साम्पाङ जुम्लेखा

कार्य समिति (१४ जनवरी २०१८ – २०२३)

 1. अध्यक्ष : तेज कुमार राई – 93634750
 2. उपाध्यक्ष : नारायण प्रसाद राई – 54983077
 3. उपाध्यक्ष : गंगा राम राई – 95831027
 4. सचिव : मणि राज राई – 92078399
 5. सहसचिव : दिपक केशर राई – 63090233
 6. कोषाध्यक्ष : चन्द्र कुमार राई – 91772383
 7. सहकोषाध्यक्ष : रबि चन्द्र राई – 51718502
 8. सदस्य : रेनुका राई – 52208307
 9. सदस्य : कर्ण बिर राई – 61598667
 10. सदस्य : श्याम राई – 51181014
 11. सदस्य : देउकुमार राई – 54034471

सल्लाहकार :

 1. सल्लाहकार : शशि मदन राई – 92033715
 2. सल्लाहकार : धिराज राई – 60904950
 3. सल्लाहकार : हरिचन्द्र राई – 69937354
 4. सल्लाहकार : प्रेम रोज राई –
 5. सल्लाहकार : नन्द राई – 51164674
 6. सल्लाहकार : रमेश राई – 92540679

प्राविधिक :

 1. फोटोग्राफर : मणि चन्द्र राई – 97902051
 2. कम्प्युटर : तेज राई –

वातोङ भाईहरुः

 1. हरिचन्द्र राई
 2. सुर्य कुमार राई
 3. सन्तोष राई
 4. सन्जीना राई
 5. श्याम राई
 6. शशि मदन राई
 7. रमेस कुमार राई (भोजपुर)
 8. मदुकेसर राई
 9. मणि राज राई
 10. प्रेम रोज़ राई
 11. नारायाण प्रसाद राई
 12. नन्द कुमार राई
 13. धिरज कुमार राई
 14. देउ वहादुर राई
 15. दिपक केसर राई
 16. तेज कुमार राई
 17. ज्ञान वहादुर राई
 18. जस्मनी राई
 19. चन्द्र कुमार राई
 20. गंगाराम राई
 21. कुमार साम्पांग
 22. कर्ण विर राई
 23. ईन्द्र संकर राई
 24. विजय राई
 25. रवि चन्द्र राई
 26. तेज राई
 27. जिवन कुमार राई

आजिवन सदस्यहरु:-

 1. हरिचन्द्र राई, खार्तम्छा
 2. सुर्य कुमार राई, खार्तम्छा
 3. सन्तोष राई
 4. संजीना राई, पाथेका
 5. श्याम राई, चोखाने
 6. शशि मदन राई, वास्पानी
 7. रमेस कुमार राई, भोजपुर
 8. मदुकेसर राई, पाथेका
 9. मणि राज राई, मामतिम
 10. प्रेम रोज़ राई, उर्लावारी
 11. नारायण राई, पाथेका
 12. नन्द कुमार राई, पाथेका
 13. धिरज कुमार राई, फेदी
 14. देउ वहादुर राई, खार्तम्छा
 15. दिपक केसर राई, वास्पानी
 16. तेज कुमार राई, भदौरे
 17. ज्ञान वहादुर राई, चोखाने
 18. जस्मनी राई, पाथेका
 19. चन्द्र कुमार राई, भोजपुर
 20. गंगाराम राई, पाथेका
 21. कुमार साम्पांग, सोल्म
 22. कर्णवीर राई, पाथेका
 23. ईन्द्र संकर राई, फेदी
 24. होंगकी माया(सावित्रा) राई, मामतिम
 25. हेमन्त राई, फेदी
 26. हरिकेसर राई, भदौरे
 27. ससी चन्द्र राई, पाथेका
 28. शिव कुमारी राई, पाथेका
 29. विनोद राई, ताप्लेजुंग
 30. रेणुका राई, पाथेका
 31. रमेस राई, पाथेका
 32. मोनिता राई, उर्लावारी
 33. मेनुका राई, पाथेका
 34. भिमराज राई, भोजपुर
 35. पद्मा राई, भदौरे
 36. नेत्र पाल राई, फेदी
 37. ज्यकसन राई, पाथेका
 38. ज्ञानेश्वर राई, भदौरे
 39. कमला राई, फेदी
 40. एंगकिला(दिल कुमारी) राई, सुंगदेल
 41. ईन्द्र जित राई, खार्तम्छा
 42. अर्जुन राई, साम्पाङ गाँउ, भोजपुर

विभागहरु

क्र.सं.विभाग कार्य बाँडफाँड
1संयोजन, समन्वय तेज / हरिचन्द्र
2न्युज/रिपोर्टिङ, छपाई, प्रचारप्रसार मणि / शशि मदन
3खानपान ब्यावस्थापन चन्द्र / धिराज
4ढुवानी तथा ओसारपसार देउकुमार / श्याम
5रीत तथा संस्कारगत सामाग्री नारायण / नन्द
6स्वगत तथा कलाकार ब्यावस्थापन रबि चन्द्र / रेनुका
7सरसजावट तथा सरसफाई ब्यावस्थापनदिपक / कर्ण बिर
8यातायात ब्यावस्थापनगंगा राम / रमेश

महिला विभाग :

 1. संगिता राई, फोनः– 93410827
 2. रेनुका राई, फोनः– 52208307
 3. कमला राई, फोनः– 66779516
 4. बिष्णु राई, फोनः– 66240457
 5. पुर्ण राई, फोनः– 51858469
 6. बिमला लिम्बु राई, फोनः– 91676976
 7. शिब कुमारी राई, फोनः– 54443679
 8. केम माया राई, फोनः– 51040033
 9. सुन्दरी राई, फोनः– 65357644
 10. प्रतिमा राई, फोनः– 52827434
 11. गिता राई, फोनः– 65968004
 12. पदमा राई, फोनः– 93634750
 13. पवित्र राई –
 14. सम्झना राई, फोनः– 51077275
 15. सपना राई, फोनः– 93105528
 16. सुजना राई –
 17. अम्विका राई –
 18. बिना राई –

कलाकारहरु :

 1. अर्पणा राई, फोनः– 67506862
 2. रिमा राई, फोनः– 55796749
 3. प्रभिता गुरुङ, फोनः– 91688614
 4. आयुष्मा राई, फोनः– 93358257
 5. रेष्मा राई –

संस्थापकहरु (२००९–२०१४)

 1. अध्यक्षः हरिचन्द्र राई
 2. उपाध्यक्षः तेज कुमार राई
 3. उपाध्यक्षः रमेश राई
 4. सचिवः नारायण प्रसाद राई
 5. सहसचिवः दिपक केशर राई
 6. कोषाध्यक्षः मणि राज राई
 7. सहकोषाध्यक्षः गौरि प्रसाद राई
 8. सदस्यः रेनुका राई
 9. सदस्यः सुर्य कुमार राई
 10. सदस्यः कुमार राई
 11. सदस्यः चन्द्र कुमार राई
 12. सल्लाहकारः शशि मदन राई
 13. सल्लाहकारः धिराज कुमार राई

Sampang Night 2019