00
Shashi Sampang 26 Moti Chamling Rai 15000.00 5000.00 10000.00
Shashi Sampang 199 Nabin Rai 1000.00 1000.00 0.00
Shashi Sampang 200 Nanchu Rai 3000.00 3000.00 0.00
Shashi Sampang 274 Nirakash Rai 5000.00 5000.00 0.00
Shashi Sampang 69 Prem Raj Chamling Rai 15625.00 15625.00 0.00
Shashi Sampang 1 Shashi Madan Rai 50000.00 50000.00 0.00
Shashi Sampang 70 Swarnim Bantawa Rai 5000.00   5000.00
Shashi Sampang 368 Yasoda Rai (Hari Bahadur) 3334.00 3334.00 0.00
Shashi Sampang 221 YB Rai 5000.00 5000.00 0.00
Shashi Sampang Total     130780.00 115780.00 15000.00
Subash Puma 100 Baljit Rai 1100.00 1100.00 0.00
Subash Puma 103 Bimal Kaji Rai 2000.00   2000.00
Subash Puma 102 Bir Bhakta Rai 6000.00   6000.00
Subash Puma 210 Dik Dewan Bantawa Rai 2001.00 2001.00 0.00
Subash Puma 211 Dipak Kumar Yakkha Rai 4000.00 4000.00 0.00
Subash Puma 109 Hem Raj Bantawa Rai 6600.00 6600.00 0.00
Subash Puma 322 Hira Bantawa Rai (Neha) 1000.00 1000.00 0.00
Subash Puma 414 Ishor Rai (Dhankuta) 200.00 200.00 0.00
Subash Puma 415 Janak Rai 200.00 200.00 0.00
Subash Puma 324 Khim Devi Bantawa Rai (Chandra) 1000.00 1000.00 0.00
Subash Puma 323 Khim Devi Bantawa Rai (Maya) 1000.00 1000.00 0.00
Subash Puma 136 Majhendra Kumar Rai 500.00 500.00 0.00
Subash Puma 320 Menuka Mukarung Rai 1000.00 1000.00 0.00
Subash Puma 321 Pabitra Bantawar Rai 400.00 400.00 0.00
Subash Puma 105 Pradip Jang Rai 6000.00 6000.00 0.00
Subash Puma 413 Sanjay Tumbahamphe 1010.00 1010.00 0.00
Subash Puma 104 Sayandra Kumar Rai 1500.00 1500.00 0.00
Subash Puma 11 Subash Puma 15000.00 15000.00 0.00
Subash Puma Total     50511.00 42511.00 8000.00
Surya Dumi 330 Bhakta Kumar Rai 200.00 200.00 0.00
Surya Dumi 332 Budha Raj Rai 200.00 200.00 0.00
Surya Dumi 334 Chakra Bahadur Rai 1000.00 1000.00 0.00
Surya Dumi 86 Chandra Kumar Rai 5000.00   5000.00
Surya Dumi 358 Hai Kumar Rai 1000.00 1000.00 0.00
Surya Dumi 269 Hira Man Rai 6000.00 6000.00 0.00
Surya Dumi 154 Indra Sing Dumi Rai 15000.00 15000.00 0.00
Surya Dumi 5 Kamal Dumi Rai 15000.00   15000.00
Surya Dumi 82 Prithi Raj Dumi Rai 15000.00   15000.00
Surya Dumi 333 Rishi Dhoj Rai 500.00 500.00 0.00
Surya Dumi 335 Shiva Kumar Rai 1000.00 1000.00 0.00
Surya Dumi 331 Sundar Rai 500.00 500.00 0.00
Surya Dumi 56 Suryaman Dumi Rai 15000.00 15000.00 0.00
Surya Dumi Total     75400.00 40400.00 35000.00
Tej Sampang 78 Gyan Bahadur Sampang 4000.00 4000.00 0.00
Tej Sampang 83 Lal Bahdur Rai 6000.00 6000.00 0.00
Tej Sampang 263 Nabin Gurung (Gurung Solti) 1000.00 1000.00 0.00
Tej Sampang 356 Pampha Rai 1000.00 1000.00 0.00
Tej Sampang 121 Purna Hang Rai 6000.00 6000.00 0.00
Tej Sampang 281 Rejina Rai 1000.00 1000.00 0.00
Tej Sampang 357 Sarda Rai 1000.00 1000.00 0.00
Tej Sampang 45 Tej Kumar Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
Tej Sampang 43 Tul Bahadur Sampang Rai 15000.00 15000.00 0.00
Tej Sampang Total     50000.00 50000.00 0.00
Tilak Bantawa 224 Jiwan Rai 6000.00   6000.00
Tilak Bantawa 157 Ram Chandra Rai 15101.00 15101.00 0.00
Tilak Bantawa 226 Saroj Awai Rai 15000.00   15000.00
Tilak Bantawa 37 Tilak Walahang Rai 25000.00 25000.00 0.00
Tilak Bantawa Total     61101.00 40101.00 21000.00
Yuk Chamling 312 Babu Ram Chamling 5000.00   5000.00
Yuk Chamling 270 Bhakti Raj Rai 3000.00 3000.00 0.00
Yuk Chamling 114 Bhupal Rai 7000.00 7000.00 0.00
Yuk Chamling 112 Gen Chamling Rai 2000.00   2000.00
Yuk Chamling 267 Hari Kumar Rai (Padam) 2000.00 2000.00 0.00
Yuk Chamling 142 Jit Karna Chamling Rai 6000.00 6000.00 0.00
Yuk Chamling 111 Kuldip Chamling Rai 10000.00 5000.00 5000.00
Yuk Chamling 381 Manoj Dewan 2000.00 2000.00 0.00
Yuk Chamling 113 Prakash Rai  (Jayandra) 5000.00 5000.00 0.00
Yuk Chamling 185 Prem Raj Loharung Rai (Bhojpur) 4000.00 4000.00 0.00
Yuk Chamling 275 Rudra Bahadur Rai 3000.00 3000.00 0.00
Yuk Chamling 395 Shiva Takka/Durga Takka Rai 6000.00 6000.00 0.00
Yuk Chamling 282 Yoman Rai 2000.00 2000.00 0.00
Yuk Chamling 110 Yuk Krishna Chamling Rai & Gyanta Chamling Rai 15000.00 15000.00 0.00
Yuk Chamling Total     72000.00 60000.00 12000.00
Grand Total     2737851.80 2180830.80 557021.00