सिक्रिमा बितरण तथा सेवासत्कार विभाग

Sikrima Distribution and Hospitality Depart

hospitality

परिचय

कार्यक्रममा पाल्नुभएको सहभागिहरुलाई खानपान बितरण गर्न, सेवासत्कारगर्न, किचनको सरसफाई हेर्न, यस विभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. कार्यक्रममा खानपान बितरण गर्नु।
  2. कार्यक्रममा कुर्सि टेबल मिलाई दिनु।
  3. कार्यक्रममा खानपान स्थल सरसफाई गर्नु।
  4. कार्यक्रममा परिचारिकाहरु ब्यावस्थापन गर्नु।
  5. कार्यक्रममा सुम्निमा खानपान विभागलाई सहयोग गर्नु।

संयोजन समिति

विभाग प्रमुख विभाग संयोजक
पबित्र बान्तावा राई
किराया सदस्य
दुर्गाकान्ता राई
(बान्तावा अध्यक्ष)