Advisory Council

सल्लाहकार परिषद

कार्यसमितिलाई आवश्यकीय सुझाव र सल्लाहको लागि निवर्तमान अध्यक्ष प्रमुख सल्लाहकार रहने गरि भुतपुर्व पदाधिकरी, भुतपुर्व संयोजकहरु तथा आजिवन सदस्यहरुमध्येबाट वढीमा ५ सदसिय सल्लाहकार परिषदको गठन गरिने छ ।  

उदेश्यहरु

  1. कार्यसमितिको बैठकमा उपस्थित हुनु।
  2. बैठकलाई आवश्यक सल्लाह र सुझावहरु दिनु।
  3. बैठकलाई परिणाममूलक बनाउन सहयोग गर्नु।
  4. विभागहरुलाई सहयोग गर्नु।
  5. संस्थाको बृहत्तर हितका निम्ति  कार्य गर्नु।

वर्तमान सल्लाहकारहरु

श्री हरिचन्द्र राई सल्लाहकार (2021–2024) 69937354
श्री बसन्त कुमारी राई सल्लाहकार (2018–2024) 60911496
श्री धिराज साम्पाङ सल्लाहकार (2018–2024) 60904950
श्री हित बहादुर कोयी सल्लाहकार (2021–2024) 69364583
श्री सुवास पुमा सल्लाहकार (2021–2024) 93142452

पुर्व सल्लाहकारहरु

श्री रजिन चाम्लिङ सल्लाहकार (2018-2021) 60939562
श्री पिताम्वर चाम्लिङ सल्लाहकार (2018-2021) 60151486
श्री तिलक वालाहाङ सल्लाहकार (2018-2021) 51190337
श्री शशि मदन राईसल्लाहकार (2016-2018)92033715
श्री किसन राईसल्लाहकार (2012-2018)94207156
श्री हेजेन राई सल्लाहकार (2012-2018) 95530974
श्री किन्दर राई सल्लाहकार (2016-2018) 91213240
श्री राम ली राई सल्लाहकार (2012-2016) 92824344
श्री प्रताप कोयु राई सल्लाहकार (2014-2016) 67183452
श्री नरहाङ राई सल्लाहकार (2012-2014) NA