सिक्रिमा बितरण तथा सेवासत्कार विभाग

Sikrima Distribution and Hospitality Depart

hospitality

परिचय

कार्यक्रममा पाल्नुभएको सहभागिहरुलाई खानपान बितरण गर्न, सेवासत्कारगर्न, किचनको सरसफाई हेर्न, यस विभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. रिशेप्सनको काम गर्नु।
  2. सहभागिको सेवा सत्कार गर्नु।
  3. सहभागिलाई खानपान बितरण गर्नु।
  4. सहभागिको खानपान हेर्नु।
  5. सहभागिको कुर्सि टेबल मिलाई दिनु।
  6. खानपान तथा भान्साको सरसफाई गर्नु।
  7. सुम्निमा खानपान विभागलाई सहयोग गर्नु।

संयोजन समिति

विभाग प्रमुख विभाग संयोजक
पबित्र बान्तावा राई
किराया सदस्य
दुर्गाकान्ता राई
(बान्तावा अध्यक्ष)