Linguistic Council

भाषिक परिषद

किराया हङकङबाट अनुबन्धन प्राप्त भाषिक संस्थाका बहालवाला अध्यक्षहरु भाषिक परिषदमा रहने छन। बहालवाला भाषिक अध्यक्षहरु किरात राई यायोक्खा हङकङको पदेन उपाध्यक्ष र किरात राई प्रज्ञा प्रतिष्ठान हङकङको पदेन प्रज्ञा सदस्य रहनेछन ।

उदेश्यहरु

  1. किराया हङकङको बैठकमा उपस्थित हुनु।
  2. भाषिक कार्यक्रमहरुको योजना/प्रस्ताव ल्याउनु।
  3. किराया हङकङसंग मिलेर भाषिक कार्यक्रमहरु गर्नु।
  4. सबै राईहरुको संस्कार र संस्कृति अध्यन, अनुसन्धान गर्नु।
  5. मिलेर गएको संस्कार र संस्कृतिलाई एकरुपता ल्याउन प्रयास गर्नु।
  6. भाषिक राईहरुमा सम्बन्ध बढाउनु, हातेमालो गर्नु, एकता कायम गर्नु।
  7. किरात राई यायोक्खा हङकङप्रति उत्तरदायी रहनु।

भाषिक परिषद संस्थाहरुः

N. Organization Estd. Associate
1 Chamling Khambatim 2005 2012
2 Dumi Fansikim 2008 2012
3 Sampang Jumlekha 2009 2012
4 Puma Tupkhabankhala 2011 2012
5 Bantawa Khim 2012 2012
6 Thulung Sama 2014 2014
7 Koyee/Koyu Kim 2011 2016
8 Bahing Mulukhim 2018 2018