Patron Council

संरक्षक परिषद

यस संस्थाका भुतपुर्व अध्यक्षहरु संरक्षक परिषदमा रहनेछ । किराया हङकङको पछिल्लो भु.पु.अध्यक्ष प्रमुख संरक्षक रहनेछ । संरक्षक परिषद किराया हङकङको बैठकमा मताधिकार सहितको एैछिक उपस्थिति रहनेछ । तर गणपुरक संख्यामा गणना गरिने छैन । किरात राई यायोक्खा हङकङले अधिवेशन गराउन नसकेमा वा कथंकदाचित कार्य समिति बिघटन भएमा यस परिषदले विधानको परिच्छेद (५) धारा ५ (ग) अनुसार अधिवेशन गराई नया कार्य समिति चयन गर्नेछ ।

उदेश्यहरु

  1. किरात राई यायोक्खा हङकङको संरक्षण गर्नु।
  2. किराया कार्यसमितिले विधान सम्मत कार्य गरे वा नगरेका हेर्नु।
  3. विधान संसोधन गर्न परे आवश्यक सुझाव सल्लाह प्रदान गर्नु।
  4. समयमा किराया हङकङको साधारण सभा/ अधिवेशन गराउनु।
  5. अधिवेशनमा निर्वाचन नहोस भनि उम्मेद्वारहरुमा समन्वय गर्नु।
  6. किराया हङकङको कार्यसमितिमा अयोग्य ब्यक्तिहरुलाई प्रवेश रोक लगाउनु।
  7. किराया विधान तथा नियमावलीहरुको संरक्षण गर्नु।

संरक्षकहरुः

1श्री रजिन चाम्लिङ प्रमुख संरक्षक तथा पुर्व अध्यक्ष (२०१६–२०१८)60939562
2श्री शशि मदन राई संरक्षक तथा पुर्व अध्यक्ष (२०१२–२०१६) 92033715
3श्री किसन राई संरक्षक तथा पुर्व अध्यक्ष (२०१०–२०१२)94207156
4श्री नरहाङ राईसंरक्षक तथा पुर्व अध्यक्ष (२००६–२०१०)NA
5श्री हेजेन राईसंरक्षक तथा पुर्व अध्यक्ष (२००१–२००६)95530974
6श्री भगवान चाम्लिङ संरक्षक तथा संस्थापक अध्यक्ष (१९९८–२००१) NA