पुमा तुप्खाबाङखाला

संस्थापकहरु (सन २०११)

  1. अध्यक्षः सुवास राई
  2. सचिवः बिनोद राई
  3. कोषाध्यक्षः पेङ राई
  4. सदस्यः बचन राई
  5. सदस्यः बिमान राई
  6. सदस्यः बिश्व राई
  7. सदस्यः काजि राई
  8. सदस्यः गणेश राई
  9. सदस्यः गंगा राई
  10. सल्लाहकारः गणेश कुमार राई