थुलुङ सामा

कार्य समिति (सन २०१८)

 1. अध्यक्ष: रामली थुलुङ राई
 2. उपाध्यक्ष: विजय थुलुङ राई
 3. सचिव: प्रेम थुलुङ राई
 4. सहसचिव: दिनेश थुलुङ राई
 5. कोषाध्यक्ष: राम नारायण थुलुङ राई
 6. सहकोषाध्यक्ष: सोजित थुलुङ राई
 7. सदस्य: बज्र कुमार थुलुङ राई
 8. सदस्य: राम कुमार थुलुङ राई
 9. सदस्य: टिका थुलुङ राई
 10. सदस्य: नवीन थुलुङ राई
 11. सदस्य: नरेन थुलुङ राई
 12. सदस्य: रश्मिला थुलुङ राई
 13. सदस्य: उर्मिला थुलुङ राई
 14. सदस्य: सुमन थुलुङ राई
 15. सदस्य: गौरव थुलुङ राई

संस्थापकहरुः

 1. अध्यक्षः राम ली राई