Advisory Council

सल्लाहकार परिषद

कार्यसमितिलाई आवश्यकीय सुझाव र सल्लाहको लागि निवर्तमान अध्यक्ष प्रमुख सल्लाहकार रहने गरि भुतपुर्व पदाधिकरी, भुतपुर्व संयोजकहरु तथा आजिवन सदस्यहरुमध्येबाट वढीमा ५ सदसिय सल्लाहकार परिषदको गठन गरिने छ ।  

उदेश्यहरु

  1. कार्यसमितिको बैठकमा उपस्थित हुनु।
  2. बैठकलाई आवश्यक सल्लाह र सुझावहरु दिनु।
  3. बैठकलाई परिणाममूलक बनाउन सहयोग गर्नु।
  4. विभागहरुलाई सहयोग गर्नु।
  5. संस्थाको बृहत्तर हितका निम्ति  कार्य गर्नु।

वर्तमान सल्लाहकारहरु

1 श्री हरिचन्द्र राई सल्लाहकार (२०२१–२०२४) 69937354
  श्री बसन्त कुमारी राई सल्लाहकार (२०२१–२०२४) 60911496
  श्री धिराज साम्पाङ सल्लाहकार (२०२१–२०२४) 60904950
  श्री हित बहादुर कोयी सल्लाहकार (२०२१–२०२४) 69364583

निवर्तमान सल्लाहकारहरु

1 श्री रजिन चाम्लिङ सल्लाहकार (2018-2021) 60939562
2 श्री बसन्त कुमारी राई सल्लाहकार (2018-2021) 60911496
3 श्री पिताम्वर चाम्लिङ सल्लाहकार (2018-2021) 60151486
4 श्री धिराज साम्पाङ सल्लाहकार (2018-2021) 60904950
5 श्री तिलक वालाहाङ सल्लाहकार (2018-2021) 51190337

 

पुर्व सल्लाहकारहरु

1शशि मदन राईसल्लाहकार (2016-2018)92033715
किसन राईसल्लाहकार (2012-2018)94207156
हेजेन राई सल्लाहकार (2012-2018) 95530974
किन्दर राई सल्लाहकार (2016-2018) 91213240
राम ली राई सल्लाहकार (2012-2016) 92824344
प्रताप कोयु राई सल्लाहकार (2014-2016) 67183452
नरहाङ राई सल्लाहकार (2012-2014) NA
राम काजि राई संस्थापक सल्लाहकार (1998-1999) NA
लाल धन राई संस्थापक सल्लाहकार (1998-1999) NA
एक राज राई संस्थापक सल्लाहकार (1998-1999) NA
क्या. झनक सिं राई संस्थापक सल्लाहकार (1998-1999) NA
मणि किरात बान्तावा संस्थापक सल्लाहकार (1998-1999) NA
मित्र राई संस्थापक सल्लाहकार (1998-1999) NA
क्या. बल बहादुर राई संस्थापक सल्लाहकार (1998-1999) NA