पारुहाङ ढुवानी तथा ओसारपसार विभाग

Paruhang Logistics & Shipping Depart

delivery

परिचय

किरात राईहरुको बिभिन्न कार्यक्रममा तथा सुप्तुलुङ खिममा सामाग्रीहरु ढुवानी गर्न, भण्डार गर्न तथा ओसार पसार गर्न गर्न यस बिभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने बस्तुहरुको ढुवानी गर्नु ।
  2. आवश्यक बस्तुहरुलाई ठिक ठाँउमा राखि दिनु ।
  3. कार्यक्रममा पश्चात बस्तुहरु थन्क्याउने कार्य गर्नु ।
  4. सामाग्रीहरु सुप्तुलुङखिममा सुरक्षित भण्डार गर्नु ।
  5. संकलित फोहर मैलालाई संकलन केन्द्रमा पुराई दिनु।
  6. स्वंयसेवकहरुलाई सुरक्षित भारी उठाउने तालिम दिनु ।
  7. कार्यक्रममा भिआईपिहरुलाई लान ल्यउन बन्दोबस्त गर्नु।

संयोजन समिति

विभाग प्रमुख विभाग संयोजक
मणि राज राई
(किराया सदस्य)
तेज कुमार राई
(साम्पाङ अध्यक्ष)

भु.पु. पदाधिकारीहरु

सन विभाग प्रमुख संयोजक
२०१६–१८ NA पेन्गुईन राई
२०१४–१६ गजेन्द्र राई NA