Ex-Member Assembly

भुपु पदाधिकारीलय

किराया हङकङमा कार्य गरि अवकाश लिनुभएका पदाधिकरीहरु यस परिषदमा रहने छन।

उदेश्यहरु

 1. भुतपुर्व पदाधिकारीहरुको सम्मान गर्न।
 2. कार्यक्रमहरुमा निमन्त्रणा गर्न।
 3. किराया हङकङसंग नजिक बनाई राख्न।
 4. आवश्यक परेमा पुन कार्यसमितिमा ल्याउन।
 5. आवश्यक परेमा सरसल्लाह लिन।

भुपु पदाधिकारीहरुः

 1. श्री युक कृष्ण राईज्यु, भुपु सहसचिव (2016-18), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः 66864615
 2. श्री धिरज बान्तावा राई, भुपु सदस्य (2016-18), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः 92423328
 3. श्री सानु थुलुङ राई, भुपु सदस्य (2016-18), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः 97275112
 4. श्री सुबास पुमा राई, भुपु सदस्य (2016-18), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः 93142452
 5. श्री सुन्दर मणि राई, भुपु सदस्य (2016-18), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः 51224171
 6. श्री कालसिं राई, भुपु सदस्य (2014-16), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः 60153762
 7. श्री निकिशा राई, भुपु सदस्य (2012-14), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः 56165941
 8. श्री रबिचन्द्र साम्पाङ, भुपु सदस्य (2012-14), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः 51718502
 9. श्री लिला राई, भुपु सदस्य (2012-14), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः 96268314
 10. श्री प्रताप कोयु, भुपु कोषाध्यक्ष (2008-10), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः 96268314
 11. श्री सुर्य दुमी, भुपु सदस्य (2008-10), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः 91453930
 12. श्री ढकबिर राई, भुपु सदस्य (2008-10), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः 92802741
 13. श्री दुर्गा राई, भुपु सहसचिव (2008-10), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 14. श्री प्रेमरोज साम्पाङ, भुपु सहकोषाध्यक्ष (2008-10), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 15. श्री बिष्णु कुमारी राई, भुपु सदस्य (2008-10), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 16. श्री झरना चाम्लिङ, भुपु सदस्य (2008-10), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 17. श्री मणि चाम्लिङ, भुपु सदस्य (2008-10), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 18. श्री गेन प्रसाद राई , भुपु उपाध्यक्ष (2006-08), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 19. श्री देवराज  राई, भुपु सचिव (2006-08), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः 62550674
 20. श्री अमोद राई, भुपु सहसचिव (2006-08), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 21. श्री सुमित्रा राई, भुपु सदस्य (2006-08), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 22. श्री एकराज राई, भुपु सदस्य (2006-08), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 23. श्री पदम बहादुर राई, भुपु सदस्य (2006-08), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 24. श्री तेज बहादुर राई, भुपु सदस्य (2006-08), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 25. श्री टिका ज्योति राई, भुपु सदस्य (2006-08), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 26. श्री प्रेम राई, भुपु सचिव (2001-03), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 27. श्री जितेन्द्र राई, भुपु सहसचिव (2001-03), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 28. श्री शिबराज राई, भुपु सदस्य (2001-03), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 29. श्री कसित कुमार राई, भुपु सदस्य (2001-03), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 30. श्री मनिराज राई, भुपु सदस्य (2001-03), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 31. श्री कला राई, भुपु सदस्य (2001-03), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 32. श्री बिना राई, भुपु सदस्य (2001-03), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 33. श्री सबिना राई, भुपु सदस्य (2001-03), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 34. श्री निर्मला राई, भुपु सदस्य (2001-03), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 35. श्री डम्वर सिं राई, भुपु सदस्य (2001-03), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 36. श्री ईन्द्र सिं दुमी, भुपु उपाध्यक्ष (1999-01), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः 66739040
 37. श्री जय लक्ष्मि राई, भुपु सदस्य (1999-01), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 38. श्री अजय राई, भुपु सदस्य (1999-01), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 39. श्री अदि राई, भुपु सदस्य (1999-01), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 40. श्री काजि राई, भुपु सदस्य (1999-01), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 41. श्री दया राई, भुपु सदस्य (1999-01), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 42. श्री अमृता राई, भुपु सदस्य (1999-01), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 43. स्व. श्री कृष्ण लिङखा राई, भुपु सदस्य (1999-01), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 44. श्री गणेश राई, संस्थापक उपाध्यक्ष (1998-99), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 45. श्री रामली राई, संस्थापक सचिव (1998-99), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 46. श्री नरजित राई, संस्थापक कोषाध्यक्ष (1998-99), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 47. श्री चन्द्र दुमी राई, संस्थापक सदस्य (1998-99), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 48. श्री हरिराम राई, संस्थापक सदस्य (1998-99), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 49. श्री हस्त बहादुर राई, संस्थापक सदस्य (1998-99), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 50. श्री राम कुमार राई, संस्थापक सदस्य (1998-99), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 51. श्री नवराज राई, संस्थापक सदस्य (1998-99), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 52. श्री कमला राई, संस्थापक सदस्य (1998-99), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA
 53. श्री लक्ष्मि राई, संस्थापक सदस्य (1998-99), कार्यसमिति, किराया हङकङ । फोनः NA